Районний екологічний проект "Ландшафтний дизай"

Озеленення у загальній системі зовнішнього благоустрою сільських населених пунктів  має велике значення. Перш за все зелені насадження значно зменшують наявність пилу й диму в повітрі, відіграють роль своєрідного фільтру. Вони впливають на формування мікроклімату в селі, бо діють на тепловий режим, вологість і ступінь рухомості повітря. Безліч видів декоративних рослин створюють широкі можливості для архітектурних композицій і планування у цілому.
Зелені насадження відіграють важливу роль у формуванні середовища населеного пункту, надають індивідуальні, своєрідні риси. Вони підкреслюють та виявляють найбільш цінні будівлі, споруди, пам’ятники, декорують стіни, огорожі.
Мета проекту полягає в сприянні поліпшення екологічного середовища, в якому живе дитина, виховання любові до рідного краю та бережливого ставлення до всього живого; сприяння поширенню біологічного різноманіття: збагачення видового складу квітково-декоративних рослин на територіях населених пунктів  Конотопського району  та проектуванні зелених насаджень для підвищення естетичності, декоративності та функціональності територій шкіл, установ і організацій району.
Об’єкти проекту : вулиці,  території установ та організацій  сільських населених пунктів.
Учасники пректу: відділ освіти , навчальні, медичні заклади та заклади культури, підприємства та установи, об’єкти торгівлі, громадськість  сільських населених пунктів.
Завдання проекту: організація практичної діяльності учнів, спрямованої на розв’язання конкретної соціальної проблеми сільської громади (наприклад, відсутність парку, скверу, необхідність озеленення території школи тощо);

 • озеленення пришкільної території, висадження алеї, скверу тощо;
 • організація співпраці із зацікавленими в озелененні;
 • організація районного конкурсу «Ландшафтне проектування»;
 • організація районного конкурсу «Парад квітів»
 • проведення семінарів-практикумів з питань ландшафтного дизайну;
 •  висвітлення реалізації проекту в засобах масової інформації.

Очікуванні результати пректу:

 • підвищення рівня екологічної свідомості та культури населення;
 • озеленення місцевості;
 • створення парку, алеї тощо;
 • знання нормативно-правової бази;
 • уміння знаходити правильні рішення у складній екологічній ситуації й оцінювати їх;
 • уміння співставляти можливості й інтереси;
 • навички ефективного спілкування, участі в житті громади;
 • навички володіння методикою проведення ділових зустрічей.
 • знання джерел екологічної небезпеки.

Методи реалізації проекту: 
пошукова робота; спостереження; групова співпраця; практична робота.
Мотивація:

 • можливість творчої самореалізації та самовдосконалення;
 • усвідомлення власної потреби в діяльності, спрямованої на захист, збереження природи;
 • почуття відповідальності за життя своєї громади, за свою громадянську позицію;
 • можливість збереження та примноження краси довкілля рідного краю;
 • усвідомлення значущості природоохоронного підходу до довкілля;
 • усвідомлення зв’язку здоров’я людини з факторами навколишнього середовища.

Опис діяльності
І етап – підготовчий:

 • узгодження питань про проектну діяльність з адміністрацією навчальних закладів, учителями, які можуть надати допомогу при вирішенні навчальних завдань проекту, тощо;
 • формування групи учасників проекту;
 • стимулювання пошукової роботи;
 • визначення цілей, часу здійснення проекту та потрібних ресурсів;
 • планування роботи з урахуванням планів роботи навчальних закладів;
 • колективне обговорення запланованої діяльності.

ІІ етап – збір необхідної інформації:

 • обговорення й вибір методів дослідження та пошуку інформації;
 • визначення загальної площі зелених насаджень ;
 • пошук потенційних територій, які потребують озеленення;
 • дослідження потенційних місць, які потребують озеленення;
 • обґрунтування необхідності озеленення місцевості, створення парку, алеї тощо;
 • узгодження питань, пов’язаних із реалізацією проекту, з органами місцевої влади , з метою отримання допомоги та дозволу;
 • пошук інформації про рослини, що використовуються для озеленення .

ІІІ етап – визначення напрямів діяльності:

 • узагальнення зібраного матеріалу, систематизація та аналіз отриманої інформації;
 • визначення найефективніших шляхів розв’язання проблеми;
 • планування діяльності для вирішення проблеми, прогнозування наслідків діяльності, розподіл завдань;
 • визначення часу, необхідного для їх виконання;
 • вивчення ефективних шляхів взаємодії з представниками ЗМІ, влади;
 • визначення необхідного бюджету, ресурсів;
 • випуск листівок, буклетів, плакатів із закликом до громадськості підтримати заплановану діяльність;
 • узгодження питань, пов’язаних із реалізацією проекту, з органами місцевої влади, з метою отримання допомоги.

IV етап – етап діяльності:

 • реалізація завдань, запланованих на ІІІ етапі;
 • проведення консультації з фахівцями з озеленення;
 • пошук посадкового матеріалу;
 • організація суботника для очищення території;
 • висаджування дерев.

V етап – презентація й оцінювання результативності проекту:

 • обробка й оформлення результатів виконання проекту (створення демонстраційного стенду, мультимедійної презентації);
 • представлення матеріалів роботи групи на учнівських зборах, конференції, семінарі вчителів, батьківських зборах;
 • поширення інформації про проведену роботи у пресі;
 • дослідження громадської думки про актуальність і доцільність здійсненого проекту;
 • оцінювання результатів з огляду на початкові цілі;
 • узагальнення отриманого досвіду, визначення найбільш сильних і найбільш слабких сторін роботи;
 • визначення можливостей подальшого розвитку проектної діяльності.

 
Перелік квіткових рослини рекомендованих  для висадки  на квітниках та клумбах
 

Назва рослинСтроки квітування 
ОднорічникиТагетес ( чорнобривці)АйстраПетунія
Агератум
Цинія ( майори)
Сальвія
Цинерарія
Алісум
Бальзамін
Червень – жовтеньЛипень – вересеньЧервень – вересень
Липень – вересень
Липень – вересень
Липень – вересень
Декоратино-листяна рослина
Липень – вересень
Липень – вересень
БагаторічникиСедумХостаАйстра альпійська
Нарциси
Тюльпани
Вересень – жовтеньСерпень – вересеньВересень – жовтень
Квітень – травень
Квітень – травень
ДворічникиТурецька гвоздикаВіола ( анютини глазки)Зацвітають  на другий рікКвітень- червеньКвітень-червень

Необхідні умови: ініціативна група; залучення громадськості, органів державної влади, ЗМІ, природоохоронних служб; допомога лісництва, комунального господарства.
Ресурси: посадковий матеріал, інструменти, папір для листівок, плакатів.
Робота передбачає розробку проекту озеленення території школи. Мета даної  роботи полягає в сприянні поліпшенню екологічного середовища, в якому живе дитина, виховання любові до рідного краю та бережливого ставлення до всього живого; сприяння поширенню біологічного різноманіття: збагачення видового складу квітково-декоративних рослин на території закладу та проектуванні зелених насаджень для підвищення естетичності, декоративності та функціональності території школи.
Об’єкт дослідження – територія прилегла до будівлі школи.
Відповідно до поставленої мети мною були передбачені наступні завдання:

 • 1. Перелік та аналіз існуючих насаджень.
 • 2. Дослідження об’єкту за всіма умовами .
 • 3. Розробка проекту благоустрою та озеленення.
 • 4. Догляд за всіма типами насаджень.

