Методичні рекомендації щодо вивчення інформатики


Сучасна освіта спрямована на підготовку людини, здатної жити в надзвичайно глобалізованому і динамічно змінному світі, сприймати його змінність як суттєву складову власного способу життя. Глобалізація, трансформаційні процеси та неперервна інформаційна змінність обумовлюють включення людини в дуже складну систему суспільних взаємовідносин, вимагають від неї здатності до нестандартних і швидких рішень. Саме на реалізацію поставлених завдань спрямовані «Інформаційні технології» як сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.
Для оптимального вибору методів навчання доцільно використовувати системний підхід, який вимагає розглядати процес навчання і всі його компоненти у закономірних взаємозв’язках. Остаточний вибір методів навчання варто здійснювати з врахуванням: специфіки завдань, змісту, особливостей учнів; умов навчання з науковим обґрунтуванням висновків та найраціональніших методів з позиції визначених критеріїв.
Під час підготовки до уроку радимо використовувати наступні чинники у виборі методів навчання: визначення мети навчання; рівня мотивації учнів; реалізація принципів, закономірностей навчання; обсяг вимог та змісту які необхідно реалізувати; кількість та складність навчального матеріалу; рівень підготовленості учнів; активність, зацікавленість учнів; вік, працездатність учнів; сформованість навчальних навичок; навчальна тренованість та витривалість; час навчання; матеріально-технічні організаційні умови навчання; застосовані методи на попередніх уроках; тип та структура заняття; взаємовідносини між учнями та вчителем; кількість учнів у класі; рівень підготовленості вчителя.
Врахування відповідних чинників сприятиме поліпшенню продуктивності навчального процесу та вихованню всебічно розвиненої, самостійної, самодостатньої особистості, яка керується в житті власними знаннями і переконаннями.
Звертаємо увагу усіх вчителів інформатики на обов’язкову необхідність перед початком навчального року ознайомитись з нормативно-правовими документами відповідного напряму.
 
ПОЧАТКОВА ШКОЛА
 
У 1-му класі, як свідчать психологи та практичний досвід, ще зарано залучати комп’ютер до навчально-пізнавальної діяльності учнів. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» у 2012-2013 навчальному році було розпочато поступове впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти, відповідно до  якого, у 2013-2014 н.р. учні 2 класу розпочали вивчати новий навчальний предмет «Сходинки до інформатики» за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОНСМ України від 10.06.2011 № 572.
У 2 класі викладатиметься новий навчальний предмет «Сходинки до інформатики»  за рахунок годин інваріантної складової (1 год на тиждень)  за новою програмою «Сходинки до інформатики. 2-4 класи» для загальноосвітніх навчальних закладів (автори програми: Морзе Н.В., Ломаковська Г.В., Проценко Г.О., Коршунова О.В., Ривкінд Й.Я., Ривкінд Ф.М.), відповідно до нового Державного стандарту  початкової загальної освіти, затвердженого у 2011 р. Починаючи з 2 класу учні ознайомлюються з початковими поняттями інформатики, використовують комп’ютер для вивчення інших предметів (мова, математика, природознавство тощо), розвивають пам’ять, просторову уяву, логічне мислення та творчі здібності (Програму надруковано у науково-методичному журналі «Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах». – № 4-5. – 2006 та розміщено на сайті Міністерства освіти і науки України http://www.mon.gov.ua/images/files/navchalni_programu/2012/ukr/05_
shod_informatuka.pdf
).
Методичні рекомендації щодо викладання інформатики в 2 класі за новою програмою надано в додатку до листа Міністерства освіти і науки України від 30.05.2013 №1/9-383 «Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у 2-х класах загальноосвітніх навчальних закладах». Звертаємо увагу, що відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України   від 16.04.2014 № 460 «Про внесення змін у додаток 1-7 до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.06.2011 № 572», з метою приведення назви навчального предмету «Сходинки до інформатики» у відповідність до Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 20.02.2002 № 128, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 6 березня 2002 р. № 229/6517, назва предмету «Сходинки до інформатики» замінюється назвою «Інформатика».
З метою організованого переходу на нові Державні стандарти у 2-х класах загальноосвітніх навчальних закладів Міністерство освіти і науки рекомендує для практичного використання:

 • підручники(наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту  України від 07.02.2012 №118 «Про надання грифа навчальній літературі»):

 

№ п/пНазваАвтор(и)КласВидавництво
«Сходинки до інформатики. 2 клас»Ломаковська Г. В., Рівкінд Ф. М., Ривкінд Й. Я., Проценко Г. О.2ТОВ «Видавничий дім «Освіта»
«Сходинки до інформатики. 2 клас»Коршунова О. В.2ТОВ «Видавництво «Генеза»
«Сходинки до інформатики. 2 клас»Корнієнко М. М., Крамаровська С. М., Зарецька І.Т.2ТОВ «Видавництво «Ранок»
«Сходинки до інформатики. 2 клас»Потапова Ж. В., Лабага О. П., Чижевська С. М.2ТОВ «Далечінь»

 
Для забезпечення права національних меншин на якісну освіту мовами національних меншин пропонуємо перекладні підручники:

 • Сходинки до інформатики для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням кримськотатарською мовою (автори: Ломаковська Г.В., Рівкінд Ф.М., Ривкінд Й.Я., Проценко Г.О., «Кримнавчпеддержвидав»).
 • . Сходинки до інформатики для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням молдовською мовою (автори: Ломаковська Г.В., Рівкінд Ф.М., Ривкінд Й.Я., Проценко Г.О., «Світ»);
 • Сходинки до інформатики для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням польською мовою (автори: Ломаковська Г.В., Рівкінд Ф.М., Ривкінд Й.Я., Проценко Г.О., «Світ»);
 • Сходинки до інформатики для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням румунською мовою (автори: Ломаковська Г.В., Рівкінд Ф.М., Ривкінд Й.Я., Проценко Г.О., «Світ»);
 • Сходинки до інформатики для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням угорською мовою (автори: Ломаковська Г.В., Рівкінд Ф.М., Ривкінд Й.Я., Проценко Г.О., «Світ»);

 

 • навчально-методичного забезпечення з предмету «Сходинки до інформатики» (лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
  від 15.06.2013 № 1/9-493 «Про орієнтовний перелік навчально-методичного забезпечення базових дисциплін у 2-х та 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів»:
№ п/пНазваАвтор(и)КласВидавництво
Сходинки до інформатики. Робочий зошитЛомаковська Г. В.,
Проценко Г. О.,
Ривкінд Й. Я.,
Рівкінд Ф. М.
2ТОВ «Видавничий дім «Освіта»
Зошит «Сходинки до інформатики»Коршунова О. В.2ТОВ «Видавництво «Генеза»
Сходинки до інформатики.
Робочий зошит для загальноосвітніх
навчальних закладів з навчанням російською мовою
Ломаковська Г. В.
Проценко Г. О.
Ривкінд Й. Я.
Рівкінд Ф. М.
2ТОВ «Видавничий дім «Освіта»

У 2 класі вивчення предмету «Сходинки до інформатики»  здійснюватиметься за підручниками та навчальними посібниками, зазначеними в основному та додатковому переліках навчальної літератури, рекомендованої для використання в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2013-2014 навчальному році, які розміщено на офіційних веб-сайтах Міністерства освіти  і науки  www.mon.gov.ua та Інституту інноваційних технологій і змісту освіти www.iitzo.gov.ua
Звертаємо увагу на те, що:

 • програма курсу «Інформаційна культура» 1-2 клас (автори: Пушкарьова Т.О., Саражинська Н.А., Гущина Н.І.) рекомендована для навчальних закладів, які працюють за проектами «1 учень − 1 комп’ютер» та «Росток»;

У 3-4 класах інформатика може викладатися за рахунок годин варіативної складової. Якщо у 2012-2013 н.р. учні 2 класів вивчали інформатику за однією із таких програм:

то у 3-4 класах можна продовжити навчання за цими програмами.
Для учнів 3-4 класів чинними є Типові навчальні плани, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 29.11.2005 р. № 682 «Про Типові навчальні плани початкової школи». Методичні рекомендації щодо вивчення інформатики в 3-4 класах прописані в листі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.06.12 №1/9-426 «Щодо інструктивно-методичних рекомендацій із базових дисциплін». Методичні рекомендації з викладання цих пропедевтичних курсів наведено у Інструктивно-методичному листі про викладання інформатики у 2010-2011 навчального року та в Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України, № 25-27,
2010 р., №22-24, 2012 р.
– підручники (лист Міністерства освіти і науки України від 01.07.2014
№ 1/9-343
«Про організацію навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення  базових дисциплін в основній школі»):

 • «Сходинки до інформатики. 3 клас» (авт. Ломаковська Г.В., Проценко Г.О., Рівкінд Ф.М., Ривкінд Й.Я.)

Викладення нового матеріалу у підручнику для учнів 3 класу базується на основі об’єктного і алгоритмічного підходу. Передбачено вивчення матеріалу одного пункту протягом одного уроку.

 • «Сходинки до інформатики. 3 клас»(авт. Коршунова О.В.).
  У підручнику для учнів третього класу збільшився обсяг завдань та запитань, що дає більше можливостей для реалізації особистісно орієнтованої моделі навчання.Складність завдань та їх призначення має умовні позначки: початковий та середній рівні (*), достатній рівень (**), високий рівень (***), завдання для групової роботи (П), для розвитку логічного та творчого мислення.

Підручник для учнів третього класу, як і для учнів другого класу має комп’ютерну підримку, яку можна безкоштовно звантажити із сайту http://www.osvita-dim.com.ua

 • «Сходинки до інформатики. 3 клас» (авт. Зарецька І. Т., Корнієнко М. М., Крамаровська С. М.)

