Про стан викладання та рівень навчальних досягнень

Колегія відділу освіти, молоді та спорту Конотопської районної державної адміністрації


 

РІШЕННЯ

12.03.2014                                                                    № 1/3
 
Про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з історії у навчальних закладах району
 
Заслухавши та обговоривши інформацію методиста методичного кабінету відділу освіти, молоді та спорту Конотопської районної державної адміністрації Твірітінової І.А. про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з історії колегія відзначає, що відповідно до плану роботи відділу освіти, молоді та спорту Конотопської районної державної адміністрації вивчався стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з історії у навчальних закладах району. Перевірка включала наступне:
– вивчення наявності навчально-методичного забезпечення з історії навчальних закладів району;
– моніторинг навчальних досягнень учнів з історії;
– перевірка шкільної документації (плани роботи вчителів, класні журнали, ведення учнівських зошитів, книги контролю дирекції за роботою вчителів-предметників);
– аналіз використання годин варіативної складової робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів.
У 2013-2014 н.р. викладання історії забезпечують 39 учителів. Кваліфікаційний рівень учителів району наступний:
– 7 учителів вищої категорії (з них 1 педагог має звання «старший учитель»);
– 19 учителів І категорії;
– 3 вчителі ІІ категорії;
– 10 учителів-спеціалістів.
Відділ освіти, молоді та спорту, районний методичний кабінет, керівники навчальних закладів приділяють значну увагу контролю за виконанням навчальних планів і програм, станом викладання та рівнем навчальних досягнень учнів з історії. Протягом останніх трьох років це питання розглядалося на колегії відділу освіти (2010 рік), педагогічних радах навчальних закладів, прийняті відповідні рішення, видані накази.
Аналіз стану викладання історії показав, що в усіх навчальних закладах району наявні нормативні документи з питань організації навчально-виховного процесу щодо викладання історії.
Навчальні заклади району забезпечені навчальними програмами та підручниками з історії 5-9 – 100%, 10-11 – 97%.
Календарно-тематичне планування розроблено методичним кабінетом та творчою групою вчителів історії та правознавства відповідно до навчальних програм, з урахуванням інструктивно-методичних рекомендацій ОІППО та МОН України щодо викладання предмету.
Адміністраціями шкіл здійснюється контроль за станом викладання навчальних дисциплін, виконанням навчальних програм; проводиться моніторинг навчальних досягнень учнів. Питання щодо результативності вивчення стану викладання історії та моніторингу навчальних досягнень учнів обговорювались на засіданнях педагогічних рад. Стан викладання історії вивчається через відвідування уроків учителів, вивчення системи роботи.
Щороку проводиться відстеження рівня навчальних досягнень учнів шляхом проведення контрольних зрізів з історії у 9 і 11 класі за семестр, ДПА та тематичних перевірок.
У поточному навчальному році Міністерством освіти і науки України проведений моніторинг якості загальної середньої освіти з історії України та всесвітньої історії у 10 класі. Моніторинг якості загальної середньої освіти з історії України показав, що на початковому рівні навчаються 1учень (0,77 %) (Юрівський НВК), на середньому рівні 51 (39,23 %), достатньому рівні – 53 (40,77%), високому – 25 (19,23 %). Всього писали 130 учнів.
Моніторинг якості загальної середньої освіти з всесвітньої історії навчальних досягнень у 10 класі показав такі результати: на початковому рівні навчаються (0 %), на середньому рівні 44 (37,61 %), достатньому рівні – 49 (41,88%), високому – 24 (20,51 %). Всього писали 117 учнів.
Проведений аналіз рівня навчальних досягнень за І семестр з історії України 5-11 класів та всесвітньої історії 7-11 класів, який показав такі результати.
Узагальнений якісний показник навчальних досягнень учнів з історії України по району становить – 60,5 %, із .всесвітньої історії – 57,4%.
Ефективність навчально-виховного процесу з предмету забезпечується шляхом впровадження інноваційних методів навчання, завдань проблемного навчання, реалізації практичної частини програми.
Учителями історії розроблено мультимедійні дидактичні матеріали з історії для вчителів та учнів, які покращують викладання предмету історії, дають змогу урізноманітнити форми та методи роботи з учнями, унаочнити навчально-виховний процес. Найкращі матеріали підготовили вчителі історії Нідзельська С.М., Грищенко В.С., Самойлик С.В.
У 2013-2014 навчальному році учні 5 класу розпочали працювати за новою програмою Історія України (Вступ до історії) (Видавництво Київ, Видавничий дім «Освіта», 2013) згідно нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти.
