Планування роботи кабінету математики


Робота навчального кабінету планується на підставі перспективного плану розвитку кабінету. Перспективний план оснащення кабінету математики засобами навчання та шкільним обладнанням складає завідувач кабінету за погодженням із директором закладу, у разі необхідності (закупівля і встановлення нового складного обладнання) – з місцевим органом управління освітою, органами державної санітарно-епідемічної служби та пожежної охорони.
Перспективний план складається на 5 років, мета плану – визначити найважливіші орієнтири, головні напрями розвитку кабінету математики на наступні роки.
План кабінету складається, як правило, на рік і містить конкретні завдання всім учителям, що викладають математику.
Перспективний план, план роботи кабінету на навчальний рік обговорюються на засіданнях методичного об’єднання учителів фізико-математичного циклу та затверджуються директором школи.
У плані роботи кабінету передбачається проведення заходів, спрямованих  на вдосконалення організаційно-педагогічних умов функціонування кабінету математики щодо:

 • підвищення якості знань учнів, здійснення міжпредметних зв’язків, ефективного використання традиційних і сучасних засобів навчання на уроках і в позаурочній роботі;
 • проведення позакласних і факультативних занять;
 • вивчення і запровадження в практику роботи вчителів школи передового педагогічного досвіду щодо комплексного використання засобів навчання, якими обладнаний кабінет математики;
 • проведення консультацій для вчителів і учнів;
 • підвищення фахової кваліфікації вчителів;
 • організація самостійної роботи учнів;
 • виявлення потреб та поповнення кабінету навчальною літературою, засобами навчання та обладнанням;
 • виготовлення навчально-наочних посібників;

Планування роботи кабінету доцільно проводити за такими розділами:

 1. Організаційна робота.
 2. Навчально-методична робота.
 3. Вдосконалення матеріально-технічної бази кабінету.
 4. Позакласна робота з учнями.
 5. Бібліографічна робота.

Організаційна робота
У цьому розділі необхідно спланувати такі заходи:

 • розробити графік роботи кабінету математики;
 • провести роз’яснювальну роботу серед учнів з питань дотримання техніки безпеки, безпеки життєдіяльності;
 • перевірити своєчасність і правильність ведення інвентарної книги.

Навчально-методична робота
У цьому розділі необхідно спланувати роботу щодо створення такої навчально-методичної документації:

 1. Підібрати, розробити дидактичний та роздатковий матеріали для вимірювання стандартів математичної освіти:
  • багаторівневі тематичні контрольні;
  • завдання для самостійної роботи: тести, математичні диктанти, різнорівневі тематичні завдання;
  • матеріали для проведення моніторингових досліджень якості освіти.
 2. Підібрати і систематизувати науково-методичний матеріал для створення навчально-методичних комплектів.
 3. Проводити роботу з апробації електронних засобів навчального призначення.
 4. Організувати обмін передовим педагогічним досвідом серед членів кафедри.
 5. Проводити роботу по оновленню змінних стендів в кабінеті математики.
 6. Організувати виставку «Кращі творчі роботи учнів».

Удосконалення матеріально-технічної бази кабінету
У цьому розділі необхідно передбачити:

 1. Придбання технічних та сучасних електронних педагогічних засобів навчання.
 2. Ремонт технічних засобів навчання.
 3. Оформлення стендів, методичних куточків.
 4. Виготовлення наочних посібників, реставрація моделей геометричних фігур, таблиць.
 5. Поповнення кабінету навчальною, довідковою, методичною, науково-популярною літературою.
 6. Оформлення підписки на періодичну пресу для кабінету математики.

Позакласна робота з учнями
Заходи, що рекомендується запланувати в цьому розділі:

 1. Проведення консультацій і додаткових занять.
 2. Організація роботи гуртків, факультативів, наукового товариства учнів, ініціативних груп з організації творчих справ на базі кабінету.
 3. Організація роботи ініціативної групи учнів 5-11 класів з метою оформлення, виготовлення навчально-методичних матеріалів.
 4. Проведення олімпіад, інтелектуальних марафонів, конференцій, конкурсів, вікторин, командних змагань.
 5. Організація роботи з обдарованими дітьми.
 6. Організація пошуково-дослідницької діяльності учнів.Бібліографічна робота
У цьому розділі рекомендується спланувати роботу щодо створення, систематизації картотеки кабінету (наочних посібників, технічних і програмованих педагогічних засобів навчання, методичних розробок, журнальних статей, навчальної, довідкової та методичної літератури).
Пропонуємо зразок аналізу роботи кабінету математики:
І. Організаційна робота.

 1. 1. Кабінет приведений до робочого порядку.
 2. Дотриманий санітарно-гігієнічний режим кабінету, розроблений графік роботи кабінету.

ІІ. Навчально-методична робота.

 1. Розроблені завдання для підсумкової перевірки знань учнів 8 класу.
 2. Створені навчально-методичні комплекти:
 • тематичне оцінювання з алгебри (8 клас);
 • тематичне оцінювання з геометрії(8 клас);
 • готуємося до олімпіади.
 1. Розроблені контрольні роботи для 8 класу з математики.
 2. Створені методичні посібники:
 • Позакласні заходи з математики;
 • Готуємося до олімпіади;
 • Нестандартні уроки з математики.

ІІІ. Удосконалення матеріально-технічної бази кабінету.

 1. Придбані для кабінету:

а) таблиці з алгебри та геометрії 7-9 клас;
б) дидактичні збірники:

 • Мерзляк А.Г. «Збірник задач і завдань для тематичного оцінювання з алгебри 8 клас» – 15 шт.
 • Мерзляк А.Г. «Збірник задач і завдань для тематичного оцінювання з геометрії 8 клас» – 15 шт.
 • Брадіс В.М. «Чотиризначні математичні таблиці» – 15 штук.
 1. Оформлена підписка на газету «Математика».
 2. Оновлені моделі геометричних фігур.

