Річний план роботи на 2016

 
ВІДДІЛ ОСВІТИ КОНОТОПСЬКОЇ
РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
 
 
Обговорено і схвалено на                      ПОГОДЖУЮ
колегії відділу освіти                              Заступник голови    
Конотопської  районної                        Конотопської  районної
державної адміністрації                        державної адміністрації      
17 грудня 2015 року                                    ____Т.М. Шерудило
Протокол №  7
Начальник відділу освіти                      ____ О.Г. Бохан
    
 

ПЛАН РОБОТИ відділу освіти на 2016 рік

Зміст

 

 1. Вступ. Аналіз результативності роботи відділу освіти за 2015 рік та пріоритетні завдання на 2016 рік _с.4
 2. Організація і регламент роботи відділу освіти _с.18
 3. Питання, винесені для розгляду на сесії районної ради:_с.20

3.1 Апаратні наради  при голові районної державної адміністрації_с.21
3.2 Перевірки з питань виконання Конституції України та інших законів, нормативно-правових актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень голів обласної та районної державних адміністрацій, у тому числі перевірок роботи виконавчих органів_с.23
3.3 Апаратні наради при начальнику відділу освіти__с.24

 1. Питання, винесені для розгляду на засіданні колегії відділу

освіти __с.28

 1. Питання, винесені для розгляду на засіданні колегії Конотопської районної державної адміністрації_с.31
 2. Реалізація заходів районної комплексної програми «Освіта Конотопщини» на 2016-2018 роки_с.32
 3. Наради керівних кадрів:

7.1.Наради директорів загальноосвітніх закладів та позашкільних закладів __с.38
7.2. Наради заступників директорів з навчально-виховної роботи __с.43

 1. Забезпечення виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про вищу освіту»__с.48
 2. Контрольно-аналітична діяльність

9.1 Атестація закладів освіти__с.55
9.2 Комплексні тематичні перевірки__с.56
9.3 Контроль за станом забезпечення прав особистості на здобуття освіти  та її якістю_с.58
9.4 Циклограма наказів _с.60
9.5 План проведення адміністративних контрольних робіт_с.78
9.6  Графік контролю за станом викладання предметів_с.79

 1. Заходи щодо виконання Законів України «Про охорону праці», «Про забезпечення санітарних норм та епідеміологічного благополуччя населення», «Про пожежну безпеку», «Про цивільну оборону» _с.80
 2. План роботи районного методичного кабінету_с.83
 3. Робота з кадрами__с.108
 4. Основні районні масові заходи з учнями та педагогічними працівниками загальноосвітніх закладів освіти, вихованцями ДНЗ та позашкілля

13.1 Районні масові заходи з учнями та вихованцями __с.110
13.2 Основні масові заходи з педагогічними кадрами __с.114
13.3 Основні спортивно-масові заходи__с.115

 1. План роботи господарчої групи відділу освіти __с.116
 2. План роботи централізованої бухгалтерії відділу освіти __с.123

16.План роботи комітету з конкурсних торгів __с.132
                                                     
 

                                         1.Аналіз 

                            результативності роботи відділу освіти

                    Конотопської  районної державної адміністрації

                        за 2015 рік та пріоритетні завдання на  2016 рік

 
Діяльність відділу освіти Конотопської районної державної адміністрації в 2015 році була спрямована на виконання Конституції України, Законів України «Про освіти», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту»  та інших нормативно-правових актів у галузі освіти, на забезпечення оптимальних умов для ефективного управління навчально-виховним процесом, забезпечення організованого закінчення 2014-2015 та початку 2015-2016 навчального року, проведення зовнішнього незалежного оцінювання, державної підсумкової атестації, оздоровчої кампанії, організації підготовки закладів освіти до роботи у 2015-2016 навчальному році.
У 2014-2015 навчальному році на території Конотопського району функціонував 31 навчальний заклад, в тому числі 19 – у формі навчально-виховних комплексів «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад», 6 – у формі навчально-виховних комплексів «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад», 1- загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 1- загальноосвітня школа І-ІІ ступенів, 4 самостійні дошкільні навчальні заклади, з яких 2- дитячих садки і 2 – ясла-садки.
У загальноосвітніх навчальних закладах навчались 1734 учні, які були об’єднанні в 170 класів. Індивідуально-груповою формою навчання охоплено 196 дітей, індивідуальною – 20 дітей з особливими освітніми потребами.
За результатами І семестру 2015-2016 навчального ротку  7% учнів  має високий рівень навчальних досягнень, 34% – достатній рівень. Якість знань учнів закладів району становить 41%. Найвищий показник якості знань учнів мають учні Салтиківського НВК (73%), Лебедівського НВК (71%), Тернівського НВК (63%), Шпотівського НВК (58%), Вирівської ЗОШ І-ІІ ст. (53%), Жовтневського  НВК (50%), Духанівського НВК (50%). Початковий рівень навчальних досягнень отримав у районі 1 учень (Юрівський НВК). За підсумками навчальних досягнень за І семестр 2015-2016 н. р. всі  учні ЗНЗ району атестовані.
Організація навчання дітей з особливими освітніми потребами
Із загальної кількості дітей, які навчаються в загальноосвітніх закладах  району, 273 мають особливі освітні потреби.  Найбільший відсоток дітей із такими нозологіями як: зниження зору – 125 (45,79%), затримка психічного розвитку – 57 (20,88%), тяжке порушення мовлення – 34 (12,45 %), розумова відсталість – 48  (17,58 %). 2 дитини з синдромом Дауна; 5 учнів з ДЦП; 6 учнів  з вадами слуху; 2 дитини з соматичною ослабленістю.
У 2015 році індивідуальне навчання для учнів з особливими                   освітніми потребами організовано в 10 загальноосвітніх навчальних закладах району та охоплює 20 школярів, 8 з них: здобувають освіту за програмою інтенсивної педагогічної корекції; 9 – за програмою для розумово відсталих дітей; 1 – за програмою для дітей з порушенням опорно-рухового апарату; 2 – за програмою для дітей з порушенням опорно-рухового апарату та розумовою відсталістю. Якісні освітні послуги отримують 6 дітей-інвалідів. Практичні психологи та соціальні педагоги забезпечують психолого-педагогічний супровід дітей, що навчаються за індивідуальною формою, за основними напрямками – корекційно-розвивальна робота, психологічний супровід навчального закладу, консультації батьків. У 2015 році серед дітей, охоплених індивідуальним навчанням,  початковий  рівень знань мав 1 учень (4,3 %), середній рівень –  учнів19 (86,7%) , достатній – 2 учні (9 %). Середній бал навчальних досягнень – 4,6. Проводиться робота щодо забезпечення  безперешкодного доступу дітей з особливими потребами до навчальних закладів. Так,  на сьогодні 13  навчальних закладів обладнані пандусами. У всіх школах є кнопки виклику. За останні 3 роки 100% (19 учнів) випускників ЗНЗ, які навчалися за індивідуальною формою, продовжили навчання для здобуття робітничих професій  у професійно-технічних закладах міста.
Дошкільна освіта
Дошкільною освітою було охоплено 980 вихованців. Станом на 01.01.2016 року на 100 місцях виховується 111 дітей. Протягом 2015  року відкрита   дошкільна група дітей раннього віку на 15 місць на базі В.Самбірського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ», група дітей раннього віку на 15 місць на базі Гружчанського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ»,  група дітей раннього віку у Попівському ДНЗ «Казка», група дітей раннього віку на базі Козацького НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ» та Вирівському ДНЗ «Берізка». Підготовкою до школи охоплено 199 дітей, що складає 100% від загальної кількості дітей старшого віку. Організовані альтернативні форми надання освітніх послуг: короткотривале перебування, соціально-педагогічний патронат. Послуги  дошкільної  освіти  вдома  у  2015  навчальному  році отримували 28 дітей.
     Кадрове забезпечення, курсова підготовка, атестація
Кадрова політика району здійснювалась планово і сприяла позитивним зрушенням у роботі освітянської галузі. Навчальні заклади Конотопського району на 100% забезпечені педагогічними кадрами. У 2015 році в навчальних закладах району працювали 477 педагогічних працівників (389 педагогів та 88 вихователів). Із загальної кількості вчителів району 95,4% мали закінчену вищу освіту, незакінчену вищу освіту – 8 працівників, середню спеціальну – 14 працівників. 158 вчителів  мають вищу та першу кваліфікаційні категорії. У закладах освіти району станом на 1 вересня 2015 року працювали 3 вчителі, які мають звання «Учитель-методист» та 14 педагогів зі званням «Старший учитель». Із загальної чисельності педпрацівників у 2015 році стаж роботи до 3-х років мали 45 вчителів (11,6 %), від 3 до 10 років – 86 (22,1%), від 10 до 20 років – 86 (22,1 %), від 20 і більше – 172 (44,2 %) педагогів. Віковий склад педагогів району становить: до 30 років – 78 чол. (28,2 %), від 31-40 років – 59 чол. (21,3%), 41-50 років – 93 чол. ( 33,5 %), 51-54 роки – 23 (8,3 %), 55-60 – 20 (7,2 %), понад 60 років – 4 (1,4 %).  Працює 11 педагогів пенсійного віку, що становить 3,8% від загальної кількості. Цього року навчальні заклади поповнили 9 молодих спеціалістів. За підсумками роботи 2014-2015 навчального року 1 педагог нагороджений Подякою Міністерства освіти і науки України, 5 вчителів району нагороджено Грамотою Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, 13 – грамотою голови Конотопської районної державної адміністрації.
Протягом 2014/2015 навчального року педагогічні працівники системи дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти навчалися на курсах підвищення кваліфікації. Курсову перепідготовку пройшли 123 педагоги  району за різними формами навчання, з їх числа – 15% навчалися за дистанційною формою. Атестаційною комісією відділу освіти у 2014/2015 навчальному році атестовано 92 педагогічних працівників навчальних закладів (з них – 8 директорів, 3  завідувачі  дошкільними навчальними закладами, 8  заступників  директорів,  63  вчителі, 5 вихователів  дошкільних  закладів, 1 керівник гуртка, 1 педагог-організатор, 1 соціальний педагог, 1 учитель-дефектолог, 1 методист районного методичного кабінету).  За результатами атестації директорів, завідувачів дошкільними навчальними закладами та заступників директорів атестаційна комісія ухвалила рішення  про відповідність їх займаній посаді.За підсумками атестації 13 (18,4 %) учителів   отримали  вищу  категорію, 28 (39,4 %) – І категорію,  27 (38,0 %) – ІІ категорію, 3 (4,2 %) – категорію «спеціаліст».34 особам присвоєно кваліфікаційну категорію, 37 осіб відповідають раніше присвоєним кваліфікаційним категоріям.
Методична робота
У 2015 році методична служба району  працювала над реалізацією науково-методичної проблеми «Забезпечення якісної освіти шляхом підвищення рівня професійної компетенції вчителя, інформатизації, комп’ютеризації та наукове, навчально-методичне забезпечення навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах району».
Над реалізацією районної методичної проблеми працювало 24 методичних об’єднання учителів  та  інших категорій педагогічних працівників (практичні психологи, вихователі, бібліотекарі, працівники позашкільних закладів).
Для поглибленої методичної підготовки,  розвитку професійної майстерності, творчості та надання  конкретної    практичної   допомоги    педагогам    організовано     роботу  5 творчих груп, 2 школи молодого педагога, 6 шкіл педагогічної майстерності, 5 постійно діючих семінарів.
Протягом року проведено 4 засідання методичної ради, на яких розглянуто питання вивчення нових курсів нового змісту державних стандартів, забезпечення якісного рівня профільного навчання й допрофільної підготовки школярів, реалізації компетентністного підходу в освітньому процесі.
У форматі засідань районної методичної ради було проведено майстер-класи та презентації матеріалів з узагальнення передового педагогічного досвіду, звіти про роботу методичних формувань.
У звітному періоді проведено інструктивно-методичні наради із заступниками директорів з навчально-виховної роботи, на яких обговорено питання організованого початку нового 2015/2016 навчального року, доведено розпорядження та інформаційні листи Міністерства освіти та науки, молоді та спорту, СОІППО, розглянуто методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін, заслухано питання щодо результатів участі учнівських команд у предметних олімпіадах, у конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт МАН, виконання навчальних програм, підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, моніторингу навчальних досягнень учнів району, участі педагогічних працівників району в професійних конкурсах, моніторингу якості проведення атестації педагогічних працівників, моніторингу якості викладання предметів, результативності роботи з молодими спеціалістами, розглядались вимоги до ведення ділової документації.
У серпні 2015 року  видано інформаційно-аналітичний збірник «Якісна освіта  як запорука успіху в майбутньому», у якому висвітлений  рейтинг шкіл щодо результативності роботи педагогічних працівників, участі школярів району в учнівських олімпіадах, конкурсах–захистах науково-дослідницьких робіт, турнірах тощо.
Упродовж 2015 року вивчено й узагальнено досвід 2 вчителів та бібліотекар: Нідзельської С.М. – Попівська ЗОШ І-ІІІ ст., Давиденко Н.Ф. – Великосамбірський НВК; Король Н.В. – Дубов’язівський НВК.
У 2015 році на базі Козацького навчально-виховного комплексу проведено обласний семінар «Виховання патріотизму та національної свідомості учнів».
У II етапі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2015» у 3 номінаціях взяли участь Шкряда Л.М.(Шпотівський НВК), Ковбань В.Г. (Лебедівський НВК), Бурим В.В. (Землянський НВК).
Особливо важливе місце в діяльності методичного кабінету займає робота з обдарованими дітьми.
Методичним кабінетом, педагогічними колективами проводилась цілеспрямована робота щодо пошуку, навчання й розвитку обдарованих дітей, а також створення умов для творчого зростання.
Створено банк даних обдарованих дітей шкільного віку, який налічує 145 учнів.
У III (обласному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів взяли участь 28 учнів із 14 навчальних закладів району, де отримали  8 призових місць
Виховна робота
Реалізація основних завдань і принципів виховання у ЗНЗ району здійснювалась відповідно до Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів ЗНЗ України, зміст виховання в яких представлено системою цінностей: ціннісне ставлення до себе, до сім’ї, людей, праці, природи, культури й мистецтва, суспільства й держави.
Виховний процес у навчальних закладах здійснювався в процесі урочної, позаурочної та позашкільної роботи з учнями за різними напрямками виховної роботи. Організація виховної роботи в навчальних закладах міста здійснювалася шляхом запровадження тематичних тижнів, декад та місячників за основними напрямами виховання.
Під час тематичних місячників, декад і тижнів у навчальних закладах було максимально активізовано всі види виховної діяльності за такими напрямами: патріотичне виховання, громадянське виховання, морально-етичне, правове, превентивне та родинно-сімейне виховання, формування здорового способу життя, екологічне виховання, художньо-естетичне, розвиток творчої особистості
Пріоритетним напрямком виховної роботи у 2015 році стало патріотичне виховання, яке в учнівському середовищі району будувалося циклічно: від вивчення історії, звичаїв, традицій Конотопщини  до культурних надбань України та Європи. Визначальним в цьому напрямку стала участь педагогічних колективів та учнів у забезпеченні проведення ІІІ етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово- патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)-2015, який проходив на теренах Конотопщини.
Харчування
Протягом 2015 року гарячим харчуванням було охоплено 1651 учня,  що становить 95,2%, в тому числі:

 • 1-4 класи – 636 учнів (100%);
 • 5-11 класи – 905 учнів (83% ), з них – дітей пільгових категорій:  (діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, – 29 дітей (100%), діти з малозабезпечених сімей – 81 дитина (100%). Середня вартість харчування для дітей дошкільного віку становить      12,7 грн., для учнів загальноосвітніх навчальних закладів – 5,8 грн.  урахуванням позабюджетних коштів. Середня вартість харчування дітей у дошкільних групах навчально – виховних комплексів сільської місцевості з режимом роботи та перебування дітей в цьому закладі до 10,5 годин становить в розмірі 12,0 гривень за одне відвідування: за рахунок коштів районного бюджету у розмірі 60%, що складає 7,7 грн.; батьківська плата у розмірі 40%, що складає 4,8 грн. Середня вартість харчування дітей у дошкільних групах Дубов’язівського НВК «СШ I-III ступенів – ДНЗ» з режимом роботи та перебування дітей в цьому закладі до 10,5 годин становить в розмірі  12,0 гривень за одне відвідування: за рахунок коштів районного бюджету у розмірі 40% та  батьківської плати – 60%.

Медичне обслуговування
Збереження здоров’я дітей, здійснення їх медичного обслуговування є
предметом постійної уваги відділу освіти, керівників навчальних закладів. У 7 загальноосвітніх навчальних закладах відповідно до Типових штатів введено 7 посад медичних сестер, які працюють у Козацькому НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ», Попівському НВК  «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ», Дубов’язівському НВК  «СШ І-ІІІ ст. – ДНЗ», Бочечківському НВК  «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ», Гружчанському НВК  «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ», В.Самбірському НВК  «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» , Попівському НВК «ЗОШ І-ІІ ст. – ДНЗ» , Дубов’язівському ДНЗ «Сонечко» та Попівському ДНЗ «Казка». В інших навчальних закладах, де в штатних розписах відсутні посади медичних сестер, відповідно наказу по Конотопській центральній районній лікарні, рішень сільських рад медичне обслуговування дітей здійснюється шляхом відвідування навчальних закладів медичними працівниками сільських лікувально-профілактичних закладів. Відповідно нормативних документів у кожному навчальному закладі району створено медичний кабінет або медичний куточок. Станом на 31.12.2015 року проведені медичні огляди у 27
загальноосвітніх навчальних закладах. Профілактичні огляди дітей
проводяться виїзними бригадами дитячих фахівців Конотопської ЦРЛ на базі загальноосвітнього навчального закладу. За результатами проведених медичних профоглядів діти розподілені на групи для занять фізичною культурою. Із 1649 учнів основну групу мають 823, підготовчу – 672, спеціальну – 149 та звільнено від занять фізичної культури 5 дітей. На диспансерному обліку знаходиться 416 дітей (24% від загальної кількості школярів) та 110 дітей дошкільного віку (9% від загальної кількості дітей). Найбільше дітей на диспансерному обліку перебуває в Попівській ЗОШ І-ІІІ ст. – 41, Дубов’язівському НВК – 54 , В.Самбірському НВК – 30, Жовтневському НВК – 29, Соснівському НВК – 24, Юрівському НВК та Попівському НВК – 22.
Оздоровлення
У період з 02.06.2015 до 19.06.2015 на базі загальноосвітніх навчальних закладів функціонували 27 пришкільних таборів  відпочинку  з денним перебуванням для учнів 1-4, 5-8 та 10 класів та 1 профільний табір «Конотопський легіон» для обдарованих дітей при Бочечківському НВК. Роботу таборів було  організовано у відповідності до Типового положення про дитячий заклад оздоровлення та відпочинку, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 28.04.2009 №422. Табори працювали за 6-годинним режимом роботи в І зміну (14 днів). Відпочинком у таборах із денним перебуванням та профільному таборі   було охоплено 1286 дітей, що становить 73,9 % від загальної кількості учнів, або 100 % від кількості учнів 1-8, та 97,1  % від кількості учнів 10 класів (без випускників 9,11 класів). Із них: 27 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 8 дітей-інвалідів, 132  дітей із малозабезпечених та багатодітних родин, 26  дітей, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, 243 дитини, які перебувають на диспансерному обліку, 27 дітей, батьки яких перебувають чи перебували в зоні АТО, 17 дітей внутрішньо переміщених осіб, 89 обдарованих й талановитих дітей. З місцевого бюджету на харчування у пришкільних таборах       використано кошти на суму 218 тис. 273 грн. 66 коп.   з розрахунку 13 грн. на одну дитину в день.  Вартість харчування у середньому зросла на 0,8 грн.  за рахунок залучених коштів (спонсорських та батьківських) і становила 13,80 грн. Найбільш поширеними формами виховної роботи у пришкільних таборах були тематичні бесіди, брейн-ринги, тренінгові заняття, ігри, вікторини,  концерти, КВК, години спілкування, танцювальні марафони, конкурсно – розважальні програми, конкурси міс та містер табору, конкурси юних талантів, проведення Днів здоров’я, пам’яті, милосердя, спортсмена, Флори, Іменинника, сміху, фантазера, казки, пісень тощо.  Особлива увага в пришкільних таборах приділялась фізкультурно-спортивній роботі, яка реалізовувалась через рухливі ігри,  загальноспортивні свята, козацькі розваги, подорожі в країну здоров’я, екскурсії до визначних місць Сумщини та Конотопщини, походи рідним краєм,  малі олімпійські ігри.  У екскурсіях та походах,  згідно поданих звітів керівниками таборів  про оздоровлення та відпочинок дітей влітку 2015 року, побувало 1575 дітей району. Були здійснені екскурсії до м. Конотоп (пожежна частина, музей авіації, краєзнавчий музей), м. Суми (Сумська філармонія, Сумський краєзнавчий музей, Сумський художній музей), м. Києва (Києво-Печерська Лавра, Софіївський собор, Національний ботанічний сад, музей мініатюрних скульптур), м. Миргород, м. Кролевець (музей вишиванки, Кролевецький краєзнавчий музей), м. Батурин та ін.Усього на фінансування оздоровчої кампанії у 2015 році виділено із районного бюджету  754 478 тис. грн., у тому числі за рахунок субвенції з сільських та селищної рад – 403 100 тис. грн.Окрім оздоровлення у пришкільних таборах учні шкіл району отримували змістовне оздоровлення у заміському оздоровчому таборі «Зірка» – 212 дітей. У таборі «Зірка» влітку 2015 року було безкоштовно оздоровлено за рахунок районного бюджету 22 дітей-сиріт , 4 обдарованих дитини, 25 дітей з малозабезпечених та багатодітних  сімей та дітей, що перебувають на диспансерному обліку, 6 дітей інвалідів. На придбання путівок для дітей вищезазначених категорій у ДОТ «Зірка» з районного бюджету згідно районної програми оздоровлення та відпочинку було виділено кошти на загальну суму 131 100 тис. грн. з розрахунку 2 300 тис. грн. на одну дитину.У серпні  10 дітей  району оздоровлено  у пересувному наметовому таборі  «Сузір’я» (Лебединський район) за рахунок субвенції з обласного бюджету – 13 500 тис. грн.4 дитини, батьки яких є учасниками АТО та внутрішньо переміщених осіб, у період з 02 до 22 вересня 2015 року  оздоровилися  у дитячому таборі у м. Лебедині.Всього різними формами оздоровлення влітку 2015 року було забезпечено близько 1655 дітей, що становить  70  % від загальної кількості.
Позашкільна освіта
Організаційним, координаційним та  методико-інформаційним центром  навчально-виховної роботи з дітьми та учнівською молоддю в районі є Конотопський районний Центр позашкільної роботи . У Конотопському районі позашкільною освітою  охоплено 1100 учнів, що становить 67% від усіх учнів району, працює 50 гуртків, що на 5 гуртків більше, ніж в аналогічному періоді минулого року. Середня наповнюваність гуртка у 2015 році складає 22 вихованці. Мережа гуртків та напрямків діяльності позашкільного закладу, загалом,  задовольняє потреби району щодо забезпечення дітей позашкільною освітою.
 
