Методичні рекомендації викладання іноземних мов


Освіта є найважливішою сферою соціального життя. Саме освіта формує інтелектуальний, культурний, духовний стан суспільства.
Якість освіти – це затребуваність отриманих знань у конкретних умовах і місцях їхнього застосування для досягнення конкретної мети й підвищення якості життя.
Перехід до інформаційного суспільства, в умовах якого істотно розширюються масштаби міжкультурної взаємодії, вимагає нових професійних і особистісних якостей, що забезпечують його мобільність і конкурентноздатність. Тому вивчення іноземних мов – не тільки модне віяння, а й життєва необхідність. Прожити без знання іноземних мов можна, але стати конкурентноздатним – ні.
Згідно з листом Міністерства освіти і науки України від 11.06.2014 р. № 1/9 303, «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2014/2015 навчального року» робочі навчальні плани на 2014/2015 навчальний рік складаються:

 • для 1-3-х класів – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОН України від 10.06.2011 № 572;
 • для 4-х класів – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОН України від 29.11.2005 №682;
 • для 5-6-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня затвердженими наказом МОНмолодьспорту України  від 03.04.2012№ 409зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 664;
 • для 7-9-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004 № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 № 66;
 • для 10-11-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010№ 834 зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 657;
 • для спеціалізованих шкіл (класів), з поглибленим вивченням окремих предметів, гімназій, ліцеїв, колегіумів: 5-6 класи – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 03.04.2012№ 409, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 664 (додаток 8); 7-9 класи – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004 № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 № 66; 10-11 класи – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 № 834 зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 657;
 • для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов:

1-3 класи – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 10.06.2011 № 572 (додатки 4-5 ); 4 клас – за Типовим навчальним планом спеціалізованих шкіл цього типу, затвердженими наказом МОН України від 13.03.2006 № 182 чи Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОН України від 29.11.2005 № 682 (додаток 4); 5-6 класи – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня затвердженими наказом МОНмолодьспорту України  від 03.04.2012 № 409, зі змінами, внесеними наказом МОН України 29.05.2014 № 664 (додаток 3);
7-9 класи – за Типовим навчальним планом спеціалізованих шкіл цього типу, затвердженими наказом МОН України від 13.03.2006 № 182; 10-11 класи – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів
ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 № 834 зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 657 (додаток 19);
Цілі, завдання і особливості навчання:
Навчання першої іноземної мови в 6-му класі реалізується через навчально-методичне забезпечення вивчення предмета. Вивчення іноземних мов у цьому навчальному році буде здійснюватись за програмами «Іноземні мови. 5-9 класи» та підручниками
 

 1. Англійська мова

Англійська мова. 6 клас; автор Карп’юк О.Д.
(видавництво «Лібра Терра», 2014);
Англійська мова. . 6 клас; автор Несвіт А.М.
(видавництво «Генеза», 2014).
 

 1. Німецька мова

Німецька мова. 6 клас; автор Горбач Л.В., Савченко Л.П.,
Сидоренко М.М.(видавництво «Грамота»,2014);
Німецька мова. 6 клас; автор Сотникова С.І., Гоголєва Г.В.
(видавництво «Ранок», 2014).
 

 1. Французька мова

Французька мова. 6 клас; автор Клименко Ю.М.     (видавництво
( видавництво «Генеза» 2014).
 

 1. 4. Іспанська мова

Іспанська мова. 6 клас; автор Редько В.Г., Береславська В.І.
( видавництво «Генеза» 20140).
Навчання другої іноземної мови в 6-му класі реалізується за допомогою навчально-методичного забезпечення вивчення предмета. Викладання другої іноземної мови в цьому навчальному році буде здійснюватись за програмами «Іноземні мови. 5-9 класи» та підручниками:

 1. Англійська мова

Англійська мова. 6 (2) клас  автор Пахомова Т.Г.
(видавництво «Методика», 2014).
 

 1. 2. Німецька мова

Німецька мова. 6 (2) клас; автор Сотникова С.І.,
Білоусова Т.Ф.(видавництво «Ранок»,2014);
Німецька мова. 6 (2) клас; автор Сидоренко М.М., Палій О.А.
Видавництво «Ранок», 2014.
 