Кожний урок містить запитання для контролю і самоконтролю знань, творче завдання та логічну задачу, які можуть бути використані на різних етапах уроку.
До кожного уроку також уключено рубрику «Цікавинки» з пізнавальною інформацією, пов’язаною з темою уроку, та рубрику «Комп’ютерний словничок», яка містить поняття, з якими учень ознайомився на уроці, що сприятиме кращому засвоєнню  навчального матеріалу, допоможе проведенню рефлексії наприкінці уроку.
У кінці підручника подано «Словничок», у якому наведено тлумачення основних понять, вірші-вправи для проведення фізкультхвилинок, уміщено основні правила роботи з комп’ютером.

 • програма «Прикладна інформатика. 1-4 класи» (автори: Л. Журавльова, Т. Проценко) рекомендована для позакласної роботи, 2 години на тиждень за рахунок варіативної складової навчальних планів (програму надруковано в збірнику «Програми курсів за вибором для початкових класів. Варіативна складова Базового навчального плану». Книга 3 / Упор.: Г.Ф.Древаль, Л.Ф.Щербакова, А.В.Лотоцька. − Тернопіль: Мадрівець, 2012. − 200 c.).

 
ОСНОВНА ШКОЛА
 
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти», у 2014-2015 навчальному році 5 класи загальноосвітніх навчальних закладів перейдуть на навчання за новими програмами для учнів
5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів й будуть працювати за Типовими навчальними планами, затвердженими наказом Міністерства від 03.04.2012 № 409 «Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня» (зі змінами).
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 29.05.2014
№ 664 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.04.2012 р. № 409» додатки 1-9 замінюються в нових редакціях та  доповнюються новими додатками 10-18.
Методичні рекомендації щодо викладання інформатики в 5 класі за новими програмами з інформатики подано в додатку №2 до листа Міністерства освіти і науки України від 24.05.2013 №1/9-368 «Рекомендації щодо особливостей викладання базових дисциплін у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів».
У 5 класі «Інформатика» вивчатиметься за програмою «Інформатика. Навчальна програма для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів» (автори Жалдак М.І., Морзе Н.В., Ломаковська Г.В., Проценко Г.О., Ривкінд Й.Я., Шакотько В.В.) із розрахунку 1 година на тиждень, яка передбачає що діти раніше не вивчали інформатику (Програму розміщено на сайті МОНУ http://www.mon.gov.ua/ua//activity/education/56/general-secondary-education/educational_programs/1349869088/).
Метою навчання курсу є формування і розвиток  предметної інформаційно-комунікаційної компетентності та ключових компетентностей для реалізації творчого потенціалу учнів і їх соціалізації у суспільстві, що забезпечить готовність учнів до активної життєдіяльності в умовах інформаційного суспільства та їх спроможність стати не лише повноцінними його членами, а й творцями сучасного суспільства.
Цей курс розглядається як необхідний інструмент, який в сучасному інформаційному суспільстві сприятиме більш успішному навчанню учнів, формуванню предметної і ключових компетентностей, всебічному розвитку дитини шкільного віку. ІКТ розглядаються в курсі  як об’єкт, і як засоби навчання.
Відповідно до навчальної програми в 5 класі будуть вивчатися наступні теми:

Назва розділуКількість годин
Інформація,  інформаційні процеси, системи, технології4
Комп’ютер як універсальний пристрій для опрацювання даних10
Створення та опрацювання графічних зображень9
Створення та опрацювання мультимедійних презентацій9
Резерв3
Всього35

 
Хоча програма, за якою відбуватиметься вивчення інформатики в
5 класі, розрахована на учнів, які раніше не вивчали інформатику, на сьогодні в Україні існує багато класів і шкіл, в яких у початкових класах вивчався пропедевтичний курс інформатики, наприклад, за київською програмою «Сходинки до інформатики». У таких класах не рекомендується додавати до Державної програми нові теми. Час, що може звільнитися при вивченні окремих тем програми 5 класу, завдяки кращої підготовленості учнів, доцільно використати для розширеного та поглибленого вивчення питань програми, для виконання додаткових практичних робіт, творчих завдань, проектної діяльності тощо.
Період адаптації до навчання у 5-му класі є одним із найважчих періодів шкільного життя. Це обумовлено сукупністю тих змін, що відбуваються в шкільному середовищі й внутрішньому світі дітей 10-11-річного віку. Неприпустимим є організація навчання п’ятикласників у другу зміну. Рекомендуємо хоча б у перші два місяці навчання давати словесну характеристику знань, умінь і навичок учнів без виставлення оцінок та мінімально скоротити домашні завдання.
Навчальний час, який відводиться на вивчення курсу інформатики, рекомендується розподіляти таким чином:

 • 30% навчального часу відводиться на засвоєння теоретичних знань,
 • 70% навчального часу відводиться на формування практичних навичок роботи з сучасною комп’ютерною технікою та ІКТ.

Комісією з інформатики науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України була схвалена для використання в загальноосвітніх навчальних закладах з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу навчальна програма «Інформатика. 5-9 класи загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу» (за ред. академіків Національна академія педагогічних наук України А.М. Гуржія і В.Ю. Бикова), яку опубліковано в журналі «Комп’ютер в школі та сім’ї» № 6 за 2012 рік. Враховуючи спеціалізацію навчального закладу, учитель може обрати для роботи цю програму. При цьому слід врахувати, що школи не будуть забезпечуватись підручниками, що їй відповідають.
З метою організованого переходу на нові Державні стандарти у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів Міністерство освіти і науки рекомендує для практичного використання:

 • підручники наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від01.2013 №10 «Про надання грифа навчальній літературі»:

 

№ п/пНазваАвтор(и)КласВидавництво
12345
«Інформатика. 5 клас» (рус., укр.)Ривкінд Й. Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А., Шакотько В.В.5ТОВ «Видавничий дім «Освіта»
«Інформатика. 5 клас»Морзе Н.В.,
Барна О.В.,
Вембер В.П., Кузьмінська О.Г., Саражинська Н.А.
5ТОВ «Видавничий дім «Освіта»

 

 • навчально-методичного забезпечення з предмету «Інформатика» (лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 15.06.2013
  № 1/9-493 «Про орієнтовний перелік навчально-методичного забезпечення базових дисциплін у 2-х та 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів» (додаток 2):

 

№ п/пНазваАвтор(и)КласВидавництво
Навчальний посібник «Інформатика. Робочий зошит»Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А.,
Шакотько В.В.
5ТОВ «Видавництво «Генеза»
Навчально-методичний посібник «Інформатика. Книжка для вчителя»Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А.,
Шакотько В.В.
5ТОВ «Видавництво «Генеза»
Навчальний посібник «Зошит для контролю знань з інформатики»Морзе Н.В., Барна О.В., Вембер В.П., Кузьмінська О.Г., Саражинська Н.А.5ТОВ «Видавничий дім «Освіта»
Навчальний посібник «Робочий зошит з інформатики»Морзе Н.В., Барна О.В., Вембер В.П., Кузьмінська О.Г., Саражинська Н.А.5ТОВ «Видавничий дім «Освіта»
Навчальний посібник «Зошит для практичних робіт та проектної діяльності»Морзе Н.В., Барна О.В., Вембер В.П., Кузьмінська О.Г., Саражинська Н.А.5ТОВ «Видавничий дім «Освіта»
Навчально-методичний посібник для вчителів. Готуємося до уроків з інформатикиМорзе Н.В., Барна О.В., Вембер В.П., Кузьмінська О.Г., Саражинська Н.А.5ТОВ «Видавничий дім «Освіта»

 
У 2014/2015 навчальному році учні 6 класів загальноосвітніх навчальних закладів продовжать вивчення інформатики за програмою «Інформатика. Навчальна програма для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів» із розрахунку 1 година на тиждень (ознайомитись з програмою можна на сайті МОН: www.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/educational_programs/1349869088/
Саме у 6 класі будуть вивчатись наступні розділи:

Назва розділуКількість годин
Алгоритми та  їх  виконавці7
Поняття операційної системи6
Мультимедіа4
Текстовий процесор8
Комп’ютерні мережі8
Резерв2
Всього35