Позашкільна освіта у закладі здійснюється за напрямками:
 

НапрямокКількість гуртків та вихованців у 2015 роціКількість гуртків та вихованців у 2014 році
 науково-технічний3 (67)2(50)
 еколого-натуралістичний1 (25)2 (43)
 Туристично-краєзнавчий8 (178)5(120)
 художньо-естетичний11(247)14 (331)
 військово-патріотичний2  (48)
Декоративно-вжитковий22(480)17(411)
соціогуманітарний           3(55)           5 (95)

 
Найбільша кількість  гуртків Центру працюють на базі  Дубов’язівського НВК (6 гуртків -149 вихованців) , Козацького НВК (4 гуртки-68 вихованців), Бочечківського НВК (4 гуртки-87), Попівської ЗОШ І-ІІІ ст. (4 гуртки – 86).   У зоні особливої уваги педагогів Центру позашкільної роботи – залучення до гурткової роботи дітей-сиріт, напівсиріт, дітей з багатодітних родин. Всього дітей пільгових категорій – 199, що становить майже 18% від загальної кількості вихованців. Педагогами Центру позашкільної роботи  реалізується обласний  соціально-освітній проект „Дійти до кожного, зацікавити всіх”, метою якого є формування в регіоні ефективного позашкільного освітньо-виховного середовища, забезпечення права кожної дитини на здобуття позашкільної освіти.         У межах цього проекту на базі Центру працює мобільна група (пересувний позашкільний навчальний заклад).  Успішній реалізації завдань позашкільної освіти, забезпеченню практичної спрямованості  діяльності гуртків, об’єднань сприяє участь вихованців у різноманітних конкурсах, виставках, організація педагогами цілої низки заходів для гуртківців та учнів навчальних закладів. У банку даних «Обдарованість» – 58 вихованців-переможців різноманітних конкурсів обласного та Всеукраїнського рівня ( у порівнянні з 2014 роком – 32 вихованці). Активно проводиться  науково-дослідницька та пошукова робота. Протягом 2015 року здійснювалась організація навчання 13 учнів (у 2014 – 9 учнів) загальноосвітніх навчальних закладів району в Сумському територіальному відділенні МАН України.  Всі учні взяли участь у І  (районному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН; 4 учні –  у ІІ (обласному) етапі.
Педагогами закладу постійно впроваджуються  соціально-педагогічні та освітні проекти, спрямовані на реалізацію творчого потенціалу дітей та учнівської молоді, а саме: обласні проекти  „Рідна Сумщина”,  „Пересувний позашкільний навчальний заклад”, „Перемога 2015: від „Я” до „Ми”. У 2014/2015 році був впроваджений  районний проект «Патріотичний марафон». Ц рамках цього проекту було проведено: флеш-моб «Я люблю Україну», благодійну акцію «Зігрій солдата», виставку-ярмарок новорічно-різдвяних дитячих виробів на підтримку бійців АТО «Різдвяне свято для солдата», конкурс новорічно-різдвяних   вітальних листівок «Вітаймо Україну», огляд-конкурс  строю та пісні «Крокують українці»,  фотовернісаж  «Герої серед нас», краєзнавчу конференцію – захист проектів «Конотопщина: від минулого  до сьогодення», конкурс  дитячих малюнків «Я родом із України», арт-проект «Пам’ять серця» (конкурс інсценізованої патріотичної пісні), велопробіг-естафету «Єднаймося заради миру», виставку патріотичного плакату «Солдати України» та туристський похід «Стежками пам’яті народної».
Конотопська районна дитячо-юнацька спортивна школа
Діяльність Конотопської районної дитячо-юнацької спортивної школи Конотопської районної ради Сумської області спрямована на розвиток здібностей вихованців в таких видах спорту, як футбол, волейбол, легка атлетика, лижні гонки.Основними формами роботи школи є навчально-тренувальні заняття, виховні заходи, навчально-тренувальні збори, участь у змаганнях, практика суддівства спортивних змагань.
Конотопська районна дитячо-юнацька спортивна  школа  Конотопської районної ради Сумської області тісно співпрацює з навчальними закладами району в проведенні районних та шкільних спортивно-масових заходів,   оздоровленні учнів шкіл району. Педагогічним колективом школи у 2014-2015 н.р. проведені XXІІІ районні спортивні ігри школярів з таких видів спорту: легка атлетика, легкоатлетичний крос, легкоатлетичне чотириборство, міні-футбол, настільний теніс, волейбол, баскетбол, також турніри з міні-футболу та волейболу, присвячені пам’яті воїнам-інтернаціоналістам: О.Гаркуші (Гружчанський НВК), О.Лусті (Дубов’язівський НВК), О.Максимовичу (Шевченківський НВК), Герою Радянського Союзу М.Гуденку( Попівська ЗОШ І-Ш ст.), першість району з міні-футболу на призи клубу «Шкіряний м’яч» серед учнів 2000-2001 р.н., кубок району з міні-футболу серед учнів 7-9 класів, кубок голови райдержадміністрації з футзалу серед учнів 5-7 класів, першість району з міні-футболу та волейболу серед дівочих команд присвяченого до Міжнародного жіночого дня та інші турніри та першості, проведені навчально-тренувальні збори збірних команд району та ДЮСШ з футболу, міні-футболу, волейболу (юнаки та дівчата). Всього в 2014-2015 навчальному році спортивною школою разом з відділом освіти, ФСТ «Колос», проведено більше 20 районних спортивно-масових заходів.  Ефективність роботи спортивної школи в значній мірі залежить від кадрового забезпечення. У 2014-2015 навчальному році в Конотопської районної дитячо-юнацької спортивної школи Конотопської районної ради Сумської області працювало 4 відділення: «футбол», «легка атлетика», «волейбол», «лижні гонки». Всього в Конотопської районної дитячо-юнацької спортивної школи Конотопської районної ради Сумської області в 2014 – 2015  н.р. займалися 262 учні в 17 навчально-тренувальних групах. На відділенні «Футбол» займаються 140 учнів у 8 навчально-тренувальних групах у Попівській ЗОШ І-ІІІ ст., Дубов’язівському НВК «спеціалізована школа І-ІІІ ст..-ДНЗ», Тулущанському НВК, Козацькому НВК, Юрівському НВК. Команди відділення «Футбол» у 2015 н.р. посіли IV місце в першості області з футболу в залік XXІІІ обласних спортивних ігор школярів серед команд III групи (жовтень 2015р.), II місце – в зональних обласних змаганнях з футболу на призи клубу «Шкіряний м’яч» серед учнів 1999 р.н. (квітень 2015 p.) На відділенні з «Легкої атлетики» займаються 48 учнів у 4-х  навчально-тренувальних групах у  Дубов’язівського НВК «спеціалізована школа І-ІП ст.-ДНЗ», Попівського НВК, Бочечківського НВК. На відділенні з волейболу займаються 60 учнів у 4-х навчально-тренувальних групах у Дубов’язівському НВК, В.Самбірському НВК, Салтиківського НВК. Команди відділення «Волейболу» у 2015 н.р. посіли III місце в першості області з волейболу серед юнаків в залік XXІІІ обласних спортивних ігор школярів, серед команд III групи (лютий 2015 р.), IІІ місце в першості області з волейболу серед дівчат в залік XXІІІ обласних спортивних ігор школярів серед команд III групи (квітень 2015 р.). На відділенні «Лижні гонки» займаються 14 учнів у навчально-тренувальній групі в Козацького НВК. Кращими учнями ДЮСШ у 2015 н.р. є Солоха Станіслав, Зименко Роман, Пуговка Сергій (Попівська ЗОШ І-ІІІ ступенів) – призери першостей області з футболу, неодноразові переможці та призери районних змагань, Довбиш Поліна (Попівський НВК) – неодноразова переможниця районних змагань з легкої атлетики, Титаренко Аліна (Дубов’язівський НВК «спеціалізована школа І-ІП ст.-ДНЗ») – призерка обласних змагань з волейболу та неодноразова переможниця районних змагань з міні-футболу. За 2014–2015  навчальний рік спортивною школою підготовлено 50 спортсменів-розрядників.
Охорона праці
Відповідно до вимог чинного законодавства в навчальних закладах створена система управління охороною праці. Наказом по відділу освіти Конотопської районної державної адміністрації від 13.01.2015 №3-АГП «Про відповідальність за збереження життя і здоров’я учасників навчально-виховного процесу в навчальних закладах» були визначені особи, відповідальні за організацію охорони праці в навчальних закладах, пожежну безпеку й електробезпеку. Для створення безпечних умов у кабінетах фізики, хімії, біології, інформатики, спортивному залі й майстернях були призначені відповідальні за безпеку життєдіяльності, оформлені всі необхідні акти-дозволи на проведення навчальних занять у кабінетах і шкільних приміщеннях підвищеної небезпеки, акти готовності навчального закладу до нового навчального року, здійснено перевірку заземлення й опору ізоляції, забезпечено функціонування пожежних виходів. Придбано стенди з протипожежної безпеки та правил дорожнього руху. Всі працівники, учні пройшли інструктаж з правил техніки безпеки за затвердженими планами та графіками. Були розроблені інструкції з техніки безпеки для кожного навчального кабінету і по кожному виду практичних та лабораторних робіт, які пов’язані з можливістю отримання учнями травм або при виконанні яких виникає загроза життю та здоров’ю учнів, інструкції з техніки безпеки та пожежної безпеки для кожного працівника навчальних .закладів. У кабінетах фізики, хімії, інформатики, майстернях оформлено куточки з техніки безпеки. Протягом 2015 року проведені заміри опору ізоляції в усіх навчальних закладах району , проведена перезарядка 262 вогнегасників до початку нового 2015-2016 навчального року.
Відповідно до наказу відділу освіти, молоді та спорту від 06.02.2015 №10-АГП «Про проведення показового навчання з цивільного захисту на базі Гружчанського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ» проведено показове навчання з цивільного захисту у Гружчанському НВК «ЗОНІ І-ІІІ ст.-ДНЗ» для вчителів із предметів «Захист Вітчизни» та «Основи здоров’я».У квітні 2015 року в навчальних закладах району проведено «Тижні безпеки дитини». Згідно з графіком у навчальних закладах району у 2015 році, затвердженого начальником цивільного захисту відділу освіти Конотопської РДА від 02.04.2015, у навчальних закладах району проведено День цивільного захисту. Відповідно до наказу відділу освіти Конотопської районної державної адміністрації від 15.05.2015 №89-ОД «Про підготовку закладів освіти до оздоровчого періоду у 2015 році»  здійснено перевірку готовності до літнього сезону дитячих пришкільних таборів.
У 2014-2015 навчальному році пройшли навчання з питань цивільного захисту 5 директорів ЗНЗ, 1 завідувач ДНЗ, 2 сестри медичні, 3 заступники директорів з виховної роботи, 4 вчителі предмета «Основи здоров’я», 4 вчителі з предмета «Захист Вітчизни».Визначені опорні загальноосвітні та дошкільні заклади з питань цивільного захисту: Попівський ДНЗ «Казка», Козацький НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ».
Проведено навчання 27 керівників навчальних закладів району та начальника відділу освіти з безпеки життєдіяльності та питань охорони праці.
Робота зі зверненнями громадян
Робота зі зверненнями громадян у відділі освіти Конотопської районної  державної адміністрації проводилась у відповідності з вимогами Закону України «Про звернення громадян».У 2015 році на особистому прийомі до начальника відділу освіти звернулось 75 осіб. До кадрової служби звернулося 76 громадян з питань працевлаштування, з них 16 звернень задоволено. Іншими посадовими особами розглянуто 107 усних звернень.
Фінансування галузі освіти
Затверджений обсяг видатків освітньої галузі в 2015 році з урахуванням змін склав 32897,8 тис. грн. У рамках Програми «Освіта Конотопщини на 2012-2015 роки» фактично використано за 2015 ріку 896,4 тис. грн.,  в тому числі: реалізація Програми відпочинку та оздоровлення дітей – 629,5 тис. грн.; на погашення кредиторської заборгованості по реконструкції діючої системи опалення Дубов’язівського НВК «Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів-ДНЗ» Конотопської районної ради Сумської області» – 281,3 тис. грн.; доплата вчителям – 39,5,0 тис. грн.; виплата стипендій обдарованим дітям – 6,0 тис. грн.; заміна вікон на енергозберігаючі в Кошарівському НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – ДНЗ»  – 68,0  тис. грн.
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника по освітянській галузі за 2015 рік становить 2868 грн.
Матеріально-технічна база
Значна увага приділяється зміцненню матеріально-технічної бази навчальних закладів. У кожному навчальному закладі проведені поточні ремонти.  За кошти районного бюджету проведено капітальний ремонт ясельної групи у Дубов’язівському  ДНЗ «Сонечко» Дубов′язівської селищної ради на суму 96 251 грн. та у Вирівському ДНЗ «Берізка» Вирівської сільської ради на суму 237 688 грн.  За рахунок районної цільової Програми «Дитячі меблі» у 2015 році придбано дитячі  меблі  у дошкільні групи на суму 114209 грн. із районного бюджету у Гружчанський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.- ДНЗ», Козацький НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ», Духанівський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ», Салтиківський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ», В.Самбірський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ». Для придбання меблів у Вирівський ДНЗ «Берізка» та Попівський ДНЗ «Казка» витрачено 55000грн. із місцевого бюджету.
Головна мета відділу освіти у 2016 році продовження роботи щодо спрямування навчального процесу в закладах  району на розвиток творчої особистості учня, вихованця; створення якісної та ефективної системи управління  навчально-виховними та позашкільними навчальними закладами, розширення співпраці із закладами системи вищої та професійно-технічної освіти; методичне та професійне зростання педагогічних працівників.
Пріоритетними напрямами розвитку освітньої галузі у 2016 році визначено :
1.Забезпечення виконання чинних вимог щодо 100%-го охоплення дітей шкільного віку навчанням; надання населенню якісних освітніх послуг за всіма формами навчання.
2.Охоплення дошкільним вихованням не менше 85% дітей дошкільного віку та 100% дітей 5-річного віку.
3.Результативне впровадження у роботу дошкільних навчальних закладів Програми розвитку дитини дошкільного віку  «Я у Світі» та Програми виховання і навчання дітей від 2 до 7 років «Дитина».
4.Використання економічно ефективних форм життєдіяльності закладів освіти.
5.Моніторинговий супровід управління якістю освіти та подальше вдосконалення механізму контролю за діяльністю навчальних закладів.
6.Оптимізація мережі навчальних закладів та вдосконалення моделі профільного та допрофільного навчання.
7.Усебічна реалізація у педагогічних колективах  району науково-методичної проблеми  «Забезпечення якісної освіти шляхом формування інноваційної культури педагога як важливого чинника в реалізації державних освітніх стандартів, творчому та інтелектуальному розвитку учнів» .
8.Активізація роботи щодо вивчення, узагальнення та розповсюдження  ефективного педагогічного досвіду з проблем  навчання  та виховання.

 1. Забезпечення підвищення якості освіти.

10.Зміцнення конкурентоспроможності освітньої галузі, навчальних закладів  району за рахунок підвищення ефективності використання їх науково-методичного, технічного та інноваційного потенціалу.
11.Посилення виховної ролі закладів освіти, ефективності їх роботи з формування моральності, духовності, національної самосвідомості учнів, розвитку самоврядування в дитячих колективах; створення у навчальних  закладах здоров’язберігаючого середовища, культивування знань про здоров’я.
12.Утвердження високого соціального статусу вчителя в суспільстві шляхом матеріального та морального заохочення кращих педпрацівників, науково-методичної підтримки творчо працюючих педагогів.
13.Створення умов для особистісного розвитку суб’єктів навчально-виховного процесу, модернізація змісту, методів, форм навчання і виховання, удосконалення системи контролю та оцінювання.
14.Сприяння соціальній адаптації дітей з особливими потребами, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування до учнівського середовища, створення умов для доступності освіти дітям з особливими освітніми потребами; відкриття інклюзивних класів.
15.Створення сприятливих умов щодо реалізації інтелектуального потенціалу педагогічних працівників та обдарованої молоді.
16.Активізація роботи психологічної служби системи освіти шляхом поліпшення психологічного супроводу учнів загальноосвітніх навчальних закладів, вихованців дошкільних навчальних закладів; спрямування її діяльності на підготовку дитини до самостійного життя, підтримку дітей вразливих категорій, посилення ролі превентивної та корекційної роботи як з учнями, так і з членами їх родин.
17.Забезпечення фінансування захищених статей (виплата заробітної плати, енергоносії, харчування, медикаменти).
18.Забезпечення сталої роботи позашкільних навчальних закладів .

 1. Посилення виховної ролі закладів освіти, ефективності їх роботи з формування моральності, духовності, національної самосвідомості учнів, розвитку самоврядування в дитячих колективах; створення у навчальних закладах здоров’язберігаючого середовища, культивування знань про здоров’я.

20.Поглиблення тісної співпраці батьків, вчителів, учнів – «трикутника» – з питань виховання.
21.Подальший розвиток фізичної культури і спорту, реалізація спортивно-масових заходів.
22.Забезпечення освітньо-культурних потреб дітей, створення умов для їх творчого, інтелектуального, духовного та фізичного розвитку, виявлення і підтримка талановитих та обдарованих дітей, організація змістовного дозвілля, вдосконалення виховної роботи.
23.Здійснення постійного контролю за організацією харчування дітей у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах;

 1. Зміцнення та розвиток матеріально-технічної бази навчальних та позашкільних навчальних закладів та поліпшення умов їх функціонування.

 
 
 
 

 1. Організація і регламент роботи відділу освіти

 

Зміст роботи,
форми проведення
Термін
виконання
Відповідаль-
ний
1.Засідання колегії відділу освіти1 раз у три місяці
 
Бохан О.Г.
2.Оперативні наради начальника відділу з працівниками апарату, головним бухгалтером, господарчою групою, працівниками методкабінетущопонеділка
 
Бохан О.Г.
3.Участь у оперативних нарадах керівників управлінь та відділів у голови районної державної адміністраціїщопонеділка
о 08.00
Бохан О.Г.
 
4.Години прийому громадян з особистих питань у відділі освіти:
– щопонеділка з 9.00 до 12.00
– щочетверга з 9.00 до 12.00
– щосереди з 13.00 до 17.15
 
– виїзні особисті прийоми, проведення прямих телефонних ліній
 
 
 
 
 
 
згідно окремого графіка
 
 
Бохан О.Г.
Поляченко С.Ю.
Головацька Н.І.
 
Бохан О.Г.
5.Наради начальника відділу освіти:
– з керівниками НВК, ДНЗ та  позашкільних закладів освіти;
 
– із заступниками директорів з навчально-виховної роботи;
-із завідувачами господарства НВК
 
щомісяця
 
 
 
 
 
Бохан О.Г.
 
