Методичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ (технічні та обслуговуючі види праці) у 2016-2017 навчальному році

 
Інструктивні рекомендації щодо ІІ етапу Всеукраїнської
учнівської олімпіади з трудового навчання
у 2016-2017 навчальному році
Документами, що визначають мету, завдання, структуру, технологію проведення Всеукраїнських олімпіад є Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності (наказ Міністерства освіти і  науки  України  від 22.09.2011 № 1099, зареєстровано  в Міністерстві юстиції України 17.11.2011  № 1318/20056), наказ Міністерства освіти і науки України
від 19.08.2016 № 1006 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних дисциплін у 2016-2017 навчальному році».
Олімпіада проводиться у межах одного міста (селища міського типу, селища, села). У ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання беруть участь учні 8-11 класів. За бажанням учасник має право на загальних засадах брати участь у змаганнях серед учнів старших (порівняно з класом (курсом) фактичного навчання) класів (курсів) у межах визначених вікових груп кожного навчального  предмета.
ІІ етап олімпіади складається з трьох турів: комплексної роботи, захисту проекту та творчого (теоретичного) туру.
Відповідальність за збереження інформації (конфіденційність) покладається на методиста управління (відділу) освіти який, опікується  проведенням  олімпіади з трудового навчання в районі (місті).
Відповідальним у районі (місті) необхідно надати методисту Сумського ОІППО креслення з описом необхідних інструментів та матеріалів, що були використані під час виконання комплексної практичної роботи в 9, 11 класах з технічних та обслуговуючих видів праці (відсутність друкованої інформації про практичну роботу дає підставу вважати, що в рамках олімпіади практичний тур не проводився).
Критерії оцінювання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання у 2016-2017 навчальному році
У творчому (теоретичному) турі учасникам, протягом 1 год. (тут і надалі береться астрономічний час), буде запропоновано дати відповіді на тести та
1 запитання творчого характеру. Наприклад: проаналізувати запропоновані матеріали та вибрати один з них для виготовлення певного виробу; із запропонованих варіантів вирішення завдання обрати оптимальний чи запропонувати свій варіант; проаналізувати переваги і недоліки окремих пристроїв, інструментів, матеріалів тощо.
Для виконання творчого (теоретичного) завдання, хлопці 9 та 11 класів повинні мати прості олівці, лінійку, ластик.
Під час виконання  творчого (теоретичного) туру кожен учасник повинен мати «пакет завдань» (по 4 аркуші паперу формату А-4).
Робота оцінюється за критеріями, розробленими в день проведення олімпіади членами журі району (міста).
Максимальна кількість балів за творчий (теоретичний) тур – 20.
На виконання комплексної практичної роботи (з елементами творчості) для 9, 11 класів (як хлопців, так і дівчат) передбачено по 5 годин. Захист свого виробу (відповіді на запитання членів журі) учні здійснюватимуть одночасно з презентацією домашнього проекту. Це дасть змогу більш об’єктивно визначити особистий вклад учасників у роботу на кожному етапі. При цьому, журі виставляє окремо оцінки за комплексну та домашню роботи.
За порушення правил техніки безпеки під час виконання завдання, учасники можуть позбавлятися до п’яти балів рішенням голови журі за вмотивованим поданням членів журі у присутності учасника, до якого ця норма застосовується.
Під час роботи дівчатам надається можливість використовувати власні швейні машини, а хлопці власні ручні інструменти та матеріали для оздоблення.
Робота оцінюється в 80 балів.
Творчий проект учасники розробляють та виготовляють вдома. Теми творчих проектів будуть надіслані додатково.
Завершальним етапом виконання творчого проекту має бути випробування виробу в реальних (наближених до реальних) умовах. Це може призвести до часткової втрати зовнішнього вигляду, що не вплине на оцінювання роботи з боку журі.
Під час захисту проекту (5-7 хв.) учні демонструють слайди
(15-20 фотографій), які ілюструють процес виконання виробу від задуму до випробувань та висвітлюють питання:

  • Які недоліки було виявлено під час тестування?
  • Як вони були виправлені?

Також учасники олімпіади дають відповіді на запитання членів журі щодо процесу виготовлення, особливостей конструкції, підбору конструкційних матеріалів тощо (3-5 хв.).
Звертаємо увагу на те, що розширених економічних обрахунків, креслень, технологічних карт, маркетингових досліджень робити не варто, оскільки це, зазвичай, одиничні вироби, теми яких визначено заздалегідь.
Максимальна кількість балів за виконання завдань третього
туру – 60.
Критерії оцінювання домашніх і комплексних робіт:
–  функціональність та зручність у користуванні запропонованих виробів;
–  естетичність, привабливість виробу;
–  оригінальність роботи та новизна у підході до вирішення завдань.
–  відповідність вимогам завдань (напрям, презентація, захист тощо).
Найбільша кількість балів, яку може отримати учасник за три тури –
160 балів.
Завдання та методичні рекомендації щодо підготовки школярів
до ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання
у 2016-2017 навчальному році
 Завдання для творчого (теоретичного) туру надходять від Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.
Перелік тем, за якими будуть складатись завдання та з яких доцільно підготувати учнів:

  1. Основи матеріалознавства.
  2. Технологія виготовлення виробів.
  3. Основи техніки, технологій, проектування.
  4. Технологія побутової діяльності.

У зв’язку з різним матеріальним забезпеченням столярних, слюсарних, комбінованих майстерень та кабінетів з обслуговуючої праці обладнанням та інструментами, практичні роботи розробляються на місцях − у кожному районі та місті самостійно, а також  заздалегідь надається інформація учителям щодо матеріалів та інструментів, необхідних  для  виконання  комплексної практичної  роботи  учнями  під час ІІ етапу олімпіади.

Поділитися