Відповідно до програми, розподіл змісту і навчального часу є орієнтовним. Учителю надається право коригувати послідовність вивчення тем залежно від методичної концепції та конкретних навчальних ситуацій, від рівня підготовки учнів і сформованості у них предметної ІКТ-компетентності, вибудовуючи найбільш доречну для конкретного навчального закладу або класу траєкторію навчання. Водночас, у 6 класі не можна змінювати логічну послідовність теми «Поняття операційної системи» відносно всіх інших, оскільки для вивчення тем «Мультимедіа», «Текстовий процесор» та «Комп`ютерні мережі» необхідні сформовані поняття учнів про файлову систему та навички виконання операцій з файлами та папками.
Так само, як і у 5 класі, навчальний час, який відводиться на вивчення курсу інформатики, рекомендується розподіляти таким чином:
– 30% навчального часу відводиться на засвоєння теоретичних знань,
– 70% навчального часу відводиться на формування практичних навичок роботи з сучасною комп’ютерною технікою та ІКТ.
Під час вивчення курсу обов’язковим є проведення десяти практичних робіт. Практичні роботи, вказані в програмі, є обов’язковими для оцінювання всіх учнів класу. Учитель може самостійно визначати форму проведення цих робіт (лабораторні роботи, практикуми, навчальні проекти, колективна робота в Інтернеті тощо). Зміст таких завдань треба добирати так, щоб тривалість їх виконання не перевищувала 20 хвилин (санітарні норми щодо тривалості безперервної роботи за комп’ютером учнів цієї вікової категорії).
В основу побудови змісту навчання й вимог до загальноосвітньої підготовки учнів з інформатики за Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти покладено компетентнісний підхід, відповідно до якого кінцевим результатом навчання інформатики є сформовані (на основі здобутих знань, вмінь і навичок, досвіду навчальної та життєвої діяльності, вироблених ціннісних орієнтацій, позитивної мотивації) предметна ІКТ-компетентність та ключові компетентності, зокрема: інформаційно-комунікаційна, навчальна, комунікативна, математична, соціальна, громадянська, здоров’язбережувальна. Нагадуємо, що для вчителя компетентнісний підхід – це перехід від передачі знань до створення умов для активного пізнання та отримання дітьми практичного досвіду. Для учнів – перехід від пасивного засвоєння відомостей до її активного пошуку, освоєння, критичного осмислення та використання на практиці.
До найтиповіших методів формування компетентностей учнів, відносяться:
–   звернення до досвіду учнів;
–  відкрите обговорення нових знань;
–  розв’язування проблемних задач і обговорення проблемних ситуацій;
–  організація дискусій;
–  ігрова діяльність;
–  проектна діяльність.
Учитель, який здійснює компетентнісний підхід у навчанні повинен уміти:
–  виявляти повагу до учнів, до їх суджень та питань;
–  відчувати проблемність ситуацій, що вивчаються;
–  пов’язувати матеріал, що вивчається з повсякденним життям та інтересами учнів, враховуючи їх вікові особливості;
–  закріплювати знання та вміння на практиці;
–  планувати уроки використовуючи різноманітні методи та форми навчання;
–  ставити мету та оцінювати її  ступінь досягнення разом із учнями;
–  оцінювати досягнення учнів не тільки балами, а й змістовною характеристикою.
Під час вивчення теми «Алгоритми та їх виконавці» в учнів повинно сформуватись уявлення про об’єкти, події, команди, виконавців, систему команд виконавців, алгоритми, використання алгоритмів у повсякденному житті та навчальній діяльності учнів, форми подання алгоритмів, середовище виконання алгоритмів, базові алгоритмічні структури, сформуватися вміння складати алгоритми та подавати їх у різних формах, формально виконувати алгоритми з навчальної діяльності та побуту; складати і виконувати алгоритми у визначеному навчальному середовищі виконання алгоритму. Сформовані у
6 класі поняття та вміння будуть використані як базові при подальшому вивченні цієї теми у 7-9 класах.
Враховуючи вікові особливості учнів 6 класу, для формування практичних навичок, доцільним буде обрати навчальне середовище виконання алгоритмів Scratch, що його можна завантажити за посиланням: http://info.scratch.mit.edu/uk/Scratch_1.4_Download. Середовище Scratch є крос-платформним програмним забезпеченням, що підтримує україномовний інтерфейс та поширюється безкоштовно, а також взяте авторськими колективами за основу для висвітлення цієї теми у підручниках для учнів
6 класу. Вибір програмного середовища залишається на розсуд вчителя з врахуванням наявної комп’ютерної техніки та доречної для конкретного навчального закладу або класу траєкторії навчання.
При викладанні теми «Алгоритми та їх виконавці», окрім підручника, доцільно використати навчальні посібники, наведені у Переліку навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах, у яких більш детально надано відомості з теми «Алгоритмізація і програмування», а також висвітлено особливості навчального середовища Scratch.
Вивчення теми «Поняття операційної системи» повинно сформувати в учнів поняття про призначення операційних систем, об’єкти операційної системи, призначення файлової системи, об’єкти файлової системи та їх властивості, про шлях до об’єкта файлової системи, повне ім’я об’єкта файлової системи, тип файлу, сформувати навички виконання операцій над об’єктами файлової системи: створення, виділення, копіювання, перейменування, переміщення та вилучення об’єктів, виконання пошуку об’єктів файлової системи.
Сьогодні у розпорядженні сучасної людини досить великий вибір комп’ютерної техніки, різних операційних систем та програмного забезпечення. Найпопулярнішими з них є операційні системи сімейства Windows, Linux,  Mac OS, а для мобільних пристроїв це операційні системи Android  та iOS. У зв’язку з цим, рекомендується при викладанні цієї теми акцентувати увагу учнів на спільні властивості об’єктно-зорієнтованих сучасних операційних систем, тобто на наявне поняття об’єкта, над яким можна виконувати певні дії та який має певні властивості.
Внесено деякі зміни та доповнення до програми «Інформатика. Навчальна програма для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів».
При вивченні теми «Поняття операційної системи» термін «інформаційний об’єкт» можна замінити на термін «інформаційна модель об’єкта» та навести приклади.
У зв’язку з тим, що необхідно розвести поняття «об’єкти операційної системи» та «об’єкти файлової системи», до змісту теми внесено перелік об’єктів файлової системи, такі, як файли і папки, операції з якими вивчаються (наприклад, не вивчаються операції з дисками (із пристроями для зберігання даних, а точніше з їх носіями)), оскільки об’єкти файлової системи, як складової операційної системи, є і об’єктами операційної системи. При цьому слід пам’ятати, що не всі об’єкти операційної системи є об’єктами файлової системи, наприклад, вікно.
До властивостей об’єктів файлової системи додано розмір файлів та ємність носіїв даних. Це обґрунтовано тим, що з цією інформацією учні будуть зустрічатися при роботі з файлами.
Під час вивчення теми «Мультимедіа» в учнів 6 класу повинно сформуватися поняття про мультимедіа, об’єкти мультимедіа, галузі використання мультимедіа, мультимедійні пристрої та мультимедійне програмне забезпечення, а також сформуватися навички копіювання об’єктів мультимедіа з фотокамер, мобільних пристроїв на комп’ютер, вміння переглядати та прослуховувати об’єкти мультимедіа  на комп’ютері за допомогою програмних середовищ, вміння переглядати, змінювати значення властивостей графічних зображень та вміння виконувати основні операції над ними.
Програма з інформатики побудована за лінійно-концентричним принципом, то знання учнів з цього розділу  будуть розширені у  8 класі під час вивчення теми «Опрацювання об’єктів мультимедіа».
Вивчення теми «Текстовий процесор» у 6 класі у вирішенні більшості завдань спирається на сформовані знання і навички учнів, що були отримані під час вивчення теми «Редактор презентацій» у 5 класі, а саме формує поняття учнів про текстовий документ та його об’єкти, текстовий процесор та  його призначення, формує навички учнів створювати, відкривати, редагувати та зберігати  документи в середовищі текстового процесора, форматувати текст, виділяти та вилучати, копіювати й переміщувати фрагменти тексту з використанням комбінацій клавіш, меню, вставляти графічні об’єкти в текстовий документ, знаходити й замінювати фрагменти тексту в автоматичному режимі, перевіряти правопис текстових документів та виправляти помилки в автоматичному режимі, роздруковувати текстовий документ. У підручниках для учнів 6 класу даний розділ описаний у двох варіантах, при висвітленні особливостей роботи з текстовим процесором Microsoft Word та текстовим процесором LibreOffice.
У цьому розділі до програми вносяться такі зміни: додано до змісту та до вимог «Перегляд текстового документа», додано до змісту: «Створення текстового документа», додано до вимог: «Описує правила введення тексту, описує властивості абзаців та символів», «Описує поняття ключового слова», «Вміє форматувати документ», «Описує властивості графічного зображення в текстовому документі». Введено поняття «форматування за зразком». Замінено поняття «організаційні діаграми» на «схеми/діаграми», оскільки у MO Word 2007 і більш пізніх версіях, та в LibreOffice відсутнє поняття «організаційні діаграми».
Під час вивчення теми «Комп’ютерні мережі» в учнів повинно сформуватись уявлення про комп’ютерні мережі та їх призначення, типи комп’ютерних мереж, глобальну мережу Інтернет, основні служби Інтернету, веб-сайт, веб-сторінку та її адресу, гіперпосилання, авторське право та Інтернет, вміння відкривати файли та папки на інших комп’ютерах локальної мережі, копіювати та переміщувати дані між різними комп’ютерами мережі, відкривати у вікні браузера веб-сторінку із заданою адресою, створювати та редагувати список сайтів, обраних для швидкого перегляду, використовувати гіперпосилання для навігації веб-сторінками, зберігати зображення, веб-сторінки та їх фрагменти, використовувати пошукові системи для  пошуку інформаційних матеріалів в Інтернеті, дотримуватися правил безпечної роботи в Інтернеті при пошуку інформаційних матеріалів,  використовувати енциклопедії, словники та перекладачі, розміщені в Інтернеті, у своїй навчальній діяльності.
У цьому розділі  у зміст програми додано поняття пошукової системи. У результаті додано до вимог: «описує призначення комп’ютерних мереж, поняття мережної взаємодії», «описує поняття гіперпосилання, авторське право».
Наводимо особливості підручників з інформатики для 6 класів загальноосвітніх навчальних закладів.
«Інформатика. 6 клас» (автори Н.В. Морзе, О.В.Барна, В.П. Вембер,
О.Г. Кузьмінська, Н.А. Саражинська), видавничий дім «Освіта»