 
Бохан О.Г.
Савченко І.В.
Бохан О.Г.
Клінгерт В.Г.
6.Засідання експертної ради з атестації закладів освітивідповідно до наказів по відділу освітиБохан О.Г.
Поляченко С.Ю.
Головацька Н.І.
7.Робота районної атестаційної комісії з питань атестації педагогічних кадрів закладів освіти районузгідно графікаБохан О.Г.
Поляченко С.Ю.
Головацька Н.І.
8.Поточне планування роботи відділу освіти та інформаційне забезпечення районної державної адміністрації про діяльність відділу на наступний місяць, квартал, рікпротягом року у терміни, встановлені районною державною адміністрацієюБохан О.Г.
Головацька Н.І.
9.Обмін планами роботи відділу та закладів освітиз 27 по 30 кожного попереднього місяцяБохан О.Г.
Головацька Н.І.
керівники закладів
10.Оновлення сайту відділу освітищоденноГучко І.Є.
11.Подача інформацій та звітів до обласного управління освіти та наукизгідно графіка та запитівПоляченко С.Ю.
Головацька Н.І.
12.Робота та коригування плану роботи відділу освіти на наступний рікгрудень
липень
Поляченко С.Ю.
Головацька Н.І.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. Питання, винесені для розгляду на сесії

Конотопської районної ради
 

ПитанняВідповідальнийТерміни
виконання
Відмітка про виконан-
ня
 
1
Про встановлення вартості хар- чування дітей дошкільного віку та учнів 1-4 класів за одне відвіду- ванняБохан О.Г.
Головацька Н.І.
Лютий
2Про хід виконання районної комп- лексної програми «Освіта Конотоп- щини на 2016-2018 роки»Бохан О.Г.
Головацька Н.І.
Листопад

 
 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              3.1.  План апаратних нарад
при голові Конотопської районної державної адміністрації
                                              на 2016 рік

№ з\п          Зміст ТермінВідповідальнийПримітка
про виконання
 
1.
1.Про стан виконання структурними підрозділами Конотопської районної державної адміністрації Закону України «Про доступ до публічної інформації».
 
КвітеньУдод Н.Ю.
2.1.  Про хід проведення оздоровлення, відпочинку та зайнятості дітей і учнівської молоді влітку 2016 року.
 
Липень
 
Козловська І.С. 
3.1. Про  підготовку навчальних закладів до 2016-2017 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період.                       Серпень
 
 
Поляченко С.Ю.
 
 
 
 
 
2.Про заходи щодо забезпечення пожежної та техногенної безпеки, цивільного захисту закладів освіти та їх готовності до 2016-2017 навчального року.Шеїна Л.В. 
4.Про стан здійснення контролю за
виконанням
делегованих повноважень виконкомами селищної та сільських рад у сфері освіти.
Вересень
 
 
 
 
 
 
 
Головацька Н.І. 
5.1.Про стан виконання делегованих повноважень у сфері освіти, культури, охорони здоров′я, фізичної культури і спорту, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконкомом Гружчанської сільської ради.
 
Листопад
 
Головацька Н.І. 
2.Про стан організації індивідуального навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів Конотопського району.Листопад
 
 
 
 
 
Білівщук Н.В. 
6.Про стан виконання делегованих повноважень у сфері освіти, культури, охорони здоров′я, фізичної культури і спорту, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконкомом Шаповалівської сільської ради.
 
 
 
ГруденьГоловацька Н.І. 

 
 
 
3.2 Перевірки з питань виконання Конституції України та інших законів, нормативно-правових актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень голів обласної та районної державних адміністрацій, у тому числі перевірок роботи виконавчих органів
 


п/п
Назва сільської радиТермінВідповідальнийПримітка
 
1.Участь у комплексній
перевірці
виконкому
Мельнянської
сільської ради
ЛютийБохан О.Г.
2.Вирівська сільська радаквітеньГоловацька Н.І.
3.Попівська сільська радатравеньГоловацька Н.І.
4.Гружчанська сільська радавересеньГоловацька Н.І.
5.Участь у комплексній
перевірці
виконкому
Малосамбірської
сільської ради
жовтеньБохан О.Г.
6.Бочечківська сільська радалистопадГоловацька Н.І.
7.Сахнівська сільська радагруденьГоловацька Н.І.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3.Апаратні наради при начальнику відділу освіти
 

ПитанняДатаВідповідальний виконавецьВідмітка про виконання
11.Про план роботи у січні 2016 року.
2.Про виконання навчальних планів та програм та аналіз результатів навчально-виховної роботи в навчальних закладах району
Січень
 
11.01.2016
Поляченко С.Ю.
2.Про підсумки проведення зимових канікул, новорічних та різдвяних свят 
18.01.2016
Поляченко С.Ю.
3.Про порядок реєстрації осіб для проходження  ЗНО у 2016 році. 
25.01.2016
Заєць С.О.
21.Про рівень готовності питань на засідання колегії відділу освіти.
2.Про план роботи у лютому 2016 року.
3.Про роботу районних методичних об’єднань
Лютий
01.02.2016
Бохан О.Г.
 
 
Поляченко С.Ю
Савченко І.В.
2.Про організацію роботи з техніки безпеки у закладах освіти району 
08.02.2016
Шеїна Л.В.
3.Про хід атестації педагогічних працівників району 
15.02.2016
Удод Н.Ю.
4.Про стан роботи бібліотек у навчальних закладах району 
22.02.2016
Твірітінова І.А.
5. Про план роботи у березні 2016 року.
6.Про формування перспективної мережі навчальних закладів району на 2016- 2017 н.р.
 
29.02.2016
Поляченко С.Ю.
31.Про підсумки участі школярів району в ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів.
 
Березень
14.03.2016
Козловська І.С.
2.Про  результати   перевірки стану ведення класних журналів у навчальних закладах .21.03.2016
3. Про план роботи у квітні 2016 року.
4. Про організацію роботи з учнями в канікулярний період.
28.03.2016Поляченко С.Ю.
 
Козловська І.С.
41.Про стан підготовки до державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах району .Квітень
04.04.2016
Поляченко С.Ю.
Савченко І.В.
2.Про роботу позашкільних навчальних закладів району. 
11.04.2016
Горбань О.В.
Блажко О.П.
3.  Про результати атестації педагогічних працівників району.18.04.2016Удод Н.Ю.
4. Про план роботи у травні 2016 року.25.04.2016ПоляченкоС.Ю
5. Про організацію проведення заходу «Великодня галявина»18.04.2016Козловська І.С.
6. Про організацію проведення заходу «День Європи» 
18.04.2016
СавченкоІ.В.
Козловська І.С.
51.  Про організацію оздоровлення та відпочинку в закладах освіти районуТравень
16.05.2016
Козловська І.С.
2.Про розвиток дошкільної освіти в районі 
23.05.2016
Шеїна Л.В.
3.Про проведення свята
«Останнього дзвоника» та випускних вечорів у загальноосвітніх навчальних закладах району.
4. Про план роботи у червні 2016 року.
5. Про організацію проведення свята до  Дня захисту дітей.
 
30.05.2016
Поляченко С.Ю.
 
 
 
 
Козловська І.С.
Горбань О.В.
61.Про підготовку та проведення чергового засідання колегії відділу освіти.
2.Про підготовку закладів освіти до нового навчального року
Червень
06.06.2016
Бохан О.Г.
 
 
Поляченко С.Ю.
2.Про підготовку до серпневої конференції педагогічних працівників району 
13.06.2016
Савченко І.В.
3.Про формування мережі навчальних закладів району на 2016-2017 н.р.27.06.2016Поляченко С.Ю.
71.Про план роботи у липні 2016 рокуЛипень
04.07.2016
Поляченко С.Ю.
2. Про хід підготовки закладів освіти до нового навчального року та опалювального сезону11.07.2016Клінгерт В.Г.
3.Про хід оздоровчої кампанії «Літо-2016» в навчальних закладах18.07.2016Козловська І.С.
4.Про організацію проведення огляду готовності навчальних закладів району до нового навчального року25.07.2016Поляченко С.Ю.
81.Про план роботи у серпні 2016 року.
2.Про підсумки проведення медичних оглядів учнів та працівників загальноосвітніх навчальних закладів
Серпень
01.08.2016
Поляченко С.Ю.
2.Про стан забезпечення закладів освіти педагогічними кадрами08.08.2016Заєць С.О.
3. Про працевлаштування випускників 2016 року15.08.2016Головацька Н.І.
4.Про готовність та проведення серпневої конференції працівників освіти району22.08.2016Савченко І.В.
5.Про проведення урочистих заходів з нагоди Дня знань та початку нового навчального року
6. Про план роботи у вересні 2016 року
29.08.2016Бохан О.Г.
 
 
Поляченко С.Ю.
91. Про стан виконання «Інструкції з обліку дітей та підлітків шкільного віку»Вересень
05.09.2016
Поляченко С.Ю.
2.Про організацію харчування  у ДНЗ та НВК  району12.09.2016Головацька Н.І.
3.Про стан забезпечення закладів  освіти навчальними підручниками, посібниками та періодичними виданнями19.09.2016Твірітінова І.А.
4.Про підготовку до роботи в осінньо-зимовий період26.09.2016Клінгерт В.Г.
101.Про підготовку і проведення чергового засідання колегії відділу освіти.Жовтень
03.10.2016
Бохан О.Г.
 
 
2.Про план роботи у жовтні 2016 року.03.10.2016ПоляченкоС.Ю
3.  Про організацію проведення атестації педпрацівників у навчальних закладах району у 2016-2017 н.р.10.10.2016Удод Н.Ю.
4. Про стан охоплення дітей позашкільною освітою17.10.2016Горбань О.В.
Блажко О.П.
5. Про план роботи у листопаді 2016 року31.10.2016Поляченко С.Ю.
111.Про стан роботи з контрольними справамиЛистопад
07.11.2016
Головацька  Н.І.
2.Про проект плану роботи відділу освіти на 2017 рік14.11.2016Поляченко С.Ю.
3.Про підсумки проведення обліку дітей дошкільного віку21.11.2016Шеїна Л.В.
4.Про план роботи у грудні 2016 року28.11.2016Поляченко С.Ю.
121. Про  стан готовності питань на засідання чергової колегії відділу освітиГрудень
05.12.2016
Бохан О.Г.
2.Про  організацію проведення новорічно-різдвяних свят12.12.2016Козловська І.С.
3. Про підсумки роботи зі зверненнями громадян19.12.2016Головацька Н.І.
4.Про         виконання плану роботи відділу освіти за 2016 рік26.12.2016Поляченко С.Ю.

 
 
 
 
 
 

 1. 4. Питання, винесені для розгляду на засіданні колегії відділу освіти

 

ПитанняВідповідальнийТерміни
виконання
Відмітка про виконання
 
1
Засідання № 1
Про стан організації харчування учнів у навчально-виховних комплексах  Конотопського району
Головацька Н.І.Лютий 2016
2Про стан викладання предметів фізико-математичного напрямку у загальноосвітніх навчальних закладах Конотопського районуПоляченко С.Ю.
Шешеня О.А.
3Про підсумки проведення контрольних робіт за матеріалами відділу освіти Конотопської районної державної адміністрації у І семестрі 2015-2016 навчального рокуПоляченко С.Ю.
 
4Про хід виконання наказу відділу освіти Конотопської районної адміністрації від 25.11.2014 № 255-ОД «Про затвердження Плану заходів щодо посилення національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді»Козловська І.С.
 
1
Засідання № 2
Про стан упровадження Концепції національно-патріотичного виховання у навчальних закладах Конотопського району
Козловська І.С.Червень 2016
2Про наступність дошкільної та початкової освіти у  загальноосвітніх навчальних закладах Конотопського районуУдод Н.Ю.
Шеіна Л.В.
3Створення умов для фізичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах та дошкільних групах навчально-виховних комплексів районуШеіна Л.В.
 
4
Про підсумки проведення контрольних робіт за матеріалами відділу освіти Конотопської районної державної адміністрації у ІІ семестрі 2015-2016 навчального року 
Поляченко С.Ю.
 
1Засідання №3
Про підсумки літньої оздоровчої кампанії  2016 року
Козловська І.С.Жовтень 2016
2Про стан викладання української мови та літератури в навчальних закладах Конотопського районуПоляченко С.Ю.
Удод Н.Ю.
 
3
Про стан роботи з обдарованою молоддю у загальноосвітніх навчальних закладах району 
Козловська І.С.
4Про стан викладання та рівень навчальних досягнень з предметів природничого напрямку у початковій школі навчально-виховних комплексів Конотопського району Поляченко С.Ю.
Удод Н.Ю.
5Про хід виконання рішення колегії відділу освіти Конотопської районної державної адміністрації від 17.12.2015 протокол №6/1 «Про стан навчально-виховного процесу учнів, які потребують корекції фізичного та(або) розумового розвитку»Поляченко С.Ю.
Білівщук Н.В.
1Засідання №4
Про функціонування та результативність роботи мобільних соціально-психологічних пунктів освітніх округів
Поляченко С.Ю.
Білівщук Н.В.
Грудень 2016
2Про визначення кандидатів на призначення стипендії голови Сумської обласної державної адміністрації, голови районної державної адміністрації з числа переможців і призерів олімпіад, конкурсів, турнірів, спортивних змаганьКозловська І.С.
3Про стан викладання та рівень навчальних досягнень з англійської мови в навчальних закладах Конотопського районуПоляченко С.Ю.
Савченко І.В.
4Затвердження річного плану роботи відділу освітиПоляченко С.Ю.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. Питання, винесені для розгляду на засіданні колегії

Конотопської районної державної адміністрації
 

ЗмістВідповідальнийТерміни
виконання
Відмітка про виконан-
ня
1.Про хід виконання районної комп- лексної програми «Освіта Конотоп- щини на 2016-2018 роки»Бохан О.Г.
Головацька Н.І.
Листопад

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. Реалізація заходів районної комплексної програми

“Овіта Конотопщини на 2016-2018 роки”
 
 Заходи районної комплексної програми “Овіта Конотопщини
 на 2016-2018 роки”

 
 
Заходи програми та пріоритетні завдання
 
Відповідальний виконавець
 
Терміни виконання
Відмітка про виконання
1Залучення учнівської молоді до участі в акціях «Здоров’я – запорука успіху», «Ми за здоровий спосіб життя», «Стоп -наркотики!»Відділ освіти
Конотопської РДА, навчальні заклади району
Протягом року
2Участь учнівської молоді в облас- них, районних конкурсах «Школа сприяння здоров’ю», «Керуй своїм життям», захисту сучасної моделі навчального закладуВідділ освіти
Конотопської РДА, навчальні заклади району
Протягом року
3Моніторинг мережі дошкільних навчальних закладівВідділ освіти
Конотопської РДА,дошкільні заклади району
Протягом року
4Аналіз стану матеріально-технічної бази закладів та забезпеченння су- часним обладнанням, м’яким інвен- тарем, іграшками.Відділ освіти
Конотопської РДА,дошкільні заклади району
Протягом року
5Участь у конкурсі на кращий веб-сайт дошкільних груп навчально-виховних комплексівВідділ освіти
Конотопської РДА,дошкільні заклади району
Протягом року
6Участь у проведенні семінарів-практикумів з питань  дошкільної освіти щодо комплексного підходу в освітньому процесіВідділ освіти
Конотопської РДА,дошкільні заклади району
Протягом року
7Проведення спортивного фестивалю для дітей дошкільного віку “Гармо- нія руху”Відділ освіти
Конотопської РДА,дошкільні заклади району
Протягом року
8Придбання дитячих меблів для навчально-виховних комплексів Ко- нотопського районуВідділ освіти
Конотопської РДА,дошкільні заклади райо-
ну, селищна та сільські ради
Протягом року
9Моніторинг потреби придбання шкільних автобусів для підвезення дітей та педагогічних працівників до місць навчання та в зворотньому напрямку
 
Відділ освіти
Конотопської РДА, навчальні заклади району
Протягом року
10Розроблення і затвердження доку- ментації для підвезення учнів та педагогічних працівників до місця навчання
 
Відділ освіти
Конотопської РДА, навчальні заклади району
Протягом року
11Забезпечення постійного контролю за дотриманням безпеки переве- зення дітей.Відділ освіти
Конотопської РДА, навчальні заклади району
Протягом року
12Моніторингове упровадження інк-
люзивного навчання у загально- освітніх навчальних закладах.
Відділ освіти
Конотопської РДА, навчальні заклади району
Протягом року
13Аналіз  створення спеціальних кла- сів для дітей, які потребують ко- рекції фізичного та (або) розумового розвитку на базі загальноосвітніх навчальних закладівВідділ освіти
Конотопської РДА, навчальні заклади  району
 
Протягом року
14Капітальний ремонт шкільних ав- тобусів навчально-виховних комп- лексів районуВідділ освіти
Конотопської РДА, навчальні заклади райо-
ну, селищна та сільські ради
 
Протягом року
15Створення банку даних авторських програм, спрямованих на виявлення та розвиток обдарованих учнівВідділ освіти
Конотопської РДА, навчальні заклади району
 
Протягом року
16Упровадження передового педаго- гічного досвіду, роботи майстер-класів, творчих груп з питань виявлення, навчання, виховання і розвитку обдарованої молоді
 
Відділ освіти
Конотопської РДА, навчальні заклади району
Протягом року
17Створення каталогу нормативно-правових документів, методичної літератури з питань роботи з обда- рованою молоддюВідділ освіти
Конотопської РДА, навчальні заклади району
Протягом року
18Організація проведення науково-практичних конференцій (on-lіne конференцій) з питань роботи з обдарованою молоддюВідділ освіти
Конотопської РДА, навчальні заклади району
Протягом року
 
19Надання адресної підтримки обдарованій молоді шляхом призначення та виплати стипендійВідділ освіти
Конотопської РДА, навчальні заклади району
Протягом року
20Установлення доплати до посадо- вого окладу педагогічним праців- никам, які підготували переможців міжнародних, Всеукраїнських, об-
ласних учнівських олімпіад, турні- рів, конкурсів, спортивних змагань
Відділ освіти
Конотопської РДА, навчальні заклади району
Протягом року
21Аналіз кадрового забезпечення нав- чальних закладів фахівцями психо- логічної службиВідділ освіти
Конотопської РДА, навчальні заклади району
Протягом року
22Створення освітнього порталу для педагогічних працівниківВідділ освіти
Конотопської РДА, навчальні заклади району
Протягом року
23Аналіз плану  забезпечення безпе- рервного підвищення кваліфікації вчителів у міжкурсовий періодВідділ освіти
Конотопської РДА, навчальні заклади району
Протягом року
24Удосконалення навчальних планів і програм щодо підвищення квалі- фікації педагогічних працівників.Відділ освіти
Конотопської РДА, навчальні заклади району
Протягом року
25Удосконалення системи сучасних курсів підвищення кваліфікації вчителів (дистанційних) щодо ефективного використання інформа- ційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесіВідділ освіти
Конотопської РДА, навчальні заклади району
Протягом року
26Моніторинг стану матеріально-тех- нічної бази освітніх закладівВідділ освіти
Конотопської РДА, навчальні заклади району
 
Протягом року
27Здійснення аналізу щодо забезпе- чення освітніх закладів навчаль- ними меблямиВідділ освіти
Конотопської РДА, навчальні заклади району
Протягом року
28Аналіз плану заходів щодо про- ведення капітальних та поточних ремонтів навчальних закладів.Відділ освіти
Конотопської РДА, навчальні заклади району
 
Протягом року
29Проведення оснащення матеріа -льно-технічної бази навчально-виховних комплексів (придбання предметів, матеріалів, обладнання, інвентаря тощо)Відділ освіти
Конотопської РДА, навчальні заклади райо-
ну, селищна та сільські ради
 
Протягом року
30Придбання комп’ютерних класів та інтерактивних дошок для навчаль- но-виховних комплексів районуВідділ освіти
Конотопської РДА, селищна та сільські ради
 
Протягом року
31Капітальний ремонт перекриття та покрівлі прибудови Попівського навчаль- но-виховного комплексу “Загальноосвітня школа I-III сту- пенів- дошкільний навчальний  заклад ” Конотопської районної ра-
ди Сумської області, капітальний ремонт фундаменту та заміна вікон прибудови Попівського навчально-виховного комплексу “Загально- освітня школа I-III ступенів- до- шкільний навчальний  заклад ” Конотопської районної ради,
Сумської області
Відділ освіти
Конотопської РДА
Протягом року
32Капітальний ремонт корпусу № 1 Юрівського навчально-виховного комп- лексу “Загальноосвітня школа I-III ступенів- дошкільний навчаль- ний заклад” Конотопської районної ради Сумської  області ( утеплення фундаментів, фасадів, перекриття та заміна вікон)Відділ освіти
Конотопської РДА
Протягом року
33Аналіз стану переходу навчальних закладів на альтернативні види палива, комплексне запровадження енергоефективних технологій та заходів з енергозбереженняВідділ освіти
Конотопської РДА, навчальні заклади райо-
ну, селищна та сільські ради
Протягом року
34Придбання та заміна вікон  для навчально-виховних коплексів районуВідділ освіти
Конотопської РДА, селищна та сільські ради
Протягом року

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    

 1. Наради керівних кадрів

 
7.1 Наради директорів навчально-виховних комплексів
 

                  ЗмістВідповідальний виконавецьТерміни виконанняВідмітка про виконання
11.Про підсумки проведення ІІ етапу учнівських олімпіад і підготовка учасників команд   та  забезпечення участі у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін.Козловська І.С.Січень
2.Про  організацію роботи щодо проведення зовнішнього незалежного оцінювання випускників 11-класів у 2016 році.  Проведення пробного ЗНО.Заєць С.О.
3.Про атестацію навчальних закладів району.Поляченко С.Ю.
4. Про підсумки проведення зимових канікул, новорічно- різдвяних свят.Козловська І.С.
5.Про підсумки роботи зі зверненнями громадян.Головацька Н.І.
21.Про хід атестації педкадрів і стан ведення атестаційних матеріалів та документів.Удод Н.Ю.Лютий

2. Про  підготовку  і  проведення місячника  родинно-сімейного               виховання в закладах району.