Навчальні заклади мають кабінети історії та правознавства. Середня забезпеченість науково-методичною та довідковою літературою становить від 50 до 70%.
Одним із важливих чинників досягнення цілей навчання історії, розвитку пізнавальних можливостей учнів, орієнтації їх на вибір профілю навчання є допрофільна підготовка учнів основної школи, що здійснюється у 8 – 9 класах. Формами допрофільної підготовки учнів з історії є курси за вибором.
Дані курси, допомагають не тільки розширити знання з історії України, а й усвідомити якою є важлива роль особи в історичному процесі. Наскільки є нерозривним історія людини, народу, країни, світу.  В учнів формується стійке усвідомлення значущості людини, розвивається критичне  мислення.
Учні 8 класу Дубов’язівського НВК, В’язівського НВК, Козацького НВК, учні 9 класу Сім’янівського НВК вивчають додатковий курс «Видатні постаті України середини XVI – XIX ст., учні 9 класу Юрівського НВК курс “Світова слава українців», учні 8,9 класу Шпотівському НВК, Попівського НВК – курс «Українська культура середини XVI- XIX ст.». Ці та інші курси допрофільної підготовки вивчаються в основній школі за рахунок годин варіативної складової навчального плану, доповнюють і поглиблюють зміст історичного навчального курсу, підвищують рівень навчальних досягнень учнів з історії. Це можна побачити на результатах Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії: учні Дубов’язівського НВК, Сім’янівського НВК у ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії зайняли призові місця (ІІІ місце), Юрівського НВК (4 місце). Проте, низькою результативністю учнів залишається у В’язівському НВК, Козацькому НВК, Шпотівському НВК, Попівському НВК.
Учні Шпотівського НВК (10,11 клас) та Козацького НВК (10 клас), Соснівського НВК (10 клас), Попівська ЗОШ І-ІІІ ст. (10 клас) навчаються за суспільно-гуманітарним напрямом, профіль історичний. Це дає більш ґрунтовніше засвоїти предмет учням. Проте, слід зазначити, що учні Шпотівського НВК навчаються за історичним профілем, але показали слабкі результати у ІІ ептапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії. Учні Соснівського НВК зайняли ІІІ місце, Козацького НВК 5 місце.
Протягом навчального року велика увага приділяється роботі з обдарованими дітьми. Учні навчальних закладів району у 2013 році брали участь у Міжнародному конкурсі юних істориків «Лелека» (126 учасників).
З них отимали сертифікати: «Золотий лелека» – 6, «Срібний лелека» – 12, «Бронзовий лелека» – 24, «Сертифікат учасника» – 84.
У 2013 році у ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії взяли участь 56 учнів. Максимальна кількість балів набраних учасниками була від 45 до 54 балів (51-60%) (Попівська ЗОШ І-ІІІ ст. (9,11 клас), Жовтневський НВК (11 клас) Тулущанський НВК (10 клас), Лебедівський НВК). Мінімальна кількість балів – 3 (4%) (Гружчанський НВК (8 клас), Шпотівський НВК (8 клас), В’язівський НВК (8 клас), Соснівський НВК (8 клас), що говорить про низький рівень підготовки.
За останні роки у ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії учні навчальних закладів району посідали призові місця: ІІІ місце – Кирієнко Ольга, Попівська ЗОШ І-ІІІ ст. (2012 рік), ІІ місце – Закоморний Дмитро, Жовтневський НВК (2013 рік), ІІІ місце – Кирієнко Ольга, Попівська ЗОШ І-ІІІ ст. (2014 рік).
Грунтовніше питання стану викладання історії вивчене у В.Самбірському НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ», Чорноплатівському «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ», Сім’янівському НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ», Шпотівському НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ», Шевченківському НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ».
У процесі вивчення стану викладання історії було здійснено моніторинг навчальної діяльності учнів, вивчено стан ведення документації (календарні і поурочні плани вчителів, матеріали самоосвітньої роботи, робочі учнівські зошити, класні журнали), проаналізовано навчально-методичну базу викладання історї.
У В. Самбірському НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» історію викладає Мажара Т.І., стаж роботи 29 років, спеціаліст І категорії.
Вчитель має добру теоретичну підготовку, проводить організаційну роботу, спрямовану на удосконалення викладання, підвищення знань, умінь та навичок учнів, активізує їх розумову діяльність, розвиває уміння самостійно здобувати знання. Її уроки відзначаються науковістю і доступністю викладу навчального матеріалу. Учитель уміло організовує роботу класу на уроці, її уроки   чітко сплановані та відповідають вимогам програми.