При озелененні загальноосвітніх шкіл потрібно враховувати специфіку даної території. Тут зелені насадження, крім санітарно-гігієнічних і архітектурних функцій, мають також важливу пізнавальну, здатну сприяти виконанню навчальної програми. Територія школи є зоною  суто обмеженого користування, має спеціальну пропускну систему для в’їзду автотранспорту і прохідні для відвідувачів [4].
Будуть створені нові квіткові композиції, влаштовані квіткові вази та запроектовані малі архітектурні форми на прикладі лав відпочинку. Квіти і декоративні чагарникові рослини за проектом будуть розташовані вздовж прогулянкових алей і доріжок, біля проїздів, і на інших добре експонованих ділянках. При підборі асортименту  рослинності  враховані кліматичні показники регіону, а також біологічні особливості кожної рослини зокрема.
Значне місце в ландшафтному оформленні шкільних садиб займають газони. Газон має важливе санітарно-гігієнічне значення – зелений колір заспокоює нервову систему, зменшує втому, підвищує працездатність. Газон має також естетичне значення, оскільки є базою для створення композиції з квітів, дерев та кущів.
На газоні дуже гарний вигляд мають поодинокі або групові насадження паркових троянд, чайно-гібридних троянд, форзиції, спіреї Вангутта, магонії падуболистої, гортензії, барбарису та різні види хвойних порід. На передньому плані газону висаджують багаторічні та дворічні квіти. Серед них – рицина, рудбекія, седум спектабелє, ірис злаколистий, півонія, флокс волосистий, дельфіній, мак багаторічний, геленіум, ірис бородатий, наперстянка.
Насадження  багаторічних і дворічних квітів доповнюють пізньоквітучими однорічними квітами, що створює яскраву кольорову пляму на газоні протягом усього вегетаційного періоду – чорнобривці, сальвія, петунія та багато інших із широкої палітри однорічників.
Квітники –  невід’ємний елемент озеленення шкільної території. Вони мають велику силу емоційного впливу, створюють основні акценти в кольоровому оформленні ділянки. Розміщення квітів має бути підпорядковане єдиному художньому задуму озеленення території.
В оформленні шкільного подвір’я квітники влаштовують у регулярному стилі зі строгими лініями композиційних форм.
У загальноосвітніх навчальних закладах квітники планують з урахуванням багатьох вимог, але основною з них є те, що квітування має тривати протягом усього вегетаційного періоду. Досягти цього можна завдяки квітково-декоративним рослинам.
Отже, в наш час все більш актуального значення набувають міри по покращенню стану навколишнього середовища, благоустрою, озеленення міст і населених пунктів. Саме це є головним завданням садово-паркового господарства. Адже підвищується значення живої природи в озелененні міста, створенні його зовнішнього вигляду, збільшенні площ під зелені насадження, створенні нових парків, скверів, бульварів, лісопарків [2, 3].
Список використаних джерел

 1. Білоус В.І. Декоративне садівництво (Основи квітникарства, дендрології та озеленення): Підручник – Умань, 2005. – 296 с.
 2. Білоус В.І Садово – паркове мистецтво: Коротка історія розвитку та методи створення художніх садів. – К.: Наук. Світ, 2001. – 299 с. : іл. – Бібліогр.: С. 297-299.
 3. Крижановская Н.Я. Основы  ладшафтного дизайна: Учебник -Харьков, ХГАГХ. Издательство «Константа», 2002. – 214 с.
 4. Кучерявий В.П. Озеленення населених місць: Підручн. – Львів: Світ, 2005. – 456с.
 5. Кучерявый В.П. Зеленая зона города. – К.: Наук. Думка, 1981. – 246 с.

ПОЛОЖЕННЯ
про міський конкурс на краще озеленення навчального закладу
Конкурс на краще озеленення  навчально-виховного закладу міста оголошується управлінням освіти і науки Київської облдержадміністрації, відділом освіти Ірпінського міськвиконкому.

 1. Мета і завдання конкурсу

Конкурс має на меті:
– сприяння вихованню в учнів любові до рідної природи рідного краю; проведення роботи щодо озеленення шкіл та позашкільних закладів, широке залучення школярів до свідомої суспільно-корисної праці – вирощування посадкового матеріалу квітково-декоративних рослин, закладання клумбів, газонів, парків, алей, створення зелених огорож, озеленення класних кімнат, кабінетів, лабораторій; залучення школярів до покращення санітарного стану довкілля, озеленення власних, шкільних та позашкільних садиб;
вирощування посадкового матеріалу, декоративних дерев, кущів, квітів;
розширення асортименту кімнатних квітів, озеленення класних кімнат, залів, коридорів школи відповідно до сучасного стилю квітково-декоративного оформлення шкіл і позашкільних закладів;
організація екскурсій і походів у природу для вивчення квітів дикої флори з метою перенесення їх на квітники, охорона і розмноження рідкісних для даної місцевості квітково-декоративних рослин;
озеленення та впорядкування садиб ветеранів війни та праці, учасників національного визвольного руху, репресованих, інвалідів;
забезпечення огляду та збереження зелених насаджень минулих років.

 1. Учасники конкурсу

Участі в конкурсі приймають школи, позашкільні заклади міста та селищ.

 1. Порядок і термін проведення

Проводиться з 1 вересня по 15 червня навчального року.
Для проведення конкурсу-огляду створюється оргкомітет і журі. Методичне керівництво конкурсом здійснюється відділом освіти Ірпінського міськвиконкому, міським методичним кабінетом.

 1. Умови проведення конкурсу

Для участі в міському конкурсі-огляді до міського методичного кабінету подаються:
заявка на участь у огляді-конкурсі;
звіти, фотозвіти про проведену роботу, відеокасети (за можливістю);
план розміщення рослин та їх групування;
– альбом   про дослід   вирощування кімнатних рослин,  які використовують у внутрішньому озелененні; науково-дослідницькі роботи учнів з питань озеленення навчально-виховного закладу та прилеглої території: проект плану озеленення навчально-виховного закладу з урахуванням сучасного дизайну.

 1. Підведення підсумків та відзначення переможців

Підведення підсумків участі в конкурсі проводиться щорічно до 10 грудня.
Кращі учасники нагороджуються грамотами відділу освіти та подарунками.
Трудова акція
“Парад квітів біля школи” (Шкільний двір)

 1. Загальні положення.

1.1.Трудова акція “Парад квітів біля школи” (далі – Акція “Парад квітів біля школи”) проводиться Станцією юних натуралістів м. Білої Церкви.
1.2. Акція “Парад квітів біля школи” передбачає благоустрій території, закладка та створення на території навчального закладу газонів, квітників, розаріїв та клумб різних типів, збільшення видового та кількісного складу квітково-декоративних рослин у зовнішньому озелененні загальноосвітніх  навчальних закладів.

 1. Мета і завдання акції.

2.1. Головною метою акції є формування екологічної культури особистості та відповідальності за збереження природного середовища перед майбутніми поколіннями, активізація пізнавальної, творчої, просвітницької та трудової діяльності учнівської молоді, покращення зовнішнього озеленення навчальних закладів.
2.2. Завдання акції:
2.2.1. Активізація роботи загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів з благоустрою та покращення стану їх зовнішнього озеленення.
2.2.2. Спрямування зусиль навчально-виховних закладів на спільні практичні дії з оздоровлення навколишнього середовища та благоустрою прилеглої території.
2.2.3. Розвиток в учнів почуття дбайливого господаря закладу, в якому вони навчаються.
2.2.4. Залучення учнівської молоді до озеленення та впорядкування території навчально-виховних закладів та закладів соціальної сфери.
2.2.5. Залучення дітей та підлітків до розробки проектів озеленення навчальних закладів та практичне впровадження цих проектів.