 1. Французька мова

Французька мова. 6 (2) клас; автор Клименко Ю.М.     (видавництво
«Методика» 2014).
Французька мова. 6 (2) клас; автор Чумак Н.П., Кривошеєва Т.В.
(видавництво «Видавничий дім «Освіта», 2014).
 
Засоби навчання є важливим невід’ємним компонентом навчального процесу з іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах.
У методиці навчання іноземних мов до засобів навчання висуваються певні вимоги.
Так вони повинні виступати в матеріальній формі і виконувати свою основну функцію, а саме – бути таким засобом праці, який забезпечує реалізацію діяльності вчителя і учня у навчальному процесі з іноземної мови; бути зорієнтованими на цілі навчання; бути інструментами реалізації методів і прийомів, що застосовуються в навчально-виховному процесі, і забезпечують управління діяльністю вчителя і учня; відповідати сучасним досягненням методики навчання іноземних мов і забезпечувати реалізацію новітніх технологій навчання іноземної мови.
Навчально-методичні матеріали для вивчення іноземних мов мають деякі особливості. По-перше, це – комплекти, які складаються щонайменше з трьох компонентів (підручника, робочого зошита та книги для вчителя), а також електронних додатків (наприклад, інтерактивного CD-ROM та DVD).
 
Друга іноземна мова
Вивчення двох іноземних мов у контексті шкільної освіти – це реальність і потреба сьогодення. До цієї проблеми прикута увага педагогів, методистів, лінгвістів. Метою іншомовної освіти у глобальному масштабі стає розвиток полікультурної й багатомовної особи, у тому числі через формування її комунікативної компетентності, що проявляється у здатності та готовності здійснювати спілкування засобами іноземної мови на міжкультурному рівні в широкому культурологічному аспекті.
Уроки іноземної мови несуть не лише навчальну мету, а й розвивальну: тренують пам’ять, розширюють світогляд, знайомлять з іншою культурою. Дуже важливо, щоб дитина бачила, що ця мова – засіб спілкування багатьох людей, а не тільки предмет у школі. Крім того, для підлітків важливо виділитись, і рідкісна мова може бути одним з мотивів для цього.
Поліглоти відзначають, що найскладніша для засвоєння мова – перша, а всі інші даються легше. Дитині легше вивчати другу іноземну мову завдяки методам, які вона засвоїла у процесі вивчення першої мови. Французька, німецька та англійська мови належать до різних груп (романської й німецької), але граматична будова у них схожа.
Сучасна реформа системи освіти й реалії нашого життя вимагають удосконалювання методології й методики оцінювання особистісних і навчальних досягнень учнів.
Розробка проблеми оцінки особистісних досягнень учнів вимагає серйозних теоретичних і прикладних досліджень, ретельного планування й координації дій всіх учасників освітнього процесу.
Іноземні мови вивчаються в наш час, починаючи з 1 і закінчуючи
11 класами. Це вимагає змін програм і удосконалювання дидактичного комплексу. Контроль є невід’ємним елементом і умовою успішного засвоєння змісту навчання. За результатами, отриманими у ході контролю, можна судити про стан рівня навченості учнів на певному відрізку часу (вхідне, граничне й проміжне тестування) і про їхню готовність для включення в навчально-пізнавальну діяльність. Тому контроль повинен бути багатоцільовим, багатобічним і багатоступеневим та базуватися на наступних принципах: планомірність, систематичність, об’єктивність, комплексність, індивідуальність і педагогічна тактовність.
Ефективність контролю залежить від того, наскільки грамотно складений план, обґрунтовані мета й способи контролю, правильно визначені найефективніші методи і форми контролю.
Проведення контролю забезпечує своєчасне корегування навчального процесу з метою приведення його до рівня, заданого програмою й стандартом, що регламентує його вимоги до обов’язкового мінімуму змісту і рівню підготовки випускників. Ці вимоги містять у собі знання фонетики, лексики, фразеології, граматики.
Зміст навчання іноземної мови містить у собі чотири види мовленнєвої діяльності: аудіювання, говоріння, читання, письмо. Для виявлення рівня володіння кожним видом розроблені відповідні критерії
Ці види діяльності є основою для реалізації системи контролю над ходом і якістю засвоєння учнями змісту навчання іноземної мови.
Важливим компонентом діяльності вчителів іноземних мов є оволодіння передовими технологіями навчання.
 
Методист іноземних мов
Сумського ОІППО              Н.В. Клюніна

Поділитися