Козловська І.С.
3. Про стан організації харчування у НВК районуГоловацька Н.І.
4. Про стан дотримання правил пожежної безпеки у НВК районуШеїна Л.В.

5.  Про  проведення  Шевченківських   днів   у   навчальних    закладах.

Удод Н.Ю.
31.Про підготовку підсумкових засідань атестаційних комісій у
навчальних закладах .
Удод Н.Ю.Березень
2.Про організоване закінчення   навчального  року,  семестрову  та  річну         атестацію   учнів  1-8-х та  10-х класів.   Про   атестацію              випускників та проведення зовнішнього незалежного оцінювання.Поляченко С.Ю.
3.Про роботу  закладів  освіти  в  період  весняних   канікул.Козловська І.С.
4.Про підсумки ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін.Савченко І.В.
5. Про проведення Єдиного дня ЦЗ та місячника ЦЗ в НВК району.Шеїна Л.В.
41.Про  проведення ДПА  в початкових  класах та підготовку проведення ДПА учнів  9,11 класів .Поляченко С.Ю.Квітень
2. Про результати перевірки стану ведення класних журналів 4,9,11 класів.Савченко І.В.
3. Про заходи  до  відзначення Дня Перемоги.Козловська І.С.
4. Про результати контролю за дотриманням вимог щодо  нагородження  випускників  шкіл  Золотою та Срібною медалями.
 
Поляченко С.Ю.
5.Про проведення тижня безпеки життєдіяльності у НВК району.Шеїна Л.В.
6. Про  підсумки  проходження медичних оглядів педпрацівниками району .Шеїна Л.В.
7.Про підготовку закладів освіти до оздоровчої кампанії 2016 року  та перспективний план літньої оздоровчої кампанії у 2016 роціКозловська І.С.
51.Про підсумки атестації педпрацівників у 2015-2016 навчальному році.Удод Н.Ю.Травень
2. Про організацію та проведення обліку дітей і підлітків.Поляченко С.Ю.
3. Про підготовку   до   Дня   захисту  дітей  і  свята Останнього   дзвоника.Козловська І.С., Горбань О.В.
4. Про підготовку і проведення  свята         “Випускник-2016 ”Козловська І.С.
5. Про заходи щодо  попередження дитячої злочинності та бездоглядності під час літніх канікулКозловська І.С.
6. Про підсумки   ДПА   учнів  4, 9, 11  класів.Удод Н.Ю.
7.Про підготовку  серпневої     педагогічної конференції (2016).Савченко І.В.
61.Про роботу навчальних закладів району в літній період.Бохан О.Г.Червень
2.Про підготовку навчальних закладів до нового 2016-2017 навчального року.Поляченко С.Ю.
3. Про роботу сайтів навчальних закладів району за 2015-2016 н.рікШешеня О.А.
7.1.Про участь  у   обласній   педагогічній   конференції,
підготовка   і   проведення     районної серпневої
конференції  працівників  освіти.
Савченко І.В.Серпень
2. Про організований   початок  і  структуру  2016-2017                    навчального  року.Поляченко С.Ю.
3. Про забезпечення  підручниками  учнів  навчальних закладів.Твірітінова І.А.
4. Про підготовку свята Першого дзвоника.Методисти РМК
5.Про організаційну роботу навчальних закладах району з питань охорони праці, пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесуШеїна Л.В.
6.Про мережу закладів освіти на 2016-2017  навчальний рікПоляченко С.Ю.
7.Про організацію харчування дітей та учнів у НВК району .Головацька Н.І.
8.Про організацію індивідуального навчання.Білівщук Н.В.
9. Про основні   заходи   на   виконання Програми  роботи  з  обдарованими дітьми. Поновлення  районного банку
даних «Обдарованість». Про підготовку  і  проведення  І етапу Всеукраїнських         учнівських олімпіад з базових дисциплін.
Козловська І.С.
81.Про підсумки літньої
оздоровчої кампанії
2016  року
Козловська І.С.Вересень
2. Про організацію курсової підготовки і атестації педкадрів   у 2017 р.Удод Н.Ю.
3. Про підготовку   і   проведення   І   (районного)   туру  Всеукраїнського   конкурсу  “Учитель року-2017”Савченко І.В.
4.Про результати зовнішнього незалежного оцінюванняЗаєць С.О.
5. Про стан готовності навчальних закладів до роботи в осінньо-зимовий періодПоляченко С.Ю.
91.Про організацію  роботи  закладів освіти під час осінних канікул.Козловська І.С.жовтень
2.Про підготовку   і   проведення   ІІ   етапу  Всеукраїнських
учнівських олімпіад.         Про участь навчальних закладів у міжнародному  мовно-літературному   конкурсі   учнівської   та   студентської молоді   імені  Тараса Шевченка, у Міжнародному  конкурсі з української   мови імені П.Яцика
Козловська І.С.
Удод Н.Ю.
101.Про висунення кандидатур   учнів загальноосвітніх навчальних   закладів   на   стипендію голови обласної державної адміністраціїКозловська І.С.
2.Про зайнятість школярів у системі позашкільної освіти району.Горбань О.В.
 
11
1.Про підсумки  виховної  роботи  під  час  осінніх  канікул.Козловська І.С.листопад
2.Про підготовку  та  проведення  семестрової  атестації     учнів.Поляченко С.Ю.
3.Про підсумки  стану ведення шкільної ділової документації.
 
Поляченко С.Ю.
4.Про роботу  закладів  освіти  в  період зимових канікул                 і проведення в навчальних закладах новорічно-різдвяних свят.Козловська І.С.
121. Про підготовку  проведення січневих засідань методоб’єднань.Савченко І.В.Грудень
2. Про хід підготовки до зовнішнього незалежного оцінюванняЗаєць С.О.
3.Про підсумки огляду  веб-сайтів закладів освітиШешеня Л.А.
4.Про організоване закінчення І семестру 2016-2017 н.р.Поляченко С.Ю.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.2. Наради заступників директорів шкіл з навчальновиховної роботи
 

                  ЗмістВідповідальний виконавецьТерміни виконан-няВідмітка про виконання
11. Підсумки проведення І та ІІ турів Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2016».Савченко І.В.січень
2. Результати зрізів, проведених за завданням відділу освіти в 4, 9, 11 класах.Методисти РМК
3. Видавнича діяльність педагогів.Савченко І.В.
4. Результати участі в І та ІІ, ІІІ етапах Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Т.Шевченка.Удод Н.Ю.
21.Про результативність участі команд району в обласних предметних олімпіадах,  конкурсах-захистах МАН.Козловська І.С.
Горбань О.В.
 
лютий
2.Організація роботи з вивчення стану викладання навчального предмету.Савченко І.В.
3.Перспективний педагогічний досвід: вивчення, узагальнення та      впровадження   в практику роботи.Удод Н.Ю.
4.Організація роботи з молодими учителями.Савченко І.В.
5.Про особливості проведення ЗНО у 2015­-2016 н.р.Заєць С.О.
31.Про організацію і проведення декади «Початкова школа – 2016».Удод Н.Ю.березень
2.Про підготовку і проведення адміністративних контрольних робіт у квітні-травні 2016 року (робочий план, методичні рекомендації).Савченко І.В.
3.Організація, облік та контроль діяльності практичного психолога та соціального педагога навчального закладу.Білівщук Н.В.
41.Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації, зовнішнього незалежного оцінювання в загальноосвітніх навчальних закладах.Савченко І.В.квітень
2.Організація профілактичної роботи з дітьми девіантної поведінки у навчальному закладі.Білівщук Н.В.
3.Підсумки перевірки ведення класних журналів (9-11 класи) у школах, де є претенденти на отримання свідоцтв з відзнакою та Золотих і Срібних медалей.Савченко І.В.
4.Методика проведення  навчально-польових зборів.Твірітінова І.А.
5. Про підготовку і проведення шкільних свят «Останнього дзвоника» та випускного вечора.Бохан О.Г.
Козловська І.С.
51.Про стан ведення класних журналів, виконання навчальних програм, рівень контролю за шкільною документацією.Савченко І.В.травень
2.Про підсумки впродження ІКТ у навчально – виховний процес.Шешеня О.А.
61. Про підсумки проведення свята «Останнього дзвоника» у НВК та районного святкування Дня Захисту дітей (аналітична довідка).Козловська І.С.червень
2. Про проведення серпневої педагогічної  конференції.
 
Бохан О.Г.
Савченко І.В.
3. Про організацію серпневих засідань РМО.Савченко І.В.
71. Про організований початок 2016-2017 навчального року.Савченко І.В.серпень
2. Методичні рекомендації щодо викладання навчальних дисциплін у 1-11 класах у 2016-2017 н.р.Методисти РМК
3.Про навчально-методичне забезпечення навчання в 8-х класах.Савченко І.В.
4.Про особливості організації виховної роботи у 2016-2017 н.р.Козловська І.С.
81.Про організацію курсової підготовки у 2016-2017 н.р. і забезпечення виконання плану замовлення на курси.Удод Н.Ю.
 
 
 
 
 
вересень
2.Методичні рекомендації щодо заповнення класних журналів.
3.Використання сучасних інноваційних, інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі- запорука творчого зростання вчителя й розвитку здібностей учнів.Савченко І.В.
4.Про підсумки складання ЗНО випускникам ЗНЗ району у 2016р.Заєць С.О.
5.Про організацію індивідуальної форми навчання у ЗНЗ для дітей з особливими освітніми потребами.Білівщук Н.В.
9 
1.Організація і проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін.
Козловська І.С.жовтень
2.Про роботу по залученню обдарованих учнів до навчання в МАН та інших формах дистанційного навчання.Горбань О.В.
3.Про організацію атестації педагогічних працівників у 2016-2017 навчальному році.Удод Н.Ю.
 
 
 
 
 
4.Про організацію та проведення І туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року- 2017».Савченко І.В.
 
10
 
1.Про стан ведення шкільної документації (аналітична довідка, методичні рекомендації).
 
Савченко І.В.листопад
2.Планування і замовлення на курсову підготовку.Удод Н.Ю.
3.Про проведення контрольних зрізів у загальноосвітніх навчальних закладах.
 
Савченко І.В.
111.Про підготовку і проведення засідань методичних об’єднань вчителів.
2.Організація новорічних свят у НВК району.Козловська І.С.
3.Про підсумки проведення І туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року- 2017»Савченко І.В.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.Забезпечення виконання законів про освіту
 

ЗмістТермін
виконання
ВідповідальнийВідмітка про виконання
1.Організувати системний контроль за діяльністю НЗ щодо питань організації і рівня здійснення навчально- виховного процесу, відповідності освітніх послуг державним стандартамПротягом рокуспеціалісти відділу освіти,
методичний кабінет
2.Забезпечити постійний і дієвий контроль за виконанням Закону України  “Про мови” і всіх відповідних законодавчих актівПротягом рокуПоляченко С.Ю.
Удод Н.Ю.
3.Забезпечити фінансування витрат на утримання закладів освіти, створення умов для навчання, виховання і роботи відповідно до нормативівПротягом рокуБохан О.Г.
Завзята В.І.
4.Організувати навчально-методичне забезпечення закладів освіти (програми, підручники і посібники, наочність, обладнання, документація)Протягом рокуметодичний кабінет, директори НВК
5.Продовжити практику прийому на роботу педагогічних працівників і особливо на керівні посади за контрактами та строковими договорамиПротягом року Бохан О.Г.
Заєць С.О.
6.Організувати курсову підготовку і атестацію педагогічних кадрів згідно перспективного планування і відповідних замовлень і заявПротягом рокуБохан О.Г.
Савченко І.В.
Удод Н.Ю.,
керівники  НВК
 
7.Забезпечити безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та виховання в закладах освіти і організувати системний контроль за рівнем дотримання правил з техніки безпеки і охорони здоров’я і життяПротягом рокуШеїна Л.В.,
керівники НВК
8.Організувати роботу психологічної служби освіти на чолі з методистом методкабінету, укомплектувавши її кадрами згідно нових нормативно-інструктивних документівПротягом рокуБілівщук Н.В.
9.Організувати разом з ЦРЛ медичне обслуговування працівників закладів освітиПротягом рокуШеїна Л.В.,
керівники НВК
10.Забезпечити постійний контроль за станом роботи їдалень і якістю дитячого харчування .Протягом рокуГоловацька Н.І.
Шеїна Л.В.,
керівники НВК
11.Активізувати роботу батьківської громадськості як учасників навчально- виховного процесуПротягом року Головацька Н.І.,
Козловська І.С.,
М/к
12.Розвивати і урізноманітнювати систему морального і матеріального заохочення здібних і обдарованих учнів і вихованців; надання матеріальної підтримки і допомоги дітямПротягом рокуБохан О.Г.,
Козловська І.С.
директори НВК
13.Активізувати роботу по оновленню змісту і форм навчально-виховної діяльності позашкільних закладів.Протягом рокуГорбань О.В., Блажко О.П.
 
14.Продовжити атестацію закладів освіти згідно перспективного плануПротягом рокуПоляченко С.Ю.
15.Організувати облік дітей віком від 0 до 18 років згідно діючої Інструкції . ісерпень, травеньПоляченко С.Ю.
директори НВК
16.Затвердити рішенням  сесії Конотопської районної ради мережу закладів освіти на 2016-2017 н.р.вересеньПоляченко С.Ю.
Головацька Н.І.
17.Організувати індивідуальне навчання учнів.ВересеньБілівщук Н.В.
Поляченко С.Ю.
керівники НВК
18.Забезпечити підвезення учасників навчально-виховного процесу ( у межах освітніх територій) до місця навчання.ВересеньШеїна Л.В.
19.Перевірити і затвердити робочі навчальні плани всіх закладів освіти на 2016-2017 н.р.до 01.09Бохан О.Г.
Савченко І.В.
Поляченко С.Ю.
20.Забезпечити відповідність інтересам учнів і запитам батьків, кадровому потенціалу зміст варіативної складової робочих навчальних планів загальноосвітніх шкілдо 01.09методичний кабінет
керівники навчальних заклвдів
21.Розглянути і затвердити режими роботи закладів освітидо 13.09Бохан О.Г.
Поляченко С.Ю.
керівники  НВК
22.Провести тарифікацію педпрацівників у відповідності з нормативно-правовою базою і в межах бюджетного фінансуваннядо 01.10Бохан О.Г.
Павлюченко Н.М.
23.Розробити оптимальну структуру методичної роботи з педкадрами і забезпечити змістовну і системну роботу всіх її формдо 10.09 Савченко І.В.
методисти
 
24.Організувати роботу  щодо  охоплення  гарячим харчуванням учнів, вихованців НВК.вересеньГоловацька Н.І.
Шеїна Л.В.
керівники навчальних закладів
25.Укласти угоду  на  постачання продуктів харчування    з підприємцем.вересеньБохан О.Г.
Завзята В.І.
26.Створення умов для виховання та доступу до здобуття якісної освіти дітей-сиріт, дітей-інвалідів. Вересень Поляченко С.Ю.
27.Забезпечити психолого-педагогічний  та соціальний супровід учнів, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку і навчаються у загальноосвітніх школах.вересеньБілівщук Н.В.
28.Упровадження  у навчально-виховний процес інноваційних  форм  та методів навчання.Протягом рокуСавченко І.В.
методисти
29.Вивчення стану викладання предметів в загальноосвітніх навчальних закладах районуЗгідно графікуПоляченко С.Ю.
Савченко І.В.
30.Вивчення рівня навчальних досягнень учнів загальноосвітніх навчальних закладах районуЗгідно графікуПоляченко С.Ю.
Савченко І.В.
 
31.Забезпечення підготовки  і проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11 класів  НВК та зовнішнього оцінювання випускників 11-х класівБерезень-
травень
 Поляченко С.Ю.
Савченко І.В.
методисти
32.Створити необхідні умови для проходження державної підсумкової атестації екстерном .березень-травень Поляченко С.Ю.
керівники НВК
33.Здійснити організаційні заходи для підготовки документів про освіту:
– оформлення анкет;
– вивірення  списків
жовтень
березень
Поляченко С.Ю.
класні керівники
34.Видати документи про освіту випускникам 9-х і 11-х класівТравень, червеньПоляченеко С.Ю.
керівники НВК
35.Підготувати звіти про видачу документів про освітучервеньПоляченко С.Ю.керівники НВК
36.Підготувати замовлення на педагогічні кадри згідно потреб навчально-виховних закладівквітеньЗаєць С.О.
керівники НВК
37.Підготувати і провести нагородження і відзначення педагогів і працівників закладів освіти:
– за підсумками підготовки до нового навчального року;
– з нагоди Дня працівників освіти;
– на честь ювілейних дат;
– за підсумками атестації педагогів;
– за підсумками навчального року
 
 
 
 
серпень
 
жовтень
 
березень
травень
 
червень
Бохан О.Г.
Заєць С.О.
керівники навчальних закладів
38.Визначити доплату вчителям, які підготували переможців ІІІ і IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисципліндо 01.09. Бохан О.Г.
Савченко І.В.
бухгалтерія
39.Продовжити роботу по впровадженню інклюзивного навчання  в освітній процесСерпень-вересеньБілівщук Н.В.
керівники НВК
40Забезпечити створення у навчальних закладах району здоров′язберігаючого середовища, активізувати проведення семінарів-практикумів, конференцій, курсів, бесід з даного питання.Протягом рокуПояченко С.Ю.
Шеїна Л.В.
41.Продовжити роботу з питань поповнення шкільних бібліотек ЗНЗ художньою літературо, сучасною комп′ютерною технікою, підключенням до мережі Інтернет  за умов відповідного фінансування.Протягом рокуТвірітінова І.А.
42.Продовжити комп′ютеризацію навчальних закладів у межах коштів, передбачених Законом України «Про державний бюджет України на 2016 рік». Забезпечити оперативний доступ навчальних закладів до мережі Інтернет.Протягом рокуПоляченко С.Ю.
43.Забезпечити роботу веб-сайту відділу освіти.Протягом рокуШешеня О.А.
44.Забезпечити роботу сайту дистанційного навчання обдарованої молоді.Протягом рокуШешеня О.А.
45.Забезпечити охоплення дітей дошкільного віку вихованням у дошкільних навчальних закладах.Протягом рокуШеїна Л.В.
46.Забезпечити оптимізацію мережі навчальних закладів у відповідності із запитами населення для надання освітніх послуг.Квітень-серпень Поляченко С.Ю.
47.Здійснити заходи щодо підготовки навчальних закладів до нового 2016-2017 н.р. та до роботи в осінньо-зимовий період.Червень-
вересень
Поляченко С.Ю.
48.Сприяти подальшій взаємодії з батьками, громадськістю, розвивати учнівське самоврядування до вирішення питань організації навчально-виховного процесу.Протягом рокуКозловська І.С.
Горбань О.В.
49.Провести аналіз динаміки змін контингенту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які потребують корекції фізичного або розумового розвитку в районі.Травень
 
Білівщук Н.В.

 
 
 
 
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. Контрольно-аналітична діяльність

 
9.1. План проведення атестаційних експертиз діяльності навчальних закладів району
 

Навчальний закладТермінПримітка
Духанівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Конотопської районної ради Сумської областіз 08.02
по 26.02.2016
Шаповалівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» імені Віталія Парфененка Конотопської районної ради Сумської областіз 03.03
по 24.03.2016
Дубов’язівський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Сонечко» Дубов’язівської селищної ради Конотопської районну Сумської областіз 04.04
по 22.04.2016
В’язівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Конотопської районної ради Сумської областіз 05.09
по 23.09.2016
Кошарівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Конотопської районної ради Сумської областіз 03.10
по 21.10.2016
Хижківський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Конотопської районної ради Сумської областіз 07.11
по 25.11.2016
Конотопський районний центр позашкільної роботиз 05.12
по 23.12.2016

 
 
9.2. Комплексні тематичні перевірки
 

№ З/п 
Тема перевірки
ЗакладЧас проведенняВідповідальний виконавецьВідмітка про виконання
1Використання    інноваційних   технологій   на  уроках  природознавства  в  1-2  класахКозацький НВК,Чорно-платівський НВК,Лебедів-
ський НВК
ЛютийСавченко І.В.,
Удод Н.Ю.
2Про стан організації харчування вихованців дошкільних та учнів загальноосвітніх навчальних закладівМалосамбірський НВК, Дептівський НВК, Шевченків-
ський НВК,Завод-ський ДНЗ «Сонечко»
 
БерезеньГоловацька Н.І.,
Шеїна Л.В.
3Вплив сучасних інформаційних технологій навчання на підвищення ефективності засвоєння навчального матеріалу з  математики.Вирівський НВК, Попівський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.», Тулущан-
ський НВК
 
КвітеньСавченко І.В.,
Шешеня О.А.
4Про стан організації та проведення оздоров чої кампанії у закладах освіти  району.Салтиківський НВК, Тернівський НВК, Юрівський НВК
 
 Червень
 
Козловська І.С.
Шеїна Л.В.
 
5Дотримання вимог Типового положення про  атестацію  педагогічних   працівників   у навчальних закладах району і стан роботи з ППД .Сім′янівський НВК, Гружчанський НВК,Бочечкі-ський НВК
 
Листопад
 
Поляченко С.Ю.,
Удод Н.Ю.
6Про стан роботи з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, профілактики та запобігання травматизму серед учнів та вихованців  навчальних закладів  району у 2015-2016 навчальному  році.Попівський НВК «ЗОШ І-ІІ ст.», Соснівський НВК,
Дубов′язів-ський  ДНЗ «Сонечко»
 
Грудень
 
Шеїна Л.В.

