Про стан організації гурткової роботи

 

Колегія відділу освіти, молоді та спорту Конотопської районної державної адміністрації

 

РІШЕННЯ

  12.03.2014                                       № 1/5
 
Про стан організації гурткової роботи в Конотопському районному Центрі позашкільної роботи
 
Колегія зазначає, що формування мережі гуртків Центру позашкільної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах відбувається, у першу чергу, з урахуванням інтересів учнів та запитів батьків, наявності кваліфікованих кадрів та необхідного контингенту учнів. У школах району існує досить широка мережа гуртків Центру позашкільної роботи. Працює   46 творчих об’єднань на базі 16 навчальних закладів. У 2013-2014 навчальному році різними формами роботи охоплено 1300 вихованців від 5 до 16 років, що становить майже 60 % від загальної кількості учнів. У гуртках займаються 1050 вихованців.
У навчальних закладах району функціонують 204 громадських гуртки художньо-естетичного, науково-технічного, еколого-натуралістичного, туристсько-краєзнавчого, фізкультурно-спортивного та інших напрямів.
Усього роботою громадських гуртків у 2014 році охоплено 1700 дітей, що становить 94 % від загальної кількості дітей шкільного віку району, у 2013 році відсоток охоплення складав 80 %. У порівнянні з минулим роком спостерігається збільшення кількості гуртків (196 гуртків у 2013 році, 204 гуртки у 2014 році) та дітей, які їх відвідують (1572 учні у 2013 році, 1700 учнів у 2014 році).
Ефективність гурткової роботи значною мірою зумовлюється належним програмно-методичним забезпеченням. Гуртки Центру працюють за відповідними програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України та адаптованими програмами, затвердженими відділом освіти.
Питання організації гурткової роботи в Конотопському районному Центрі позашкільної роботи, охоплення учнів шкіл гуртковою роботою. а також результативність роботи гуртків (проведення виставок, участь в конкурсах, фестивалях тощо) постійно стоїть на контролі адміністрації закладу та відділу освіти, молоді та спорту Конотопської райдержадміністрації.
Гуртки працюють згідно з графіком роботи гуртків, затвердженим директором Центру позашкільної роботи. Керівники вчасно ведуть облік відвідування занять та вносять відповідні записи до журналів гурткової роботи.
Методисти відвідують гурткові заняття з метою епізодичного контролю та надання методичної допомоги, виявлення, вивчення та узагальнення досвіду керівників, прогнозування подальшої їх діяльності, перевіряють плани гурткових занять, проводять співбесіди з керівниками гуртків.
Методисти не менше 4 разів на рік перевіряють ведення журналів обліку гурткової роботи, зокрема, перевіряють наявність записів з попередження дитячого травматизму, облік відвідування, стан планування роботи гуртка та участь в масовій роботі. Методистами Центру позашкільної роботи надається необхідна методична допомога керівникам гуртків: відвідуються заняття, проводяться «круглі столи» з обміну досвідом роботи; проводяться консультації з питань підготовки методичних матеріалів та робіт щодо до участі у Всеукраїнських конкурсах, районних конкурсах, змаганнях, фестивалях творчості;
Відповідно до Інструкції з ведення ділової документації у позашкільних навчальних до переліку обов’язкової документації керівника гуртка належать журнали обліку роботи гуртка, графік роботи гуртків, календарні плани.
Керівниками гуртків, в основному, своєчасно ведуться записи в журналах, зокрема інструктажі по попередженню дитячого травматизму, облік відвідування, планування роботи гуртка та участь в масовій роботі.
Але аналіз ведення журналів гурткової роботи, календарного планування показав, що не завжди керівники гуртків дотримуються вимог щодо ведення ділової документації. Найбільш характерними є такі порушення: наявність виправлень, відсутність записів про проведення виховних заходів, невчасно оформлені відомості про вихованців або заповнені не всі графи, недостатньо записів про проведення бесід з техніки безпеки.
Навчально-матеріальна база навчальних закладів дозволяє керівникам гуртків забезпечити виконання програмових вимог. На основі програм керівниками гуртків розробляються плани роботи гуртків на семестр та на канікули.
Найбільше гуртків різних напрямів позашкільної освіти працюють на базі Бочечківського НВК («Народознавство», «Вокальний», «Драматичний», «Юні лісівники»), Дубов’язівського навчально-виховного комплексу «спеціалізована школа-дошкільний навчальний заклад»: «Виготовлення сувенірів», «Пішохідний туризм», «Художнє випилювання». Попівської ЗОШ: «Хореографія», «Театральний», «Літературно-мистецьке краєзнавство Конотопщини». Це створює умови для більш осмисленого вибору гуртка вихованцями згідно своїх здібностей та бажань, для більш гармонійного їх розвитку.