 1. Розділи акції.

3.1. Акція проводиться у чотири етапи:
3.1.1. 1 етап: передбачає планування території навчального закладу; проведення інвентаризації існуючих зелених насаджень з урахуванням складу, віку, розмірів, стану й характеру їх розміщення.
3.1.2. 2 етап: ознайомлення з сучасними технологіями в галузі ландшафтного дизайну та зеленої архітектури, вивчення нових видів і сортів декоративних рослин та створеного проекту озеленення навчального закладу.
3.1.3. 3 етап: збагачення видового складу квітково-декоративних рослин на території закладу і підготовка території до закладки проекту.
3.1.4. 4 етап (основний): передбачає практичне втілення створеного проекту озеленення навчального закладу.

 1. Учасники акції.

4.1. До участі в акції запрошуються учнівські колективи загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів міста.
4.2. Учасники акції оформляють результати роботи у вигляді квітів, альбомів, фото – та кінорепортажів або в будь-якому іншому вигляді, що краще розкриває зміст виконаної роботи.
4.3. Для участі  в Акції “Парад квітів біля школи” необхідно подати узагальнені матеріали не пізніше 5 жовтня  2009 року за адресою: Станція юних натуралістів м. Білої Церкви, вул. Короленка, 3а, телефон для довідок 5-36-50.

 1. Підведення підсумків.

5.1.  Переможці Акції “Парад квітів біля школи” будуть нагороджені грамотами управління освіти і науки Білоцерківської міської ради.
5.2. Кращі матеріали будуть направлені для участі в обласному етапі всеукраїнському конкурсі до  еколого-натуралістичного відділу Комунального закладу Київської обласної ради „Центр творчості дітей та юнацтва Київщини».
 