 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         9.3. Контроль за станом забезпечення прав особистості на 
                        здобуття освіти та її якістю
 

ЗмістТермін
виконання
ВідповідальнийПримітка
1Контроль за станом роботи адміністрацій шкіл із претендентами на медаліСіченьПоляченко С.Ю.
Стан наповнюваності гуртків у позашкільних навчальних закла дахЩо місяцяГорбань О.В.
Блажко О.П.
2Контроль за організацією роботи в період зимових канікулСіченьКозловська І.С.
3Моніторинг навчальних досягнень учнів за І семестрСіченьПоляченко С.Ю.
4Стан підготовки учнів 11 класів до ЗНОБерезеньСавченко І.В.
Заєць С.О.
5Контроль за станом підготовки учнів до ДПАБерезеньСавченко І.В.
 
6Охоплення дітей 5-річного віку  дошкільною освітоюКвітеньШеїна Л.В.
7Контроль за організацією ДПА у 4-х класахТравень Удод Н.Ю.
8Моніторинг навчально-виховного процесу у ДНЗКвітеньШеїна Л.В.
9Аналіз контролю адміністрацій закладів загальної середньої освіти за відвідуванням навчальних занять у 2015-2016 навчальному роціТравеньКозловська І.С.
10Контроль за станом проходження річного оцінювання екстернів та контрольних робіт в 11 класахТравеньПоляченко С.Ю.
11Контроль за проведенням ДПА у 9-х, 11-х класахТравень
Червень
Поляченко С.Ю.
Савченко І.В.
12Контроль за видачею документів суворої звітностіТравень
Червень
Поляченко С.Ю.
13Контроль за створенням умов для навчання учнів 1-х класівВересеньУдод Н.Ю.
14Контроль за проведенням тарифікаціїВересеньБохан О.Г.
15Контроль за формуванням мережі класів(груп)ВересеньБохан О.Г.
16Моніторинг результативності у конкурсах МАН та предметних олімпіадахЛистопадГорбань О.В.
17Контроль за відвідуванням учнями навчальних занятьТравень, жовтеньПоляченко С.Ю.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.4. Циклограма наказів
 

№ з/пНазва наказуТермін
виконання
ВідповідальнийПри
мітка
1Про проведення I ( районного) етапу Всеукраїнського конкур- су-захисту науково-дослідниць- ких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2015-2016 навчальному роціСіченьГорбань О.В.
2Про організацію харчування учнів з числа дітей пільгової категорії в загальноосвітніх навчальних закладах району в ІІ семестрі 2015-2016 навчального рокуСіченьГоловацька Н. І.
3Про проведення атестаційної експертизи Духанівського нав- чально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа I-III ступенів-дошкільний навчаль- ний заклад» Конотопської ра- йонної ради Сумської областіСіченьПоляченко С.Ю.
4.Затвердження плану проведення державної атестації навчальних закладів на 2017 рікСіченьПоляченко С.Ю.
5.Про затвердження графіка проходження медичних оглядів працівниками навчальних зак- ладів району в 2016 роціСіченьШеіна Л.М.
6.Про результати проведення І етапу Всеукраїнського конкур- су-захисту науково-дослідниць- ких робіт учнів-членів Малої Академії наук України у 2015-2016 році
 
СіченьГорбань О.В.
7Про проведення першості району з настільного тенісу в залік ХХІV районних спор- тивних ігор школярів серед навчальних закладів І-ІІІ сту- пенівСіченьБлажко О.П.
8Про підсумки організації та проведення зимових канікул у загальноосвітніх навчальних закладах Конотопського районуСіченьКозловська І.С.
9.Про підготовку питань на засідання колегії відділу освіти Конотопської районної держав- ної адміністраціїСіченьШешеня Л.М.
10Про затвердження графіків осо- бистого прийому громадян начальником відділу освіти Ко- нотопської районної державної адміністрації у населених пунк- тах Конотопського району та прийому громадян з особистих питань працівниками відділу освіти на 2016 рікСіченьГоловацька Н.І.
11Про затвердження номенклатур справ відділу освіти та район- ного методичного кабінету Ко- нотопської районної ради на 2016 рікСіченьГоловацька Н.І.
12Про організацію гарячого харчування у загальноосвітніх та дошкільних закладах районуСіченьГоловацька Н.І.

 

13Про проведення першості району з волейболу в залік XXIV районних спортивних ігор школярів у 2015-2016 навчальному роціЛютийБлажко О.П.
14Про рівень навчальних досяг- нень учнів 5-11 класів у 2015-2016 навчальному році та I се- местрі 2015-2016 навчального року з української мови, укра- їнської літератури, іноземної мо ви ( англійська та німецька) сві- тової літературиЛютийУдод Н.Ю.
15Про призначення стипендії голови Конотопської районної державної адміністрації обдаро- ваним учням-переможцям олім- піад, турнірів, конкурсівЛютийКозловська І.С.
16Про створення творчої групи працівників психологічної служби навчальних закладів з проблемами психологічного супроводу адаптаційного пері- оду учнів 1 та 5 класів до навчання у школіЛютийБілівщук Н.В.
17Про підсумки проведення I-III етапів Всеукраїнських учнів- ських олімпіад з навчальних предметів у 2015-2016 навчаль- ному роціЛютийКозловська І.С.
18Про участь учнів загальноос- вітніх навчальних закладів району у II етапі Всеукраїнсь- кого конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАНЛютийГорбань О.В.
19Про підсумки проведення районного етапу Всеукраїнсько го фестивалю дитячої та юнаць- кої творчості «Чисті роси», номінація- театральне мистецт- во «Живе слово»ЛютийГорбань О.В.
20Про проведення фінальних змагань першості району з волейболу в залік XXIV район- них спортивних ігор школярівЛютийБлажко О.П.
21Про участь у Всеукраїнському громадському огляді-конкурсі стану умов і охорони праці відділу освіти, навчальних, дошкільних і позашкільних закладів та профспілкових організацій освіти районуЛютийШеіна Л.В.
22Вивчення стану роботи праців- ників психологічної служби районуЛютийБілівщук Н.В.
23Про хід виконання рішення колегії відділу освіти «Про стан організації харчування учнів у навчально-виховних комплек- сах  Конотопського району»ЛютийГоловацька Н.І.
24Про хід виконання рішення колегії відділу освіти «Про стан викладання предметів фізико-математичного напрямку у за- гальноосвітніх навчальних зак- ладах Конотопського району»ЛютийШешеня О.А.
25Про хід виконання рішення колегії відділу освіти «Про підсумки проведення контроль- них робіт за матеріалами відділу освіти Конотопської районної державної адміністра- ції у І семестрі 2015-2016 нав- чального року»ЛютийПоляченко С.Ю.
26Про хід виконання рішення колегії відділу освіти «Про хід виконання наказу відділу освіти Конотопської районної адмі-
ністрації від 25.11.2014 № 255-ОД «Про затвердження Плану заходів щодо посилення наці- онально-патріотичного вихован ня дітей та учнівської молоді»
ЛютийКозловська І.С.
27Про попередження негативних наслідків скресання криги, льодоходу та паводківЛютийШеіна Л.В.

 

28Про порядок складання, подання, опрацювання запитів на публічну інформацію та оскарження рішень дій чи бездіяльності у відділі освіти Конотопської районної державної адміністраціїБерезеньЗаєць С.О.
29Про підсумки проведення районного етапу Всеукраїнського фестивалю дитячої та юнацької творчості  «Чисті ро- си», «Співуча веселка», номіна- ція «художнє виконавство»БерезеньГорбань О.В.
30Про організацію та проведення  весняних канікул у загально- освітніх навчальних закладах Конотопського районуБерезеньКозловська І.С.
31Про організацію навчання учнів за екстернатною формою навчання в 2016-2017 навчаль- ному році
 
БерезеньПоляченко С.Ю.
32Про проведення зональних змагань фізкультурно-патріо- тичного фестивалю школярів України «Козацький гарт»
 
БерезеньБлажко О.П.
 
33Про участь учнів та педагогів загальноосвітніх навчальних закладів району у арт-проекті «Пам’ять серця»БерезеньКозловська І.С.
34Про результати вивчення стану роботи працівників психологіч- ної служби районуБерезеньБілівщук Н.В.

 

35Про організацію та проведення декади «Початкова школа -2016»КвітеньУдод Н.Ю.
36Про посилення контролю за організацією харчування дітей та дотримання санітарно-гігіє- нічних вимог у загальноосвітніх навчальних закладах районуКвітеньГоловацька Н.І.
37Про посилення контролю за організацією харчування в дошкільних навчальних закладах районуКвітеньШеіна Л.В.
38Про організацію проведення зовнішнього незалежного оціню- вання навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступити до вищих навчальних закладів України у 2016 роціКвітеньЗаєць С.О.
39Про проведення Сумського обласного Тижня правових знань серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів районуКвітеньТвірітінова І.А.
40Про проведення моніторингового дослідження якості підручників для учнів 5-х класів загально- освітніх навчальних закладів
 
КвітеньТвірітінова І.А.
41Про проведення районного конкурсу волонтерських загонів навчально-виховних закладів
«Ветеран живе поруч»
КвітеньГорбань О.В.
42Про проведення триденних навчально-польових занять з випускниками шкіл району у травні 2016 рокуКвітеньТвірітінова І.А.
43Про проведення першості району з легкоатлетичного чотири- борства в залік ХХІV районних спортивних ігор школярівКвітеньБлажко О.П.
44Про підсумки проведення ра- йонного заочного конкурсу волонтерських загонів «Ветеран живе поруч»КвітеньГорбань О.В.
45Про залучення учнівської молоді до участі в конкурсі дитячого малюнка та конкурсі на кращий твір «Людина та ліс»КвітеньГорбань О.В.
46Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2015-2016 навчаль- ному роціКвітеньПоляченко С.Ю.
47Про проведення арт-проекту-конкурсу інсценізованої патріо тичної пісні «Пам’ять серця»ТравеньГорбань О.В.
48Про підсумки проведення декади «Початкова школа- 2016»ТравеньУдод Н.Ю.
49Про підсумки проведення Сумського обласного Тижня правових знань серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів районуТравеньТвірітінова І.А.
50Про підготовку закладів освіти до оздоровчого періоду у 2016 роціТравеньКозловська І.С.
51Про організацію обліку дітей дошкільного та дітей і підлітків шкільного віку в районі
 
ТравеньГоловацька Н.І.
52Про підсумки атестації педаго- гічних працівників району в 2015-2016 навчальному роціТравеньУдод Н.Ю.
53Про організацію оздоровлення, відпочинку та зайнятості дітей та учнівської молоді влітку 2016 рокуТравеньКозловська І.С.
54Про організацію літнього оздоровлення дітей в дошкільних навчальних закладах в 2016 роціТравеньШеіна Л.В.
55Про додаткові заходи по поси- ленню пожежної безпеки в навчальних закладах районуТравеньШеіна Л.В.
56Про організацію та проведення урочистих зборів у загально- освітніх навчальних закладах району у 2016-2017 навчальному році
 
ТравеньКозловська І.С.
57Про підготовку питань на засі- дання колегії відділу освіти Конотопської районної держав- ної адміністраціїТравеньШешеня О.М.
58Про відзначення річниці Консти- туції УкраїниТравеньКозловська І.С.
59Про підсумки проведення районного огляду-конкурсу на краще облаштування групових осередків дошкільних навчаль- них закладів району
 

Червень

Шеіна Л.В.
60Про рівень навчальних досягнень учнів 11 класу у 2016-2017 навчальному році та за резуль- татами державної підсумкової атестації з української мови
 
ЧервеньУдод Н.Ю.
61Про участь дітей загально- освітніх навчальних закладів району у районному суничному святі «Віншуємо суницю – першу ягоду царицю»ЧервеньКозловська І.С.
62Про підготовку та проведення районної конференції праців- ників освітиЧервеньСавченко І.В.
63Про підготовку матеріально-технічної бази закладів освіти до роботи в новому 2016-2017 навчальному році та осінньо-зимовий період
 
ЧервеньПоляченко С.Ю.
64Про позбавлення та призначення стипендії голови Конотопської районної державної адміністрації
 
ЧервеньКозловська І.С.
65Про хід виконання рішення колегії відділу освіти «Про стан упровадження Концепції націо- нально-патріотичного виховання у навчальних закладах Коно- топського району»ЧервеньКозловська І.С.
66Про хід виконання рішення колегії відділу освіти «Про наступність дошкільної та почат- кової освіти у  загальноосвітніх навчальних закладах Конотоп- ського району»ЧервеньУдод Н.Ю.
Шеіна Л.М.
67Про хід виконання рішення колегії відділу освіти «Створення умов для фізичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах та дошкільних групах навчально-виховних комплексів району»
 
ЧервеньШеіна Л.В.
68Про хід виконання рішення колегії відділу освіти «Про підсумки проведення контроль- них робіт за матеріалами відділу освіти Конотопської районної державної адміністрації у ІІ семестрі 2016-2017 навчального року»
 
ЧервеньПоляченко С.Ю.

 

69Про підсумки роботи зі зверненнями громадян у відділі освіти Конотопської районної державної адміністраціїЛипеньГоловацька Н.І.
70Про створення позаштатної методичної ради при Коно- топському ОМВК на 2016-2017 навчальний рік
 
ЛипеньТвірітінова І.А.
71Про організацію та проведення районного заходу «Слава ко- зацька не вмре, не загине» в рамках ІІІ етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-пат- ріотичної гри «Сокіл» («Джу- ра»)
 
СерпеньКозловська І.С.
72Про проведення тарифікації педпрацівників шкіл, дошкіль- них та позашкільних закладів освіти на 2016-2017 навчальний рікСерпеньЗаєць С.О.
73Про підсумки районного огля- ду конкурсу на кращу органі- зацію роботи пришкільних табо- рів з денним перебуваннямСерпеньКозловська І.С.
74Про проведення рейду «Сім’я», «Підліток»СерпеньКозловська І.С.
75Про результати проведення рейду «Сім’я», «Підліток»СерпеньКозловська І.С.
76Про організований початок 2016-2017 навчального рокуСерпеньПоляченко С.Ю.
77Про організацію безкоштовного підвезення учнів та педаго- гічних працівників у 2016-2017 навчальному роціСерпеньШеіна Л.В.
78Про проведення громадського огляду умов дотримання, навчання, оздоровлення, праце-
влаштування та соціального захисту неповнолітніх пільго- вих категорій
СерпеньБілівщук Н.В.
79Про хід виконання рішення колегії відділу освіти Коно- топської районної державної адміністрації від 12.08.2015 «Про позбавлення стипендії голови Конотопської районної державної адміністрації обдаро- ваних учнів-переможців олім- піад, турнірів, конкурсів, спор- тивних змагань та визначення кандидатів на її призначення»СерпеньКозловська І.С.
80Про організацію харчування учнів з числа дітей пільгової категорії в загальноосвітніх навчальних закладах району в І семестрі 2016-2017 навчального рокуСерпеньБілівщук Н.В.
81Про позбавлення та призна- чення стипендії голови Коно- топської районної державної адміністраціїСерпеньКозловська І.С.
82Про виплату, відшкодування коштів за закупівлю учнівської форми дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського пік- луванняВересеньБілівщук Н.В.
83Про проведення районних масових заходів та участь в обласних масових заходах учнів загальноосвітніх нав- чальних закладів району у 2016-2017 навчальному роціВересеньКозловська І.С.
84Про проведення зональних змагань з міні-футболу, при- свячених Дню фізичної куль- тури і спортуВересеньБлажко О.П.
85Про проведення в 2016-2017 навчальному році психологічної експертизи соціально-психологічного інструмента- рію, що застосовується у закладах освіти районуВересеньБілівщук Н.В.

 
 

86Про дозвіл на організацію індивідуального навчання в школах району в 2016-2017 навчальному роціВересеньБілівщук Н.В.
87Про реалізацію в навчальних закладах району профілак- тичних програм у 2016-2017 навчальному роціВересеньБілівщук Н.В.
88Про проведення районного свята Дня фізичної культури і спортуВересеньТвірітінова І.А.
89Про проведення І етапу обласного фестивалю «Гармонія руху» в дошкільних навчальних закладах у 2016 роціВересеньШеіна Л.В.
90Про підсумки оздоровлення дітей у дошкільних навчальних закладах у 2016 роціВересеньКозловська І.С.
91Про підсумки організації оздоровлення, відпочинку та зайнятості дітей і учнівської молоді влітку 2016 рокуВересеньКозловська І.С.
92Про підготовку питань на засіданнях колегії відділу освіти Конотопської районної державної адміністраціїВересеньШешеня О.М.
93Про проведення моніторин- гового дослідження стану організації навчально-патріо- тичного виховання
 
ВересеньКозловська І.С.
94Про затвердження складу атестаційної комісії відділу освіти Конотопської районної державної адміністрації у звꞌязку з проведенням атес- тації педагогічних праців ників- освітніх установ району в 2016-2017 навчальному році
 
ВересеньУдод Н.Ю.
95Про прийомку готовності котельних до роботи в опалювальний період 2016-2017 навчального рокуВересеньКлінгерт В.Г.
96Про проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних пред- метів у 2016-2017 навчальному роціВересеньКозловська І.С.
97Про проведення у жовтні – листопаді 2016 року спільних рейдів «Сімꞌя», «Діти вулиці», «Урок»ВересеньКозловська І.С.
98Про проведення фінальних змагань першості району з  міні-футболу в залік XXIV районних спортивних ігор школярівВересеньБлажко О.П.
99Про затвердження графіків роботи працівників психоло- гічної служби на мобільних соціально-психологічних пунк- тах освітніх округівВересеньБілівщук Н.В.
100Про проведення Всеукраїнсь- кого тижня права серед учнів загальноосвітніх навчальних закладах районуВересеньТвірітінова І.А.
101Про відзначення вчителів, які підготували переможців ІІІ етапу Всеукраїнських учнівсь- ких олімпіад з навчальних предметів у 2015-2016 навчаль- ному році
 
ВересеньКозловська І.С.
102Про проведення районного етапу Всеукраїнського  конкур- су «Класний керівник року» у 2016 році
 
ВересеньКозловська І.С.
103Про участь у підготовці та проведенні районного заходу до Дня усиновлення
 
ВересеньКозловська І.С.
104Про організацію і проведення І районного туру Всеукраїнсько- го конкурсу «Учитель року 2017»ВересеньСавченко І.В.
105Про організований початок 2016-2017 навчального рокуВересеньПоляченко С.Ю.
106Про проведення Тижня правових знань серед учнів загальноосвітніх навчальних закладівЖовтеньТвірітінова І.А.
107Про участь у першості області з легкоатлетичного кросу в залік ХХІУ обласних спортивних ігорЖовтеньБлажко О.П.
108Про участь у обласних змаганнях з футболуЖовтеньБлажко О.П.
109Про проведення І та ІІ етапів УІ Міжнародного мовно-літера- турного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка у 2016-2017 навчальному році
 
ЖовтеньУдод Н.Ю.
110Про проведення І та ІІ етапів ХУІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра ЯцикаЖовтеньУдод Н.Ю.
111Про організацію та проведення осінніх канікул у загально- освітніх навчальних закладах Конотопського районуЖовтеньКозловська І.С.
112Про початок у закладах освіти Конотопського району опалю- вального періоду осінньо-зимового сезону 2016-2017 роківЖовтеньКлінгерт В.Г.
113Про проведення районного туру юних біологів 2016-2017 н.р.ЖовтеньШешеня О.А.
114.Про атестацію методистів районного методичного кабінету в 2016-2017 н.р.
 
 
 
ЖовтеньУдод Н.Ю.
115Про проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2016-2017 навчальному роціЖовтеньКозловська І.С.
116Про підсумки проведення І етапу обласного фестивалю «Гармонія руху» в дошкільних навчальних закладах у 2017 році
 
ЖовтеньШеіна Л.В.
117Про хід виконання рішення колегії відділу освіти «Про підсумки літньої оздоровчої кампанії  2017 року»
 
ЖовтеньКозловська І.С.
118Про хід виконання рішення колегії відділу освіти «Про стан викладання української мови та літератури в навчальних закладах Конотопського району»ЖовтеньПоляченко С.Ю.
Удод Н.Ю.
119Про хід виконання рішення колегії відділу освіти «Про стан роботи з обдарованою молоддю у загальноосвітніх навчальних закладах району»ЖовтеньКозловська І.С.
120Про хід виконання рішення колегії відділу освіти «Про стан викладання та рівень навчальних досягнень з предметів природничого напрямку у початковій школі навчально-виховних комплексів Конотопського району»ЖовтеньПоляченко С.Ю.
Удод Н.Ю.
121Про хід виконання рішення колегії відділу освіти Конотопської районної державної адміністрації від 17.12.2015 протокол №6/1 «Про стан навчально-виховного процесу учнів, які потребують корекції фізичного та(або) розумового розвитку»
 
ЖовтеньПоляченко С.Ю.
Білівщук Н.В.
122Про підсумки проведення конкурсу «Класний керівник року» у 2016 роціЛистопадКозловська І.С.
123Про проведення у 2016 році огляду музеїв при навчальних закладах Конотопського районуЛистопадКозловська І.С.
124Про підготовку питань на засідання комісії відділу освіти Конотопської районної державної адміністраціїЛистопадШешеня О.А.
125Про підготовку питань на засідання колегії відділу освіти конотопської районної держав- ної адміністраціїЛистопадШешеня О.А.
.126Про підсумки організації та проведення осінніх канікул у загальноосвітніх навчальних закладах Конотопського районуЛистопадКозловська І.С.
127Про проведення першості району з баскетболу в залік ХХІУ районних спортивних ігор школярів у 2016-2017 навчальному роціЛистопадБлажко О.П.
128Про проведення І етапу ІІІ Всеукраїнського конкурсу есе «Я – європеєць» серед учнів ЗНЗ та вихованців позашкільних навчальних закладів України у 2016-2017 навчальному році»ЛистопадГорбань О.В.
129Про проведення в 2016 році Міжнародного дня інвалідівЛистопадБілівщук Н.В.
130Про атестацію керівників та заступників керівників загальноосвітніх навчальних закладів у 2016-2017 н. р.
 
