Про роботу Попівського ДНЗ

Колегія відділу освіти, молоді та спорту Конотопської районної державної адміністрації

 

РІШЕННЯ

12.03.2014                                                 № 1/2
Про роботу Попівського ДНЗ (ясла-садок)
«Казка» щодо забезпечення рівного доступу
до якісної освіти дітей дошкільного віку.    
 
 
Заслухавши інформацію про роботу Попівського ДНЗ (ясла-садок)
«Казка» щодо забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітей дошкільного віку колегія відмічає, що Попівським ДНЗ (ясла-садок)
«Казка» проведена певна робота по забезпеченню якісної освіти дітей дошкільного віку.
У Попівському ДНЗ (ясла-садок) «Казка», який знаходиться в комунальній власності Попівської сільської ради функціонує 3 групи, у яких виховується 75 дітей віком від 2 до 6 років, що складає 90 % від загальної кількості дітей мікрорайону. У 2002 році функціонувала 1 група (22 дітей), у 2009 році –        2 групи (44 дітей), у 2010 рік – 3 групи (55 дітей).
Діти п’ятирічного віку стовідсотково охоплені суспільним дошкільним вихованням (20 чоловік).
Педагогічний процес здійснюють 7 педагогів, у яких із вищою освітою – 3 (43%), з середньою спеціальною – 4 (57 %).
Ведеться робота по підвищення професійного рівня педагогічних працівників навчального закладу. Здобувають вищу освіту заочно у Глухівському НПУ ім. Довженка 2 вихователі Бондар К.Г., Лисюк А.О.
Курсову підготовку та атестацію педагоги дошкільного закладу проходять вчасно, згідно з графіком підвищення кваліфікації.
З 2010 року введено посаду медичної сестри (1 ставка), яку займає Кушніренко В.М. Працівник має середню спеціальну освіту за фахом.
У дошкільному закладі є окремий медичний кабінет з необхідним обладнанням, лікарськими засобами та виробами медичного призначення для надання невідкладної медичної допомоги (80%).
Поглиблений медичний огляд дітей проводиться лікарями-спеціалістами один раз на рік.
На диспансерному обліку знаходиться14 дітей.
У дитячому садку проводиться просвітницька робота серед дітей, батьків, працівників закладу щодо здорового способу життя через різноманітні форми.
Педагоги пропагують здоровий спосіб життя, розміщуючи матеріали в батьківському куточку, папках-пересувках, інформаційних бюлетенях, проводять індивідуальні та групові бесіди, надають консультації.
Належний рівень харчування є також важливою умовою комфортного перебування дітей у дошкільному навчальному закладі.
Харчування здійснюється за рахунок бюджетних коштів, спонсорської допомоги та коштів батьків.
Середня вартість харчування складає 12 грн. в день, батьківська доплата – 30% від вартості харчування. 8 дітей на 50% звільнені від плати за харчування відповідно до статусу багатодітної сім’ї.
Виконання норм харчування в ДНЗ в середньому складає 80%.
Проведена значна робота по зміцненню матеріальної бази дошкільного навчального закладу «Казка».
Змінено 6 вікон на пластикові на суму 15051 грн. за рахунок коштів місцевого бюджету.
У рамках обласної цільової програми «Дитячі меблі Сумщини» у 2013 році за кошти місцевого бюджету придбано дитячих стільців на суму 1340 грн. та дитячих ліжок на суму 7600 грн.
Проведено ремонт каналізації, на що витрачено 1400 грн. та встановлено витяжку (5400 грн.) за кошти батьків. Придбано комп’ютер (4545 грн.) за кошти місцевого бюджету.
Освітня діяльність Попівського ДНЗ «Казка» здійснюється відповідно до Базового компонента дошкільної освіти та програми виховання та навчання дітей від 2 до 7 років «Дитина».
Ведеться послідовна робота щодо створення розвивального предметно-ігрового середовища в групових кімнатах відповідно до програми виховання та навчання дітей віком від 2 до 7 років «Дитина». За рахунок коштів батьків(1400 грн.) придбано іграшки та ігровий матеріал.
Аналізуючи відвідані заняття, спостерігаючи за організацією та проведенням різних режимних моментів, слід відзначити, що педагоги створюють необхідні умови для їх проведення. У своїй роботі вихователі надають перевагу інтегрованим, комплексним заняттям, практикують проведення нетрадиційних занять. Ураховуючи вік дітей, усі заняття проходять у цікавій формі, що сприяє активізації уваги дошкільників, підвищенню їх пізнавальної активності.
У роботі з дітьми педагоги використовують ігри, творчі завдання з конструювання, ігри-драматизації, сюжетно-рольові ігри, хвилинки фантазії, психогімнастику, пошуково-дослідницьку діяльність, дидактичні ігри.
Спостерігаючи за дітьми, аналізуючи їх відповіді на заняттях, слід відзначити, що майже всі діти мають необхідний їх віку обсяг знань, вмінь та навичок з кожного розділу програми «Дитина».
Педагоги працюють у тісній взаємодії з батьками. Постійно спрямовують самоосвіту батьків з різних питань, стимулюють їх прагнення й вміння поповнювати свої педагогічні знання. У процесі спілкування з батьками вихователі намагаються створити атмосферу довіри, враховувати особливості кожної родини.
Згідно з річним планом проводяться батьківські збори, індивідуальні бесіди, консультації, анкетування, Дні відкритих дверей. Батькам пропонуються виставки дитячих робіт, методичної літератури, залучення до активної участі у підготовці та проведенні свят, конкурсів, розваг.
Педагоги постійно залучають батьків вихованців до активного життя дошкільного закладу, надають широкі повноваження батьківському комітету.
У дошкільному закладі певна увага приділяється організації гурткової роботи: у старшій групі організовано гурток «Умілі ручки» (16 дітей)- вихователь Костю Ю.О., у середній групі – «Орігамі» (16 дітей) – вихователь Декунова І.С.
Гурткова робота, яка в закладі організована на безоплатній основі, сприяє розвиткові особистості, реалізації перших проявів креативності.
Здійснюється системний підхід до забезпечення наступності в роботі з дітьми старшого дошкільного віку та учнями 1 класу. Систематично проводиться взаємовідвідування навчальних закладів, спільні свята, розваги, батьківські збори, консультації, Дні відкритих дверей, педради.
Педагогічний колектив бере участь у районних та обласних конкурсах-оглядах та акціях: «У садочку, як у віночку» ( I місце у районному етапі), «Кращий стан оздоровлення у ДНЗ» (II місце у районному етапі), «Гармонія руху» (I місце у районному етапі), «Кращий Інтернет-сайт ДНЗ» (II місце у обласному етапі).
Документація дошкільного закладу ведеться відповідно до вимог Примірної Інструкції з діловодства у дошкільних навчальних закладах.
Усі книги та журнали поаркушно пронумеровані, прошнуровано, скріплені печаткою та підписом завідуючої, ведуться державною мовою.
Накази з основної діяльності та кадрових питань пишуться в окремих книгах, їх облік ведеться в книзі реєстрації наказів.
Проте є недоліки у веденні документації дошкільного закладу. Не всі рішення засідань педагогічної ради конкретні.    Не всі протоколи батьківських зборів оформлені діловою мовою, з конкретними рішеннями.
Є недоліки у веденні документації з охорони праці та безпеки життєдіяльності. Інструкції з охорони праці не затверджені наказом дошкільного навчального закладу.
У журналах щоденного відвідування групи дітьми є виправлення.
Педагогами навчального закладу ще недостатньо впроваджується сучасні нові технології та методики дошкільного виховання.
Порушуються норми Закону України «Про дошкільну освіту» щодо встановлення штатного розпису у дошкільному навчальному закладі.
Не введена посада практичного психолога для проведення корекційної роботи з дітьми та педагогами.
Не всі діти щорічно оглядаються лікарями-спеціалістами. Проходять обстеження тільки діти старшого віку. Не оформлений акт на право постійного користування земельною ділянкою дошкільного закладу.
Не відремонтоване медичне обладнання у медичному кабінеті навчального закладу.
 