Найбільшою популярністю в учнів користуються гуртки художньо-естетичного напрямку (хореографічні, театральні), а також декоративно-ужиткового напрямку. Заняття керівників мають чітку структуру, методично грамотно побудоваі. Головною рисою занять є налаштованість учнів на роботу, вивчення нових прийомів. Мають постійний склад та користуються популярністю хореографічні гуртки (керівник Гагіна І.В., Козацький та Бочечківський НВК, керівник Дергіта С.Б., Попівська ЗОШ), вокальний гурток (кер. Тимошенко М.М., Бочечківський НВК). «Художня вишивка»(керівник Повидиш В.О., Юрівський НВК).
Туристсько–краєзнавчі гуртки на базі Дубов’язівського НВК, що практично є опорною школою з питань організації туристсько-краєзнавчої роботи, та на базі Соснівського НВК, в достатній мірі забезпечені спеціальним спорядженням для проведення практичних занять.
Значна краєзнавча робота проводиться у гуртках туристсько-краєзнавчого напрямку у Попівській ЗОШ, Дубов’язівському НВК, Козацькому НВК. Результатом роботи гуртків туристсько-краєзнавчого напряму є участь вихованців у обласних краєзнавчих конференціях, обласних конкурсах «Історія міст і сіл України», «У світі краєзнавчих відкриттів», участь у обласних туристичних зльотах.
На високому рівні працюють гуртки декоративно-ужиткового напрямку у Юрівському НВК, Вирівському НВК, Дубов язівському НВК, Соснівському НВК. Вихованці цих гуртків є переможцями обласних конкурсів «Український сувенір», «Чарівні барви Сумщини, «Перлини нашої душі».
Вихованці гуртків соціогуманітарного напряму (Попівська ЗОШ, Шаповалівський НВК, Бочечківський НВК, Вирівський НВК) є учасниками та переможцями обласного конкурсу «Проба пера», «Материнські долі».
Недостатньою є кількість гуртків Центру позашкільної роботи технічного напрямку («Світ комп’ютерних технологій»-Козацький НВК, «Технічне моделювання» – Дептівський НВК).
Недостатньо розвинений еколого-натуралістичний напрямок. За даним напрямком працює гурток на базі Бочечківського НВК («Юні лісівники», керівник Мозгова Н.В.). Зовсім нерозвинена мережа гуртків військово-патріотичного, бібліотечно-бібліографічного та оздоровчого напрямків.
Ефективність гурткової роботи значною мірою зумовлюється належним програмно-методичним забезпеченням.
Вихованці Центру позашкільної роботи – постійні учасники районних, обласних та Всеукраїнських заходів.
Досягненню вищої результативності, максимальному виявленню природних нахилів, дієвому особистісно зорієнтованому підходу до творчого розвитку кожної дитини сприяє оптимальна наповнюваність гурткових груп – до 10-12 осіб на одному занятті. Наповнюваність гуртків Центру позашкільної роботи, в середньому, становить 22 учні, що не суперечить нормативним документам. Але це, безперечно, ускладнює роботу керівника гуртка та впливає на якість та результативність занять.
Середня наповнюваність громадських гуртків у загальноосвітніх навчальних закладах району становить 7 учнів.
Без сумніву, особливу увагу керівники гуртків звертають на охоплення гуртковою роботою дітей, схильних до правопорушень, дітей з девіантною поведінкою, дітей з неблагонадійних сімей. Щороку позашкільною освітою все більше охоплюється учнів даних категорій. Щороку складається соціальний паспорт та поновлюється банк даних дітей пільгових категорій.
Всього дітей пільгових категорій – 160, що становить понад 15% від загальної кількості вихованців.
Заняття з дітьми пільгових категорій проводяться з урахуванням індивідуальних особливостей, керівниками добираються відповідні завдання.
Керівники гуртків беруть участь у проведенні районних семінарів для педагогічних працівників на базі навчальних закладів району.
До роботи гуртків залучається батьківська громадськість, але співпраця батьків з педагогами переважно носить стихійний характер. Слід більш широко залучати батьків до благодійного фінансування окремих творчих проектів, до участі в оцінюванні виставкових робіт своїх дітей тощо.
Гурткова робота сприяє поглибленню знань, яких учні набувають на уроках, прищепленню навичок застосовувати ці знання на практиці, вихованню моральних якостей: волі, наполегливості, критичного ставлення до виконаної роботи, а також розвиває інтерес до вивченого предмета.
Залучення дітей до гурткової роботи є також одним із засобів профілактики злочинності та запобігання бездоглядності серед неповнолітніх.
Проте забезпечення права вибору дітьми напрямів і видів навчально-творчої діяльності за інтересами в позаурочний час є недостатнім. Це обумовлено рядом проблем: матеріально-технічне забезпечення Центру позашкільної роботи ще не повною мірою відповідає сучасним вимогам; гостро стоїть проблема кадрового забезпечення; недостатнім комп’ютерним забезпеченням для організації дистанційних та заочних форм освітньо-виховної роботи.
Ураховуючи вищезазначене, колегія ухвалює:
 

