Про прийом учнів до першого класу

  gerb

Відділ освіти

Конотопської районної державної адміністрації

24.03.2015 №01-22/544                             № 237 від 19.03.2015 
 

Про прийом учнів до першого класу   

 
Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 14.02.2015 № 1/9-71 щодо порядку приймання дітей до першого класу загальноосвітніх навчальних закладів проведення тестувань, вступних випробувань, співбесід, інших заходів, що мають на меті встановлення відповідності рівня підготовки дитини до школи, не допускається. Зважаючи на це, останнім часом почастішали звернення щодо правомірності проведення психологічного тестування на етапі вступу дитини до школи.
У зв’язку з цим повідомляємо наступне. Можливість успішно навчатись забезпечується створенням у навчальному закладі відповідних умов для всіх дітей з урахуванням особливостей їх фізичного і психічного розвитку, вікових та індивідуальних можливостей, стану фізичного здоров’я. Саме ці показники складають основу психологічної готовності дитини до навчання і характеризують її основні компоненти: інтелектуальну та особистісну готовність. Особистісна готовність характеризує вміння дитини орієнтуватися в навколишньому світі, ставлення до школи, самостійність дитини, її активність та ініціативу, розвиток потреби в спілкуванні, уміння встановлювати контакт з однолітками. Інтелектуальна готовність дитини до школи включає в себе розвиток фонематичного слуху, зорового сприймання, образних уявлень, розвиток таких психічних процесів, як сприймання, увага, спостережливість, пам’ять, уява, а також розумовий і мовленнєвий розвиток.
Практичним психологом загальноосвітнього навчального закладу на етапі вступу дитини до школи вивчаються саме інтелектуальна та особистісна готовність. Результати вивчення є підґрунтям для забезпечення рівного доступу до якісної освіти кожної дитини, визначення стратегії її психолого-педагогічного супроводу і жодним чином не впливають на прийняття рішення щодо навчання дитини у загальноосвітньому навчальному закладі.
Прийом дітей, які вступають до першого класу спеціалізованої школи, проводиться згідно з Інструкцією про порядок конкурсного прийому дітей
(учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003  № 389 та  зареєстрованої у Міністерстві юстиції України від 4 липня 2003 р. за № 547/7868. У спеціалізованому навчальному закладі прийом до першого  класу відбувається на конкурсній основі у формі співбесіди з дитиною в присутності батьків або осіб, які їх замінюють, у терміни, визначені навчальним закладом.
Співбесіда з дитиною, яка вступає до першого класу спеціалізованої школи, повинна включати виконання спеціальних психодіагностичних завдань для перевірки рівня загального розвитку дитини, її функціональної готовності до систематичного навчання та здатності до вивчення дисциплін відповідно до
спеціалізації  закладу. Такі  завдання розробляє  педагогічна комісія закладу на
основі матеріалів, запропонованих навчально-методичним центром психологічної служби системи освіти за погодженням з відповідним органом управління освітою.
Незалежно від того, до якого типу навчального закладу вступає дитина, не допускається перевірка знань та умінь дитини понад обсяги державних вимог навчально-виховних програм дошкільного навчального закладу. Не дозволяється перевіряти вміння читати, писати, рахувати тощо, оскільки формування цих навичок відбувається у процесі навчання дитини в початкових класах за чинними навчальними програмами для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів.
Вік майбутніх першокласників регламентовано статтею 20 Зако­ну України «Про загальну середню освіту» від 13 травня 1999 р. № 651-XIV, в якій зазначено, що зарахування учнів до загальноосвіт­ніх навчальних закладів здійснюється, як правило, з шести років. Згідно з пунктом 1.4 Постанови Головного державного санітарного лікаря України від 29 липня 2009 р. № 20  не допускається прийом до школи дітей, які молодше 5 років 8 міся­ців. 
 
В.о. начальника  відділу освіти                                         А.В. Тимощук
 
 
 
 
 

Поділитися