Методичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з ХІМІЇ

Методичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з ХІМІЇ (2015-2016 навчальний рік)
Документами, що визначають мету, завдання, структуру, технологію проведення Всеукраїнських олімпіад є Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності (наказ Міністерства освіти і науки України від 22.09.2011 № 1099, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2011 року за № 1318/20056), наказ Міністерства освіти і науки України від 07.09.2015 № 915 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2015-2016 навчальному році», наказ Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 24.09.2015 № 575-ОД «Про проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2015-2016 навчальному році», лист Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти від 05.10.2015 №  813 «Графік проведення                 ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2015-2016 навчальному році», якими повинні керуватися оргкомітети та журі під час проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії у 2015-2016 навчальному році.
Відповідно до змін Положення «Про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності» (Наказ МОНмолоді та спорту України від 26.03.2012 № 360 «Зміни до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності») у районному (міському) етапі Всеукраїнської олімпіади з хімії беруть участь учні 7-11 класів.
Олімпіадне завдання складається з двох частин: тести та завдання з відкритою відповіддю. Перша частина містить три види тестів: з однією правильною відповіддю, на встановлення відповідності та на встановлення послідовності. За обсягом, завдання для учнів 7-11 класів займають дві-три сторінки формату А-4.
Тести і завдання з відкритою відповіддю виконуються на окремих проштампованих пронумерованих подвійних аркушах, які після завершення роботи учнем, вкладаються черговим учителем до титульної сторінки.
Особливості проведення олімпіади у 2015 році
Обов’язки членів оргкомітету

 • Попередньо підготувати папір та поставити на ньому штамп навчального закладу, у якому проводиться олімпіада.
 • Передбачити можливість роздрукування завдань на кожного учня з паралелі.
 • Повідомити учнів, що вони при собі повинні мати ручку, олівець, лінійку, гумку, не програмований калькулятор.
 • Підготувати на кожного учня: Періодичну систему хімічних елементів, таблицю розчинності кислот, солей, основ, ряд активності металів. Таблиці не повинні містити іншої інформації: формул, визначень, законів тощо.
 • Перед початком олімпіади ознайомити учнів з Інструкцією до виконання роботи.

Інструкція учасника олімпіади щодо виконання роботи

 • Перед початком олімпіади відключити мобільний телефон і залишити їх у супроводжуючого або представника робочої групи.
 • При виконанні завдань дозволяється користуватися лише предметами, які видали організатори олімпіади. А саме: зошитом, Періодичною системою елементів, таблицею розчинності речовин, рядом активності металів.
 • Дозволяється користуватися власними олівцями, ручками, лінійками, не програмованими калькуляторами.
 • Користуватися шпаргалками, мобільними телефонами, додатковими довідковими матеріалами, консультуватися з будь-якими особами, окрім голови журі або експерта-консультанта ЗАБОРОНЕНО.
 • З питаннями щодо правильного розуміння змісту завдань звертайтеся до голови журі, якого до класу запросить черговий.
 • На розв’язання завдань відводиться 3 години. Час закінчення туру вказується на дошці.
 • Сторінки робочого зошита, окрім титульної сторінки, пронумеруйте вгорі на полях. Кожну задачу починайте розв’язувати з нової сторінки.
 • Повно та аргументовано відповідайте на питання, поставлені в умові задачі. Твердження, що не стосуються поставлених в задачі питань, – не оцінюються. Правильна відповідь, не підкріплена логічними аргументами чи розрахунками, оцінюється лише мінімальною кількістю балів.
 • При нестачі паперу звертайтеся до чергового в класі.
 • Викладати хід розв’язання задач Ви можете зручною для себе мовою. Граматичні помилки не впливають на оцінку роботи.

Обов’язки голови журі

 • Проводить інструктаж з робочою групою вчителів, які беруть участь у проведенні олімпіади, та членами журі.

Питання для обговорення: доброзичливе ставлення до дітей, наявність в закладі медперсоналу, дотримання конфіденційності, об’єктивності та однакового ставлення до всіх учасників олімпіади; оформлення титульної сторінки та кожного завдання в роботі учня; час проведення олімпіади; початок роботи членів журі тощо.

 • Обговорює з членами журі рішення (розв’язок) завдань, план їх перевірки та наступні особливості: при перевірці робіт враховувати, що окремі завдання можуть мати декілька правильних відповідей; раціональний спосіб розв’язку задачі оцінювати більш високим балом; граматичні помилки не впливають на оцінку роботи.
 • Рекомендує членам журі розподілити задачі між собою і перевіряти в кожній роботі тільки ці задачі, оскільки у такому випадку дотримується єдиний підхід до оцінювання однієї й тієї ж задачі в усіх учнів.
 • Після закінчення виконання завдань, особисто збирає та шифрує роботи учасників. І лише після цього віддає їх на перевірку членам журі.
 • Визначає кількість переможців відповідно до кількості учасників олімпіади. Розраховує кількість І-х, ІІ-х і ІІІ-х місць по кожній паралелі (відповідно до Положення про Всеукраїнські олімпіади) та доводить цифри до членів журі.
 • Після перевірки робіт членами журі, відбирає в кожній паралелі роботи, що претендують на місця переможців, і ретельно перевіряє: наявність балів за кожне завдання, підписи усіх членів журі, правильність підрахунків. Ставить власний підпис.