  1. Доповідну  записку  про  стан гурткової роботи взяти до відома.
  2. Директору Конотопського районного Центру позашкільної роботи Горбань О.В. та методисту з виховної роботи методичного кабінету відділу освіти, молоді та спорту Удод Н.Ю.:

2.1. Оптимізувати мережу гуртків у загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до інтересів учнів та запитів їх батьків.
2014-2015 навчальний рік
2.2. Залучати вихованців гуртків до участі в обласних та Всеукраїнських акціях, конкурсах, фестивалях.
Постійно
2.3. Залучати до гурткової роботи дітей з особливими потребами, дітей з девіантною поведінкою, дітей соціально незахищених категорій
Постійно
2.4. Сприяти оновленню та модернізації матеріально-технічного забезпечення гуртків: створити мультимедійне дидактичне забезпечення діяльності гуртків, забезпечити матеріальну базу функціонування гуртків декоративно-ужиткового напрямку.
Постійно
2.5. Забезпечити якісний контроль за діяльністю гуртків, проведенням внутрішньошкільного моніторингу зайнятості учнів позашкільною освітою та поданням достовірної інформації щодо мережі гуртків, охоплення учнів різними напрямами позашкільної освіти.
Постійно
3. Керівникам загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів району:
3.1.Продовжувати співпрацю з Центром позашкільної роботи та методичним кабінетом відділу освіти, молоді та спорту.
Постійно
3.2.Проводити роз’яснювальну роботу серед батьків щодо необхідності розвитку дитини та залучення її до гурткової роботи
Постійно
3.3.Проводити роботу з охоплення позашкільною освітою дітей, які навчаються за індивідуальною формою.
Постійно
4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на головного спеціаліста відділу освіти, молоді та спорту Тимощук А.В.
 
 
 
Голова колегії                                                     Г.М. Прасол
Секретар колегії                                                   Н.В. Білівщук

Поділитися