У процесі навчання використовує як традиційні методи навчання, так і інноваційні методи, прийоми навчання: застосування групових форм навчання, раціональна організація закріплення вивченого матеріалу, використання мультимедійного обладнання. У процесі навчання використовує різні методи навчання, організовує практичні роботи з історичною картою. Ґрунтовно готується до уроків. Водночас слід більше уваги приділити впровадженню інноваційних технологій у навчальний процес, ширше практикувати диференціацію домашніх завдань, підготовку учнів до уроків.
У Чорноплатівському НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. –ДНЗ» історію викладає Авраменко Людмила Миколаївна, кваліфікаційна категорія «спеціаліст», стаж роботи 1 рік. Вивчення стану викладання історії показали, що учитель історії достатньо володіє методикою викладання, досконало знає ефективні методи і прийоми навчально-виховного процесу. Використовує ІКТ.
Людмила Миколаївна створює на уроках атмосферу зацікавленості, небайдужості до матеріалу, спільного пошуку навчальних проблем, приділяє увагу формуванню компетентностей учнів. Використовує прийоми і методи, направлені на активізацію розумової діяльності учнів та розвиток їх творчих здібностей. У практику вчителя увійшли інноваційні методи, прийоми навчання: робота з підручником та навчальним посібником, опорними схемами та таблицями, картами, застосування групових форм навчання, раціональна організація закріплення вивченого матеріалу, використання мультимедійного обладнання. Значну увагу приділяє підготовці до уроків.
Учні Чорноплатівського НВК 3 роки поспіль посідають призові місця в ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії, беруть участь у Міжнародному конкурсі юних істориків «Лелека».
У ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії учні Чорноплатівського НВК посідали призові місця: 2011 рік – ІІ місце (10 клас), 2012 рік – ІІ місце (11 клас), 2013 рік – ІІІ місце (9 клас).
Кабінет історії обладнаний у відповідності з Типовим положенням: забезпечений роздатковим матеріалом, картами, стендами, навчальними презентаціями.
Однак, вчителю слід звернути увагу на підготовку учнів до уроків, на формування в учнів старших класів вмінь аналізувати та узагальнювати історичну інформацію, робити відповідні висновки. Вдосконалювати методику оцінювання навчальних досягнень учнів.
У Сім’янівському НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. –ДНЗ» історію викладає Саєнко Микола Петрович, вчитель І категорії, стаж роботи 19 років.
Результати вивчення стану викладання історії у Сім’янівському НВК показали, що вчитель історії має достатню фахову підготовку, цілеспрямовано працює над формуванням історичних знань учнів, розвитком історичного мислення учнів. Важливого значення надає активізації самостійної роботи, роботі з підручником. У кабінеті історії оновлена стендова наочність.
Проте, слід відмітити одноманітність подачі навчального матеріалу, що знецінює практичну спрямованість уроку, слабо засвоюється учнями програмовий матеріал. Недостатнім є використання наочності: додаткових матеріалів, першоджерел.
Учителю потрібно приділити увагу ретельній підготовці до уроків, правильному підбору форм та методів роботи на уроці, урізноманітненню та диференціації домашніх завдань; ширшому залученню учнів до участі у Всеукраїнській учнівській олімпіаді з історії, Міжнародному конкурсі юних істориків «Лелека». У 2013-2014 навчальному році учень 9 класу у у ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії посів ІІІ призове місце.
Забезпеченість кабінету науково-методичною та довідковою літературою становить 60 %. Не з усіх історичних періодів є карти, що значно ускладнює викладання предмету.
У Шпотівському НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. –ДНЗ» історію викладають Пасікун Віктор Васильвич, спеціаліст І кваліфікаційної категорії, стаж роботи 25 років та Шкряда Людмила Володимирівна спеціаліст І кваліфікаційної категорії, стаж роботи 20 років.
Навчальний заклад працює за суспільно-гуманітарним напрямом, профіль історичний. Кабінет історії у Шпотівському НВК оформлений, як клас-студія, оновлена стендова наочність. Кабінет забезпечений навчальними картами, таблицями, проте більшість з них потребують оновлення. Забезпеченість кабінету науково-методичною та довідковою літературою становить 60 %.
Учитель Пасікун В.В. у процесі навчання використовує як традиційні методи навчання, так і інноваційні методи, дозволяє учням самостійно вирішувати поставлені перед ними завдання, збирати та узагальнювати певний матеріал. Цілеспрямовано працює над формуванням історичних знань учнів. Вміє зацікавити учнів навчальним матеріалом, викликати інтерес до навчання.