 
Критерії оцінювання
Максимальна кількість балів за олімпіадне завдання для кожного класу становить 60 балів, з них: тести оцінюються від 8 до 10 балів (в залежності від класу), а завдання з відкритою відповіддю від 52 до 50 балів. Максимальна кількість балів за кожне правильно виконане завдання зазначено в тексті олімпіадних завдань. Розбаловку за кожну дію в межах задачі члени журі роблять самостійно.
 
Завдання щодо підготовки учнів з хімії та особливості олімпіади 2015 року
Запитання до ІІ етапу олімпіади охоплюють матеріал з різних розділів курсу хімії відповідно до програми для загальноосвітніх навчальних закладів за попередні роки навчання та з тем, які учні повинні були опанувати до терміну проведення олімпіади, а саме:
 

КласТемаТипи задач
7 – Початкові хімічні поняття (до теми «Фізичні та хімічні явища. Хімічні реакції та явища, що їх супроводжують. Хімічні властивості речовин» включно).
 1. Обчислення відносної молекулярної маси речовини за хімічною формулою.
 2. Обчислення масової частки елемента в речовині (речовини в суміші).
8
 • Прості речовини метали і неметали (O, Fe).
 • Кількість речовини.

Розрахунки за хімічними формулами.

 • Основні класи неорганічних сполук.
 1. Обчислення числа атомів (молекул) у певній кількості речовин.
 2. Обчислення маси речовини і кількості речовини за відомою масою речовини.
 3. Обчислення об’ємних відношень газів.
 4. Обчислення об’єму газів за н. у.
 5. Визначення відносної густини газів.
 6. Розрахунки за рівняннями хімічних реакцій.
9
 • Кількість речовини.

Розрахунки за хімічними формулами.

 • Основні класи неорганічних сполук.
 • Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва. Будова атома.
 • Хімічний зв’язок і будова речовини.
 • Розчини.
 • Хімічні реакції.
 1. Обчислення масової частки і маси розчиненої речовини в розчині.
 2. Швидкість хімічних реакцій. Хімічна рівновага.
 3. Розрахунки за термохімічними рівняннями реакцій.
 4. Визначення елемента на основі розрахунків за хімічним рівнянням реакцій.
10
 • Найважливіші органічні сполуки (9 клас).
 • Неметалічні елементи та їхні сполуки.
 • Металічні елементи та їхні сполуки (до лужних елементів включно).

 

 1. Обчислення маси, об’єму, кількості речовини за відомими даними про вихідні речовини, одна з яких узята з надлишком.
 2. Обчислення виходу продукту реакції від теоретичного.
11
 • Органічні сполуки (карбонові кислоти включно).
15.Обчислення за хімічними рівняннями маси одного з добутих продуктів за масою вихідної речовини, що містить певну частку домішок.

 1. Виведення молекулярної формули органічної сполуки (за масовою часткою елементів, відносною густиною за воднем або повітрям)

