Зміни у програмі з історії України 10-11 клас


Таблиця пропонованих змін до програми з історії України
(10 -11 класи)
Рівень стандарту. Академічний рівень
 10 клас

ТеперПропонується
Тема 6. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ В РАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ
  (1929—1938 рр.)
 
Голодомор 1932—1933 рр.. «Закон про п’ять колосків». Хлібозаготівлі та їх суть. Масштаби та наслідки Голодомору.
 
Тема 6. УКРАЇНА  В  1929 — 1939 Р.  УТВЕРДЖЕННЯ ТОТАЛІТАРНОГО РЕЖИМУ
 
 
Голодомор 1932—1933 рр. в Україні — геноцид українського народу. «Закон про п’ять колосків». “Чорні дошки”.
 

 
  11 клас

ТеперПропонується
Тема 1. УКРАЇНА В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1939—1945 рр.). ВЕЛИКА ВІТЧИЗНЯНА ВІЙНА (1941—1945 рр.).
Україна у міжнародній політиці напередодні Другої світової війни. Радянсько-німецькі договори 1939 р. Початок Другої світової війни. Вступ Червоної армії на територію Західної України.  Возз’єднання Хотинщини, Південної Бессарабії і Північної Буковини з УРСР. Радянізація нових територій. Становище в Україні в 1939-у першій половині 1941 рр. Початок Великої Вітчизняної війни.
 
 
 
Відступ Червоної армії. Мобілізаційні заходи та евакуація. Військові події 1941—1942 рр. Окупація України.
Нацистський «новий порядок». Життя населення України в умовах окупації. Колабораціонізм. Концтабори та масове знищення людей. Голокост. Остарбайтери. Життя в евакуації.
Рух Опору та його течії. Розгортання радянського партизанського руху.
 
Утворення  УПА.
 
 
 
Початок визволення України. Бої на Лівобережжі. Звільнення Києва. Звільнення Правобережної та Південної України.
Примусове виселення з Криму в східні регіони СРСР татар, греків, вірмен.
 
 
Завершення вигнання окупантів з України. Становище в західних областях.
 
Завершення Великої Вітчизняної війни. Героїзм українського народу. Ціна перемоги.
Культура в роки війни.
Наш край у 1939-1945 рр.
Тема 1. УКРАЇНА В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1939—1945 рр.).
 
 
Україна у міжнародній політиці напередодні Другої світової війни. Радянсько-німецькі договори 1939 р. Початок Другої світової війни. Вступ Червоної армії на територію Західної України.  Возз’єднання Хотинщини, Південної Бессарабії і Північної Буковини з УРСР. Радянізація нових територій. Становище в Україні в 1939-у першій половині 1941 рр. Початок   німецько-радянської війни. Проголошення Акту відновлення Української Держави 30 червня 1941 р.
Діяльність похідних груп.
Відступ Червоної армії. Мобілізаційні заходи та евакуація. Військові події 1941—1942 рр. Окупація України.
Нацистський «новий порядок». Життя населення України в умовах окупації. Колабораціонізм. Концтабори та масове знищення людей. Голокост. Остарбайтери. Життя в евакуації.
Рух Опору та його течії.   Діяльність українського підпілля та радянських партизан .
Створення УПА.  Польсько – український конфлікт в роки війни. Створення Української головної визвольної ради. 
Початок визволення України. Бої на Лівобережжі. Звільнення Києва. Звільнення Правобережної та Південної України.
Депортація кримських татар, виселення з Криму  представників інших національностей (греків, вірмен).
Завершення вигнання окупантів з України. Становище в західних областях.
 
Завершення Другої світової війни.
 
 
 