Враховуючи вищезазначене, колегія ухвалює:
 

  1. Роботу щодо забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітей дошкільного віку у Попіському ДНЗ «Казка» визнати задовільною.
  2. Методисту райметодкабінету Конотопської районної ради     Шеіній Л.В посилити контроль за веденням ділової документації педагогами дошкільних навчальних закладів.
  3. Попівської сільської ради, сільському голові Савченку С.П.:

3.1. Продовжувати роботу по зміцненню матеріальної бази Попівського ДНЗ (ясла-садок) «Казка».
3.2. До 01.09.2014 забезпечити юридичне оформлення прав Попівського дошкільного закладу «Казка» через затвердження акту землевпорядкування щодо наданої йому земельної ділянки в установленому законодавством порядку
3.3. До 01.05.2014 відремонтувати медичне обладнання для проведення кварцювання та інгаляцій.

  1. Адміністрації дошкільного навчального закладу (Павлюк О.В.):

4.1. До 15.03.2014 привести документацію дошкільних навчальних закладів у відповідність до вимог Примірної Інструкції з діловодства у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.10.2012 № 1059.
4.2. Дотримуватись єдиних вимог щодо ведення журналу обліку щоденного відвідування групи дітьми, книги відомостей про дітей та їх батьків, протоколів батьківських зборів.

  1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на провідного спеціаліста відділу освіти, молоді та спорту Трохимчук Н.М.

 
Голова колегії,
начальник відділу освіти, молоді та спорту                            Г.М.Прасол
 
 

Поділитися