Школа – квітник

Конструкції квітників
Прямокутні квітники:
Ці квітники розташовані на подвір’ї позаду школи.
а.1. Айстра каліфорнійська. 2.Айстра китайська, група карликових королівських. 3. Газон.
Квітники середнього розміру. В таких квітниках вводиться газони як важливий елемент оформлення. Вони складаються з двох-трьох видів або сортів.
б.1. Канна, сорт Артек. 2. Айстра китайська, група карликових королівських. 3. Лобелія, сорт Вільгельм Кайзер.4. Газон.
в.1. Монарда сріблясто-розова. 2. Монарда фіолетова. 3. Газон. Ефективний і лаконічний квітник, який складається з газону в якому вписані менші квітники і квіткові вази. Ваза розмірюється асиметрично по відношенню до центру, що робить такий квітник мальовничим і оригінальним.
Айстра Каліфорнійська
Кущ напіврозлогий, висотою 70 – 80 см. Суцвіття велике до 15 см. В діаметрі, а також грубе.
Айстра Китайська
Розповсюджена на сході і півночі Китаю, Японії та Кореї. Кущова прямостояча рослина. Кущ висотою від 15 до 80 см. Суцвіття карлик.
Канна
Батьківщина – Південна Америка, Азія та Африка. Висота куща від 50 до 300 см. Листя пишне, темно-зелене, темно-червоне, довжиною 40 – 60 см, а шириною 11 – 35 см. Квітки до 30 см в діаметрі.
Любелія, сорт Вільгельм Кайзер
Батьківщина – Південна Африка. Кущ дуже низький (10 – 15 см). Квітки яскраво – сині, багаточисленні, неправильної форми, в діаметрі 1 см. Листя світло зелене.
Круглі квітники:
Ці квітники розташовані на подвір’ї перед школою . Два квітники розміщені з лівої сторони, а два – з правої сторони.
а.1. Цинія витончена, сорт Кримсон Монарх. 2. Третрум золотистий.
Квітник невеликого розміру. Він – плоский, знаходиться на одному рівні з ґрунтом. Ефект в таких квітниках дістається шляхом підбору яскравих тонів. Малюнок на площині дивиться гарно і чітко. У цьому квітнику поєднуються червоні кольори циній із жовтими кольору піретруму.
б.1. Газон. 2. Сальвія блискуча, сорт Феєрбаль. 3. Алісум морський.
Квітник невеликого розміру. Також, як попередній, плоский. Тут поєднуються зелений газон із червоного сальвією і білим алісумом морським.
Цинія витончена
Завезена з Мексики. Яскраво- і довгоквітучі рослини, висотою від 30 до 90 см. Сорт Кримсон Монарх: суцвіття темно-червоне, бархатні, 12 – 14 см. В діаметрі.
Сальвія блискуча
Завезена з Бразилії. Кущова рослина висотою від 25 см до 80 см. Суцвіття довжиною до 20 – 25 см. Квітки великі, неправильної форми, яскраво-червоні.
Алісум морський
Південно-європейський вид. Кущ у алісума морського компактний або розлогий, півкулеподібний, 10 – 35 см висотою. Дрібні білі або світло-фіолетові духмяні квітки з приємним медовим запахом, зібраний в багато численні маленькі пучки.
Cтворення квітників
Створення квітників складається з наступних процесів:
1) розроблення, складання схем і проектів квітників;
2) підготовка площ для квітників;
3) вирощування разсади;
4) розбиття квітників;
5) висадка рослин в квітники і догляд за ними.
Проектування квітників
Місця, призначені для квітників, спочатку креслять в масштабі на папері. Після того креслять план квітника, наносять окремі клумби відповідно їхнього розміщення в зелених насадженнях.
На такому проекті позначають в масштабі розміри всіх елементів: алеї, доріжки, площадки і відстань для розбиття квітників в справжніх розмірах.
Проекти виготовляють в масштабі: 1:25, 1:50 або 1:100, тобто в 1 см – 15 см, 50 см або 1 м.
Розроблені і складені проекти квітників необхідно перенести в справжні розміри. Це можна здійснити кількома способами. Один із них полягає в тому, що з допомогою ниток і кілків малюють на землі геометричні фігури. Таке розбиття квітників дуже просте і широко розповсюджується в практиці квітоводства.
Якщо малюнки чи фігури в квітниках часто повторяються, то для того щоб скоріше їх намалювати на землі, застосовують шаблони. Їх можна виготовити з картону або фанери. Листи фанери або картону склеюють по кілька, потім на них креслять необхідні фігури чи малюнки і вирізають шаблони.
На малюнках позначають назви видів і сортів рослин, тони і відтінки листя і квіток рослин, які необхідно висадити.
Жасмин кімнатний  Jasminum L. Сімейство маслинових. Батьківщина — Аравія, Індія. Це в’юнкий вічнозелений чагарник. Стебла тонкі, такі, що чіпляються. Їм необхідні опори. Дуже красивий як ампельна рослина. Листя яйцевиднопродовгуваті суцільнокраї, черенці короткі. Квітки пазушні, трубчасті, прості або махрові, ароматні. Віночок глибоко розігнутий. У кімнатній культурі зустрічаються види і різновиди з рожевими, білими, жовтими і інших відтінків квітками.
Жасмин кімнатний називають ще жасмином справжнім на відміну від бузку з білими запашними квітками, який помилково також називають жасмином.
Найбільш цінним для культури в кімнатах є жасмин голоквітковий — J. nudiflorum Lindl.— вічнозелений чагарник з довгими, тонкими стеблами, роздільним листям і зіркоподібними квітками; жасмин кімнатний аравійський — J. sambac Ait. з блискучим еліптично-яйцевидним листям і запашними білими квітками, які при відцвітанні приймають червонувате забарвлення. У кімнатному квітникарстві поширений не основний вигляд, а садова форма жасмину аравійського з махровими квітками. Цвіте з весни до пізньої осені. Останніми роками виведені прекрасні гібриди жасмину кімнатного. У кімнатній культурі рослини частіше всього бувають невеликими.
Розмножують жасмин кімнатний в березні відведеннями і живцями, які краще укоріняються під склом. Для живців використовують пагони з трьома бруньками, що наполовину одеревеніли і розташовані на кінцях гілок. Після вкорінення рослину розсаджують в маленькі горщики. Суміш для нього складають з однієї частини торф’яної, двох частин листя, трьох частин дернової землі і однієї частини піску.
На початку росту рослини обприскують, вносять до вологої землі азотні і калійні добрива, маючи на увазі, те, що зайва підгодівля і дуже рясний полив хоч і сприяють зростанню, але затримують цвітіння.
У лютому довгі пагони на третину довжини укорочують. Усередині куща вирізують сухі і тонкі, недорозвинені вітки, Пересаджують рослини щорічно.
Влітку їх можна виносити на балкон або в сад. У кімнатах жасмин розміщують на сонячних вікнах. Тут він рясніше цвіте і дає крупніші квітки. Літом рослини притіняють. Взимку бажана температура в межах 18—20°, поливи зменшують, рослини переносять в прохолодне приміщення.
Каланхое. Kalanchoe Adans. Сімейство товстянкових. Росте на Мадагаскарі, в Африці, Індії, Південній Америці. Відомо близько 40 видів його.
Каланхое Блоссфел’ьда — До. blossfeldiana Poelln. з прямостоячим, блискучим, темно-зеленим листям. Цей вид чудовий регулярним цвітінням і великою кількістю яскраво-червоних квіток, зібраних в напівзонтичні суцвіття, у іншого різновиду листя більше, загострене, квітки жовті. Садові форми цього вигляду дуже декоративні.
Останнім часом виведені дивовижні низькорослі і середньорослі сорти, з яких кращими є: ‘Эрнст Тіде’ (15—20 см) і ‘Том-тумб’ (15 см) з шарлаховий-червоними квітками; ‘Гольдгибріден’ (30 см) із золотисто-жовтими квітками; ‘Фоєрблюте’ (30—40 см) з шарлаховий-червоними квітками.
Розмножуються рослини живцями, листям і насінням. Насіння дрібне — в 1 г до 8 тис. штук. Висівають їх в січні-березні, землею не засинають, а лише придавлюють, накривають склом і притіняють папером. Землю для посіву беруть легку, листяну. Температура в приміщенні повинна бути 16—18°.
Посіви провітрюють щодня двічі на день, перевертаючи скло на іншу сторону. Необхідно стежити, щоб земля на посівах не підсихала. Поливають водою кімнатної температури.
Каланхое перисте — До. pinnata (Lam.) Persoon. є лікарським і застосовується для лікування ран і зовнішніх запальних процесів.
Панданус. Pandanus Rumph. Сімейство панданових. Батьківщина — острови Індійського океану. Стебло з пишною кроною листя. Вище за кореневу шийку на стеблі є повітряне коріння. Листя красиве, витончено зігнуте, вузьке з гострими карміново-рожевими шпильками по краях і по центральній жилці з нижнього боку. Існують ряболисті форми: панданус Віча– P. veitschii Dall. З біло-рябим листям; панданус Сандері– P. sanderi hort. з жовтими штрихами на листі; панданус корисний — P. utilis Bory. (P. distichus hort., P. f lagelliformis Carr., P. mauritianus hort., P. sativus Thonars).
Це вічнозелена декоративно-листяна рослина. Придатна для внутрішнього озеленення. У кімнатних умовах росте добре. Їх краще розміщувати на квіткових столиках і тримати в кімнатах протягом всього року.
Листя панданусів необхідно очищати від пилу, обтираючи їх від основи листка. Рослини поливають помірно, літом рясніше, але так, щоб вода не залишалася на піддонниках. Добрі результати дає піддонний полив теплою (до 35°) водою. Через півгодини після поливу воду, що залишилася, треба злити з піддонника. Не можна обприскувати рослини, а також обмивати їх дуже мокрою ганчіркою, оскільки вода може потрапити в пазухи листя і викликати загнивання стебла.
Молоді рослини панданусів слід пересаджувати щорічно навесні. Дорослі пересаджують в міру необхідності. У живильну суміш беруть дві частини дернової землі, по одній частині торф’яної землі і піску. Необхідний хороший дренаж. Як правило, пандануси садять на ту ж глибину, що і до пересадки. Зовсім не потрібно заглиблювати в землю повітряне коріння, яке росте вище за кореневу шийку на стеблі. Щоб оберегти рослини від висихання, це коріння обгортають мохом. Це ходульне коріння, що виконує роль підпор. Відрізати їх також не можна.
Рослини панданусу не переносять сонячного пригріву, і літом їх необхідно притіняти.
Розмножують пандануси бічними відростками, що з’являються на стовбурі, шляхом вкорінення (як живці) під скляними ковпаками. Деякі види розмножують насінням, висіваючи їх в ґрунт, підігрітий до 30—35°. Це краще робити в кімнатному парничку.
Каланхое. Kalanchoe Adans. Сімейство товстянкових. У Африці, на Мадагаскарі, в Індонезії і тропічній Америці росте близько 100 видів цієї суккулентної рослини. У деяких форм стебла, досягнувши певної висоти, починають перегинатися через край миски або горщика. Посаджені по краях горщика 6—8 живців укоріняються, у міру росту згинаються і звисають. Тоді ефектні рослини каланхое з блискучим листям і багатими суцвіттями стають дуже декоративними. Оригінальні рослини в посуді з отворами, через які звисають стебла. У такому вигляді навіть не квітучі ампельні рослини каланхое дуже привабливі.
Химерні ампельні різновиди і садові форми пішли від каланхое Блоссфельда — До. blossfeldiana Poelln.
Плющ. Hedera L. Сімейство аралієвих. У Європі і Азії виростає сім видів плюща. Це вічнозелена рослина. Піднімається високо по деревах за допомогою повітряного коріння-присоска.
Кращі зеленолисті види і садові форми для вирощування в кімнатах: плющ дельтовидний — Н. helix var. deltoides Tobl., стебла тонкі високі, листя з трьома виступами; плющ стрілолистий — Н. helix var. sagittaefolia Tobl., стебла тонкі і короткі, листя дрібне, загострене; самий дрібнолистий вигляд; плющ Пастухова — Н. pastuchovii G. Woron., плети тонкі, в’юнкі. Листя подовжене з трьома зубцями, оливкове до чорно-зелених, з світлими плямами.
