Методики раннього розвитку дітей

Тема раннього розвитку дітей сьогодні надзвичайно популярна в середовищі батьків, педагогів.
Цей матеріал не має на меті переконати вас у правильності тієї чи іншої методики, а пропонує інформацію, що буде корисною при вихованні дитини.
 Педагогіка видатного італійського гуманіста Марії Монтессорі (1670-1952), як справедливо ствер­джують, «завоювала весь світ».
Для практичної реалізації системи Монтессорі педагогом створюється спеці­альним чином облаштоване розвиваюче середовище, що відповідає не тільки зросту маленької дитини, але й задовольняє її різноманітні потреби, забезпе­чуючи отримання власного життєвого досвіду у відповідь на внутрішнє звер­тання дитини до дорослого: «Допоможи мені це зробити самій!»
Система Монтессорі готує дитину не до школи, а до реального життя. Різ­новіковий колектив Монтессорі допомагає дитині опанувати найскладнішу з наук – уміння бути одночасно особистістю і частиною колективу, уміння будувати стосунки з однолітками, молодшими і старшими дітьми, з дорослими.
Система Монтессорі відноситься до систем вільного виховання, демонструє, як реально в практиці роботи з маленькими дітьми можна використовувати принцип свободи і як у відповідь в дитячому колективі виникає позитивна дис­ципліна. Користуючись свободою вибору, дитина розкриває власну індивідуальність; завдяки свободі повторення і свободі часу дитина формує вміння і навички. З кожним новим умінням вона збільшує свою незалежність від дорослого і просувається до досягнення справжньої самостійності, що є однією із цілей виховання за Монтессорі. Через цікаву і привабливу для себе діяльність, яку дитина обирає самостійно, вона постійно, навіть не усвідомлюючи цього, удосконалює себе, розвиваючись фізично, емоційно, інте­лектуально.
Життєдіяльність Монтессорі розвиває базову, за Монтессорі, психологічну якість дитини – здатність до концентрації уваги, що є основою всього майбутнього розвитку дитини.
Спрямовувати розвиток дитини в середовищі Монтессорі допомагає програма Монтессорі, яку кожна дитина проходить індивідуально. Учитель Монтессорі, послуговуючись методом спостереження, відслід­ковує цей процес і планує індивідуальну стратегію розвитку кожної дитини, надаючи індивідуальні уроки-презентації з матеріалами різних розділів Монтессорі-програми.
Одним із розділів Монтессорі-програми є «Життєва практика», на матеріалах якої дитина не тільки вчиться почувати себе впевнено у повсякденному житті, але й організовувати свою діяльність. У сенсор­ній зоні класу розташовано матеріали, за допомогою яких дитина може вдосконалювати і потоншувати закладені природою органи відчуття. У математичній зоні на абсолютно конкретному матеріалі вона ово­лодіває абстрактними математичними поняттями. Унікальна методика Монтессорі з розвитку мови доз­воляє дитині оволодіти всіма її видами: усним мовленням, письмом, читанням. За відкриттям М. Монтес­сорі, у більшості дітей письмо, як моторний акт, випереджає читання, як більш інтелектуальний процес. Розділ «Космічне виховання» формує в дитині так звану «всесвітню свідомість». Доступною мовою при ознайомленні з навколишнім світом їй доноситься думка про взаємозв’язок і взаємозалежність усього іс­нуючого, бо порушення балансу в чомусь обов’язково викличе наслідки в іншому. У природі немає нічого зайвого і випадкового, кожний об’єкт і кожна істота мають своє космічне завдання, космічним завданням людини є збереження життя на нашій планеті. Актуальним космічне виховання стає в початковій школі
Сенсорний матеріал Монтессорі, так званий «золотий матеріал» – це різної шершавості букви, дзвінкі, коробки, башти, циліндри тощо. Найбіль­шою популярністю сьогодні користуються рамки-вкладки, завдяки ним засвоєння предметів оточуючого світу відбувається не тільки засобом зо­рового сприйняття (показ картинки) та слухового сприйняття (називання того, що намальовано), але й за допомогою дотику.

Поділитися