 
Література для підготовки до олімпіади:
Підручники і навчальні посібники

 1. Ахметов Н.С. Неорганическая химия. – 7-е изд. – М.: Высшая школа, 2009 (або попередні видання).
 2. Боєчко Ф.Ф. та ін. Органічна хімія: Проб. підр. для 10-11 класів (шкіл) хімічних профілів та класів (шкіл) з поглибленим вивченням предмета / Ф.Ф. Боєчко, В.М. Найдан, А.К. Грабовий. – К.: Вища шк., 2001. – 398 с.
 3. Буринська Н.М., Депутат В.М., Сударева Г.Ф., Чайченко Н.Н. Хімія: Підручник для 10 класу загальноосвітнього навчального закладу (профільний рівень) – К.: Педагогічна думка, 2010. – 352 с.
 4. Величко Л.П. Органічна хімія.: підруч. для 10-11 кл. хім. профілю та з поглибленим вивченням хімії загальноосвітніх навчальних закладів. – К., Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003. – 336 с.
 5. Величко Л.П., Буринська Н.М. Хімія: підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів: профільний рівень. К.: Школяр, 2013. – 384 с.
 6. Глинка Н.Л. Общая химия. – М.: Химия, 1965. – 658 с.
 7. Еремин В.В., Кузьменко Н.Е., Лунин В.В., Дроздов А.А., Теренин В.И. Химия. 10 класс (профильный уровень). – М.: Дрофа, 2008.
 8. Кузьменко Н.Е., Еремин В.В., Попков В.А. Начала химии. Сов­ременный курс для поступающих в вузы: В 2-х т. – 14-е изд. – М.: Экзамен, 2008 (або попередні видання).
 9. Кузьменко Н.Е., Еремин В.В. Химия. 8–11 классы. Пособие для средней школы. – М.: Экзамен, 2002.
 10. Лидин Р.А., Молочко В.А., Андреева Л.Л. Химические свойства неорганических веществ. – М.: Химия, 2000.
 11. Некрасов Б.В. Основы общей химии: В 2-х т. – 3-е изд. – М.: Химия, 1973.
 12. Попель П.П. Складання рівнянь хімічних реакцій. – К.: Рута, 2000.
 13. Реми Г. Курс неорганической химии: В 2-х т. –М.: Мир, 1972.
 14. Турова Н.Я. Таблицы-схемы по неорганической химии: Учебно-справочное издание. – М.: МЦНМО, 2009; Турова Н. Я. Неорганическая химия в таблицах. — М., 1997.
 15. Шрайвер Д., Эткинс П. Неорганическая химия: В 2-х т. – М.: Мир, 2009.
 16. Холин Ю.В., Слета Л.А. Репетитор по химии. – Х.: Фолио, 1998.
 17. Хомченко Г.П. Посібник з хімії для вступників до вузів. – К.:Ваклер, 1999. – 480 с.
 18. Хомченко И.Г. Общая химия. – М.: Новая Волна, 1999. – 463 с.

Збірники задач

 1. Березан О.В. Збірник задач з хімії: Для учнів середніх загальноосвітніх начальних закладів – Тернопіль: Підручники та посібники, 2003. – 319 с.
 2. Березан О. Енциклопедія хімічних задач. – Тернопіль: Підручники та посібники, 2001. – 302 с.
 3. Березан О. Збірник ускладнених задач з хімії. – Тернопіль: Підручники та посібники, 2004. – 144 с.
 4. Гладюк М.М. Розрахункові задачі з хімії. – Тернопіль: Мандрівець, 2006. – 92 с.
 5. Кукса С.П. 600 задач з хімії: Розв’язки. Алгоритми. Самоконтроль. – Тернопіль: Мандрівець, 1998. – 143 с.
 6. Олимпиады по химии. Сбор­ник задач / И.И. Кочерга, Ю.В. Холин, Л.А. Слета, О.А. Жикол, В.Д. Ор­­лов, С.А. Комыхов. – Х.: Ранок, 2002;
 7. Олімпіади з хімії. Збірник задач всеукраїнських, обласних, районних олімпіад з роз­в’я­зан­нями, вказівками, відпові­дями / І.І. Кочерга, Ю.В. Холін, Л.О. Слєта та ін. – Х.: Ранок, Веста, 2004.
 8. Свитанько И.В. Нестандартные задачи по химии. – М.: МИРОС, 1995.
 9. Сорокин В.В., Загорский В.В., Свитанько И.В. Задачи химических олимпиад. Принципы и алгоритмы решений. – М.: Изд-во МГУ, 1989.
 10. Слета Л.А., Холин Ю.В. 2002 задачи по химии. – 2-е изд. – Ростов-на-Дону, Феникс, 2006 (або 1-ше вид. – Х.: Фолио, 2003).
 11. Слєта Л.О., Чорний А.В., Холін Ю.В. 1001 задача з хімії з від­повідями, вказівками, розв’язками. – Х.: Ранок, 2000; Слета Л.А., Черный А.В., Холин Ю.В. 1001 задача по химии с ответами, указаниями, решениями. – М.: Илекса, 2004.
 12. Хвалюк В.Н., Головко Ю.С., Кананович Д. Г. Олимпиады шко­льников по химии: теоретические задания с решениями: В 2-х ч. – Минск: Нар. асвета, 2007–2008.
 13. Хомченко І. Г. Збірник задач і вправ з хімії. – К.: Вища школа, 1992.
 14. Хомченко И.Г. Общая химия. Сборник задач и упражнений. – М.: Новая волна, 2007 (або попередні видання).
 15. Ярошенко О.Г. Збірник задач і вправ з хімії. – К.: Станіца, 1996. – 144 с.

Інтернет-ресурси

 1. Віртуальні хімічні олімпіади для 10–11 класів (www.znanius.com).
 2. Дистанційна підготовка до олімпіад у Московському державному університеті ім. М.Ломоносова (http://chem.olymp.mioo.ru).
 3. Електронна бібліотека з хімії та техніки (http://rushim.ru/books/books.htm).
 4. Хімічні олімпіади в Україні (http://www-chemo.univer.kharkov.ua).
 5. Хімічні олімпіади Білорусі (http://superhimiki.at.tut.by/default.ru.html).
 6. Хімічні наука й освіта в Росії. Шкільні олімпіади з хімії (http://www.chem.msu.su/rus/olimp).
Поділитися