Методичні рекомендації та завдання з підготовки школярів до участі у ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з ПРАВОЗНАВСТВА у 2016-2017 навчальному році

 
Інструктивні рекомендації щодо проведення
ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади  з правознавства
у 2016-2017 навчальному році
У ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіаді з правознавства беруть участь учні  9-11 класів.
Час роботи над олімпіадними завданнями – 4 астрономічні години.
Учням 9 класу будуть запропоновані завдання в межах чинної програми з правознавства (практичний курс):
Розділ 1. Правила і закони у суспільстві та твоєму житті.
Розділ 2. Ти – людина, громадянин, значить маєш права.
Розділ 3. Ти і цивільно-правові відносини.
Окрім того, потрібно звернути увагу на нормативно-правові документи, що регулюють відносини в межах вивченого матеріалу.
Для учнів 10-11 класів – будуть надані питання в межах програми профільного рівня.
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства передбачатимуть, як знання теоретичного матеріалу, так і практичні вміння розв’язувати ситуації у вигляді юридичних задач, правових ситуацій. Щодо перевірки теоретичних знань варто орієнтуватись на  таку структуру завдань:
– тести, які мають чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний;
– завдання з помилкою у тексті;
– завдання, що мають відкриту форму відповіді (заповнити пропуски);
– робота з понятійним апаратом;

  • завдання, що передбачає характеристику правового порядку, явища чи правової процедури.

У ході виконання завдань школярі мають продемонструвати уміння аналізувати, порівнювати, застосовувати знання права на практиці.
Юридичні задачі перевіряють уміння учнів роз’яснювати правові норми відповідно до життєвих ситуацій. Для перевірки практичних умінь учнів                  10-11 класів передбачаються задачі за різними галузями права.
Завдання вимагають ксерокопіювання на кожного учня із розрахунку              4 аркуші.
Звертаємо увагу на те, що учням під час виконання завдань олімпіади не дозволяється використання текстів Конституції України, кодексів, законів, текстів інших нормативно-правових актів, юридичних словників, підручників, навчальних посібників.
Критерії оцінювання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської
олімпіади з правознавства у 2016-2017 навчальному році
Оцінювання олімпіадних завдань здійснюється балами, указаними безпосередньо в завданнях.
Критерії оцінювання олімпіадних робіт розробляються членами журі після оприлюднення завдань у день проведення олімпіади.
Під час оцінювання завдань з правознавства враховується:
– рівень оволодіння знаннями про систему об’єктивно існуючих державно-правових реалій;
– рівень умінь аналізувати суспільно-політичні події, користуватися правовими актами, юридичною літературою;
– рівень сформованості навичок діяти згідно з нормами права в конкретних життєвих ситуаціях.
Завдання та методичні рекомендації щодо підготовки школярів
до ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства
у 2016-2017 навчальному році
     Готуючись до олімпіади з правознавства учні повинні ґрунтовно володіти знаннями з основи теорії держави та права, конституційного права, на належному рівні орієнтуватися у питаннях сімейного, цивільного та кримінального права, прав людини; виконувати тестові завдання, проводити роботу над понятійним апаратом.
Під час підготовки до ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади                   з основ правознавства слід врахувати, що протягом 2015 та 2016 років Верховною Радою України було прийнято ряд законодавчих актів, вивчення яких охоплюється навчальними програмами. Потрібно звернути особливу увагу на наступні нормативно-правові акти:
– Закон України від 09.04.2015 № 595-VIII «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки»;
– Закон України від 05.11.2015 № 761-VIII «Про зовнішню трудову міграцію»;
– Закон України від 03.09.2015 № 675-VIII «Про електронну комерцію»;
– Закон України від 14.07.2015 № 595-VIII «Про місцеві вибори»;
– Закон України від 02.07.2015 № 580 №VІІІ «Про національну поліцію»;
– Закон України від 12.05.2015 № 389-VIII «Про правовий режим воєнного стану»;
– Закон України від 05.02.2015 № 157-VIII «Про добровільне об’єднання територіальних громад»;
– Закон України від 14.10.2014   № 1697-VII «Про прокуратуру»;
– «Про внесення зміни до статті 15 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» щодо призову громадян України на строкову військову службу (від 18.02.2016 № 1008-VIII);
– «Про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України щодо встановлення факту народження або смерті особи на тимчасово окупованій території України» (від 04.02.2016 № 990-VIII);
– Закон України від 24.12.2015 № 921-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення гарантій дотримання прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»;
– Закон України від 10.12.2015  набуття чинності 01.05.2016 № 889-VIII «Про державну службу»;
– Закон України  від 10.12.2015 № 888-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг»;

  • Закон України (нова редакція, від 11.2015 № 835-VIII) «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;
  • Закон України від 11.2015 № 794-VIII «Про Державне бюро розслідувань».

Звертаємо увагу, що зміни були внесені до Конституції України, законів України, статей Кримінального, Сімейного та інших кодексів України. На розгляді у Верховній Раді України: зміни до Конституції України щодо децентралізації влади та правосуддя, проектів Трудового кодексу України, законів України «Про освіту», «Про службу в органах місцевого самоврядування».

Поділитися