ЛистопадУдод Н.Ю.
131Про навчання та перевірку знань керівних кадрів освітніх закладів району з безпеки життєдіяльності та охорони праці
 
ЛистопадШеіна Л.М.
132Про підготовку та проведення у 2016 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освітиЛистопадЗаєць С.О.
133Про підсумки проведення І та ІІ етапу УІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса ШевченкаЛистопадУдод Н.Ю.
134Про призначення чергових учителів під час проведення ІІ етапу ХУІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика у 2016-2017 навчальному роціЛистопадУдод Н.Ю.
135Про проведення змагань з міні-футболу, присвяченого памꞌяті воїна-інтернаціоналіста С. ВолковаЛистопадБлажко О.П.
136Про підсумки проведення районного туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2017»ГруденьСавченко І.В.
137Про створення робочої групи по підготовці плану роботи відділу освіти Конотопської районної державної адміністрації на 2017 рік
 
ГруденьГоловацька Н.І.
138Про затвердження Плану заходів щодо профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді Конотопського району
 
ГруденьКозловська І.С.
140Про підсумки проведення у 2016 році огляду музеїв при навчально-виховних комплексах Конотопського районуГруденьКозловська І.С.
141Про проведення контрольних зрізів знань учнів 4,9,11 класів з української мови, математики, літературного читання та історії УкраїниГруденьУдод Н.Ю.
142Про проведення фінальних змагань першості району з баскетболу в залік XXIV спортивних ігор школярівГруденьБлажко О.П.
143Про організацію та проведення зимових канікул у загально- освітніх навчальних закладах Конотопського районуГруденьКозловська І.С.
144Про хід виконання районної комплексу програму «Освіта Конотопщини на 2016 – 2018 роки»ГруденьГоловацька Н.І.
145Про підсумки проведення контрольних зрізів знань учнів 4 класу з української мови , математики, літературного читання, учнів 9 та 11 класів з української мовиГруденьУдод Н.Ю.
146Про проведення змагань з міні-футболу на кубок голови райдержадміністрації серед учнів 2002-2005 років народженняГруденьБлажко О.П.
147Про підсумки проведення контрольних зрізів знань з математики у 9-х та 11-х класах загальноосвітніх шкіл районуГруденьШешеня О.А.
148Про підсумки проведення контрольних зрізів знань учнів 11 класів з історії УкраїниГруденьТвірітінова І.А.
149Про призначення чергових учителів під час проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з економікиГруденьЗаєць С.О.
150Про безпеку життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу під час зимових канікул 2016-2017 навчального року
 
ГруденьШеіна Л.М.
151Про проведення моніторин- гового дослідження стану управління якістю освітиГруденьУдод Н.Ю.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.5 План проведення адміністративних контрольних робіт
 

 
Клас
Квітень-травень 2016 р.
ПредметФорма контролю
 
Відповідальний
1Українська мова. Навчання грамотиКСУдод Н.Ю.
2Я і Україназ/зУдод Н.Ю.
3Українська моваКРУдод Н.Ю.
4МатематикаКРУдод Н.Ю.
5Англійська моваз/зСавченко І.В.
6Украінська літератураз/зУдод Н.Ю.
7Географіяз/зЗаєць С.О.
8Біологіяз/зШешеня О.А.
9Англійська моваКРСавченко І.В.
9ПравознавствоТТвірітінова І.А.
9Математиказ/зШешеня О.А.
10Історія УкраїниКРТвірітінова І.А.
11Українська моваз/зУдод Н.Ю.

 

 
Клас
Грудень 2016 р.
ПредметФорма контролю
 
Відповідальний
2Читанняз/зУдод Н.Ю.
3Українська моваДУдод Н.Ю.
4Я і Україназ/зУдод Н.Ю.
5МатематикаКРШешеня О.А.
6Історія Україниз/зТвірітінова І.А.
7Біологіяз/зШешеня О.А.
8ХіміяКРШешеня О.А.
9Українська моваДУдод Н.Ю.
9Фізиказ/зШешеня О.А.
10Географіяз/зЗаєць С.О.
11МатематикаКРШешеня О.А.
11Українська моваз/зУдод Н.Ю.

КР – контрольна робота                 Т- тести         Д-диктант       З/З- зріз знань    КС- контрольне списування
 
 
 
 
 
9.6 Графік контролю за станом викладання предметів

Предмет /Роки2016  2017201820192020
Українська мова+++++
    Математика+   +
Фізика+    
Хімія +   
Біологія  +  
Географія   + 
Економіка+   
Іноземна мова+    
      Історія +   
Правознавство  +  
Інформатика   + 
Фізична культура    +
Трудове навчання  +  
Музичне мистецтво +  
Образотворче мистецтво   + 
Основи здоровя     +
Зарубіжна література  +  
Виховна робота + + 
Дошкільна освіта+    
Психологічна служба +   
Початкова освіта+   +

 
 
 
 
 
 
 
 

 1. Заходи щодо виконання Законів України «Про охорону праці», «Про забезпечення санітарних норм та епідеміологічного благополуччя населення», «Про пожежну безпеку», «Про цивільний захист»

 
 

ЗмістТермін
виконання
ВідповідальнийПримітка
1.Розробка комплексних заходів щодо поліпшення протипожежного стану в навчальних закладах районуСіченьШеїна Л.В.
2.Забезпечення виконання вимог чинного законодавства з пожежної безпеки щодо утримання закладів освітиУпродовж рокуШеїна Л.В.
Бохан О.Г.
3.Планування роботи з ЦЗСіченьШеїна Л.В.
4.Огляд навчально-матеріальної бази кабінетів «Захисту Вітчизни»Серпень-вересеньШеїна Л.В.
5.Проведення інструктажів з охорони праці, пожежної безпеки, виробничої санітарії з працівниками НВК, ДНЗ згідно чинного законодавстваУпродовж рокуШеїна Л.В.
Директори НВК,ДНЗ
6.Розслідування та облік нещасних випадків під час НВП та невиробничого характеруЗа потребоюШеїна Л.В.
7.Підготовка річного звіту за формою НВДо 15 лютогоШеїна Л.В.
8.Вивчення стану викладання ЦЗ в навчальних закладахБерезень-квітеньШеїна Л.В.
9.Планування та організація НВП з дітьми щодо охорони здоров’я та пропагування здорового способу життяУпродовж рокуШеїна Л.В.
Козловська І.С.
10.Проведення заходів до Всесвітнього Дня боротьби із туберкульозомДо 20.03Шеїна Л.В.
11.Забезпечення проведення навчальних семінарів з педпрацівниками з актуальних питань щодо охорони здоров’яУпродовж рокуШеїна Л.В.
12.Місячник пожежної безпеки в закладах освітиКвітеньШеїна Л.В.
13.День цивільного захисту в школах районуКвітеньШеїна Л.В.
14.Тиждень безпеки у ДНЗКвітеньШеїна Л.В.
15.Всесвітній день охорони праці у навчальних закладах27 квітняШеїна Л.В.
16.Планування і проведення заходів до Всесвітнього дня здоров’я06.04.2016Шеїна Л.В.
17.Планування і проведення заходів до Всесвітнього дня без тютюнуДо 31.05Шеїна Л.В.
18.Консультативна нарада з питань БЖ у пришкільних таборахТравеньШеїна Л.В.
19.Контроль за дотриманням чинного законодавства з питань охорони праці, медичного обслуговування та харчування учнів у пришкільних таборахТравень-червеньШеїна Л.В.
Козловська І.С.
20.Моніторинг стану травматизму дітей під час навчально-виховного процесуУпродовж рокуШеїна Л.В.
21.Контроль за формуванням груп здоров’я школярівВересень-листопадШеїна Л.В.
22.Аналіз стану проходження медичного огляду педагогічних працівниківЛютий-березеньШеїна Л.В.
23.Планування заходів з дітьми з питань попередження невиробничого травматизму: БЖ; безпечного поводження на воді та на льоду; профілактика отруєнь хімічними речовинами, грибами, токсичними та алкогольними речовинамиСерпеньШеїна Л.В.
24.Підготовка методичних рекомендацій щодо оформлення в навчальних закладах куточків з охорони праці, БЖ та пожежної безпекиВересеньШеїна Л.В.
25.Забезпечення навчальних закладів первинними засобами пожежогасіння, створення банку даних наявних засобівВересеньКлінгерт В.Г.
26.Аналіз стану здоров’я та стану захворюваності дітей і учнів за підсумками медичних оглядівВересеньШеїна Л.В.
27.Підготовка та оформлення документації щодо готовності навчальних закладів до нового 2016/2017 навчального рокуСерпеньШеїна Л.В.
Поляченко С.Ю.
28.Оновлення та поповнення нормативної бази з питань охорони праціУпродовж рокуШеїна Л.В.
29.Рейд «Увага! Діти на дорозі»ВересеньКозловська І.С.
30.Контроль за складанням розкладів уроків з урахуванням санітарно-гігієнічних вимог та гранично допустимого навантаження, забезпечення регламентованих перерв між урокамиСерпень-вересеньПоляченко С.Ю.
31.Контроль за станом роботи з охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії під час навчально-виховного процесу у школах, дошкільних та позашкільних навчальних закладахУпродовж рокуШеїна Л.В.
Поляченко С.Ю.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. План роботи районного методичного кабінету

Управлінська діяльність
Тематика засідань науково-методичної ради методичного кабінету.
 
I засідання (січень 2016 р.)
 

 1. Затвердження плану роботи методичного кабінету на 2016 рік. (Савченко І.В., в.о. завідувача РМК)
 2. Про хід атестації педагогічних працівників у 2016 році і схвалення системи роботи та досвіду вчителів, які претендують на присвоєння педагогічного звання.

(Методисти районного методичного кабінету)

 1. Про підсумки курсової підготовки педпрацівників у 2015 році.

(Сахно І.О., методистРМК)
 
 
ІІ засідання (березень 2016 р.)
 

 1. Про підсумки ІІ і ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін.

(Козловська І.С.,методист РМК)

 1. Про стан науково-методичної роботи в Козацькому НВК та Шевченківському НВК.

(Шешеня О.А., методист РМК)

 1. ЗНО-2016: пробне та основне тестування.Організаційний аспект. (Заєць С.О., методист РМК)

 
 
ІІІ засідання (травень 2016 р.)
 

 1. Розгляд матеріалів, підготовлених з узагальнення передового педагогічного досвіду.

(Методисти районного методичного кабінету)

 1. Про аналіз роботи психологічної служби за навчальний рік. (Білівщук Н.В.,методист з психологічної служби РМК)
 2. Звіти районних творчих груп вчителів про роботу за рік.

(Керівники творчих груп)
 

 1. Про підсумки роботи з обдарованими учнями за 2015-2016 навчальний рік.

(Козловська І.С.,методист РМК)
 
ІV засідання ( жовтень 2016 р.)

 1. Про стан розвитку мережі ДНЗ та охоплення дошкільною освітою. (Шеіна Л.В., методист РМК)
 2. Звіт про роботу методичних об’єднань вчителів математики,хімії,історії,зарубіжної літератури.

(Методисти РМК, керівники МО)

 1. Про систему патріотичного виховання учнів у загальнооосвітніх навчальних закладах району.

(Козловська І.С., методист РМК)
 
V засідання ( грудень2016 р.)

 1. Про навчально-методичне забезпечення уроків англійської мови в початкових класах і його роль у формуванні і підтримці інтересів до вивчення предмету.

(Савченко І.В., в.о.завідувача РМК)

 1. Про підсумки участі педагогів у І турі Всеукраїнського

конкурсу «Учитель року 2017».
(Савченко І.В., в.о.завідувача РМК)

 1. Про проект плану роботи районного методичного кабінету на 2017 рік.

(Савченко І.В., в.о.завідувача РМК)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Річний алгоритм роботи РМО педпрацівників

ГРАФІК
проведення районних семінарів та МО вчителів – предметників на 2016 р.
 

Термін проведенняФорма проведення заходу
(семінар, творча група, школа
молодого вчителя (управління), школа педагогічної майстерності)
Тема заходуКонтингент задіянихМісце проведенняВідповідальні
123456
СІЧЕНЬ
05.01.2016Засідання ради методичного кабінетуВідділ освітиСавченко І.В., методисти
08.01.2016МО вчителів предметників, класних керівників, бібліотекарів вихователів та завідуючих ДНЗ, керівників шкілВідділ освітиСавченко І.В., методисти
22.01.2016Cемінар-практикум учителів 1 класуРозвиток особистості учня
початкової школи на
принципах життєвої
компетенції через
інтерактивні методи
навчання та виховання
Учителі 1 класуШевченківський НВКУдод Н.Ю.,
Яковенко В.М.
27.01.2016Семінар вчителів інформатикиЯкість викладання інформатики як умова реалізації нових державних стандартівВчителі інформатикиДуханівський НВКШешеня О.А.,
Козакова Н.В.
 
29.01.2016Постійно діючий семінар резерву керівних кадрівПедагогічний менеджмент та наукові основи управління школоюВідділ освітиЗаєць С.О.
ЛЮТИЙ
03.02. 2016Засідання школи
молодого вчителя
Компетентний учитель – запорука реалізації
комплексного підходу до сучасного освітнього
процесу
Молоді вчителі зі
стажем роботи до 3-х років
Попівський НВК
І-ІІ ст.
Савченко І.В.,
Савела Н.М.
05.02.2016Засідання творчої групи вихователів ДНЗСучасні підходи до організації занять із грамотиЧлени творчої
групи
Відділ освітиШеіна Л.В., Лященко Л.М.
10.02.2016Семінар заступників директорів з виховної роботиВиховний простір як
результат становлення та ресурс розвитку виховної системи навчального закладу. Формування
соціально-активної
особистості через створення
ефективної системи
учнівського самоврядування
Заступники директорів з виховної роботиПопівський НВК
І-ІІІ ст.
Козловська І.С.,
Забіяка І.М.
12.02.2016Семінар вчителів математикиРозвиток креативності учнів на уроках математикиВчителі математикиТулущанський НВКШешеня О.А.,
Забіяка В.В.
17.02.2016Засідання творчої групи
працівників
психологічної служби
Особливості психологічного
супроводу дітей «групи
ризику»
Члени творчої групиВідділ освітиБілівщук Н.В.
19.02.2016Засідання школи молодого вихователяФормування ціннісних орієнтацій в процесі музичного вихованняМолоді вихователі зі стажем роботи до 3-х роківПопівський НВК І-ІІІ ст.Шеіна Л.В.,
Завадко Н.В.
 
 
19.02.2016Семінар вчителів основ здоров’яВикористання тренінгових вправ та технологій на уроках основ здоров’яВчителі основ здоров’яЧорноплатівський НВКШешеня О.А., Карачун С.І.
24.02.2016Семінар вчителів історії
та правознавства
Використання технології
розвитку критичного
мислення на уроках історії та
правознавства
Вчителі історії та
правознавства
Жовтневський
НВК
Твірітінова І.А.,
Спаський М.І.
24.02.2016Семінар вчителів фізичної культуриСпрямування діяльності вчителів фізичної культури на впровадження фізичної складової у формуванні життєвої компетенції учнівВчителі фізичної
культури
 Сім’янівський НВК
 
Твірітінова І.А., Федан С.О.
26.02.2016Семінар учителів 3 класуФормування ключових та предметних
компетентностей молодших
школярів на уроках у
початковій школі
 
Учителі 3 класуДептівський НВКУдод Н.Ю.,
Кучук Н.О.
БЕРЕЗЕНЬ
02.03.2016Семінар-практикум
учителів хімії
Використання інноваційних
технологій для розвитку
творчих здібностей учнів на
уроках хімії
Вчителі хіміїВирівський НВК
І-ІІ ст.
Шешеня О.А.,
Пальчун Н.І.
04.03.2016Засідання ради методичного кабінетуВідділ освітиСавченко І.В.,
Методисти
09.03.2016Семінар вчителів фізикиФормування  предметних
компетентностей
у процесі навчання
фізики в
загальноосвітній школі
Вчителі фізикиКозацький НВКШешеня О.А.,
Кліндухова В.М
 
11.03.2016Семінар заступників директорів з навчальної роботиОсобливості науково-методичного супроводу навчально-виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі
І-ІІІ ст.
Заступники директорів з навчальної роботиГружчанський НВКСавченко І.В., Верещака Г.І.
16.03.2016Семінар вчителів
зарубіжної літератури
Розвиток творчих здібностей
та пізнавальних інтересів
учнів на уроках зарубіжної
літератури і в позаурочний
час
Вчителі зарубіжної
літератури
Юрівський
НВК
Козловська І.С.,
Осадчий В.М.
18.03.2016Засідання творчої групи
вчителів української
мови та літератури
Реалізація компаративної
лінії Держстандарту на
уроках української й
зарубіжної літератур
Члени творчої групиВідділ освітиУдод Н.Ю.,
Самусь І.П.
18.03.2016Семінар директорів ЗНЗСистема планування роботи як запорука ефективності навчально-виховного процесу і управління закладомДиректори ЗНЗЗемлянський НВКБохан О.Г.,
Савченко І.В.,
Прочухан Л.М.
23.03.2016Семінар працівників психологічної службиСоціально-психологічний
супровід дітей, які
постраждали внаслідок
військових дій на Сході
України та внутрішньо
переміщених осіб
Практичні психологи та соціальні педагогиВеликосамбірський
НВК
Білівщук Н. В.,
Скорик В.С.
23.03.2016Засідання творчої групи вчителів математикиВикористання мультимедійних технологій навчання як засобу підвищення ефективності сучасного уроку математикиЧлени творчої групиВідділ освітиШешеня О.А.,
25.03.2015Семінар вихователів різновікових групПатріотичне виховання особистості дошкільника в умовах розвитку української державностіВихователі різновікових групБочечківський НВКШеіна Л.В., Внучкова Г.М.
 
30.03.2016МО вчителів предметників, класних керівників, бібліотекарів вихователів та завідуючих ДНЗ, керівників шкілВідділ освітиСавченко І.В., методисти
КВІТЕНЬ
06.04.2016Засідання школи
молодого вчителя
Професійний саморозвиток
учителя як складова його творчого
потенціалу
Молоді вчителі зі
стажем роботи до 3-х років
Соснівський НВК
 
Савченко І.В.,
Кузьменко Н.В.
08.04.2016Семінар учителів англйської мовиМетоди та прийоми активізації навчальної діяльності на уроках англійської мовиВчителі англійської мови, що викладають у 1-4 класахВеликосамбірський НВКСавченко І.В.,
Скорик В.С.
13.04.2016Засідання творчої групи
вчителів зарубіжної
літератури
Диференційний підхід у
навчанні учнів та розвиток
зв’язного мовлення на уроках
зарубіжної літератури
Члени творчої групиВідділ освітиКозловська І.С.,
Хилько І.В.
20.04.2016Семінар-практикум
учителів 2 класу
Інтегрований підхід до
формування читацької
компетентності молодших
школярів (за новим
Державним стандартом
початкової освіти)
Учителі 2 класуШаповалівський
НВК
Удод Н.Ю.,
Дороженко Н.М.
22.04.2016Засідання творчої групи
працівників
психологічної служби
Особливості психологічного
супроводу дітей «групи
ризику»
Члени творчої групиЖовтневський
НВК
Білівщук
Н. В.,
Спаський М.І.
27.04.2016Засідання творчої групи
учителів біології та хімії
Використання інноваційних
освітніх технологій на
уроках біології та хімії в
контексті реалізації
нового змісту освіти
 
Члени творчої групиВідділ освітиШешеня А.О.,
Шарова Л.Л.
29.04.2016Засідання творчої групи вихователів ДНЗВикористання нових освітніх технологій по навчанню дітей дошкільного віку елементам грамотиЧлени творчої
групи
Дубов’язівський НВКШеіна Л.В.,
Савченко А.В.
ТРАВЕНЬ
04.05.2016Постійно діючий семінар резерву керівних кадрівПланування роботи навчального закладуВідділ освітиЗаєць С.О.
06.05.2016Засідання творчої групи
учителів біології та хімії
Використання інноваційних
освітніх технологій на
уроках біології та хімії в
контексті реалізації нового
змісту освіти
 
Члени творчої групиВідділ освітиШешеня О.А.,
Шарова Л.Л.
 
