Методичні рекомендації щодо підготовки школярів до участі в ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з АСТРОНОМІЇ в 2016-2017 навчальному році

 
Інструктивні рекомендації щодо проведення ІІ етапу
Всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії
в 2016-2017 навчальному році
Документом, що визначає мету, завдання, структуру, технологію проведення Всеукраїнських олімпіад є Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності  (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.09.2011 № 1099), яким повинні керуватися оргкомітети та журі під час проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії
в 2016-2017 навчальному році.

 1. У ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії беруть участь учні 8-11 класів, що стали переможцями І етапу.
 2. Учні 8-9 класів виконують завдання 10-го класу.
 3. Час на виконання завдань з астрономії – 3 години (180 хвилин).
 4. Оргкомітетами забезпечуються однакові умови виконання запропонованих завдань для всіх учасників та дотримання однакових вимог при перевірці робіт.
 5. Звертаємо увагу, що коректування змісту завдань неприпустиме. Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з астрономії (відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності) розроблені Сумським інститутом післядипломної педагогічної освіти та є його інтелектуальною власністю.
 6. Оргкомітетами здійснюються всі необхідні заходи щодо забезпечення секретності змісту завдань та публічного оголошення тексту завдань.
 7. Зміст завдань копіюється індивідуально для кожного учня
  (з розрахунку по 2 аркуші формату А-4, кольоровий друк з двох сторін). Оприлюднюють його безпосередньо перед початком олімпіади.
 8. Під час виконання завдань не дозволяється користуватися довідковою літературою, таблицями. Для обчислень учні можуть використовувати калькулятор.
 9. Для виконання завдань кожен учень на початок олімпіади повинен мати: ручку, олівець, лінійку, гумку.
 10. При виконанні письмових робіт, які підлягають шифруванню, забороняється використання будь-яких позначок, різних кольорів написання, які сприяли б дешифруванню роботи.
 11. Журі перевіряє тільки завдання, що записані у чистовик учасника олімпіади. Чернетка членами журі не розглядається.
 12. Перед початком змагання оргкомітет повідомляє учасників про строки подання апеляцій.
 13. Заяви, подані до апеляційної комісії, розглядаються протягом установленого періоду часу до підбиття остаточних підсумків змагань.

 
Критерії оцінювання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади
з астрономії в 2016-2017 навчальному році
При оцінюванні виконаних завдань з астрономії: максимальна кількість балів, яку може отримати учасник ІІ етапу олімпіади з астрономії – 38 балів.
Під час оцінювання не враховується раціональність або нераціональність розв’язань. Знаходження декількох способів правильного виконання одного завдання не призводить до збільшення максимальної кількості балів за виконання даного завдання.
Завдання та методичні рекомендації щодо підготовки школярів
до ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії
в 2016-2017 навчальному році
Для успішного виконання завдань на момент проведення олімпіади учні
10 (8-9)-ого та 11-ого класів повинні опрацювати такі розділи програми з астрономії (питання, виділені напівжирним шрифтом, пропонуються тільки учням 11-го класу):

 1. Зоряне небо та рухи світил.
  • Зоряне небо.

Зоряне небо та небесна сфера. Сузір’я та найяскравіші зорі на небі й у північній півсфері. Добове обертання небесної сфери. Зміна вигляду зоряного неба в різні пори року. Орієнтування за Сонцем, сузір’ями і Полярною зорею на місцевості й за часом.
Одиниці відстаней в астрономії. Паралакс: річний, добовий. Видима зоряна величина, абсолютна зоряна величина та зв’язок між ними.

 • Небесна сфера і добовий рух світил.

Точки і лінії небесної сфери. Залежність висоти полюса світу від географічної широти місця спостереження.
Горизонтальна та екваторіальні системи координат. Явища, пов’язані з добовим обертанням Землі: схід та захід світил, кульмінації світил (моменти кульмінацій та висоти). Рефракція. Зоряні каталоги і карти.
Видимий рух Сонця. Екліптика.

 • Час та календар.

Принципи вимірювання часу (шкали вимірювання і системи відліку). Зоряний час. Сонячний час: справжній і середній. Рівняння часу. Шкала всесвітнього часу. Шкала атомного часу. Координований всесвітній час. Системи відліку: місцевий, всесвітній, поясний час та зв’язок між ними. Лінія зміни дат. Літній та зимовий час. Календар. Сонячні, місячні та місячно-сонячні календарі. Юліанський та григоріанський календарі.

 • Закони руху небесних тіл.

Закони Кеплера. Елементи орбіт небесних тіл та їх геометричне подання. Узагальнення законів Кеплера. Космічні швидкості на поверхнях небесних тіл та у просторі. Рух штучних супутників і автоматичних міжпланетних станцій.
Видимий рух планет. Планетні конфігурації, синодичні та сидеричні періоди. Рух Місяця. Сонячні та місячні затемнення, частота і умови видимості. Припливні явища.
Використання законів руху для визначення відстаней до тіл Сонячної системи, а також розмірів і мас небесних тіл.

 1. Методи та засоби астрономічних досліджень.

2.1 Електромагнітне випромінювання небесних тіл.
Електромагнітний спектр. Спектри небесних тіл. Поглинання світла в міжзоряному просторі та вікна прозорості атмосфери Землі.
Розвиток всехвильової астрономії: гамма, рентгенівська, ультрафіолетова, оптична, інфрачервона, радіоастрономія.

 • Засоби астрономічних досліджень.

Оптичні телескопи. Формула збільшення телескопа, а також роздільна здатність та проникна сила. Недоліки оптичних телескопів.
Радіотелескопи. Радіоінтерферометри з наддовгою базою.
Найбільші телескопи в Україні та у світі. Астрономічні обсерваторії.
Космічні телескопи та обсерваторії. Принцип реєстрації нейтрино. Нейтринні обсерваторії.

 • Методи астрономічних досліджень.

Астрофотометрія. Основні поняття фотометрії. Зв’язок між освітленістю і видимою зоряною величиною (формула Погсона).
Астроспектроскопія. Основні поняття спектроскопії. Закон випромінювання Планка. Види спектрів космічних об’єктів. Спектральні прилади. Принцип визначення хімічного складу та температури космічних тіл.
Ефект Доплера. Визначення променевої швидкості за спектром.
Приймачі випромінювання в астрономії.

 1. Сонячна система.

3.1 Планети Сонячної системи.
Історія вивчення, склад і будова Сонячної системи.
Подібність та відмінність між планетами земної групи та планетами-гігантами. Планети земної групи. Фізичні та орбітальні характеристики.
Фізичні характеристики Землі. Внутрішня будова Землі. Будова атмосфери. Рухи в оболонках Землі. Полярні сяйва на Землі та інших планетах. Клімат. Причини змін пір року.
Місяць: фізичні характеристики та проблеми походження. Рельєф та фізичні умови на поверхні.
До пакету завдань будуть включені:

 • розрахункові завдання на застосування теоретичних знань;
 • якісні завдання на розпізнавання астрономічних об’єктів та пояснення астрономічних явищ;
 • на виявлення навичок спостережень неозброєним оком та за допомогою простих телескопічних засобів;
 • на виявлення навичок роботи з каталогами;
 • на ознайомленість учнів з результатами нових астрономічних досліджень.
Поділитися