Учитель Шкряда Л.В., має добру теоретичну підготовку, проводить організаційну роботу, спрямовану на удосконалення викладання, підвищення знань, умінь та навичок учнів, активізує їх розумову діяльність, розвиває уміння самостійно здобувати знання. На її уроках часто використовується історичні документи, першоджерела, проводяться графічні диктанти, складаються порівняльні таблиці, ребуси, кросворди.
Людмила Володимирівна завжди грунтовно готується до уроків, має власні напрацювання у поурочному плануванні, власні уроки-презентації. Уроки проходять у швидкому темпі, залучаються до роботи всі учні.
У практику вчителів Шпотівського НВК увійшли інноваційні методи, прийоми навчання: робота з підручником, опорними схемами та таблицями, картами, застосування групових форм навчання, раціональна організація закріплення вивченого матеріалу, використання мультимедійного обладнання.
Проте, вчителями не на належному рівні проводиться робота з обдарованими учнями, немає жодного переможця у ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії.
У Шевченківському НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. –ДНЗ» історію викладає Грищенко В.С., стаж роботи 24 роки, має вищу кваліфікаційну категорію.
Досвід Грищенка В.С. – вчителя історії Шевченківського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ» з теми: «Використання комп’ютерних інформаційних технологій на уроках узагальнення з історії» вивчений та узагальнений методичним кабінетом відділу освіти, молоді та спорту Конотопської районної державної адміністрації та Сумським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти, занесений до картотеки передового педагогічного досвіду СОІППО, рекомендований для поширення серед вчителів області.
Учитель має власні напрацювання (уроки-презентації, уроки контролю), велику увагу приділяє формуванню вмінь учнями аналізувати, узагальнювати, використовувати набуті знання. Постійно використовує мультимедійні навчальні презентації різних типів – конспект уроку, слайд-шоу, анімовані схеми, тестування.
Учні Шевченківського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» є активними учасниками шкільних та районних олімпіадах з предмету та Міжнародному конкурсі юних істориків «Лелека», є учасниками МАН.
Щороку навчальний заклад має переможців Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії, учні приймали участь у ІІІ етапі. У 2013-2014 навчальному році у ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії є 2 переможці – Книр Світлана – ІІ місце, Пипко Маргарита – ІІІ місце.
Однак, у роботі Грищенка В.С. є певні недоліки. Володимир Степанович частіше користується лекційною формою викладання предмета. Слід практикувати проведення уроків різних типів. Недостатньо вчителем формуються навики конспектування наукового тексту, самостійної роботи; на уроках слабкий зворотній зв’язок між учнями та вчителем.
Учителем запроваджена електронна система узагальнення та контролю знань з історії «Мій Тест». Проте, друковані тести для тематичного оцінювання та самостійної роботи на уроці використовуються рідко. Потребують диференції домашні завдання.
Проведений аналіз навчально-методичного забезпечення історії, рівень навчальних досягнень школярів в школах району показали, що учителі історії застосовують нетрадиційні форми і методи навчання, які спрямовані на розвиток пізнавальної активності та розвиток критичного мислення учнів. Ведеться робота вчителів історії з обдарованими дітьми, однак, цю ділянку роботи треба значно посилити.
Недостатньо ще приділяється належна увага якості викладання історії. Не завжди досконала методика проведення уроків, не систематичне використання документальних матеріалів,  історичної карти, різноманітної наочності, використання комп’ютерних технологій, вчителями історії не забезпечується видавнича діяльність. Рідко проводяться уроки різних типів, не урізноманітнюються форми вивчення нового матеріалу, закріплення та повторення. Картографічні матеріали використовуються не на кожному уроці історії. Не всі учні забезпечені атласами та контурними картами.
Треба відмітити недостатню матеріальну базу кабінетів історії, оснащення їх технічними засобами навчання, навчально-методичною, довідковою літературою, наочністю, картами.
З метою поліпшення стану викладання та підвищення рівня навчальних досягнень учнів з історії у навчальних закладах Конотопського району рекомендується:
– посилити контроль за якістю викладання історії у навчальних закладах району;
– оновити в навчальних кабінетах стендову та картографічну наочність з метою її практичного використання на уроках історії;
– активізувати індивідуальну роботу з обдарованими дітьми з підготовки до участі в предметних олімпіадах;
– розширити мережу шкіл з профільним вивченням історії та класи з допрофільним вивченням історї;
– активізувати участь школярів району у Міжнародному Всеукраїнському учнівському конкурсі юних істориків «Лелека».
 
