Зразок заяви


Виконуючому обов’язки начальника
відділу освіти Конотопської районної
державної адміністрації
Тимощук А.В.
___________________________,
прізвище, ім’я, по батькові
 
який (яка) мешкає за адресою:
(з поштовим індексом)
___________________________
___________________________
дом.т. ______________________
моб.т._______________________
 
 
З А Я В А
 

  1. Викласти суть питання.

 

  1. Відобразити результати попереднього розгляду, якщо такий був.

 

  1. Зазначити, яка потрібна допомога.

 
До звернення можуть бути долучені копії документів, необхідних для розгляду.
 
«_____» ____________ 2015 р.                                                         ___________
                                                                                                    (підпис)
 
Звернення подається громадянином особисто або через уповноважену на це особу, чи надсилається поштою.
 
 
Відповідно до ст.8 Закону України „Про звернення громадян” – письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором, а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.
 
 
 

Поділитися