Методичні рекомендації щодо підготовки школярів до участі в ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з ФІЗИКИ в 2016-2017 навчальному році

 
Інструктивні рекомендації щодо проведення ІІ етапу
Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики
в 2016-2017 навчальному році
Документом, що визначає мету, завдання, структуру, технологію проведення Всеукраїнських олімпіад є Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.09.2011 № 1099), яким повинні керуватися оргкомітети та журі під час проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики у 2015-
2016 навчальному році.

 1. У ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики беруть участь учні 7-11 класів, що стали переможцями І етапу.
 2. Час на виконання завдань з фізики для учнів 7-го класу – 3 години
  (180 хвилин), 8-11 класів – 4 години (240 хвилин).
 3. Оргкомітетами забезпечуються однакові умови виконання запропонованих завдань для всіх учасників та дотримання однакових вимог при перевірці робіт.
 4. Звертаємо увагу, що коректування змісту завдань неприпустиме. Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з фізики (відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності), розроблені Сумським інститутом післядипломної педагогічної освіти та є його інтелектуальною власністю.
 5. Оргкомітетами здійснюються всі необхідні заходи щодо забезпечення секретності змісту завдань та публічного оголошення тексту завдань.
 6. Зміст завдань копіюється індивідуально для кожного учня (з розрахунку: по 1 аркушу формату А-4 (7, 8, 9, 10, 11 класи) та оприлюднюються безпосередньо перед початком олімпіади.
 7. Під час виконання завдань не дозволяється користуватися довідковою літературою, таблицями. В процесі обчислення учні можуть використовувати калькулятори.
 8. Для виконання завдань кожен учень на початок олімпіади повинен мати: ручку, олівець, лінійку, гумку.
 9. При виконанні письмових робіт, які підлягають шифруванню, забороняється використання будь-яких позначок, різних кольорів написання, які сприяли б дешифруванню роботи.
 10. Журі перевіряє тільки завдання, що записані в чистовик учасника олімпіади. Чернетка членами журі не розглядається.
 11. Перед початком змагання оргкомітет повідомляє учасників про строки подання апеляцій.
 12. Заяви, подані до апеляційної комісії, розглядаються протягом установленого періоду часу до підбиття остаточних підсумків змагань.

 
Критерії оцінювання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади
з фізики в 2016-2017 навчальному році
 
При оцінюванні завдань олімпіадних робіт з фізики: максимальна оцінка за кожне правильно розв’язане завдання – 5 балів, максимальна кількість балів, яку може отримати учасник ІІ етапу олімпіади з фізики – 25 балів (8-11 клас),
20 (7 клас).
Під час оцінювання не враховується раціональність або нераціональність розв’язань. Знаходження декількох способів правильного виконання одного завдання не призводить до збільшення максимальної кількості балів за виконання даного завдання.
Завдання та методичні рекомендації щодо підготовки школярів
до ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики
в 2016-2017 навчальному році
 
Для успішного виконання завдань на момент проведення ІІ етапу олімпіади учні повинні опрацювати:

Клас 
7За програмою 7-го класу: розділи «Фізика як природнича наука. Пізнання природи», «Механічний рух» (крім знань про механічні коливання)
8За програмою 7-го класу: розділи «Фізика як природнича наука. Пізнання природи», «Механічний рух», «Взаємодія тіл. Сила», «Механічна робота та енергія».
За програмою 8-го класу: розділ «Теплові явища. Теплові машини і  механізми» (крім знань про згорання палива та принципу дії теплових двигунів)
9За програмою 7-го класу: розділи «Починаємо вивчати фізику», «Будова речовини», «Світлові явища».
За програмою 8-го класу: розділи «Механічний рух», «Взаємодія тіл», «Робота і енергія», «Кількість теплоти. Теплові машини».
За програмою 9-го класу: розділи «Електричне поле», «Електричний струм» (крім знань про електричний струм у напівпровідниках та газах).
10Знання за програмою основної школи (7-9 клас)
За програмою 10-го класу:
механіка: розділи «Кінематика», «Динаміка» (крім знань про рух рідин та умови рівноваги тіла).
11Знання за програмою основної школи (7-9 клас),.
За програмою 10-го класу:
механіка: розділи «Кінематика», «Динаміка», «Закони збереження в механіці», «Механічні коливання та хвилі», «Релятивістська механіка». молекулярна фізики та термодинаміка: розділи «Властивості газів, рідин, твердих тіл», «Основи термодинаміки».
За програмою 11-го класу:
електродинаміка: розділи «Електричне поле», «Електричний струм» (крім знань про електричний струм у напівпровідниках та вакуумі).
Поділитися