Вельми декоративні види і садові форми, що володіють, біло- або жовто-строкатим листям. Найкращі з них і незвичайні такі: плющ Канарський — Н. canariensis Willd. var. albimaculata hort.— сильноросла, рослина, що стелиться або в’ється , листя велике з білими або жовтими інтенсивно забарвленими плямами, невибаглива рослина, чудово декорує вікна, меблі темних тонів, добре переносить затінювання. Розмножують його двома способами: зеленими живцями і цілими стеблами. Живці нарізують із стебла з одним-двома листочками, висаджують у вологий пісок. Через 12—14 днів вони утворюють коріння. Стебла мають також і повітряне коріння; плющ трибарвний — Н. helix var. tricolor hort., стебла червонуваті, листя біло-строкате, восени при сильному освітленні з’являється червонуватий відтінок; плющ Кавендіха — Н. helix var. hibernica cavendichii hort. — володіє сильним ростом, пагони у молодому віці червонуваті, листя велике, серцеподібне, подовжене з чисто-білими смужками. Вельми ідентичні з цим різновидом чудові сорти плюща: ‘Глуар де Моренго’, ‘Тольд Герц’, ‘Варієгата’, ‘Конгломерату’, ‘Эректа’ та інші.
Останнім часом відібрані високодекоративні мутації плюща, з яких будуть одержані нові химерні сорти.
Плющ розмножують живцями, які висаджують в 7-сантиметрові горщики по 2—3 живці в кожен і накривають їх скляною банкою. Живці можна укорінювати в кімнатних парничках в суміші листяної землі з піском. Краще укорі-няються живці з повітряним корінням. Черенкувати можна цілий рік, але краще навесні. Садові форми із строкатим листям укоріняються гірше. Вкорінених живців пересаджують в невеликі горщики.
Другий спосіб розмноження полягає в тому, що зрізають цілий пагін з 8—10 листками. Його кладуть горизонтально, в канавку в пісок на глибину 1,5—2 см, залишаючи листя зовні. На десятий день на стеблі біля бруньок з повітряних корінців утворюється підземне коріння. Верхівка паростка починає рости. Сплячі бруньки в пазухах листя не проростають. Через два тижні пагони виймають з піску і розрізають на живці з одним листком і корінням, після чого висаджують по три живці в 7- сантиметрові горщики, де із сплячих пагонів розвивається нова рослина.
Розмножувати плющ ряболистий живцями можна протягом літа. Щорічно весною рослини пересаджують в горщики в суміш дернової і листяної землі. Літом, окрім поливів, рослини слід обприскувати. Взимку з листя вологою губкою стирають пил і обмивають їх водою.
Плющ восковий. Hoya R. Вг. Сімейство ластівникових У Індії, Китаї, Малайї росте більше 70 видів. Це в’юнка або така, що лазить рослина з товстим м’ясистим листям, як би покритими восковим нальотом. Утворює прекрасні суцвіття. Кращими видами і садовими формами для вирощування в кімнатах є наступні.
Плющ восковий красивий — Н. bella Hook, з о. Яви — це маленький кущик з тонкими стеблами. Листя маленьке, продовговатоовальне, м’ясисте, ясно-зелене. Суцвіття з численними квітками, небагато звисає. Квітки білі, в центрі червоні. Цвіте літом.
Плющ восковий мясистолистий — Н. carnosa (L.) R. Вг. (Asclepias carnosa L.) з Китаю, Австралії. Стебла тонкі, звивисті. Листя продовговатоовальне, 5—8 см довжини і 3—4 см ширини, м’ясисте, зелене, глянсове. Квітки п’ятикутні з ніжним ароматом. Віночки квіток великі, білі, з червонуватим центром. Час цвітіння — весна, літо. Цей вид має прекрасні садові форми. цвіте щорічно.
Розмножують ці види живцями. Стеблові живці беруть із стебел, що одеревіли, з двома парами листя. Рослини з них виростають з декількома пагонами. Листові живці треба зрізати з очком. Живці без очка утворюють корінь, але не дають пагонів. Черенкуют взимку в листяну з піском землю на глибину 1,5—2 см при температурі 18—20°. Укоріняються живці через 3—4 тижні. Щоб одержати гіллясті рослини, їх прищипують після утворення третього-четвертого листка. Можна їх розмножувати і насінням, але для отримання насіння треба штучно обпилювати квітки. Необхідно знати, що рослини, вирощені з живців, зацвітають через 3—4 роки, а вирощені з насіння — через 4—5 років. Насінний спосіб розмноження застосовують, коли хочуть одержати нові форми плюща.
Щоб одержати квітки в перший же рік, користуються третім способом розмноження — стебловими відведеннями. На пагоні старої рослини роблять надріз, обкладають його вологим мохом, обв’язують шпагатом і покривають поліетиленовою плівкою. Після утворення коріння верхню частину пагона відрізують і висаджують в горщик.
Рослини добре реагують на підгодівлю мінеральними добривами і обприскування зимою теплуватою водою, а влітку — водою кімнатної температури.
Оптимальна температура для плюща воскового знаходиться в межах 16—18°. Рослини не люблять різких коливань температури і вологості повітря. Вони дуже вимогливі до освітлення.
Двічі в рік (навесні і осінню) всю рослину занурюють у воду, нагріту до 30—40°, на 30—40 хвилин, а земляною кому — на дві години. Це сприяє кращому росту і прискоренню цвітіння. Влітку поливати треба рясно, краще дощовою або річковою водою, взимку помірно.
Пересаджують молоді екземпляри щорічно, а старі — через 2—3 роки. Найбільш придатна суміш з глинисто-дернової (дві частини), листяної (одна частина) і парникової землі (одна частина). При доброму догляді рослини ростуть і квітнуть протягом десяти років.
Традесканція. Tradescantia L. Сімейство коммелінових. Батьківщина — болотисті місця тропічної і північної Америки. Назва «традесканція» з’явилася в XVIII столітті і названа іменем, того, хто описав цю рослину, Джона Традеськанта (старшого), садівника і природодослідника.
Одна з найбільш поширених кімнатних рослин, що має, окрім декоративних, інше, дуже широке застосування. У 1960 році випробовувалася в космічному польоті.
Відомо близько 90 видів традесканції. У кімнатній культурі використовуються традесканція білоцвіта — Т. Albiflora Kunth. et Bruckn. (T. viridis hort.) із загостреним листям, традесканція річкова — Т. fluminensis Veil, et Bruckn. (Т. myrti-folia hort.) із зеленим, знизу пурпурно-червоним листям і традесканція строката — Т. multicolor hort. з густим, дрібним, зеленим з білими і рожевими смугами декоративним листям.
В даний час з роду традесканція виділені ряболисті і інші форми в окремий рід зебрина — Zebrina Schnizl. Найбільш декоративні види цього роду зебрина звисаюча — Z. pendula Schnizl. (Tradescantia zebrina Loud) із зеленим смугастим листям. Дуже декоративний сорт цієї зебрини під назвою ‘Квадріколор’ (раніше садова форма) — Tradescantia zebrina var. quadricolor.
Всі види традесканції добре ростуть в теплих і прохолодних приміщеннях, краще розвиваються на добре освітлених місцях. У таких умовах ряболисті форми інтенсивніше забарвлюються. Як і всі болотяні рослини, традесканція потребує рясного поливу. До весни рослини старіють, листя від основи стебла засихає. Для подальшого розмноження використовують зелені верхівки, висаджуючи їх в горщики. Живці добре укоріняються і без накриття склом.
Традесканція — невимоглива до ґрунту рослина, але краще росте в суміші з двох частин листяної, по одній частині дернової і перегнійної землі з невеликою добавкою піску.
Літом традесканцією можна декорувати балкони і лоджії, підсилюючи в жаркі дні поливи.
У кімнатах традесканцію слід розміщувати так, щоб довгі пагони, що стелються, не спадали. Їх поміщають в підвісні вази, кашпо або ставлять на полиці, високі меблі (шафа, сервант). Треба враховувати, що рослини добре розвиваються на освітлених місцях. При слабкому освітленні ряболисті форми її втрачають своє забарвлення. Вони нерідко стають зеленими. Від прямого сонячного світла їх затінюють. Найбільш ті невитривала традесканція білоцвіта.
Хлорофітум чубатий.Сhlоrорhytum commosum (Thunb.) Bak. Сімейство лілейних. Батьківщина — Південна Америка. За кордоном цю рослину називають ще зеленою лілією, або «Летючим голландцем». Стебла тонкі, завдовжки до 1 м. На кінцях звисаючих квітоносіїв після цвітіння ростуть розетки листя з повітряним корінням — «дітками». Листя лінійне з кремовими подовжніми смугами. Квітки дрібні, білі, зібрані в мітелки. Рослини дуже ефектні на тумбах, невисоких шафах або сервантах, а також як декоративний елемент на вікнах.
Розмножується хлорофітум «дітками», які навесні розсаджують в горщики, насінням і відділенням бічних пучків прикореневого листя. Кущі хлорофітума сильно розростаються. Тому при щорічній пересадці в лютому — березні їх необхідно ділити.
Рослини хлорофітума добре ростуть в суміші з дернової (три частини), листяної землі (дві частини) і піску (одна частина). Добре реагує на підгодівлю, особливо навесні, Щоб зберегти інтенсивне забарвлення листя, їх розміщують на добре освітлених місцях. Найбільш прийнятна для хлорофітума температура в межах 15—18°. Поливають рослини літом рясно, взимку помірно.
Автори матеріалу: Тхорів Надія (зовнішнє озеленення) і Курилас Христина (внутрішнє)
Тематика проектів цього напряму може бути різноманітною.
Їх зміст залежатиме від вирішення тих проблем, що характерні для конкретного населеного пункту.
У ході реалізації учнівських проектів за вказаним напрямом особливу увагу варто звернути на оцінювання результатів діяльності школярів і презентацію результатів діяльності
Поставте перед учнями запитання – що потребує нашого втручання в навколишнє середовище, щоб його змінити або поліпшити? Чи потребує нашої допомоги шкільний сад, міський парк, дерева, що ростуть обабіч шляху; вулиця, що переповнена сміттям; річка, струмок, що протікають поруч? Що кожний з нас може зробити для поліпшення екологічної ситуації в тій місцевості, де живе? Ці та інші запитання треба поставити своїм вихованцям, обговорити та спільно з ними дати на них відповідь.
Тематика проектів цього напряму може бути різноманітною. Їх зміст залежатиме від вирішення тих проблем, що характерні для конкретного населеного пункту. Наприклад, «Екологічна стежка», «Допоможемо річці», «Навколишні струмки в небезпеці», «Наша вулиця – найчистіша», «Додому повертаються птахи, чи підготувались ви до зустрічі з ними?» тощо. Важливо, щоб тематика проектів ґрунтувалась на тих проблемах місцевості, які зможуть порушити школярі, розв’язати за участю дорослих або ж самостійно. Тривалість акцій може бути різною. Усе залежатиме від проблеми, мети, завдань проекту та ходу його реалізації. Важливо, щоби після виконання проекту порушена проблема через деякий час знову не стала предметом проектної діяльності школярів. Особливо це стосується проблем, що пов’язані із прибиранням сміття, розчищенням струмків, озелененням вулиць тощо.
У ході реалізації учнівських проектів за вказаним напрямом особливу увагу варто звернути на оцінювання результатів діяльності школярів і презентацію результатів діяльності. На заключному етапі варто якомога ширше пропагувати позитивні результати діяльності школярів, щоб тим самим змінювати ставлення до екологічних проблем членів громади.
Особливого планування вимагають учнівські проекти, участь у яких беруть окрім школярів інші члени громади – батьки, представники органів влади, громадські об’єднання, представники підприємств тощо. Важливо, щоби при їх реалізації всі учасники в однаковій мірі не лише виконували поставлені завдання, а і проводили моніторинг, брали участь у презентації результатів.
Проект «Одне дерево посадив – недарма прожив»
За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, на кожного жителя міста повинно припадати 50 кв. м зелених насаджень. Дерево середніх розмірів за добу відновлює стільки кисню, скільки необхідно для дихання трьох людей. Зелені насадження поглинають до 80 % аерозолів і пилу. На листках дорослих дерев за літо осідає в середньому до 20-25 кг пилу. Запиленість житлового мікрорайону за наявності зелених насаджень на 40 % нижча, ніж без них. Багато рослин чутливі до забруднення атмосферного повітря. Рослини-індикатори вказують на наявність забруднювачів повітря, дають змогу зробити висновки про шкідливість тих чи інших речовин для природи та людини.
Мета проекту:

