Методичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з ПРАВОЗНАВСТВА (2015-2016 навчальний рік)

Методичні рекомендації  щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади  з ПРАВОЗНАВСТВА  (2015-2016 навчальний рік)
Документами, що визначають мету, завдання, структуру, технологію проведення Всеукраїнських олімпіад є Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності (наказ Міністерства освіти і науки України від 22.09.2011 № 1099, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2011 року за№ 1318/20056), наказ Міністерства освіти і науки України від 07.09 2015  № 915 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2015-2016 навчальному році», наказ Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 24.09.2015  № 575-ОД «Про проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2015-2016 навчальному році», лист Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти від 05.10.2015 №  813 «Графік проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2015-2016 навчальному році», якими повинні керуватися оргкомітети та журі під час проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства у 2015-2016 навчальному році.
У ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіаді з правознавства беруть участь учні  9-11 класів.
Час роботи над олімпіадними завданнями – 4 астрономічні години.
Завдання вимагають ксерокопіювання на кожного учня (9 клас –                  5 аркушів А-4, 10 – 11 класи – 6 аркушів А-4).
Звертаємо увагу на те, що учням не дозволяється користуватись додатковою літературою (нормативно-правовими актами, довідниками, підручниками тощо).
Критерії оцінювання
Оцінювання завдань здійснюється балами, вказаними безпосередньо в завданнях.
Завдання щодо підготовки учнів з правознавства
Готуючись до олімпіади з правознавства учні повинні ґрунтовно оволодіти знаннями з теорії держави і права, конституційного, трудового і земельного права, на належному рівні орієнтуватися у питаннях сімейного, цивільного та кримінального права. Під час підготовки до олімпіади виконувати тестові завдання, проводити роботу над понятійним апаратом.
Звертаємо увагу на зміни які відбулися у законодавстві України:

 • прийнято Закони України (у тому числі у новій редакції) «Про вищу освіту» (від 01.07.2014 № 1556-VII), «Про санкції» (від 14.08.2014 № 1644 VII), «Про очищення влади» (від 16.09.2014 № 1682-VII), «Про прокуратуру» (від 14.10.2014 № 1697-VII), «Про Національне антикорупційне бюро України»(від 14.10.2014 № 1698-VII), «Про запобігання корупції» (від 14.10.2014 № 1700-VII), «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» (від 20.10.2014 № 1706-VII), «Про добровільне об’єднання територіальних громад» (від 05.02.2015 № 157-VIII), «Про Національну поліцію» (від 007.2015  № 580 №VІІІ),                               «Про забезпечення права на справедливий суд» (від 12.02.2015  №192-VIII);
 • зміни до Кодексу Законів про працю (доповнення до ст.ст. 36, 41, 48, 119, зміни до ст.ст. 24, 492);
 • зміни до Кримінального кодексу України (щодо невідворотності покарання за окремі злочини проти основ національної безпеки, громадської безпеки та корупційні злочини;
 • зміни до Бюджетного кодексу України (щодо реформи міжбюджетних відносин).

У кодексах України відбулася зміна понять:

 • кримінальна справа → кримінальне провадження
 • злочин → кримінальне правопорушення
 • дізнання, досудове слідство → досудове розслідування
 • слідство → розслідування
 • податкова, митна служба → органи доходів і зборів
 • хабар → неправомірна вигода
 • одержання хабара → прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою
 • давання хабара → Пропозиція або надання неправомірної вигоди службовій особі.

Для олімпіад з правознавства обов’язковими завданнями є юридичні задачі, які базуються на реальних справах і орієнтують не лише на знання чинного законодавства, а й вміння його застосовувати в процесі конкретних правовідносин.
Розгляд задач з описами юридичних ситуацій доцільно розпочати з аналізу правової ситуації за схемою (орієнтовна):
Факти: що відбувається (відбулося)? Що ми знаємо про учасників справи?
Проблеми: якими нормами права регулюється ситуація? У чому суть конфлікту? Що повинні зробити для вирішення конфлікту?
Аргументи: аргументи із законодавчої бази на користь тієї чи іншої сторони.
Рішення: яким має бути рішення? Можливі наслідки рішення.

Поділитися