ІV. Позакласна робота.

 1. Робота математичного гуртка «Математична мозаїка» (учні 6 класу).
 2. Аналіз проведення тижня математики (фотоколаж).
 3. Індивідуальна робота з учнями.

 
Пропонуємо зразок плану роботи кабінету математики
 

 
 
Зміст заходів
Термін виконанняВідпо-відаль-нийВідмітка про виконан-ня
12345
 1. Організаційна робота

 

1.1Скласти графік чергування вчителів і учнів в кабінеті математики
 
1.2Силами активу учнів проводити генеральне прибирання класу
1.3Провести інвентаризацію матеріальних цінностей кабінету
1.4Закріпити за учнями робочі місця в кабінеті
1.5Провести роз’яснювальну роботу серед учнів з питань дотримання техніки безпеки та безпеки життєдіяльності:

 • правила роботи в кабінеті;
 • правила пожежної безпеки;
 • права і обов’язки учнів;
 • єдині вимоги до учнів

 

1.6Скласти розклад роботи кабінету.
1.7Перевірити своєчасність і правильність ведення інвентарної книги
 
 1. Навчально-методична робота

 

2.1Підібрати та систематизувати  дидактичний матеріал для проведення самостійних робіт з тем:

 • Нерівності;
 • Квадратична функція;
 • Числові послідовності;
 • Розв’язування трикутників;
 • Правильні многокутники;
 • Декартові координати на площині;
 • Вектори
12345
2.2Скласти тексти математичних диктантів з тем:

 • Нерівності;
 • Числові послідовності;
 • Квадратична функція;
 • Декартові координати на площині
2.3Підібрати і скласти різнорівневі тематичні контрольні роботи з алгебри і геометрії (9 клас)
2.4Розробити індивідуальні завдання з тем курсу математики 9 класу
2.5Розробити тексти усних вправ з тем алгебри і геометрії 9 класу
2.6Поповнити навчально-методичні комплекти:

 • Тематичне оцінювання алгебра 9 клас;
 • Тематичне оцінювання геометрія 9 клас;
 • Сучасний урок;
 • Уроки узагальнення й систематизації знань
2.7З метою підготовки навчально-методичного забезпечення нових програмних тем оформити навчально-методичні комплекти:

 • Проектна діяльність.
 • Стохастика.
 • Прикладні задачі на уроках математики
2.8Скласти алгоритм розв’язування типових задач з тем курсу алгебри 9 класу
 
2.9Організувати виставку «Кращі роботи учнів»
 
2.10Підібрати збірку методичних статей з методики викладання математики за тематикою:

 • Стимулювання особистісного розвитку учнів на уроках математики за допомогою інтерактивних методів навчання.
 • Компетентісний підхід до навчання учнів на уроках математики;
 • Розв’язування прикладних задач

 

12345
2.11Продовжити роботу з апробації електронних педагогічних засобів навчання
2.12Організувати обмін педагогічним досвідом серед членів кафедри з тем:

 • Сучасні підходи до типології та структури уроків;
 • Сучасні освітні технології;
 • Форми організації діяльності учнів на уроках математики;
 • Використання сучасних мульти-медійних засобів навчання на уроках математики
2.13З метою популяризації конкурсу МАН «Дослідник» організувати виставку «Кращі творчі роботи учнів»
 1. Удосконалення матеріально-технічної бази кабінету
3.1Встановити стаціонарний мультимедій-ний проектор
3.2Поповнити бібліотечний фонд кабінету збірниками дидактичного матеріалу для 9 класу:

 • Мерзляк А.Г. «Збірник задач і завдань для тематичного оцінювання з алгебри
  9 клас» – 15 шт.
 • Мерзляк А.Г. «Збірник задач і завдань для тематичного оцінювання з геометрії 9 клас» – 15 шт.
3.3Поповнити бібліотечний фонд кабінету довідковою літературою:

 • Нелін Є.П. «Алгебра в таблицях».

Нелін Є.П. «Геометрія в таблицях»

3.4Оформити підписку на періодичну пресу
3.5Поповнити бібліотечний фонд кабінету методичною літературою
3.6Придбати програмні засоби навчального призначення з математики
3.7Організувати виготовлення моделей стереометричних фігур гуртківцями
 1. Позакласна робота з учнями
4.1Організувати і спланувати роботу математичного гуртка.
12345
4.2Організувати проведення педагогічних консультацій для учнів 5-11 класів.
4.3Скласти індивідуальну програму для роботи з обдарованими дітьми.
4.4Систематизувати творчі роботи учнів і оформити відповідні папки.
4.5Організувати та провести для учнів олімпіаду з математики.
4.6Провести конкурс стінних газет, прийняти участь в тижні математики.
4.7Скорегувати і конкретизувати тематику творчих робіт для участі у МАН, організувати проведення консультацій, індивідуальних занять з метою надання допомоги у науковому обґрунтуванні дослідницько-пошукової теми
 1. Інформаційно-бібліографічна робота.
5.1Вивчити склад фонду бібліотеки з проблем
методики викладання математики, педагогіки, психології
5.2Вилучити з бібліотечного фонду кабінету застарілу та непридатну для користування літературу.
5.3Укомплектувати бібліотеку кабінету відповідно до вимог навчальних програм.
5.4Систематизувати статті журналу «Математика в школах України».
5.5Провести акцію «Подаруй книгу кабінету математики»
5.6Поповнити картотеки:

 • періодичних видань;
 • навчальної літератури;
 • методичної літератури;
 • довідкової літератури;
 • навчально-наочних посібників.
Поділитися