Навчальний матеріал підручника структуровано згідно базової навчальної програми. Загальна кількість тем підручника відповідає кількості годин, передбачених програмою на вивчення курсу протягом року, теми згруповані відповідно до розділів чинної навчальної програми. В межах кожної теми (уроку) передбачені різні види діяльності учнів, для кожного з яких виділена окрема рубрика.
Рубрика Обговорюємо містить запитання на перевірку та самоконтроль  навичок мислення базових рівнів: знання та розуміння. Рубрики  Обговорюємо та Працюємо в парах передбачають формування у дітей вміння спілкуватися та аргументувати свою думку на базі отриманих знань. Робота в парах передбачає обговорення запитань, які не носять репродуктивний характер, а демонструють вміння учнів застосовувати нові поняття, використовуючи в усному мовленні нові терміни, знаходити та доводити причинно-наслідкові зв’язки, встановлювати відповідності з міжпредметними, вербальними, схематичними і символічними моделями, дозволяють мати різні погляди на одне явище, об’єкт, процес, приклад тощо. Для реалізації особистісно зорієнтованого навчання  зміст навчальних завдань диференційовано за рівнем складності з відповідними позначками. Деякі завдання передбачають використання вчителем різних прийомів та форм організації діяльності дітей для здійснення диференціації за рівнем креативності та за об’ємом, коли  зміст завдання для всіх учнів є однаковим, а робота диференціюється за ступенем самостійності учнів, за характером навчальних дій, за об’ємом пропонованого матеріалу відповідно до часових меж.
У рубриці Діємо містяться інструкції щодо виконання завдань при роботі з файлами, зокрема в середовищі виконання алгоритмів Scratch, програм для перегляду мультимедійних файлів та текстового процесора, які дозволяють кожній дитині в індивідуальному темпі опанувати основні вміння та навички. Навички дослідницької діяльності формуються завданнями рубрики Досліджуємо.
На матеріалі підручника в учнів поступово формується вміння виявляти рівень обізнаності з теми вивчення та власні навчальні потреби, ставити пізнавальні задачі на початку уроку чи вивчення теми, реалізовувати заплановане та здійснювати саморефлексію. На початку кожної теми пропонується карта знань Ти дізнаєшся, а для узагальнення та рефлексії наприкінці теми передбачена рубрика Повторюємо, в якій наочно подано основний матеріал теми. Рубрика Словничок містить перелік нових термінів, які вводились в цій темі; в рубриці Оціни свої знання та вміння учням пропонуються твердження про знання і вміння, яких вони мали набути протягом вивчення теми та пропонується оцінити свої знання та вміння. Твердження повністю відповідають вимогам навчальної програми. Узагальнення матеріалу здійснюється за допомогою узагальнюючої оцінки знань та вмінь по матеріалу розділу та навчальних проектів у рубриці Узагальнюємо.
Особливістю уроків-практичних робіт (згідно програми їх десять) є наявність двох частин: теоретичної та практичної, які забезпечують дотримання санітарно-гігієнічних умов використання комп’ютерів для учнів 6-го класу. У теоретичній частині пропонуються завдання, кожне з яких має два варіанти. Кількість балів, що відповідає конкретному завданню, є індикатором його рівня складності. Різнорівневі завдання містить і практична складова такого типу уроків.
У підручнику наведено Алфавітний покажчик та Глосарій основних термінів і понять.
Підручник «Інформатика. 6 клас» (авт. Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А., Шакотько В.В.) Видавництво «Генеза»
Структура підручника цього авторського колективу для 6 класу аналогічна структурі відповідного підручника для 5 класу.
В основу викладення навчального матеріалу в підручнику покладено об’єктний і алгоритмічний підходи.
У 6 класі до понять об’єктів, властивостей об’єктів та їх значень додається вивчення поняття події. Саме в результаті настання певних подій змінюються значення тих чи інших властивостей об’єктів.
Важливим є те, щоб при вивченні всіх тем курсу 6 класу вчителі та учні визначали  об’єкти, що вивчаються, їх властивості та події, які змінюють значення властивостей об’єктів.
Об’єктний і  алгоритмічний підходи роблять можливим використання підручника у навчальних закладах з різними типами апаратних та програмних засобів. Платформонезалежний огляд об’єктів та їх властивостей формує цілісне уявлення про предмет вивчення. Структура алгоритмів діяльності залишається схожою для різних версій програмного забезпечення, відрізняється лише у незначних деталях, і це дає можливість сформувати певну логіку у підходах до опанування різними версіями програмних засобів.
Викладення практичного матеріалу базується на використанні операційної системи Windows XP та програм пакету Microsoft Office 2007. Вивчення практичної частини розділу «Алгоритмізація» базується на вільно розповсюджуваному пакеті Scratch. Для забезпечення можливостей роботи з підручником у навчальних закладах з різною матеріальною базою та для надання можливостей самостійного виконання завдань на домашніх комп’ютерах введено рубрику «Для тих, хто працює з Windows 7».
Для надання можливості використання підручника у школах, де вже використовують або планують використовувати вільно розповсюджувані програмні продукти, до підручника включено окремий розділ, присвячений вивченню теми «Текстовий процесор» з використанням пакету програм LibreOffice.
Важливими на думку авторів є використання запитань для актуалізації знань, наведених на початку кожного пункту. Учитель може обговорити з учнями відповіді на ці запитання на уроці безпосередньо перед вивченням нового матеріалу, а може задати на попередньому уроці як домашнє завдання на повторення.
Наприкінці кожного пункту розміщено рубрику «Найважливіше у цьому пункті» з узагальненням навчального матеріалу, наведені запитання для самоконтролю, які розподілені за рівнями навчальних досягнень, тренувальні вправи та практичні завдання для формування основних складових предметної ІКТ-компетентності. Учитель може використати їх безпосередньо на уроці або як домашнє завдання.
Завдання, наведені після кожного пункту, диференційовані за рівнем складності. Їх кількість дещо перевищує потрібну для використання на уроках та вдома. Це дає змогу вчителю реалізовувати індивідуальний підхід та диференціацію в навчанні, добирати для виконання ті завдання, які найкраще сприятимуть досягненню навчальних цілей уроку. Окремо виділені завдання, які автори рекомендують для роботи вдома, завдання, що відносяться до додаткового матеріалу або передбачені для опрацювання у парах або невеликих групах.
Підручник традиційно, крім основного матеріалу, містить рубрики: «Для тих, хто хоче знати більше», «Це цікаво знати».
Для методичної підтримки викладення навчання інформатики за даним підручником авторами створено веб-сайт «Інформатика для всіх», розміщений за адресою http://allinf.at.ua, на якому розміщено різноманітні методичні та дидактичні матеріали: календарне планування курсу, файли-заготовки для виконання тренувальних вправ і практичних робіт, корисні посилання, інші матеріали.
Зазначаємо, що навчальні заклади, які обрали програму «Інформатика.
5-9 класи загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу» (2012 рік), продовжують у
6 класі навчання за цією програмою.
Варіативну складову навчального плану у 6 класі можна реалізувати обравши навчальну програму курсу за вибором «Сліпий метод друку» (лист ІІТЗО від 21.10.2003 № 14.1/12-Г-604).
Для учнів 5 класу залишаються чинними інструктивно-методичні рекомендації, що містяться у листі Міністерства від 24.05.2013 № 1/9-368 «Про організацію навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх  навчальних закладів і вивчення  базових дисциплін в основній школі» ознайомитись з якими можна на сайті МОН за адресою http://www.mon.gov.ua/ua/often-requested/methodical-recommendations/, а для учнів  7-11-х класів чинними залишаються рекомендації, що містяться у листі Міністерства від 01.06.2012 № 1/9-426 «Щодо інструктивно-методичних рекомендацій із базових дисциплін» (Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 17-22, 2012).
Окрему увагу звертаємо на те, що чинність навчальних програм слід перевіряти у переліку навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році.
Перед початком навчального року вчитель інформатики повинен обов’язково ознайомитись та використовувати у своїй діяльності Інструктивно-методичні матеріали «Безпечне проведення навчальних занять у кабінетах інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів», що містяться у листі МОН № 1/9-497 від 17.07.2013 «Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань створення безпечних умов для роботи у кабінетах інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів».
Значну увагу слід приділити патріотичному вихованню. Для цього, наприклад, слід обирати відповідні тексти для роботи з текстовим редактором, відповідні сайти для роботи у мережі Інтернет тощо.
Наводимо також перелік вільно поширюваного програмного забезпечення та орієнтовні посилання для завантаження.
Офісний пакет «OOo4kids», містить необхідний мінімум засобів для роботи в школі, україномовний та зрозумілий дітям інтерфейс. Офіційний сайт http://educoo.org/TelechargerOOo4Kids.php містить версії різними мовами та для різних операційних систем.
Ширші можливості може забезпечити офісний пакет LibreOffice. Офіційний сайт http://www.libreoffice.org/.
Операційну систему Лінукс можна завантажити на офіційних сайтах Убунту (http://www.ubuntu.com/), Мінт (http://linuxmint.com/) та інших.
 