Наш край у 1939-1945 рр.
Тема 2. УКРАЇНА В ПЕРШІ ПОВОЄННІ РОКИ (1945 — ПОЧАТОК 50-х рр.)
Адміністративно-територіальні зміни. Україна в ООН та міжнародних організаціях. Внутрішньополітичне та економічне становище республіки.
Відбудовчі процеси у господарстві. Голод 1946—1947 рр. Зміни в житті та побуті населення.
Відновлення політики радянізації в західних областях України. Становище церкви. Ліквідація УГКЦ. Партизанські дії УПА. Операція «Вісла».
Освіта. Наука. Література і мистецтво. Становище творчої інтелігенції. Ідеологічні кампанії.
Наш край у 1945-на початку 50-х рр.
Тема 2. УКРАЇНА В ПЕРШІ ПОВОЄННІ РОКИ (1945 — ПОЧАТОК 50-х рр.)
Адміністративно-територіальні зміни. Україна в ООН та міжнародних організаціях. Внутрішньополітичне та економічне становище України.
Відбудовчі процеси у господарстві. Голод 1946—1947 рр. Зміни в житті та побуті населення.
Відновлення політики радянізації в західних областях України. Становище церкви. Ліквідація УГКЦ.. Діяльність  ОУН та УПА. Придушення визвольного руху.   Операція «Вісла».
Освіта. Наука. Література і мистецтво. Становище творчої інтелігенції. Ідеологічні кампанії.
Наш край у 1945-на початку 50-х рр.
Тема 3. УКРАЇНА В УМОВАХ ПОЛІТИЧНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА (середина  50-х — середина 60-х рр.)
Внутрішньополітичне становище України у середині 50-х рр. Стан промисловості та сільського госпо­дарства. Соціальне та економічне життя населення. Входження Кримської області до складу УРСР.
 
 
 
XX з’їзд КПРС і початок лібералізації.
Реабілітація жертв сталінських репресій. Ставлення в суспільстві до діяльності М. Хрущова. Загострення боротьби серед вищого партійного керівництва України.
Зміни в управлінні господарством. Розвиток промисловості. Аграрна політика у другій половині 50-х — першій половині 60-х рр. XX ст. Нові явища у соціальній сфері. Зрушення  у повсякденному житті населення.
Науково-технічна революція. Реформи освіти. Здобутки науки. Посилення русифікації. «Відлига» в українській літературі та у мистецтві. «Шістдесятництво» в українській культурі.
Зародження дисидентського руху в Україні та його особливості.
 
 
Релігійна політика.
Наш край у 1953-1964 рр.
Тема 3. УКРАЇНА В УМОВАХ ПОЛІТИЧНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА (середина  50-х — середина 60-х рр.)
Внутрішньополітичне становище України у середині 50-х рр. Стан промисловості та сільського госпо­дарства. Соціальне та економічне життя населення. Входження Кримської області до складу УРСР.
Участь українських політвязнів у повстаннях у сталінських концтаборах 1953-1954 рр.
XX з’їзд КПРС і початок лібералізації.
Часткова реабілітація жертв сталінських репресій. Ставлення в суспільстві до діяльності М. Хрущова. Загострення боротьби серед вищого партійного керівництва України.
Зміни в управлінні господарством. Розвиток промисловості. Аграрна політика у другій половині 50-х — першій половині 60-х рр. XX ст. Нові явища у соціальній сфері. Зрушення  у повсякденному житті населення.
Науково-технічна революція. Реформи освіти. Здобутки науки. Посилення русифікації. «Відлига» в українській літературі та у мистецтві. «Шістдесятництво» в українській культурі.
Дисидентський  рух  в Україні та його особливості. Л. Лук’яненко, І.Кандиба, А. Горська, В. Чорновіл, І. Дзюба та ін.
 
Політика щодо релігій та церков.
Наш край у 1953-1964 рр.
Тема 4. УКРАЇНА У ПЕРІОД ЗАГОСТРЕННЯ КРИЗИ РАДЯНСЬКОЇ СИСТЕМИ (СЕРЕ­ДИНА 60-х — середина  80-х рр.)
Ідеологічні орієнтири партійно – радянського керівництва та зміни у його структурі. Конституція УРСР 1978 р.
Спроби реформування економіки в другій половині 60-х років. Економічне становище УРСР у 70-ті — на початку 80-х рр. XX ст. Матеріальний рівень життя населення.
Зміни в соціальній та у національній структурі населення. Здобутки і проблеми розвитку соціальної сфери.
Привілейоване становище партійно-радянської номенклатури. Повсякденне  життя населення. Моральний стан радянського суспільства.
Освіта. Стан науки: здобутки і проблеми. Розвиток літератури. Формування опозиційних течій в культурі та реакція на них влади. Суперечливі тенденції в розвитку українського мистецтва.
Активізація опозиційного руху в другій половині 60-х — на початку 70-х років.
Форми діяльності дисидентів.
Наш край у середині 60-х- на початку 80-х рр.
Тема 4. УКРАЇНА У ПЕРІОД ЗАГОСТРЕННЯ КРИЗИ РАДЯНСЬКОЇ СИСТЕМИ (СЕРЕ­ДИНА 60-х — середина  80-х рр.)
Ідеологічні орієнтири партійно – радянського керівництва.
 