 • формування особистості, яка здатна свідомо, активно, творчо впливати на навколишній світ;
 • формування в учнів умінь і навичок ініціативи, самостійності; віри у свої сили;
 • сприяння виробленню активної життєвої позиції, прагненню до здійснення громадянських дій;
 • здійснення еколого-просвітницької роботи;
 • залучення учнів до практичної діяльності з розв’язання проблем навколишнього середовища місцевого значення.

Завдання проекту:

 • організація практичної діяльності учнів, спрямованої на розв’язання конкретної соціальної проблеми місцевої громади (наприклад, відсутність парку, скверу, необхідність озеленення території школи тощо);
 • озеленення пришкільної території, висадження алеї, скверу тощо;
 • організація співпраці із зацікавленими в озелененні.

Очікувані результати проекту:

 • озеленення місцевості;
 • створення парку, алеї тощо;
 • знання нормативно-правової бази;
 • уміння знаходити правильні рішення у складній екологічній ситуації й оцінювати їх;
 • уміння співставляти можливості й інтереси;
 • навички ефективного спілкування, участі в житті громади;
 • навички володіння методикою проведення ділових зустрічей.

Учасники проекту: учні 8-11-х класів.
Термін виконання: 2-3 місяці.
Очікувані результати проекту:

 • озеленення місцевості;
 • створення парку, алеї тощо;
 • знання нормативно-правової бази;
 • усвідомлення необхідності екологічного вибору як вибору, орієнтованого на загальнолюдські цінності;
 • розуміння багатогранної цінності природи;
 • уміння знаходити правильні рішення у складній екологічній ситуації й оцінювати їх;
 • уміння співставляти можливості й інтереси;
 • уміння здобувати та критично аналізувати інформацію, давати власну оцінку та формувати незалежні судження;
 • навички ефективного спілкування, участі в житті громади;
 • навички володіння методикою проведення ділових зустрічей;
 • знання джерел екологічної небезпеки.

Методи реалізації: пошукова робота; спостереження; групова співпраця; практична робота.
Мотивація:

 • можливість творчої самореалізації та самовдосконалення;
 • усвідомлення власної потреби в діяльності, спрямованої на захист, збереження природи;
 • почуття відповідальності за життя своєї громади, за свою громадянську позицію;
 • можливість збереження та примноження краси довкілля рідного краю;
 • усвідомлення значущості природоохоронного підходу до довкілля;
 • усвідомлення зв’язку здоров’я людини з факторами навколишнього середовища.

Опис діяльності
І етап – підготовчий:

 • узгодження питань про проектну діяльність з адміністрацією навчального закладу, учителями, які можуть надати допомогу при вирішенні навчальних завдань проекту, тощо;
 • формування групи учасників проекту;
 • проведення першого заняття:
 • стимулювання пошукової роботи;
 • визначення цілей, часу здійснення проекту та потрібних ресурсів; планування роботи з урахуванням плану роботи навчального закладу;
 • колективне обговорення запланованої діяльності.