Вивчення інформатики у 7-8 класах
(варіативна складова)
 
У 7-8 класах вивчення інформатики можливе за рахунок варіативної складової навчальних планів. Відповідні методичні рекомендації було розміщено у Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, № 22-24, 2012 р.
Інформатика у 7 класах може продовжуватись вивчатися за програмою:

 
У 7-9 класах може інформатика вивчатися за навчальним курсом «Основи інформатики, 7-9 класи» для спеціалізованих шкіл (класів), гімназій, ліцеїв, колегіумів, зокрема з поглибленим вивченням курсу інформатики може вивчатися за програмами пропедевтичний курс:

 
У 9 класі «Інформатика» вивчатиметься за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 23.02.2004 № 132, зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 05.02.2009 № 66 із розрахунку 1 година на тиждень, за програмою авторів І.О. Завадського, Ю.О. Дорошенка, Ж.В. Потапової, яку надруковано у збірнику «Програми для профільного навчання та допрофільної підготовки». – К.: Видавнича група BHV, 2009 та розміщено на сайті Міністерства освіти і науки (www.mon.gov.ua/ua//activity/ education/56/general-secondary-education/educational_programs/1349869429/).
Ця програма розрахована на учнів, які до 9 класу не вивчали інформатику. Якщо вивчення інформатики здійснювалося до 9 класу, то обов’язково мають бути вивчені ті теми і питання програми, які не вивчалися раніше або вивчалися в обсязі, що не забезпечив рівень навчальних досягнень учнів, визначений державною програмою. Окрім того, обов’язковим є виконання всіх практичних робіт, передбачених програмою.
У класах, де вивчення інформатики розпочиналося раніше 9 класу, вивільнені навчальні години або додаткові навчальні години, взяті з варіативної складової навчальних планів, можуть бути використані на збільшення часу для вивчення окремих тем курсу або на поглиблене вивчення тем «Основи Інтернету», «Основи комп’ютерної графіки» чи інших за програмами курсів за вибором.
Викладання інформатики у 9-х класах здійснюватиметься, як і в попередні роки, за:
 

 • підручниками, які мають гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (Наказ Міністерства освіти і науки України від 02.02.2009
  № 56):

 
 

№ п/пНазваАвтор(и)КласВидавництво
«Інформатика. 9 клас»Володіна І.Л., Володін В.В.9Видавництво «Гімназія»
«Інформатика. 9 клас»Завадський І.О., Стеценко І.В., Левченко О.М.9Видавництво «ВГ BHV»
«Інформатика. 9 клас»Морзе Н.В., Вембер В.П., Кузьмінська О.Г.9Видавництво «Школяр»
«Інформатика. 9 клас»Ривкінд Й.Я., Шакотько В.В., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А.9ТОВ «Видавництво «Генеза»

 

 • навчально-методичними посібниками, що вийшли друком у видавництві «Ранок» та рекомендовані Міністерства освіти і науки України або схвалені комісією з інформатики Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах:

 

 №ВиданняАвториКласДокумент
1.Короткий довідник. Інформатика. 9 класКорнієнко М.М., Іванова І.Д.9Лист ІІТЗО № 1.4/18-Г-412 від 01.07.2010
2.Інформатика. 9 клас. Експрес-контрольКорнієнко М.М.,
Троненко Н.Г., Іванова І.Д.
9Лист ІІТЗО № 1.4/18-Г-413 від 01.07.2010
3.Інформатика. 9 клас. Комплексний зошит для контролю знаньКорнієнко М.М., Іванова І.Д.9Лист ІІТЗО № 1.4/12-Г-412-115 від 18.04.2013

 
Методичні рекомендації щодо вивчення інформатики в 9-х класах надруковано у Інформаційному збірнику МОН №№19-21, 2009 р., у науково-методичному журналі «Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах», №4, 2009 р., на сайтах авторів підручників для 9 класу або відповідних видавництв.
Звертаємо увагу, що у гімназіях, ліцеях, колегіумах змістове наповнення технологічної освіти  в 8-11 класах може спрямовуватись на вивчення інформаційних технологій (веб-дизайн, комп’ютерне моделювання, комп’ютерна графіка тощо).
 
 
 
СТАРША ШКОЛА
 
У 10-11 класах «Інформатика» вивчатиметься за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 № 834 за двома рівнями – рівень стандарту (із розрахунку 1 година на тиждень і в 10-му, і в 11-му класах) та академічний рівень (із розрахунку 1 година на тиждень в 10 класі та 2 години на тиждень в 11 класі) для всіх профілів, крім інформаційно-технологічного профілю:

НапрямПрофіль10 кл.11 кл.Рівень програми
 1. Суспільно-гуманітарний

(додаток 8)

 • історичний
 • правовий
 • філософський
 • економічний
1
1
1
1
1
1
1
1
стандарт
стандарт
стандарт
стандарт
 1. Філологічний

(додаток 9)

 • української філології
 • іноземної філології
1
1
1
1
стандарт
стандарт
 1. Художньо-естетичний

(додаток 11)

 • художньо-естетичний
12академічний
 1. Спортивний

(додаток 12)

 • спортивний
 • військово-спортивний
1
1
1
1
стандарт
стандарт
 1. Природничо-математичний

(додаток 5-7)

 • фізико-математичний
 • математичний
 • фізичний
 • екологічний
 • біолого-хімічний
 • біолого-фізичний
 • географічний
 • біотехнологічний
 • хіміко-технологічний та агрономічний
 • фізико-хімічний
1
1
1
1
1
1
1
1
 
1
1
1
2
2
1
1
1
1
2
 
2
2
стандарт
академічний
академічний
стандарт
стандарт
стандарт
стандарт
академічний
 
академічний
академічний
 1. Технологічний

(додаток 10)

 • технологічний
 • інформаційно-технологічний
1
1+4
1
2+3
стандарт
академічний+
курси за вибором

 
Програма академічного рівня включає в повному обсязі програму рівня стандарту, розширюючи окремі теми та доповнюючи їх перелік.
Якщо в навчальному закладі відсутнє відповідне навчально-методичне, матеріально-технічне та кадрове забезпечення для впровадження певного профілю навчання, то у такому випадку використовується варіант навчального плану універсального профілю, складеного відповідно до академічного рівня змісту освіти:
 

ЗНЗПрофіль10 кл.11 кл.Рівень програми
з укр.мовою навчання
 • універсальний
1
 
2
 
академічний
 
з рос. мовою навачння та нац. меншин
 • універсальний
12академічний
 з рос. чи іншими мовами нац. меншин з вивчен. двох іноземних мов
 • універсальний
1
 
1
 
стандарт
 

 
Якщо деякі теми або питання програми вивчалися в попередніх класах в обсязі, що забезпечує рівень навчальних досягнень учнів, визначений відповідною державною програмою, то ці теми і питання можуть вивчатися на рівні повторення, узагальнення і систематизації. Вивільнені при цьому години можуть бути використані або на збільшення часу на вивчення інших тем курсу, або на вивчення курсів за вибором.
Програми вивчення інформатики в 10-11 класах затверджено наказом Міністерства освіти і науки від 28.10.2010 № 1021, надруковано у збірнику Міністерства освіти і науки України «Програми для загальноосвітніх навчальних закладів 10-11 класи. Інформатика. Академічний рівень. Профільний рівень. Рівень стандарту (м. Київ)» та розміщено на сайті Міністерства освіти і науки, молоді та спорт України:
www.mon.gov.ua/ua//activity/ education/56/general-secondary-education/
educational_programs/1352202396/
.
Методичні рекомендації щодо вивчення інформатики в 10 класах надруковано у Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки, № 25-27, 2010 р., щодо вивчення в 11-х класах у Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки, № 22-24, 2011 р.
Викладання інформатики у 10-11-х класах здійснюватиметься, як і в попередні роки,  за:

 • підручниками, які мають гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (у 10-х класах – Наказ Міністерства освіти і науки України
  від 03.03.2010 № 177, у 11-х класах – Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.03.2011 № 235):

 

№ п/пНазваАвтор(и)КласВидавництво
12345
Інформатика (рівень стандарту)Морзе Н.В., Вембер В.П., Кузьмінська О.Г.10УВЦ «Школяр»
Інформатика (рівень стандарту)Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А.,
Шакотько В.В.
 
10ТОВ «Видавництво «Генеза»
Інформатика (академічний рівень, профільний рівень)Завадський І.О.,
Стеценко І.В.,
Левченко О.М.
10Видавництво «ВГ BHV»
«Інформатика (рівень стандарту)»Сокол В.Є., Сокол В.C,
Бронін С.В.
11Видавництво «СИЦИЯ»
«Інформатика (рівень стандарту)»Лисенко Т.І., Ривкінд Й.Я., Чернікова Л.А.,
Шакотько В.В.
11ТОВ «Видавництво «Генеза»
«Інформатика (рівень стандарту)»Руденко В.Д., Макарчук О.М., Погрібний О.В., Киричков Я.В., за ред. Бикова В.Ю.11
«Інформатика (рівень стандарту)»
 
Морзе Н.В., Вембер В.П., Кузьмінська О.Г.11УВЦ «Школяр»
12345
«Інформатика (академічний рівень, профільний рівень)»
 
Лисенко Т.І., Ривкінд Й.Я., Чернікова Л.А., Шакотько В.В.11ТОВ «Видавництво «Генеза»
«Інформатика (академічний рівень, профільний рівень)»Руденко В.Д., Погрібний О.В., Киричков Я.В., Будкевич Т.В., за ред. Бикова В.Ю.11

 

 • навчально-методичними посібниками, що вийшли друком у видавництві «Ранок» та рекомендовані Міністерства освіти і науки України або схвалені комісією з інформатики Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах:

 

 №ВиданняАвториКласДокумент
1.Інформатика. 10 клас. Експрес-контроль (рівень стандарту, академічний рівень)Корнієнко М.М.,
Троненко Н.Г., Іванова І.Д.
10Лист ІІТЗО № 1.4/18-Г-414 від 01.07.2010
2.Інформатика. 10 клас. Комплексний зошит для контролю знаньКорнієнко М.М.,
Іванова І.Д.
10Лист ІІТЗО № 14.1/12-Г-116 від 18.04.2013
3.Інформатика. 11 клас. Академічний рівень: Експрес-контрольКорнієнко М.М.,
Троненко Н.Г., Іванова І.Д.
11Лист ІІТЗО № 14.1/12-Г-108 від 28.03.2013
4.Технологічне навчання інформатики. (Формування інформаційно-технологічних умінь учнів на уроках інформатики)Дорошенко Ю.О., Тихонова Т.В., Луньова Г.С.Лист ІІТЗО № 1.4/18-Г-85 від 25.02.2010