 
Спроби реформування економіки в другій половині 60-х років. Економічне становище УРСР у 70-ті — на початку 80-х рр. XX ст. Матеріальний рівень життя населення.
 
 
 
Привілейоване становище партійно-радянської номенклатури. Повсякденне  життя населення.
  
 
Освіта, наука: здобутки і проблеми. Розвиток культури. Формування опозиційних течій в культурі.
 
Суперечливі тенденції в розвитку українського мистецтва.
Активізація опозиційного руху в другій половині 60-х — на початку 70-х років.
Діяльність українських  дисидентів.
Наш край у середині 60-х- на початку 80-х рр.
Тема 5. РОЗПАД РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ Й ПРОГОЛОШЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ (1985—1991 рр.)
Причини та початок «перебудови». Чорнобильська катастрофа. Політика «прискорення» та її наслідки в Україні. Стан економіки. Рівень життя населення. Розгортання страйкового руху.
Гласність та лібералізація. Зрушення у політичному житті України. Пожвавлення громадської активності. Формування багатопартійної системи.
Активізація національного руху у другій половині 80-х років. Формування національних громадських організацій і об’єднань. Початок та проблеми релігійного відродження.
Результати виборів до Верховної Ради УРСР і місцевих рад 1990 р. Декларація про державний суверенітет України. Україна у загальносоюзних суспільно-політичних процесах у першій половині 1991 року. Спроба державного перевороту в СРСР.
Проголошення, незалежності України. Розпад СРСР.
Наш край у 1985-1991 рр.
Тема 5. РОЗПАД РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ Й ВІДНОВЛЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ (1985—1991 рр.)
Причини та початок «перебудови». Чорнобильська катастрофа 1986 р. Політика «прискорення» та її наслідки в Україні. Стан економіки. Рівень життя населення. Розгортання страйкового руху.
Гласність та лібералізація. Зрушення у політичному житті України. Пожвавлення громадської активності. Формування багатопартійної системи.
Наростання національно-демократичного руху. Формування національних громадських організацій і об’єднань. Процес релігійного відродження.
 
Результати виборів до Верховної Ради УРСР і місцевих рад 1990 р. Декларація про державний суверенітет України.
 
Спроба державного перевороту в СРСР.
Проголошення, незалежності України. Розпад СРСР.
Наш край у 1985-1991 рр.
Тема 6. УКРАЇНА В УМОВАХ НЕЗАЛЕЖНОСті
Державотворчі процеси: особливості розбудови законодавчої, виконавчої та судової влади в Україні. Участь населення у державотворчих процесах. Прийняття Конституції України (1996 р.). Становлення інституту президентства в Україні.
Стан господарства після розпаду СРСР. Спроби реформування економіки. Роздержавлення, приватизація та фінансова система України. Соціальне та економічне становище населення. Еміграція.
Основні тенденції розвитку економіки в другій половині 90-х років. Пошуки шляхів стабілізації на початку XXI ст. Здійснення аграрної реформи. Включення населення у ринкові відно­сини. Кроки до інтеграції української економіки у європейський та світовий економічний простір.
Демографічні зміни. Соціальна диференціа­ція суспільства. Міжнаціональні відносини.
Основні чинники та особливості розвитку культури в Україні. Модернізація національної системи освіти. Основні тенденції розвитку науки. Здобутки української літератури і мистецтва. Фізична культура, спорт. Досягнення і проблеми української культури на початку XXI ст.
Стан навколишнього середовища та проблеми охорони довкілля. Подолання наслідків Чорнобильської катастрофи. Міжнародне співробіт­ництво у сфері охорони довкілля. Екологічні проблеми початку XXI ст. Основні чинники та особливості релігійного життя України в умовах незалежності. Взаємовідносини державної влади та релігійних конфесій.
Основні принципи зовнішньої політики незалежної України. Ядерне роззброєння. Україна в міжнародних організаціях. Пошуки зовнішньо­політичних орієнтирів наприкінці XX — на початку XXI ст.
Розвиток краю в умовах незалежності України.
 
 
Пропозицій щодо змін не надходило

 

Поділитися