ІІ етап – збір необхідної інформації:

 • обговорення й вибір методів дослідження та пошуку інформації;
 • визначення загальної площі зелених насаджень у мікрорайоні, біля школи;
 • пошук потенційних територій, які потребують озеленення;
 • дослідження потенційних місць, які потребують озеленення;
 • обґрунтування необхідності озеленення місцевості, створення парку, алеї тощо;
 • узгодження питань, пов’язаних із реалізацією проекту, з органами місцевої влади з метою отримання допомоги та дозволу;
 • пошук інформації про рослини, що використовуються для озеленення міст, промислових об’єктів.

ІІІ етап – визначення напрямів діяльності:

 • узагальнення зібраного матеріалу, систематизація та аналіз отриманої інформації;
 • визначення найефективніших шляхів розв’язання проблеми;
 • планування діяльності для вирішення проблеми, прогнозування наслідків діяльності, розподіл завдань;
 • визначення часу, необхідного для їх виконання;
 • вивчення ефективних шляхів взаємодії з представниками ЗМІ, влади;
 • визначення необхідного бюджету, ресурсів;
 • випуск листівок, буклетів, плакатів із закликом до громадськості підтримати заплановану діяльність;
 • узгодження питань, пов’язаних із реалізацією проекту, з органами місцевої влади, лісгоспом, комунальними службами з метою отримання допомоги.

IV етап – етап діяльності:

 • реалізація завдань, запланованих на ІІІ етапі;
 • збір підписів на підтримку проведення озеленення, створення парку чи скверу, насадження алеї;
 • проведення консультації з фахівцями з озеленення;
 • пошук посадкового матеріалу;
 • проведення кампанії розсилки листів, статей у ЗМІ;
 • організація співпраці з лісництвом, комунальним господарством тощо;
 • організація суботника для очищення території;
 • висаджування дерев.

V етап – презентація й оцінювання результативності проекту:

 • обробка й оформлення результатів виконання проекту (створення демонстраційного стенду, мультимедійної презентації);
 • представлення матеріалів роботи групи на учнівських зборах, конференції, семінарі вчителів, батьківських зборах;
 • поширення інформації про проведену роботу у пресі;
 • дослідження громадської думки про актуальність і доцільність здійсненого проекту;
 • оцінювання результатів з огляду на початкові цілі;
 • узагальнення отриманого досвіду, визначення найбільш сильних і найбільш слабких сторін роботи;
 • визначення можливостей подальшого розвитку проектної діяльності.

Необхідні умови: ініціативна група; залучення громадськості, органів державної влади, ЗМІ, природоохоронних служб; допомога лісництва, комунального господарства.
Ресурси: посадковий матеріал, інструменти, папір для листівок, плакатів.
Проект «Птахи в місті»
Життя людей нерозривно пов’язане з життям птахів. Птахами люди цікавилися завжди. Хто з нас не мріє злетіти високо-високо в небо й подивитись на рідну землю? А кого не зачаровували пташині пісні? Птахів називають санітарами лісів, полів, садів. Вони знищують комах, поїдають насіння бур’янів, очищають природу від шкідників. Наприклад, ластівка за літо з’їдає близько мільйона шкідливих комах. За підрахунками агрономів, кожний грак за день знищує 400 шкідників. Зозуля може з’їсти за годину до сотні волохатих гусениць, яких не їдять інші птахи. Відомо, що сова знищує не менше тисячі гризунів щороку. Ось чому необхідно оберігати птахів, допомагати їм вижити в несприятливих умовах.
Мета проекту: навчити учнів допомагати птахам у зимовий період, облаштовувати пташині «їдальні».
Завдання проекту:

 • сприяти збереженню та виживанню птахів;
 • створити базу даних про тих птахів, що занесені до Червоної книги України;
 • поширити зібрану інформацію про птахів серед громадськості;
 • залучити учнів школи до пошуків шляхів збереження та підтримки птахів у несприятливих кліматичних умовах.

Очікувані результати:

 • учні поглиблять знання про птахів;
 • учасники проекту оволодіють елементами методики дослідницької роботи;
 • школярі дізнаються про діяльність природоохоронних органів;
 • будуть облаштовані годівниці для птахів.

Учасники проекту: учні молодших і середніх класів.
Опис діяльності
І етап – підготовчий:

 • узгодити зміст проекту з адміністрацією школи, учителями, які зможуть надати допомогу (учителями біології, основ правознавства, трудового навчання);
 • визначити мету та очікувані результати;
 • визначити термін, часові межі проекту, узгодити з планом навчально-виховної роботи школи;
 • поширити інформацію про початок проекту;
 • сформувати групи учасників проекту;
 • зібрати ініціативну групу та провести перше організаційне заняття;
 • обговорити мету, завдання та очікувані результати;
 • обговорити шляхи стимулювання та заохочення учнів.

ІІ етап – збір необхідної інформації та матеріалів:

 • ознайомити учнів із чинним природоохоронним законодавством;
 • обговорити можливі джерела інформації про птахів (бібліотека, Інтернет, консультації вчителів);
 • об’єднати учнів у робочі групи згідно з напрямами дослідження, пошуку інформації – «Види птахів та їхня роль у природі», «Птахи рідного краю», «Птахи рідного краю, занесені до Червоної книги України», «Допомога людей птахам у холодні пори року»;
 • підібрати матеріали для оформлення плакатів, фотовиставки;
 • обговорити джерела фінансової підтримки проекту для придбання канцтоварів, виготовлення плакатів і фотографій.

ІІІ етап – визначення напрямів діяльності:

 • систематизувати та проаналізувати отримані матеріали за напрямами досліджень;
 • представити напрацьовані групами матеріали;
 • відібрати найбільш актуальні, цікаві, оригінальні матеріали для створення листівок, плакатів, фотовиставок, публікацій у пресі;
 • визначити й обговорити заходи, що сприятимуть поширенню зібраної інформації серед мешканців мікрорайону, кварталу, вулиці;
 • відшукати необхідні матеріальні ресурси (гроші, папір, матеріали для виготовлення годівниць тощо);
 • налагодити контакти із зацікавленими особами – представниками місцевих владних органів, громадських екологічних і природоохоронних організацій тощо;
 • оформити листівки, плакати, фотовиставку;
 • зібрати матеріали для фотоконкурсу;
 • розповсюдити інформацію про заплановані заходи.

IV етап – реалізація запланованої діяльності:

 • поширення інформації про важливість збереження птахів (випуск стінгазет, написання статей до місцевої газети);
 • випуск і поширення буклетів, листівок;
 • демонстрація фотовиставки;
 • визначення переможців фотоконкурсу;
 • проведення інформаційних п’ятихвилинок;
 • виступ по шкільному радіо;
 • виготовлення та розміщення годівничок;
 • збір корму для підгодівлі птахів.

V етап – презентація проекту:

 • упорядкування матеріалів;
 • створення демонстраційного стенду, мультимедійної презентації;
 • представлення матеріалів роботи групи на учнівських зборах, конференції, батьківських зборах;
 • висвітлення реалізації проекту в місцевій пресі.