 
Методичні рекомендації щодо вивчення інформатики в 10 класах надруковано у Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки, № 25-27, 2010 р., щодо вивчення в 11-х класах у Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, № 22-24, 2011 р.
Навчальні  програми (інваріантна складова):

 • Програма для рівня стандарт 10-11 клас Інформатика. Навчальна програма для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту. Використовується, якщо в навчальному плані на інформатику відводиться по 1 годині в 10 та 11 класі (Опубліковано на сайті Міністерства освіти і науки України та в збірнику)
 • Програма для академічного рівня 10-11 клас Інформатика. Навчальна програма для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Академічний рівень. (Опубліковано на сайті Міністерства освіти і науки України та в збірнику). Використовується, якщо в навчальному плані на інформатику відводиться 1 година в 10 класі та 2 години в 11 класі
 • Програма профільного рівню (Інформаційно-технологічний профіль) 10-11 клас Дана програма розроблена відповідно до Типового навчального плану загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання технологічного напряму інформаційно-технологічного профілю [1], Додаток 10.  (Опубліковано тільки на сайті Міністерства освіти і науки України)

 
ДОПРОФІЛЬНІ КУРСИ ЗА ВИБОРОМ
(ФАКУЛЬТАТИВИ) В 6-10 КЛАСАХ

 
Навчальні заклади, які виділяють 2 і більше годин для вивчення інформа­тики в 8-9 класах, можуть вивчати допрофільні курси за вибором, за програмами:

 • курсу за вибором «Основи робототехніки» для вивчення у
  5-8 класах
  (укладач: Кожем’яка Д.І.) Сайт ПроЛего
 • «Комп’ютерні технології для місцевої спільноти» (5, або 6, або 7 клас) Intel®»Шлях до успіху» Впроваджувати цю програму можуть тільки вчителі, які пройшли тренінг й мають сертифікат (Як стати учасником програми)
 • «Комп’ютерні технології та майбутня професія» (8, або 9, або 10 клас) Intel®»Шлях до успіху» Впроваджувати цю програму можуть тільки вчителі, які пройшли тренінг й мають сертифікат (Як стати учасником програми)
 • факультативного курсу з інформатики «Основи програмування» для учнів 7-9 класів ЗНЗ (68 год.) (автори: С.Д. Вапнічний, В.В. Зубик, В.А. Ребрина) (Схвалено для використання в ЗНЗ Науково-методичною Радою з питань освіти Міністерства освіти і науки (протокол № 1 від 13 січня 2011 року). Особливістю даного факультативу є модульний принцип організації роботи факультативу. Він полягає у тому, що всі заняття будуть проводитися частинами (модулями) по 4 уроки. fak_programa-1.zip (джерело)
 • факультативного курсу з інформатики «Основи програмування. Другий рік навчання» для учнів 8-10 класів ЗНЗ (68 год.) (автори: С.Д. Вапнічний, В.В. Зубик, В.А. Ребрина) (Схвалено для використання в ЗНЗ Науково-методичною Радою з питань освіти Міністерства освіти і науки (протокол
  № 1 від 13 січня 2011 року). fak_programa-2.zip (джерело)

 
ПРОФІЛЬНЕ НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИКИ У 10-11 КЛАСАХ
 
Організація профільного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах здійснюється на основі «Концепції профільного навчання у старшій школі», яка затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 11.09.2009 № 854 «Про затвердження нової редакції Концепції профільного навчання у старшій школі». Профілізація старшої школи здійснюється шляхом запровадження курсів за вибором, для вивчення яких відводиться час відповідним навчальним планом або із варіативної частини навчального плану. Обсяги, тривалість і тематика курсів за вибором обира­ються з урахуванням профілю навчального закладу, часу, відведеного на вив­чення інформатики, матеріальних і кадрових можливостей школи. Профільне навчання інформатики у старшій школі проводиться за одним або кількома напрямками спеціалізації: офісні технології, програмування, веб-дизайн, комп’ютерна графіка тощо.
На сайті Міністерства освіти і науки України, у розділі «Зв’язки з громадськістю» розміщено для обговорення оновлений проект «Концепції профільного навчання в старшій школі».
Згідно Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання технологічного напряму інформаційно-технологічного профілю (наказ Міністерства освіти і науки України
від 27.08.2010 №834 «Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню», Додаток 10) профільне вивчення інформатики розраховано на учнів 10-11 класів і здійснюється із розрахунку 5 годин на тиждень.
Вивчення інформатики у класах інформаційно-технологічного профілю здійснюватиметься за програмою авторів Т.П. Караванова, В.П. Костюков, І.О. Завадський, www.mon.gov.ua/ua//activity/education/56/general-secondary-education/ educational_programs/1352202396/. Автори програми пропонують навчальний матеріал розподілити на 2 змістові лінії: інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) і основи алгоритмізації та програмування (ОАП), вивчаючи їх паралельно.
При паралельному вивченні двох змістових ліній у журналі доцільно вести окремі сторінки для запису уроків і обліку рівня навчальних досягнень учнів для кожної з двох змістових ліній: інформатика (ІКТ) та інформатика (ОАП), а семестрові оцінки виставляти на сторінці однієї з ліній за підсумками усіх тематичних оцінок за семестр з обох змістових ліній.
У гімназіях, ліцеях, колегіумах години відведені на технологічну освіту в 8-11 класах можуть використовуватися для вивчення інформаційних технологій (веб-дизайн, комп’ютерне моделювання, комп’ютерна графіка тощо).
При вивченні інформатики в 10 і 11 класах інформаційно-технологічного профілю за цією програмою потрібно використовувати базові підручники «Інформатика. 10 (11) клас. Академічний рівень, профільний рівень» та навчальні посібники для курсів за вибором, а також навчальні посібники, збірники завдань, робочі зошити та іншу навчально-методичну літературу, наведену в переліку навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для використання в основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українською мовою у 2013/14 навчальному році. Орієнтовний зв’язок програми з курсами за вибором наведено у Пояснювальній записці до програми.
 
Наводимо перелік програм курсів за вибором, рекомендованих МОН:
 

Назва програми
курсу за вибором
АвториДжерело
123
«Основи комп’ютерної графіки»Ю.О. Дорошенко,
І.О. Завадський
Збірник «Програми для профільного навчання та допрофільної підготовки». – К.: Видавнича група BHV, 2009,
www.itosvita.ucoz.ua/index/navchalni_programi/0-6 (окрім програм курсу за вибором відмічених «*»)
«Основи веб-дизайну»І.О. Завадський,
Н.С. Прокопенко
«Сучасні офісні інформаційні технології»*
 
Ю.О. Дорошенко, В.В. Лапінський, Л.А. Карташова
«Основи візуального програмування»
 
І.О. Завадський
«Інформаційні технології проектування»*Ю.О. Дорошенко
«Основи комп’ютерної безпеки»*В.П. Пасько,
Н.С. Прокопенко
«Основи Інтернету»Ю.О. Дорошенко, І.О. Завадський, Н.С. Прокопенко
«Основи створення комп’ютерних презентацій»І.О. Завадський, Н.С. Прокопенко, Т.Г. Проценко
«Місrosoft Excel у профільному навчанні»А.П. Забарна,
Ю.В. Триус,
І.О. Завадський
«Інформаційний працівник»В.П. Костюков,
Є.В. Мотурнак
«Основи алгоритмізації та програмування» для організації профільного навчання у старших класах загальноосвітніх навчальних закладівТ.П. Караванова, В.П. Костюковwww.itosvita.ucoz.ua/index/navchalni_programi/0-6
«Основи баз даних»І.О. Завадськийzavadsky.at.ua,
www.itosvita.ucoz.ua/index/navchalni_programi/0-6
«Основи апаратного та програмного забезпечення роботи комп’ютера»
 
Ю.В. Бойко,
М.О. Войцеховський, С.М. Дзюба
Газета «Інформатика» № 5 березень 2012 р.
«Основи програмування на C#»М.О. Войцеховський, Т.Г. ПроценкоГазета «Інформатика» № 7 квітень 2012 р.
«Інформаційні технології у бізнесі» для учнів 10-11 класів інформаційно-технологічного та технологічного профілівС.М. Дзюба,
О.О. Заставнюк, М.О. Войцеховський
Газета «Інформатика» № 9 травень 2012 р.
«Інформаційні технології проектування. Основи автоматизованого проектування» для учнів
10-11 класів інформаційно-технологічного профілю
С.М. Дзюба,
В.А. Пасічник
Газета «Інформатика» № 9 травень 2012 р.
«Інформаційні технології в економіці» для учнів
10-11 класів інформаційно-технологічного та економічного профілю
Є.В. Мотурнак,
В.А. Костюков,
Т.Г. Ніколаєв
Журнал «Комп’ютер в школі та сім’ї», №7, 2012 р.
«Мережеві технології Web 2.0» для 9, 10, 11 класівО.Р. Аджимян,
І.М. Сокол
http://ciit.zp.ua/index.php/ourwork /informatic/informprograms/item/65-proginformosnovnaistarsha,
Журнал «Комп’ютер в школі та сім’ї», №4,2013, С44-48.
«Основи мови програмування РНР і СКБД MySQL»
для 10-11 класів
Л.С. Гаршинаhttp://ciit.zp.ua/index.php/ourwork /informatic/informprograms/item/65-proginformosnovnaistarsha
«Бази даних в інформаційних системах» (для організації профільного навчання у старших класах загальноосвітніх навчальних закладів)В.Д. Руденко,
В.В. Лапінський, Я.В. Киричков
Журнал «Комп’ютер у школі та сім’ї», № 4, 2013 р.

