Методичні рекомендації щодо викладання іноземних мов у 2015-2016 навчальному році

Вивчення іноземних мов у 2015-2016 навчальному році буде здійснюватись за такими навчальними програмами: «Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов, 1-4 класи», Видавничий дім «Освіта», 2012; «Програми для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземної мови, Іноземні мови. 5-9 класи», Видавничий дім «Освіта», 2013; «Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов, 10-11 класи», Київ, 2010; «Програми Читати далі …

Методичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з ПРАВОЗНАВСТВА (2015-2016 навчальний рік)

Методичні рекомендації  щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади  з ПРАВОЗНАВСТВА  (2015-2016 навчальний рік)

Методичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з ІСТОРІЇ (2015-2016 навчальний рік)

Методичні рекомендації  щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади  з ІСТОРІЇ  (2015-2016 навчальний рік)

Методичні рекомендації щодо викладання правознавства, предмету «Людина і світ», курсів морально-духовного спрямування

У процесі  вивчення курсу «Правознавство» у 2015-2016 навчальному році слід враховувати новели вітчизняної правової системи. У 2015-2016 навчальному році учні  9-х класів  навчатимуться за програмою «Правознавство.  Практичний  курс»,  що  розміщена  на  офіційному  web-cайті Міністерства освіти і науки України.

Методичні рекомендації щодо викладання музичного мистецтва мистецтва та художньої культури у 2015-2016 навчальному році

Предмети художньо-естетичного циклу в системі сучасної освіти – суттєвий компонент загальної освіти школяра. Сучасне навчання, і мистецьке зокрема, ґрунтується на засадах особистісно-зорієнтованого і компетентнісного підходів, визначених в основних нормативних документах освіти – Державних стандартах, Навчальних планах, Програмах.

Методичні рекомендації щодо викладання історії у 2015-2016 навчальному році

Учні  5 класів загальноосвітніх навчальних закладів у 2015-2016 н. р. навчаються за програмою, затвердженою Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (наказ Міністерства освіти і науки України від 06.06.2012 р. № 664) та продовжують вивчати  курс  «Історія України (Вступ до історії)».

Методичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

Методичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ  (2015-2016 навчальний рік)

Методичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з ЕКОЛОГІЇ

Методичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з ЕКОЛОГІЇ (2015-2016 навчальний рік)