11.05.2016Семінар вчителів
музичного мистецтва
Формування духовних
цінностей на уроці
музичного мистецтва
 
Вчителі музичного
мистецтва
Дубов’язівський
НВК
Білівщук Н.В.,
Савченко А.В.
13.05.2016Семінар заступників директорів з навчальної роботиОрганізація методичної роботи з педагогічними кадрами у ЗНЗЗаступники директорів з навчальної роботиПопівський НВК
І-ІІІст.
Савченко І.В., Забіяка І.М.
13.05.2016Засідання творчої групи
вчителів української
мови та літератури
Розвиток творчих здібностей на уроках української мови
та літератури як засіб
формування компетентності
учнів
Члени творчої групиТулущанський
НВК
Удод Н.Ю.,
Забіяка В.В.
18.05.2016Засідання ради методичного кабінетуВідділ освітиСавченко І.В.,
методисти
20.05.2016Засідання творчої групи
працівників
психологічної служби
Особливості психологічного супроводу дітей «групи ризику»Члени творчої групиВідділ освітиБілівщук Н.В.
 
Серпень
26.08.2016МО вчителів предметників, класних керівників, бібліотекарів, вихователів та завідуючих ДНЗ
 
 
Відділ освітиСавченко І.В., методисти РМК
Вересень
14.09.2016Засідання школи молодого вихователяВикористання новітніх освітніх технологій для зміцнення та збереження здоров’я дітейМолоді вихователі  зі стажем роботи до 3-х роківВирівський НВК
І-ІІІст.
Шеіна Л.В.,
Пальчун Н.І.
16.09.2016Семінар заступників директорів з виховної роботиПатріотичне виховання як засіб формування національної свідомості учнівської молодіЗаступники
директорів з виховної
роботи
Великосамбірський
НВК
Козловська І.С.,
Скорик В.С.
21.09.2016Засідання творчої групи учителів біології та хіміїВикористання ІКТ на уроках
хімії та біології як складова
розвитку творчого мислення
школярів
Члени творчої групиСалтиківський НВКШешеня О.А., Шарова Л.Л.
23.09.2016Семінар учителів української мови та літературиВикористання виховних технологій національно- патріотичного спрямування на уроках української мови та літературиВчителі української мови та літературиГружчанський
НВК
Удод Н.Ю.,
Верещака Г.І.
28.09.2016Засідання творчої групи
працівників
психологічної служби
 
Особливості психологічного
супроводу дітей «групи
ризику»
Члени творчої групиКозацький НВКБілівщук
Н. В.,
Кліндухова В.М.
30.09.2016Засідання творчої групи вчителів математикиРозвиток творчих здібностей учнів шляхом впровадження інформаційних технологійЧлени творчої групиЮрівський НВКШешеня О.А.,
Осадчий В.М.
ЖОВТЕНЬ
05.10.2016Семінар-практикум
учителів біології
Використання сучасних
інноваційних моделей
навчання як засіб
формування біологічної
свідомості учнів на уроках та
в позаурочний час
Вчителі біологіїТулущанський НВКШешеня О.А.,
Забіяка В.В.
05.10.2016Засідання творчої групи вихователівВикористання ігрових методик при навчанні дітей читаннюЧлени творчої
групи
Чорноплатівський НВКШеїна Л.В.,
Лященко Л.М.
07.10.2016Засідання творчої групи вчителів
української мови та літератури
Формування когнітивної
компетентності учнів на
уроках української мови
та літератури
Члени творчої групиЗемлянський
НВК
Удод Н.Ю.,
Прочухан Л.М.
07.10.2016Семінар вчителів
трудового навчання
Розвиток творчого й конструктивного мислення учнів на уроках трудового навчання з метою розв’язання завдань проектно-технологічої діяльності
 
Вчителі трудового навчаняВирівський НВК
І-ІІ ст.
Твірітінова І.А.,
Пальчун Н.І.
12.10.2016Засідання творчої групи
вчителів зарубіжної
літератури
Розвиток творчої особистості
учня засобами навчальної
діяльності на уроках
зарубіжної літератури з
використанням інноваційних
технологій. Робота з
обдарованими дітьми
Члени творчої групиШевченківський НВККозловська І.С.,
Яковенко В.М.,
Хилько І.В.
12.10.2016Семінар директорів ЗНЗУправлінський аспект діяльності педколективу в забезпеченні розвитку творчої особистості як основний фактор підвищення якості освітиДиректори ЗНЗЖовтневський НВКБохан О.Г., Савченко І.В.,
Спаський М.І.
19.10.2016Засідання ради методичного кабінетуВідділ освітиСавченко І.В.,
методисти
19.10.2016
 
Семінар працівників
психологічної служби
Психологічна підготовка
учнів до ЗНО
Практичні психологи
та соціальні педагоги
Салтиківський
НВК
Білівщук Н.В.,
Скакун С.М.
28.10.2016Постійно діючий семінар резерву керівних кадрівНаказ як управлінський акт внутрішньошкільного контролю та керівництва
 
 
 
Відділ освітиЗаєць С.О.
ЛИСТОПАД
04.11.2016Засідання творчої групи вчителів математикиІнноваційні технології як засіб виявлення обдарованих учнівЧлени творчої групиВ’язівський НВКШешеня О.А., Цементова О.М.
09.11.2016Засідання школи
молодого вчителя
Самоаналіз уроку як засіб підвищення ефективності
професійної діяльності
вчителя
Молоді вчителі зі
стажем роботи до 3-х років
Дубов’язівський НВКШешеня О.А.,
Савченко А.В.
09.11.2016 Семінар вчителів Захисту ВітчизниОрганізація та методика проведення занять з вогневої підготовкиВчителі Захисту ВітчизниДуханівський НВКТвірітінова І.А.,
Козакова Н.В.
11.11.2016Семінар заступників директорів з навчаьної роботиПедагогічна техніка і сучасні вимоги до неї, шляхи розвитку і удосконаленняЗаступники директорів з навчальної роботиЮрівський НВКСавченко І.В.,
Осадчий В.М.
 
16.11.2016Семінар учителів 4
класу
Комп’ютерні технології
як засіб розвитку
творчої особистості
учнів початкових класів
Учителі 4 класуКозацький НВКУдод Н.В.,
Кліндухова В.М.
18.11.2016Засідання творчої групи
вчителів світової
літератури
Формування комунікативної
компетентності
на уроках
зарубіжної літератури
 
 
Члени творчої групиПопівський НВК
І-ІІ ст.
Козловська І.С.,
Савела Н.М.,
Хилько І.В.
18.11.2016Семінар шкільних бібліотекарівСучасні інформаційні техннології у шкільній бібліотеціШкільні бібліотекаріВідділ освітиТвірітінова І.А.
 
23.11.2016Міжрайонне методичне
об’єднання
Конфліктна ситуація в
шкільному колективі:
проблеми та шляхи
вирішення
Практичні психологи
та соціальні педагоги
(м.Конотоп,
Кролевецький,
Буринський райони )
Попівський НВК
І-ІІІ ст.
Білівщук Н.В.,
Забіяка І.М.
25.11.2016Семінар заступників
директорів з виховної
роботи
Діяльність педагогічного
колективу щодо забезпечення
умов для самореалізації
особистості відповідно до її
здібностей та інтересів
Заступники
директорів з виховної
роботи
Соснівський НВККозловська І.С.,
Кузьменко Н.В.
30.11.2016Засідання школи молодого вихователяСтворення умов для успішного формування логіко-математичної компетентності дошкільниківМолоді вихователі  зі стажем роботи до 3-х роківЛебедівський НВК
 
Шеіна Л.В.,
Зайцева Г.М.
30.11.2016Семінар вчителів англійської мовиВикористання інноваційних технологій на уроках англійської мовиВчителі англійської мовиБочечківський НВКСавченко І.В.,
Внучкова Г.М.
ГРУДЕНЬ
02.12.2016Семінар вчителів
образотворчого
мистецтва
Види i жанри образотворчого
Мистецтва
Вчителі
образотворчого
мистецтва
Сім’янівський
НВК
Білівщук
Н. В.,
Федан С.О.
02.12.2016Семінар-практикум вчителів геграфіїПрактичні роботи як метод формування економіко-географічних понятьВчителі географії та економікиГружчанський НВКЗаєць С.О., Верещака Г.І.
07.12.2016Засідання творчої групи
учителів біології та хімії
Формування особистості,
здатної до навчання та
самовдосконалення, шляхом
використання традиційних
та інноваційних технологій в
умовах реалізації
Державного стандарту
базової і повної загальної
середньої освіти
Члени творчої групиДубов’язівський
НВК
Шешеня О.А.,
Шарова Л.Л.
09.12.2016Семінар директорів ЗНЗВпровадження  інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховний процес як засіб розвитку творчої активності учнів
 
Директори ЗНЗВеликосамбірський НВКБохан О.Г.,
Савченко І.В.,
Скорик В.С.
14.12.2016Засідання творчої групи
вчителів української
мови та літератури
Розвиток мовленнєвої
діяльності учнів на уроках
української мови і
літератури
Члени творчої групиЧорноплатівський
НВК
Удод Н.В.,
Карачун С.І.
15.12.2016Засідання ради методичного кабінетуВідділ освітиСавченко І.В.,
методисти
16.12.2016Семінар працівників
психологічної служби
Робота працівників
психологічної служби з
сім’ями, які опинилися
в складних життєвих
обставинах
Практичні психологи
та соціальні педагоги
Відділ освітиБілівщук Н. В.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Обласні заходи на базі районного методичного кабінету

06.04.2016Дидактично
-методичний
колоквіум
 
Проблеми наступності
дошкільної та початкової
освіти: реалії та
перспективи
Навчальні заклади Конотопського районуМіщенко Л.Б.,
Декунова З.В.,
Шеїна Л.В.,
Удод Н.Ю.
квітеньВивчення
передового
педагогічного
досвіду
Нідзельської С.М.
«Мультимедійне
забезпечення
уроків історії»
Попівська ЗОШ
І-ІІІ ст.
Третьякова О.В.,
Твірітінова І.А.,
Забіяка І.М.,
Нідзельська С.М.
11.10.2016Обласна школа молодого
Вчителя
Сучасні інформаційно-
комп’ютерні технології у
процесі викладання історії:
практичний аспект
Учителі історії (стаж роботи до 3-х років)Загальноосвітні
навчальні
заклади
Конотопського
району
Третьякова О.В.,
Іваненко Н.Е.,
Твірітінова І.А.

 

 1. Робота з кадрами

 

ЗахідТерміни проведенняВідповідальнийПримітка
1Забезпечення оформлення нагородних матеріалів на педагогічних працівників закладів районуПротягом рокуЗаєць С.О.
2Формування кадрового резерву на керівників закладів освітиЛистопад
3Навчання кадрового резерву:
1)    Ознайомлення з новим Порядком державної атестації навчальних закладів
2)    Забезпечення психологічного комфорту у трудовому колективі
3)    Методи і форми прийняття ефективного управлінського рішення
4)    Організація співпраці із закладами, установами, підприємствами організаціями щодо забезпечення ефективного навчально-виховного процесу
 
 
Січень
 
 
 
Квітень
 
 
 
Жовтень
 
 
 
 
Листопад
 
 
Бохан О.Г.
 
 
 
Рудиця О.С.
Білівщук  Н.В.
 
 
Савченко І.В.
 
 
 
 
Бохан О.Г.
4Формування кадрового резерву на працівників відділу освітиГруденьГоловацька Н.І.
5Підготовка списків педагогічних працівників містаВересеньЗаєць С.О.
6Підготовка звітів до Центру зайнятості, моніторинг вакансій по навчальних закладахЩомісяцяЗаєць С.О.
7Оновлення даних про військовозобов’язаних працівників, підготовка відповідної звітностіПротягом рокуЗаєць С.О.
8Підготовка звітів:
83-РВК
9-ДС
85-К
№ 1-черга
 
 
Жовтень
Грудень
Січень
Лютий
 
Заєць С.О.
Головацька Н.І.
Шеїна Л.В.
9Забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних та керівних кадрівПротягом рокуУдод Н.Ю.
10Організація та проведення атестації педагогічних та керівних кадрівЖовтень-квітеньСавченко І.В.
Удод Н.Ю.
11Районна конференція педагогічних працівниківСерпеньСавченко І.В.
12Організація участі педагогічних кадрів у роботі рад керівних кадрів, творчих груп, у семінарах-практикумах, майстер-класах, школах ППДЗа планом РМКСавченко І.В.
 
13Районні етапи конкурсів фахової майстерності, районна виставка педагогічних ідейЗа планом РМКСавченко І.В.
14Контроль за впровадженням системи професійно-педагогічної адаптації молодих фахівців, забезпеченням їх професійного становлення і зростанняВересень-травеньСавченко І.В.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. Основні районні масові заходи з учнями та педагогічними працівниками  загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів

 
13.1  Районні масові  заходи з учнями та вихованцями

№ з/пЗахідТерміни проведенняВідповідальнийПримітка
1Організація відпочинку під час зимових канікул1-10.01Козловська І.С.
2Районний  конкурс  колядок та щедрівок «Різдвяний передзвін»06.01
 
Горбань О.В.
Козловська І.С.
3Заходи до Дня соборності України18-22.01Козловська І.С.
Твірітінова І.А.
4Заходи до Дня пам’яті героїв  Крут29.01Козловська І.С.
Твірітінова І.А.
5Участь у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплінсічень-лютийСавченко І.В.
Козловська І.С.
6Всеукраїнський учнівський конкурс юних суспільствознавців «Кришталева сова»лютийТвірітінова І.А.
7Районний конкурс « Юні нащадки Малевича»лютий-травеньКозловська І.С.
 
8Районний етап Всеукраїнської історико- географічної експедиції «Історія міст і сіл України»лютийГолуб Н.А.
9Всеукраїнський конкурс з англійської мови «Пазл»лютийСавченко І.В.
10Всеукраїнський фестиваль дитячої та юнацької творчості «Чисті роси», «Співограй»лютийПетренко Т.О.
11Огляд військового вишколу в межах районного етапу Всеукраїнської  дитячо-юнацької  військово- патріотичної гри «Джура»лютийГорбань О.В.
Голуб Н.А.
12IV(фінальний) етап IV Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді  імені Тараса Шевченкагрудень-
січень-лютий
Удод Н.Ю.
13Заходи до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав15.02Козловська І.С.
14Заходи до Дня рідної мови21.02Удод Н.Ю.
15Свято «Весела Масляна»березеньГорбань О.В.
Петренко Т.О.
16Шевченківська декадаберезеньУдод Н.Ю.
17Заходи до Міжнародного жіночого дня03-04.03Козловська І.С.
18Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру»березеньШешеня О.А.
19Міжнародний історичний конкурс «Лелека»березень
 
Твірітінова І.А.
20Всеукраїнський конкурс з українознавства «Соняшник»березень-
квітень
Удод Н.Ю.
21Організація відпочинку під час весняних шкільних канікул.24-28.03Козловська І.С.
Горбань О.В.
22Районний етап обласного фестивалю юних пожежниківберезеньКозловська І.С.
Твірітінова І.А.
23Заходи до Дня здоров’я07.04Козловська І.С.
Шеїна Л.В.
24Тиждень правових знаньквітеньТвірітінова І.А.
25Районний захід до Дня театру. Вистава «З Тарасом- через морок»15.04Козловська І.С.
26Тиждень психології18-22.04Білівщук Н.В.
27День пам’яті Чорнобильської трагедії26.04Козловська І.С.
28Районний захід «Славимо Великдень »28.04Горбань О.В.
Петренко Т.О.
Дарій Л.Б.
29Міжнародний фізичний конкурс «Левеня»квітеньШешеня О.А.
30 Районний захід до Дня         Перемоги  «Пам’ять серця»07.05Горбань О.В.
Петренко Т.О.
31Районний захід до дня Європи «Парад Європейських країн»травеньСавченко І.В.
Козловська І.С.
32Заходи до Дня Сім’ї та Дня Матері13.05Козловська І.С.
33Свято останнього дзвоника та свято “Випускник-2016”27 -28.05Методисти РМК
34Районний захід до міжнародного Дня захисту дітей «Хай щастю дитини не буде кінця»01.06Козловська І.С.
Горбань О.В.
35Літня оздоровчо-відпочинкова кампанія 2016червень-
серпень
Козловська І.С.
36День Знань01.09Методисти РМК
37День партизанського руху22.09Козловська І.С.
38Заходи до Дня працівників освіти29.09-30.09Горбань О.В.
39Районний етап Всеукраїнської експедиції «Моя Батьківщина- Україна»вересеньГолуб Н.А.
40Районний етап обласного конкурсу дитячого малюнка «Я люблю свій рідний край. Ми майбутнє твоє, Україно»вересеньПетренко Т.О.
41Районний етап Всеукраїнської дитячо-спортивної військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)вересеньГолуб Н.А.
42Районний етап Всеукраїнського фестивалю дитячої та юнацької творчості «Чисті роси», «Лелеченька»жовтеньГорбань О.В.
Петренко Т.О.
43І та II етапи Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплінжовтень-
грудень
Савченко І.В.
Козловська І.С.
44Районний етап Всеукраїнської акції «Птах року»жовтеньГолуб Н.А.
45Районний етап обласного конкурсу соціальної реклами «Кожна дитина має право на родину»жовтеньГолуб Н.А.
46Районний етап обласного конкурсу творчих робіт «Здорове життя – успіх буття»жовтеньГолуб Н.А.
47Тиждень правових знаньжовтеньТвірітінова І.А.
48Заходи з нагоди відзначення дня української писемності та мовилистопадУдод Н.Ю.
49Веселковий тиждень до Дня народження СПОУлистопадГолуб Н.А.
50Районний захід «На Святого Миколая зірка палає…»груденьКозловська І.С.
Горбань О.В.
51Районні заходи з нагоди новорічно-різдвяних святгруденьКозловська І.С.
Горбань О.В.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.2 Основні  заходи з педагогічними кадрами
 

ЗахідТерміни проведенняВідповідальнийПримітка
1Засідання круглого столу керівних кадрів06.01Бохан О.Г.
Савченко І.В.
2Засідання методичних об’єднань педагогічних працівників05.01Савченко І.В.
Методисти РМК
3Фестиваль ППД «Атестація – досвід, результат, успіх»25.03Савченко І.В.
4Засідання методичних об’єднань вчителів-предметників30.03  Савченко І.В.
Методисти РМК
5 Заключне засідання  районної атестаційної комісії06.04Бохан О.Г.
6Пленарне засідання районної серпневої конференції працівників освіти26.08Бохан О.Г.
Савченко І.В.
7Засідання методичних об’єднань вчителів-предметників30.08Савченко І.В.
8Конкурс «Учитель року-2017»16.11Савченко І.В.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 13.3 Основні спортивно-масові заходи
 
 

 1. ХХІV районні спортивні ігри школярів.

 

1.Легкоатлетичний крос (І-ІІ група)02 жовтня 2015м. Конотоп
2.Міні-футбол (І група, зони)21 вересня 2015За призначенням
3.Міні-футбол (ІІ група, фінал)23 вересня 2015м. Конотоп
4.Міні-футбол (І група, фінал) 28 вересеня 2015м. Конотоп
5.Баскетбол (І група,зони)18 листопада 2015За призначенням
6.Баскетбол (І група, фінал)16 грудня 2015м.Конотоп
7Волейбол (І група, зони)22 січня 2016За призначенням
8Волейбол (фінал, юнаки)29 січня 2016м.Конотоп
9Лижні гонки03 лютого 2016с.Козацьке
10Настільний теніс (І група, зони)05 лютого 2016За призначенням
11Настільний теніс (І-ІІ група, фінал)12 лютого 2016м.Конотоп
12Волейбол (фінал, дівчата)02 березня 2016м.Конотоп
13Футзал (дівчата)04 березня 2016м.Конотоп
14Легкоатлетичне чотириборство (І-ІІ група)27 квітня 2016м.Конотоп
15Легка атлетика (І-ІІ група)11 травня 2016м.Конотоп

 
2.ХХІV обласні спортивні ігри школярів.
 