VI етап – оцінювання результатів проекту:

 • вивчити громадську думку про реалізований проект;
 • узагальнити отриманий досвід;
 • провести опитування серед учнів школи про доцільність проектної діяльності;
 • обговорити з учасниками проекту його результати, особливості окремих етапів, результативність заходів, прорахунки та недоліки проекту;
 • кожному учаснику проекту написати свої враження від проекту за таким зразком: «Для мене цей проект був важливим, тому що…», «У ході проекту я зміг дізнатись про…», «Наступного разу варто врахувати… і не допустити таких помилок…».

Умови реалізації:

 • чітке планування діяльності й послідовне виконання етапів проекту;
 • чітко визначити й обґрунтувати часові межі;
 • заручитись підтримкою школярів, місцевих органів влади, природоохоронних організацій;
 • своєчасно домовитись про матеріали, з яких виготовлятимуться годівниці для птахів.

Ресурси: ватман, маркери, гуаш, фотоматеріали; матеріал для виготовлення плакатів, шпаківень і годівничок; столярні інструменти; корм для птахів.
У чому ефективність проектної діяльності?
Проблема вибору засобів і методів впливу вихователем на вихованців завжди залишатиметься актуальною в будь-якій освітній системі. Чому ж сьогодні ми знову повертаємось до методу проектів? Що дає нам проектна діяльність окрім того, про що говорилось вище? Яких практичних навичок набувають учні у процесі проектної роботи?
Проектна робота дає всім учасникам практичний досвід, який базується як на знаннях, так і на перевірці знаннєвих істин у повсякденній діяльності. Цей досвід допомагає розвивати індивідуальні здібності та нахили, комунікативні зв’язки, учить вирішувати завдання, розв’язувати конфліктні ситуації тощо. Участь у проектній роботі допомагає сформувати навички активного громадянина демократичного суспільства. Серед переліку цих навичок варто звернути увагу на такі:

 1. Міжособистісні – слухати один одного; висловлювати ідеї та думки й уміти сприймати чужі ідеї та думки; ставити запитання; знаходити аргументи на користь власної позиції; розв’язувати конфлікти; турбуватись про інших.
 2. Навички мислення – розуміти складні факти; розвивати ідеї; аналізувати, відбирати, використовувати інформацію; приймати рішення у складних або непередбачуваних ситуаціях.
 3. Командні – здатність працювати в команді; виконувати певні ролі в команді – керівник, виконавець, статист; планувати й розподіляти завдання; співвідносити командну працю та індивідуальну.
 4. Розв’язання проблем – уміти виділяти проблему; визначати ступінь складності проблеми; планувати шляхи розв’язання проблеми; залучати до розв’язання проблеми різні соціальні групи, представників органів влади тощо; аналізувати хід розв’язання проблеми; змінювати неефективні завдання та засоби у процесі розв’язання проблеми.
 5. Ініціативні – розвивати ініціативу; активно працювати в указаній структурі; самостійно усувати перешкоди, що виникають у процесі розв’язання проблеми; ініціювати зустрічі, пропозиції.
 6. Творчі – розвивати таланти й нахили; формувати впевненість у собі та у членах команди; приймати неординарні рішення; пропонувати різні шляхи розв’язання проблеми.
 7. Демократичні – поважати права один одного; ураховувати інтереси один одного; дискутувати; відстоювати власні позиції; знаходити компроміс; брати на себе відповідальність за власні дії.

Ефективність проектної діяльності полягає ще й у тому, що метод проектів дозволяє швидко й оперативно скласти уявлення про критерії якісної роботи. Серед цих критеріїв педагогам варто звернути увагу на такі:

 1. Учні пройнялись та усвідомили тему проекту.
 2. Чітко спланований хід проекту.
 3. У ході проекту учні проявляють активність, виконують завдання, виступають із власними ініціативами.
 4. Учні отримують досвід розв’язання проблеми, досвід соціального та громадського життя.
 5. Школярі презентують свої досягнення.
 6. Учасники проекту враховують помилки, оцінюють діяльність.

Номінація ПАРАД КВIТIВ БIЛЯ ШКОЛИ
(благоустрій території, закладка та створення на території навчального закладу газонів, квітників, розаріїв та клумб різних типів, збільшення видового та кількісного складу квітково-декоративних рослин в зовнішньому озелененні шкіл та позашкільних закладів)
Трудова акція “Парад квитів біля школи” проводиться Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді Міністерства освіти i науки України обласними та районними центрами юних натуралістів України.
Мета та завдання акції:
Головною метою акції є формування екологічної культури особистості та вiдповiдальностi за збереження природного середовища перед майбутніми. поколіннями, активізація пізнавальної, творчої, просвітницької та трудової діяльності учнівської молоді, покращення зовнішнього озеленення навчальних закладів.
Завдання акції

 • активізація роботи загальноосвітніх закладів по благоустрою та покращення стану їх зовнішнього озеленення;
 • спрямування зусиль навчальних закладів на спальні практичні дії по

оздоровленню навколишнього середовища та благоустрою прилеглої території;

 • розвиток в учнів почуття дбайливого господаря закладу, в якому вони навчаються;
 • залучення учнівської молоді до озеленення та впорядкування території навчальних закладів та закладів соціальної сфери;
 • залучення дітей та пiдлiткiв до розробки проектів озеленення навчальних закладів та практичне впровадження цих проектів.

Етапи акції:
1 етап: передбачає планування території навчального закладу; проведення інвентаризації існуючих зелених насаджень з урахуванням складу, віку, розмірів, стану i характеру їх розміщення.
2 етап: ознайомлення з сучасними технологіями в галузі ландшафтного дизайну та зеленої архітектури, вивчення нових видів i сортів декоративних рослин та створення проекту озеленення навчального закладу.
З етап: збагачення видового складу квітково-декоративних рослин на  території закладу , підготовка території до закладки проекту.
4 етап (основний): передбачає практичне втілення створеного проекту озеленення навчального закладу.
Учасники конкурсу оформляють результати роботи у вигляді звітів, альбомів, фото-кіно-репортажів або в будь якому іншому вигляді ,що найкраще розкриває зміст виконаної роботи.
Відзначення переможців
За підсумками журі кращі колективи, учнівські лісництва відзначаються  грамотами, нагороджуються цінними подарунками та безкоштовними путівками до Всеукраїнського табору “Юннат” Національного еколого-натуралістичного центру.
Матеріали необхідно надіслати до 1 жовтня на адресу ОблЕНЦ
ПРОЕКТИ
«Очищення відпочинкових зон та озеленення мікрорайону – кроки до формування нового екологічного світогляду громади»
Піклувальна рада Івано-Франківської ЗСШ І-ІІІ ст. №19
Проект спрямований на формування екологічного світогляду громади та формування шанобливого ставлення до навколишнього середовища. На рівні окремого мікрорайону це виявляється передусім в забрудненні відпочинкових зон та місць проведення вільного часу.
Проект пропонує комплексний підхід до вирішення проблеми забруднення території мікрорайону, оскільки пропонує ряд заходів екологічного характеру. Зокрема, будуть проведені акції з очищення території відпочинкових зон мікрорайону, озеленення пришкільної території та проведення заходів екологічної просвіти у школі: проведення тижня екології «Екологічний світогляд починається зі школи» (виховні години, позашкільні заходи).
В діяльності за проектом братимуть участь учні школи, вчителі та батьки. Батькам буде запропоновано долучитись до проекту, взявши участь в акціях прибирання та озеленення. Озеленення території буде відбуватись на пришкільній території, це забезпечить в майбутньому належний догляд за саджанцями та кущами.
До втілення проекту долучиться також ТзОВ «ЕКО-Івано-Франківськ», яке буде здійснювати вивіз зібраного сміття.

Поділитися