 
Рекомендації щодо вивчення теми «Бази даних» у класах інформаційно-технологічного профілю (Руденко В., Самойленко Н., Семко Л., Лапінський В.) надруковано в газеті «Інформатика» вид-ва «Шкільний світ», №2, 2012 р.,
С. 3-6.
Навчальні програми курсів за вибором:

http://informationworker.osvita.info/teacher/?page_id=52

 • Основи комп’ютерної безпеки (17 год.) (автори: Пасько В.П.,
  Прокопенко Н.С.);
 • Інформаційні технології проектування (70 год). (автор Дорошенко Ю.О.)
 • Технології. 10-11 класи. Програма для профільного навчання учнів загаль­ноосвітніх навчальних закладів. Технологічний напрям. Технологічний профіль. Спеціалізація «Основи дизайну». http://www.mon.gov.ua/index.php/ua/diyalnist/osvita/doshkilna-ta-zagalna-serednya/zagalna-serednya-osvita/23-diyalnist/osvita/doshkilna-ta-zagalna-serednya/4326;
 • курс за вибором «Сучасні офісні інформаційні технології« (70 год) (автори: Дорошенко Ю.О., Лапінський В.В., Карташова Л.А.) для організації профільного навачння у сташих класах ЗНЗ із розрахунку 2-4 год. на тиждень паралельно з основним курсом в 10-11 класах. Програму «Схвалено для використання у ЗНЗ» (Лист від 13.01.2012 №14.1/12-Г-8, протокол комісії з інформатики Науково-методичної ради з питань освіти МОН молодьспорту №8 від 22.12.2011 р.). (Інформатика. – Вид-во «Шкільний світ». − №14-15. – 2010; Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2006. − №4-5. – С.91.);
 • курс за вибором «Основи алгоритмізації та програмування» (70 або 105 год.) для органі­зації профільного навчання у старших класах загальноосвітніх навчальних закладів (автори: В.П. Костюков, Т.П. Караванова. (Протокол засідання Навчально-методичної комісії МОН №1 від 13.01.2011);
 • курс за вибором «Основи візуального програмування» для основної школи для організації профільного навачння у сташих класах ЗНЗ протягом одного року із розрахунку 1 год. на тиждень, бажано в 9 класі. (автори: Бойко Ю., Войцеховський М., Дзюба С.). Програму «Схвалено для використання у ЗНЗ» (Лист від 13.01.2012 №14.1/12-Г-8, протокол комісії з інформатики Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.12.2011 №8). (Інформатика. – Вид-во «Шкільний світ». − − №14-15. − 2010);
 • курс за вибором «Основи апаратного та програмного забезпечення персонального комп’ютера» (автори: Бойко Ю., Войцеховський М., Дзюба С.). Програму «Схвалено для використання у ЗНЗ» (Лист від 13.01.2012 №14.1/12-Г-8, протокол комісії з інформатики Науково-методичної ради з питань освіти МОН молодьспорту №8 від 22.12.2011 р.). 4 год. на тиждень. (Інформатика. – Вид-во «Шкільний світ». − №5. − 2012);
 • курс за вибором «Основи програмнування на С#» для учнів 10-11 кл. ліцеїв і класів фізико-математичного, природничого та інформаційно-технологічного профілів (автори: Войцеховський М., Проценко Т.). Програму «Схвалено для використання у ЗНЗ» (Лист від 13.01.2012 №14.1/12-Г-10, протокол комісії з інформатики Науково-методичної ради з питань освіти МОН молодьспорту №8 від 22.12.2011 р.). із розрахунку 2 год. на тиждень протягом 2-х років, або 4 год. на тиждень протягом 1 року. (Інформатика. – Вид-во «Шкільний світ». −  №7. − 2012);
 • курс за вибором «Інформаційні технології у бізнесі» для учнів
  10-11
  класів інформаційно-технологічного та технологічного профілів (автори: Дзюба С., Заставнюк О., Войцеховський М.). Програму «Схвалено для використання у ЗНЗ» (Лист від 13.01.2012 №14.1/12-Г-9, протокол комісії з інформатики Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.12.2011 №8). із розрахунку 2 год. на тиждень. (Інформатика. – Вид-во «Шкільний світ». −  №9. − 2012);
 • курс за вибором «Інформаційні технології проектування. Основи автоматизованого проектування» для учнів 10-11 класів інформаційно-технологічного профілю (автори: Дзюба С., Пасічник В.). Програму «Схвалено для використання у ЗНЗ» (Лист від 13.01.2012 №14.1/12-Г-7, протокол комісії з інформатики Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.12.2011 №8). Курс розрахован на 1 рік навчання в 10-му або в 11-му класі по 2 год. (спарені) на тиждень (всього 70 год.). (Інформатика. – Вид-во «Шкільний світ». − №9. − 2012);
 • курс за вибором «Бази даних в інформаційних системах» для організації профільного навчання у старших класах загальноосвітніх навчальних закладів (автори: Руденко В.Д., Лапінський В.В., Киричков Я.В.) (Лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 30.05.2013 № 14.1/12-Г-199). (Комп’ютер у школі та сім’ї. –  № 4. –  2013).

При вивченні профільного курсу інформатики потрібно, перш за все, використовувати підручники для 10-11 класів (академічний та профільний рівень), рекомендовані Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, а також рекомендуємо використовувати навчальні посібники, збірники завдань, робочі зошити та іншу навчально-методичну літературу, рекомендовану або схвалену Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.
Зокрема, при вивченні основ алгоритмізації та програмування доцільно використовувати такі навчальні посібники (http://www.geneza.ua/
index.php?cat=17
):

 • Караванова Т.П. «Інформатика: основи алгоритмізації та програмування. 777 задач з рекомендаціями та прикладами», Навч. посіб. для 8-9 кл. із поглибленим вивченням інформатики. – К.: Генеза,
  – 286 с.: іл.
 • Караванова Т.П. «Інформатика: методи побудови алгоритмів та їх аналіз. Необчислювальні алгоритми», Навч. посіб. для 9-10 кл. із поглибленим вивченням інформатики. – К.: Генеза, 2007. – 216 с.: іл.
 • Караванова Т.П. «Інформатика: методи побудови алгоритмів та їх аналіз. Обчислювальні алгоритми», Навч. посіб для 9-10 кл. із поглибленим вивченням інформатики.. – К.: Генеза, 2009. – 336 с.: іл..

 
Навчальні посібники з курсів за вибором:

 • Основи створення комп’ютерних презентацій (автори: Левченко О.М., Коваль І.В., Завадський І.О.). Видавнича група ВНV, 2009
 • Основи Інтернету (автори: Левченко О.М., Завадський І.О., Прокопен­ко Н.С.). Видавнича група ВНV, 2009.
 • Основи Інтернету+CD (автори: Березовський В.С., Стеценко І.В.). Видавнича група ВНV, 2012
 • Основи комп’ютерної графіки (автори: Березовський В.С., Потієнко В.О., Завадський І.О.). Видавнича група ВНV, 2010
 • Microsoft Excel у профільному навчанні (автори: Завадський І.О., Забарна А.П.). Видавнича група ВНV, 2011
 • Основи візуального програмування (автори: Завадський І.О., Заболотний Р.І.). Видавнича група ВНV
 • Основи веб-дизайну (автори: Пасічник О.Г., Пасічник О.В., Стецен­ко І.В.). Видавнича група ВНV, 2009
 • Основи баз даних (автор Завадський І.О.). Видавець І.О. Завадський, 2011
 • Інформаційний працівник (автори: Костюков В.П., Мотурнак Є.В.). Видавнича група ВНV, 2011

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПОГЛИБЛЕНЕ ВИВЧЕННЯ ІНФОРМАТИКИ У 8-11 КЛАСАХ
 
Поглиблене вивчення інформатики передбачається у 8-11 класах. Програма поглибленого курсу (автори Т.П. Караванова, В.П. Костюков) складається з двох частин: програми поглибленого вивчення інформатики для 8-9 класів (www.mon.gov.ua/ua//activity/education/56/general-secondary-education/educational_programs/1349869497/) та програми поглибленого вивчення інформатики для 10-11 класів (www.mon.gov.ua/ua//activity/ education/56/general-secondary-education/educational_programs/1352202396/), які разом утворюють єдину цілісну програму. Зміст навчання за цією програмою передбачає вивчення двох паралельних змістових ліній інформаційно-комунікаційні технології і основи алгоритмізації та програмування, які є взаємопов’язаними і послідовно узгодженими.
При поглибленому вивченні інформатики потрібно використовувати підручники з інформатики для 9-11 класів, що отримали Гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, та іншу навчально-методичну літературу, рекомендовану або схвалену Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, зокрема навчальні посібники автора Т.П.Караванової, вказані вище.
У процесі поглибленого вивчення інформатики основні завдання курсу сут­тєво розширюються та доповнюються, що обумовлено необхідністю виявлення та розвитку в учнів логічних здібностей, підготовки їх до участі в олімпіадах, МАН, конкурсах, змаганнях, наукових дискусіях. Посилюється роль форму­вання в учнів стійкого інтересу до інформатики і пов’язаної з нею професійної діяльності, підготовки до навчання у вищих навчальних закладах.
Поглиблене вивчення курсу інформатики здійснюється за рахунок інваріантної складової «Інформатики» та «Технології» або з використанням годин варіативної складової як вибірково-обов’язкових.
Інформатика в 8-11 класах може вивчатися за програмами:

 • Програма для поглибленого вивчення 10-11 клас «Навчальна програма поглибленого вивчення інформатики для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів» (Опубліковано на сайті Міністерства освіти і науки України та в збірнику), яка є продовженням навчальної програми поглибленого вивчення інформатики для учнів 8-9 класу «Навчальна програма поглибленого вивчення інформатики для 8-12 класів. авторів
  Т.П. Караванова, В.П. Костюков. (Інформатика. Збірник «Програми для профільного навчання та допрофільної підготовки», Київ, Видавнича група BHV, 2009)

 
 
 
 
 
 
ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ З ІНФОРМАТИКИ
ТА ВИКОРИСТАННЯ Навчальних комп’ютерних комплексів

(додаток №2 до листа МОН від 24.05.2013 №1/9-368
«Рекомендації щодо особливостей викладання базових дисциплін у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів»)

 
Під час викладання інформатики у всіх класах учитель самостійно добирає засоби та методи подання навчального матеріалу, визначає форму проведення практичних робіт (робота з елементами досліджень,  проектні роботи тощо).
Використовувати в процесі навчання інформатики можна тільки те навчальне програмне забезпечення і навчально-методичну літературу, яке рекомендоване МОН. Щодо іншого програмного забезпечення (операційна система, офісні програми, графічні редактори, програми опрацювання аудіо та відео тощо) дозволяється використовувати таке програмне забезпечення, яке гарантує виконання навчальної програми й еквівалентне тому, що перелічене в орієнтовних переліках навчальних програм. Наприклад, Linux (Ubuntu чи Mint) + Libre Office + Gimp + Inkscape у поєднанні з іншим поширюваним Linux-сумісним ПЗ за вибором учителя.
З метою реалізації практичної спрямованості курсу інформатики програма передбачає проведення занять з постійним доступом учнів до комп’ютерної техніки на кожному уроці, що передбачає поділ  класів на дві групи, за наявності в кожній групі не менше 8 учнів (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах»).
У комп’ютерному класі робоче місце учня, яке призначене для роботи за комп’ютером, комплектується одномісним столом і стільцем (ДСанПіН ДСанПіН 5.5.6.009-98 Постанова Головного державного санітарного лікаря України від 30.12.1998, № 9).
Оскільки на етапах актуалізації, мотивації та безпосереднього вивчення теоретичного матеріалу уроку учням також може пропонуватися перегляд презентаційних матеріалів в електронному вигляді, виконання різноманітних завдань та вправ за комп’ютером, то структура проведення кожного уроку має бути ретельно спланована вчителем із урахуванням санітарно-гігієнічних норм, а саме:
1) безперервна робота з екраном комп’ютера повинна тривати:

 • для учнів 10–11 класів на 1-й годині занять до 30 хвилин, на 2-й годині занять – до 20 хвилин;
 • для учнів 8–9 класів – до 25 хвилин;
 • для учнів 6–7 класів – до 20 хвилин;
 • для учнів 2–5 класів – до 15 хвилин;

2) при виконанні практичних робіт, які повинні тривати більше максимально можливого часу безперервної роботи з екраном ПК, потрібно після закінчення цього часу зробити перерву в роботі з екраном ПК на
5 хвилин, виконати вправи для очей і після цього продовжити роботу, але не більше, ніж 10 хвилин.
Враховуючи, що інтенсивне використання комп’ютерних засобів у навчально-виховному процесі може вплинути на здоров’я учнів, потрібно використовувати різноманітні засоби для захисту учнів від негативного впливу технічних і програмних засобів. Перш за все це стосується показників мікроклімату в комп’ютерному класі, освітленості, яскравості і контрастності зображення на екрані монітора, його кольору, йонізуючого та нейонізуючого опромінення, рівня шуму та ін. Також це стосується обсягу навчальної інформації, інтенсивності та тривалості роботи за ПК, складності навчального предмета, якості та досконалості програмних продуктів, їхніх ергономічних, педагогічних, психогігієнічних властивостей та рівня «дружності» інтерфейсу користувача.
При організації навчально-виховного процесу і оснащенні навчального середовища в кабінеті інформатики слід користуватись «Положенням про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів» (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 20.05.2004 № 407) та інструктивно-методичними матеріалами «Безпечне проведення навчальних занять у кабінетах інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів» (Лист Міністерства освіти і науки України від 17.07.2013 № 1/9-497).
Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 29.07.2011
№ 907 «Про затвердження технічних специфікацій навчального комп’ютерного комплексу для кабінету інформатики, навчального комп’ютерного комплексу (мобільного) та інтерактивного комплексу (інтерактивної дошки, мультимедійного проектора) для загальноосвітніх навчальних закладів» затверджено вимоги до специфікації навчальних комп’ютерних комплексів закладів системи загальної середньої освіти. У навчально-виховному процесі не дозволяється використовувати програмне забезпечення та комп’ютерно-орієнтовані засоби навчання, створені з порушенням загально-дидактичних, психологічних, санітарно-гігієнічних й ергономічних вимог (наказ Міністерства освіти і науки України від 02.12.2004 № 903 «Правила використання комп’ютерних програм у навчальних закладах»).
У зв’язку з активним використанням ресурсів Інтернет у навчально-виховному процесі постає нагальна потреба захисту дітей від інформації, яка несе загрозу їх морально-психічному здоров’ю. Під час проведення уроків і позакласних заходів з використанням мережі Інтернет потрібно не допускати можливості доступу учнів до сайтів, що містять жорстоку і аморальну інформацію. Інформуємо про безкоштовні фільтри та брандмауери:

Учителі інформатики повинні навчати учнів безпечному користуванню Інтернетом і радити батькам яким чином контролювати роботу дітей в Інтернеті вдома. Інформацію щодо безпеки дітей в Інтернеті можна отримати у посібниках, рекомендованих Міністерством, та на сайтах:

 
ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНУВАННЯ
 
Програми, затверджені Міністерством освіти і науки України, є орієнтиром для складання календарного плану. Вчителі інформатики можуть обрати власний підхід до структуризації навчального матеріалу, визначення послідовності його вивчення, а також методичні шляхи формування системи знань, умінь і способів діяльності, розвитку й соціалізації учнів. Вчитель може вносити до 25% змін, які стосуються порядку викладання тем та розподілу годин на вивчення тем. Але при цьому вчитель не може пропускати ніякі фрагменти навчального матеріалу (окремі питання, поняття, формування вмінь та навиків), які зазначені в програмі.
При вивченні курсу інформатики передбачається проведення різних видів практичної діяльності учнів: демонстраційних, тренувальних, практичних, лабораторних робіт, які спрямовані на відпрацювання окремих технологічних прийомів, а також практикумів – інтегрованих практичних робіт (проектів), орієнтованих на отримання цілісного змістовного результату. У практичних роботах потрібно передбачати використання актуального для учнів змістовного матеріалу й завдань з інших предметних областей.
Практичні роботи, зазначені в програмах, є обов’язковими для виконання і оцінювання. Інші види практичної діяльності учнів (демонстраційні, тренувальні роботи, практикуми тощо) оцінюються за рішенням учителя. Також доцільно в навчальному процесі, крім перевірки практичних навичок учнів, перевіряти й їх теоретичні знання, застосовуючи при цьому різні форми перевірки, у тому числі й тестові.
Якщо години варіативної складової відводяться на збільшення годин на вивчення окремих предметів інваріантної складової, то розробляючи календарне планування в такому випадку вчитель самостійно вирішує питання щодо збільшення кількості годин на вивчення тих чи інших тем в порівнянні з передбаченими навчальною програмою.
 
Державна підсумкова атестація
 
Державна підсумкова атестація з інформатики може проводитись у двох формах: написання атестаційної роботи за відповідними збірниками рекомендованими Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, або захист творчих робіт.
Підготовку до складання державної підсумкової атестації з інформатики доцільно здійснювати використовуючи «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з інформатики. 9 клас» (авт. Морзе Н.В., Вембер В.П., Кузьмінська О.Г., Войцеховський М.О., Проценко Т.Г. – К.: Центр навчально-методичної літератури, 2013) та «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з інформатики. 11 клас» (авт. Морзе Н.В., Вембер В.П., Кузьмінська О.Г., Войцеховський М.О., Проценко Т.Г. – К.: Центр навчально-методичної літератури, 2013).
 
Електронні версії збірників завдань для проведення державної підсумкової атестації учнів 9-х, 11-х класів ЗНЗ у 2013/2014 н.р.
(джерело: сайт Інституту інноваційних технологій і змісту освіти )

 1. «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з інформатики.
  9 клас»« 
  (авт. Морзе Н. В., Вембер В. П., Кузьмінська О.Г., Войцеховський М.О., Проценко Т.Г.).
 2. «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з інформатики.
  11 клас»
   (авт. Морзе Н. В., Вембер В. П., Кузьмінська О.Г., Войцеховський М.О., Проценко Т.Г.).

 
За вибором учнів можна проводити  державну підсумкову атестацію з інформатики у формі захисту творчих учнівських навчальних робіт (проектів) зі створення прикладного програмного забезпечення навчального процесу (прикладні програмні засоби, інструментальні середовища, комп’ютерні навчальні системи). Таку форму проведення атестації можуть обирати учні, які виявили особливий інтерес до предмета, мають глибокі знання інформаційних технологій та навчальні досягнення високого рівня (10, 11, 12 балів) з інформатики
Звертаємо вашу увагу, що засоби навчання з інформатики для 2-11 класів, рекомендовані або схвалені до використання, щороку розміщуються у «Переліку навчальних програм, під­ручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки для використання в основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах у 2013/14 навчальному році».
Детальніше див. http://www.mon.gov.ua та Інституту інноваційних технологій і змісту освіти www.iitzo.gov.ua .

Поділитися