1.Легкоатлетичний крос8-9 жовтня 2015м. Суми
2.Футбол16-19 жовтня 2015За призначенням
3.Лижні гонкиЛютий-Березеньм.Суми
4.Волейбол (юнаки)05-06 лютогом.Суми
5.Волейбол (дівчата)04-05 березням.Суми
6.Футзал (дівчата)07-09 квітням.Суми
7.Легкоатлетичне чотириборство05-07 квітням.Суми
8.Легка атлетика20-22 травням.Суми

 
 
 
 
 
 
 

 1. План роботи групи централізованого господарського обслуговування відділу освіти на 2016 рік
№ з/пЗаходиТермін виконанняВідповідальнийПримітка
1.Укладення угод з :
1.1.ПАТ «Сумигаз», ПАТ
«Сумиобленерго», КП ВУВКГ, ТОВ
«Юпитер», ТОВ «Будівельна справа».
1.2.Подання  звітів за використання електроенергії, газу, води.
1.3. з Подання вітності в ЦСУ.
1.4.Надання інформації про аналіз фактичного використання енергоносіїв до фінуправління та відділу містобудування, архітектури та ЖКХ.
1.5.Планування реконструкцій,
капітальних та поточних ремонтів в ЗНЗ.
СіченьКлінгерт
Жолинська
Жижкун
2.2.1.Проведення ТО та страхування автобусів Юрівського НВК, Попівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.», Дубов’язівського НВК.
2.2. Подання звітів за використання електроенергії, газу, води.
2.3. з Подання вітності в ЦСУ.
2.4.Надання інформації про аналіз фактичного використання енергоносіїв до фінуправління та відділу містобудування, архітектури та ЖКХ.
2.5.У разі находження коштів, укладення угод з проектними організаціями на виконання проектних робіт  та угод з будівельними організаціями на виконання будівельних робіт.
ЛютийКлінгерт
Жолинська
Жижкун
3.3.1. Подання звітів за використання електроенергії, газу, води.
3.2. Подання звітності в ЦСУ.
3.3.Надання інформації про аналіз фактичного використання енергоносіїв до фінуправління та відділу містобудування, архітектури та ЖКХ.
3.4.У разі находження коштів, укладення угод з проектними організаціями на виконання проектних робіт  та угод з будівельними організаціями на виконання будівельних робіт.
БерезеньКлінгерт
Жолинська
Жижкун
4.4.1.Проведення ТО та страхування автобусів Духанівського НВК, Козацького НВК, Бочечківського НВК, Чорноплатівського НВК, Юрівського НВК, Лебедівського НВК, Шпотівського НВК, Салтиківського НВК.
4.2. Подання звітів за використання електроенергії, газу, води.
4.3. Подання звітності в ЦСУ.
4.4.Підготовка котелень до закінчення опалювального сезону.
4.5.Надання інформації про аналіз фактичного використання енергоносіїв до фінуправління та відділу містобудування, архітектури та ЖКХ.
4.6.У разі находження коштів, укладення угод з проектними організаціями на виконання проектних робіт  та угод з будівельними організаціями на виконання будівельних робіт.
КвітеньКлінгерт
Жолинська
Жижкун
5.5.1.Складання планів ремонтних робіт навчальних закладів до початку нового 2016-2017 навчального року.
5.2. Подання звітів за використання електроенергії, води.
5.3. Подання звітності в ЦСУ.
5.4. Надання інформації про аналіз фактичного використання енергоносіїв до фінуправління та відділу містобудування, архітектури та ЖКХ.
5.5. У разі находження коштів, укладення угод з проектними організаціями на виконання проектних робіт  та угод з будівельними організаціями на виконання будівельних робіт.
ТравеньКлінгерт
Жолинська
Жижкун
6.6.1.Зняття на повірку лічильників та коректорів газу В.Самбірського НВК, Соснівського НВК, Тулущанського НВК. 6.2.Проведення ТО та страхування автобуса Шевченківського НВК.
6.3. Подання звітів за використання електроенергії, води.
6.4. Подання звітності в ЦСУ.
6.5.Перезарядка вогнегасників.
6.6.Надання інформації про хід виконання ремонтних робіт в закладах освіти. 6.7.Надання інформації про аналіз фактичного використання енергоносіїв до фінуправління та відділу містобудування, архітектури та ЖКХ.
6.8. У разі находження коштів, укладення угод з проектними організаціями на виконання проектних робіт та угод з будівельними організаціями на виконання будівельних робіт.
ЧервеньКлінгерт
Жолинська
Жижкун
7.7.1.Зняття на повірку сигналізаторів газу В.Самбірського НВК, Соснівського НВК, Тулущанського НВК.
7.2. Подання звітів за використання електроенергії, води.
7.3. Подання звітності в ЦСУ.
7.4. Надання інформації про хід виконання ремонтних робіт в закладах освіти. 7.5.Надання інформації про аналіз фактичного використання енергоносіїв до фінуправління та відділу містобудування, архітектури та ЖКХ.
7.6.У разі находження коштів, укладення угод з проектними організаціями на виконання проектних робіт  та угод з будівельними організаціями на виконання будівельних робіт.
ЛипеньКлінгерт
Жолинська
Жижкун
8.8.1.Проведення ТО та страхування автобусів Юрівського НВК, Попівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.»,Дубов’язівського НВК.
8.2. Подання звітів за використання електроенергії, води.
8.3. Подання звітності в ЦСУ.
8.4.Надання інформації про хід виконання ремонтних робіт в закладах
освіти.
8.5.Підведення підсумків виконаних ремонтних робіт по навчальним закладам до початку нового 2016-2017 навчального року.
8.6.Надання інформації про аналіз фактичного використання енергоносіїв до фінуправління та відділу містобудування, архітектури та ЖКХ.
8.7.У разі находження коштів, укладення угод з проектними організаціями на виконання проектних робіт та угод з будівельними організаціями на виконання будівельних робіт.
СерпеньКлінгерт
Жолинська
Жижкун
9.9.1.Встановлення після повірки лічильників та коректорів газу В.Самбірського НВК, Соснівського НВК, Тулущанського НВК. Здача звітів за використання електроенергії, води.
9.2. Подання звітності в ЦСУ.
9.3. Подання інформації про аналіз фактичного використання енергоносіїв до фінуправління та відділу містобудування, архітектури та ЖКХ.
9.4. У разі находження коштів, укладення угод з проектними організаціями на виконання проектних робіт  та угод з будівельними організаціями на виконання будівельних робіт.
ВересеньКлінгерт
Жолинська
Жижкун
10.10.1.Проведення ТО та страхування автобусів Духанівського НВК, Козацького НВК, Бочечківського НВК, Чорноплатівського НВК, Юрівського НВК, Лебедівського НВК, Шпотівського НВК, Салтиківського НВК.
10.2. Подання  звітів за використання електроенергії, води.
10.3. Подання звітності в ЦСУ.
10.4.Надання інформації про аналіз фактичного використання енергоносіїв до фінуправління та відділу містобудування, архітектури та ЖКХ.
10.5. У разі находження коштів, укладення угод з проектними організаціями на виконання проектних робіт  та угод з будівельними організаціями на виконання будівельних робіт.
ЖовтеньКлінгерт
Жолинська
Жижкун
11.11.1.  Подання звітів за використання електроенергії, газу, води.
11.2. Подання звітності в ЦСУ.
11.3.Надання інформації про аналіз фактичного використання енергоносіїв до фінуправління та відділу містобудування, архітектури та ЖКХ.
11.4.У разі находження коштів, укладення угод з проектними організаціями на виконання проектних робіт  та угод з будівельними організаціями на виконання будівельних робіт.
ЛистопадКлінгерт
Жолинська
Жижкун
12.12.1.Проведення ТО та страхування автобуса Шевченківського НВК.
12.2.  Подання звітів за використання електроенергії, газу, води.
12.3. Подання звітності в ЦСУ.
12.4.Надання інформації про аналіз фактичного використання енергоносіїв до фінуправління та відділу містобудування, архітектури та ЖКХ.
12.5. У разі находження коштів, укладення угод з проектними організаціями на виконання проектних робіт  та угод з будівельними організаціями на виконання будівельних робіт.
ГруденьКлінгерт
Жолинська
Жижкун

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. План роботи централізованої бухгалтерії відділу освіти

                                       на 2016 рік
 

№ п/пЗмістТермін виконанняВиконавецьПримітка
1Ведення касової книги, журналу реєстрації прибуткових та видаткових касових ордерів, складання касової звітності.ЩоденноСпеціаліст
централіз.
бухгалтерії
 
 
 
2Запис касових операцій до картки аналітичного обліку.ЩоденноСпеціаліст
централіз.
бухгалтерії
 
 
 
3Складання меморіального ордеру №1 (Накопичувальна відомість за касовими операціями)ЩомісячноГоловний
бухгалтер
 
 
4Видача довіреностей на отримання товарно – матеріальних цінностей.ЩоденноГоловний
бухгалтер
 
 
5Здійснювати нарахування та контроль за своєчасністю виплати матеріальної допомоги дітям-сиротам, яким виповнилося 18 років.ПостійноГоловний
бухгалтер
 
 
6Проводити нараховування комісії банкам за розрахунково-касове обслуговування в розрізі закладів освітиЩомісячно 
Головний
бухгалтер
 
 
 
7Здійснювати облік нарахування і виплат відпускних та компенсації вартості харчування осіб постраждалих внаслідок ЧАЕС. Складати необхідну звітність. Здавати розрахунки в управління праці та соціального захисту населення.ЩомісячноВідділ
зарплати
 
 
8Реєстрація юридичних та фінансових зобов’язань в управлінні Державної казначейської служби
 
ЩоденноСпеціаліст
централіз.
бухгалтерії
 
 
 
9Друкування платіжних доручень для перерахування коштів з загального фондуЩоденноСпеціаліст
централіз.
бухгалтерії
 
 
 
10Проведення звірки юридичних зобов’язань з управлінням Державної казначейської службиЩомісячноГоловний
бухгалтер
 
 
11Реєстрація платіжних дорученьЩоденноСпеціаліст
централіз.
бухгалтерії
 
 
 
12Складання меморіальних ордерів по всіх КФКЩомісячноСпеціаліст
централіз.
бухгалтерії
 
 
 
13Ведення касових та фактичних видатківЩоденноСпеціаліст
централіз.
бухгалтерії
 
 
 
14Формування та звірка балансу та рахунків, головної книгиЩомісячноЗаст. гол.
бухгалтера
 
 
15Складання звіту по формі 2МЩоквартальноГоловний
бухгалтер
 
 
16Здійснювати приймання первинної документації від постачальників для подальшого перерахування коштівЩоденноГоловний
бухгалтер
 
 
17Здійснення контролю за своєчасністю і правильністю оформлення документівЩоденноГоловний
бухгалтер
 
 
18Складання меморіальних ордерів № 6, 4 – розрахунки з постачальниками та підрядчикамиЩомісячноГоловний
бухгалтер
 
 
19Складання звіту за формою 7-км «Про кредиторську заборгованість бюджетних установ»Щомісячно
щоквартально
Головний
бухгалтер
 
 
20Здійснення контролю за виконанням укладених договорівЩоденноГоловний
бухгалтер
 
 
21Проведення звірки з постачальниками та підрядчикамиЩоквартальноЗаст. гол.
бухгалтера
 
 
22Приймання звітів про рух матеріальних цінностей і сальдових відомостей від матеріально-відповідальних осіб закладів освітиЩомісячноМатеріальний
відділ
 
 
22Перевірка правильності складання та оформлення наданих документівЩомісячноМатеріальний
відділ
 
 
23Приймання, перевірка та обробка авансових звітів підзвітних осібЩоденноСпеціаліст
централіз.
бухгалтерії
 
 
 
24Складання меморіального ордеру №9, 17, 13, 8ЩомісячноСпеціаліст
централіз.
бухгалтерії
 
 
 
25Запис даних про рух матеріальних цінностей по регістрах аналітичного обліку, складання оборотних відомостей і їх звірка з регістрами синтетичного облікуЩомісячноМатеріальний
відділ
 
 
26Звірка даних обліку у відповідальних осіб з бухгалтерським обліком на перше число місяцяЩомісячноМатеріальний
відділ
 
 
27Вибіркові перевірки матеріальних цінностей в закладах освіти, правильності ведення книг складського облікуЩомісячноМатеріальний
відділ
 
 
28Складання та подання статистичної та податкової звітностіЩомісячно, щоквартально, за рікСпеціаліст централіз.
бухгалтерії
29Проведення річної інвентаризації по всіх закладах освітиРічнаМатеріальний відділ
30Проводити перевірки залишків продуктів харчування в коморах, на харчоблоці та відповідності кількості дітей в групах дошкільних закладів складеній меню-вимозіЩоквартальноВідділ
харчування
 
 
31Здійснювати облік надходження та видатків продуктів харчування по дошкільних закладахЩомісячноВідділ
харчування
 
 
32Здійснювати облік фактичного відвідування дітьми дошкільних закладів та надходження батьківської плати за відвідування закладівЩомісячноВідділ
харчування
 
 
33Проводити облік фактичного відвідування дошкільних закладів дітьми пільгових категорій та надання даних для звітуЩомісячноВідділ
харчування
 
 
34Звіряти з комірниками наявність продуктів харчування з даними бухгалтерського обліку згідно книги обліку руху продуктів харчуванняЩокварталуВідділ
харчування
 
 
35Надавати дані для проведення перерахунку коштів в дохід бюджету строк дії яких вичерпаноДо закінчення терміну діїСпеціаліст
централіз.
бухгалтерії
 
 
 
36Складати меморіальні ордери №11, 12 ,15ЩомісячноСпеціаліст
централіз.
бухгалтерії
 
 
 
37Вивчення нової законодавчої базиПостійноСпеціаліст
централіз.
бухгалтерії
 
 
 
38Проводити щорічну інвентаризацію продуктів харчування в коморах навчальних закладівЖовтеньВідділ
харчування
 
 
39Здійснення прийому та контролю первинної документації з відповідних ділянок бухгалтерського обліку і приготування їх до об рахункової обробкиЩоденноСпеціаліст
централіз.
бухгалтерії
 
 
 
40Проведення контролю законності, своєчасності і правильності оформлення документівЩоденноСпеціаліст
централіз.
бухгалтерії
 
 
 
41Складання необхідної бухгалтерської звітності і представлення її у встановлені терміни до відповідних органівЩомісячно, щоквартальноСпеціаліст
централіз.
бухгалтерії
 
 
 
42Складання книги і відомості по балансовому рахунку №323, 324 і меморіального ордера №2ЩомісячноСпеціаліст
централіз.
бухгалтерії
 
 
 
43Складання форми 4-1км, 4-2км, звіт «Про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги та отриманих за іншими джерелами власних надходжень, форми 7-км, звіт «Про заборгованість бюджетних організацій»Щомісячно, щоквартальноГоловний
бухгалтер
 
 
44Складання звіту «Про обсяги реалізованих послуг» до управління статистикиЩоквартальноВідділ
харчування
 
 
45Складання кошторисів по закладах освіти по спеціальному рахунку і здійснення постійного контролю за видатками закладів згідно кошторису, формування зведеного кошторисуГрудень-січеньЕкономічний
відділ
 
 
46Внесення змін до спеціального фонду кошторису при надходженні спонсорської та благодійної допомогиПостійноЕкономічний
відділ
 
 
47Надання державному казначейству погоджені з фінвідділом довідки та зведені дані з належним обґрунтуванням, щодо внесення змін у річний розпис призначень бюджету за спеціальним фондомПостійноЕкономічний
відділ
 
 
48Надання у фінвідділ погодження на використання коштів по спеціальному рахункуЩотижняЕкономічний
відділ
 
 
49Друкування банківських документів по спеціальному рахункуЩоденноСпеціаліст
централіз.
бухгалтері
 
 
 
50Складання уточнених кошторисів по закладах освіти по спеціальних коштахПо мірі необхідностіЕкономічний
відділ
 
 
51Складання бюджетних запитівПостійноЕкономічний
відділ
 
 
52Перетарифікація  в  зв’язку  з  підвищенням  посадових  окладівПри підвищенні мін.зарплати -січень,квітень, липень,
вересень, жовтень,
грудень
Відділ
заробітної
плати
 
 
 
53Перетарифікація  в зв’язку зі змінамиЗа наслідками атестації, при здобутті освіти, при зміні на- вантаженняВідділ
заробітної
плати
 
 
 
54Нарахування заробітної плати за 1 та 2 половину місяця працівникам відділу освітиЩомісячноВідділ
заробітної
плати
 
 
 
55Складання звітності до Пенсійного фондуЩокварталуВідділ
заробітної
плати
 
 
 
56Складання звіту  1ДФ до Державної податкової інспекціїЩокварталуВідділ
заробітної
плати
 
 
 
57Видача довідок: на отримання кредиту, субсидії, для отримання пенсії, для поїздки за кордон, в центр зайнятостіНа замовленняВідділ
заробітної
плати
 
 
 
58Формування меморіального ордеру №5ЩомісячноВідділ
заробітної
плати
 
 
 
59Складання заяви-розрахунку по листках непрацездатності до фонду соц.страхування з тимчасової втрати працездатностіЩомісячноВідділ
заробітної
плати
 
 
 
60Складання заявок в Конотопське УДКСУ для отримання коштівПри виплаті зарплатиГоловний
бухгалтер
 
 
61Облік нарахування і перерахування сум в розрізі кожного закладу по рахунках бухгалтерського облікуЩомісячноВідділ
заробітної
плати
 
 
 
62Надання інформації для статистичної звітностіЩомісячноВідділ
заробітної
плати
 
 
 
63 Вивчення нормативно-правової бази
 
ПостійноВідділ
заробітної
плати
 
 
 
64Оформлення документів за надані послуги оренди: рахунки, акти виконаних робітЩомісячноСпеціаліст
централіз.
бухгалтерії
 
 
 
65Облік даних по енергоносіях згідно виписаних рахунківЩомісячноСпеціаліст
централіз.
бухгалтерії
 
 
 
66Внесення змін до штатного розпису при зміні мінімальної заробітної платиСічень,кві-тен, липень,
вересень, жовтень,
грудень
Економічний
відділ
 
 
67Складання звіту з праці 1-ПВЩоквартально, щомісячноСпеціаліст
централіз.
бухгалтерії
 
 
 
68Складання звіту з праці 6-ПВРічнаСпеціаліст
централіз.
бухгалтерії
 
 
 
69Складання кошторису по всіх закладах освітиСіченьЕкономічний
відділ
 
 
70Надання інформації в вищестоящі установи на підставі листівПостійноГоловний
бухгалтер
 
 
71Планування  здійснення процедур закупівель відповідно до затвердженого кошторису на 2016 рікДо 01.02.2016Голова
Тендерного
комітету
 
 
 
72Складання та затвердження річного плану державних закупівель  здійснення вибору процедури закупівлі;До 10.01.2016Голова
Тендерного
комітету
 
 
 
73Ведення та оформлення протоколів засідань комітету, інформування членів комітету стосовно організаційних питань його діяльності;ПостійноГолова тендерного комітету
74Організація проведення процедури закупівель та попередньої кваліфікації учасників;
забезпечення рівних умов для всіх учасників, об’єктивного та чесного вибору переможця;
Протягом рокуГолова
Тендерного
комітету
 
 
 
75Надання документацій конкурсних торгів особам, які звернулися з відповідним запитомПротягом рокуГолова
Тендерного
комітету
 
 
 
76Надання роз’яснення особам, що виявили намір взяти участь у процедурі закупівлі, щодо змісту документації конкурсних торгів (кваліфікаційної документації);
 
Протягом рокуГолова
тендерного
комітету
 
 
 
77Організація приймання, зберігання, розкриття пропозиції конкурсних торгів (цінових та кваліфікаційних пропозицій);
 
Протягом рокуГолова
тендерного
комітету
 
 
 
78Забезпечення складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань державних закупівель, визначених Законом;
 
ПостійноГолова тендерного комітету
79Оприлюднення інформації про здійснення закупівель відповідно до вимог Закону;
 
Протягом рокуГолова
тендерного
комітету
 
 
 
80Ведення необхідної звітності щодо здійснення процедур закупівель відповідно до вимог законодавства;
 
ЩоквартальноГолова
Тендерного
комітету
 
 
 
81Забезпечення надання інформації, у тому числі документів, необхідних для розгляду скарг, які було подано до органу оскарження;
 
За потребиГолова
Тендерного
комітету
 
 
 
82Складання проектів договорів з переможцями за проведеними процедурами закупівліПротягом рокуГолова
Тендерного
 
комітету
 
 
 
 
83Складання договорів на закупівлю товарів, робіт і послуг без проведення процедур закупівель та погодження їх в Конотопській міській раді;Протягом рокуСпеціаліст
централіз.
бухгалтерії
 
 
 
84Складання фінансової звітностіЩоквартальноГол.
бухгалтер
 
 
85Складання податкової звітності: податковий звіт про використання коштів неприбуткових установ та організацій; звіт про суми податкових пільг; податкова декларація екологічного податкуЩоквартальноЗаст. гол.
бухгалтера
 
 
86Здійснення  контролю за веденням бухгалтерського та податкового облікуПостійноГол.
бухгалтер
 
 
87Вивчення законодавчо-нормативної базиПостійноГол.
бухгалтер
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. Робота комітету з конкурсних торгів відділу освіти

 на 2016 рік
 

№ з/пЗахідТермін проведенняВідповідальнийВідмітка
1Планування  здійснення процедур закупівель відповідно до затвердженого кошторису на 2016 рікДо 01 лютогоЛуценко А.А.; Хайлук В.В. 
2Складання та затвердження річного плану державних закупівель, здійснення вибору процедури закупівліДо 01 лютогоХайлук В.В.; Радько К.О. 
3Проведення процедури закупівель та попередньої кваліфікації учасників, забезпечення рівних умов для всіх учасників, об’єктивного та чесного вибору переможцяПротягом рокуХайлук В.В.; Радько К.О. 
4Надання роз’яснення особам, що виявили намір взяти участь у процедурі закупівлі, щодо змісту документації конкурсних торгів (кваліфікаційної документації)Протягом рокуХайлук В.В.; Радько К.О. 
5Організація приймання, зберігання, розкриття пропозиції конкурсних торгів (цінових та кваліфікаційних пропозицій)Протягом рокуХайлук В.В.; Радько К.О. 
6Проведення переговорів з учасниками при проведенні переговірної процедури; оформлення документів, необхідних для погодження застосування процедури закупівлі  у встановленому законодавством порядку
 
Січень – лютийХайлук В.В.; Радько К.О. 
7Забезпечення складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань державних закупівель, визначених Законом
 
 
ПостійноХайлук В.В.; Радько К.О.
8Оприлюднення інформації про здійснення закупівель відповідно до вимог ЗаконуПротягом рокуХайлук В.В.; Радько К.О. 
9Ведення необхідної звітності щодо здійснення процедур закупівель відповідно до вимог законодавстваЩоквартальноРадько К.О.
10Забезпечення надання інформації, у тому числі документів, необхідних для розгляду скарг, які було подано до органу оскарженняЗа потребиХайлук В.В. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Поділитися