Виходячи з вищезазначеного,
колегія ухвалює:
 

  1. Доповідну записку методиста районного методичного кабінету Конотопської районної ради Твірітінової І.А. «Про стан та рівень навчальних досягнень учнів з історії у навчальних закладах району» взяти до відома.

 

  1. Стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів у В.Самбірському НВК, Чорноплатівському НВК, Сім’янівському НВК, Шпотівському НВК, Шевченківському НВК вважати достатнім.

 

  1. Районному методичному кабінету (Твірітіновій І.А.):

 
3.1. На засіданні районного методичного об’єднання вчителів історії проаналізувати матеріали перевірки стану викладання історії та рівня навчальних досягнень учнів з предмету, визначити шляхи удосконалення викладання історії до 30.03.2014 року.
 
3.2. Щороку у березні проводити творчі звіти вчителів за наслідками їх самоосвітньої діяльності.
 
3.3. До 01.09.2014 року проаналізувати рівень навчальних досягнень за 2013-2014 навчальний рік на засіданні РМО.
3.4. До 01.09.2014 року порівняти та проаналізувати результати державної підсумкової атестації, річного оцінювання та зовнішнього незалежного оцінювання з історії.
 
 

  1. Керівникам навчально-виховних комплексів, загальноосвітніх навчальних закладів:

 
4.1. Посилити контроль за станом викладання історії та рівнем досягнень учнів.
4.2. Під час узагальнення матеріалів за підсумками вивчення стану викладання історії чітко формулювати пропозиції, вказувати терміни, контролювати хід виконання зауважень.
 
4.3. Сприяти зміцненню та оновленню стендової та картографічної наочності кабінетів історії.
 

  1. Учителям історії:

5.1. Урізноманітнювати форми роботи з учнями на уроці історії на основі застосування сучасних педагогічних технологій, використання комп’ютерних технологій.
5.2. Спрямувати роботу з обдарованими та здібними учнями на кінцевий результат.
5.3. До 01.09.2014 року поповнити матеріальну базу кабінетів історії навчально-методичною літературою, дидактичними та роздатковими матеріалами.

  1. Контроль за виконання рішення колегії відділу освіти, молоді та спорту покласти на заступника начальника відділу освіти, молоді та спорту Конотопської районної державної адміністрації Тимощук А.В.

 
Голова колегії,
начальник відділу освіти,
молоді та спорту                                                      Г.М. Прасол

Поділитися