Методичні рекомендації та завдання з підготовки школярів до участі в ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з БІОЛОГІЇ у 2016-2017 навчальному році

 
Інструктивні рекомендації щодо проведення ІІ етапу
 Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології
у 2016-2017 навчальному році
  

 1. Документом, що визначає мету, завдання, структуру, технологію проведення Всеукраїнських олімпіад є Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.09.2011 № 1099), яким повинні керуватися оргкомітети та журі при проведенні ІІ туру Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології у 2016-2017 навчальному році.
 2. У ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології беруть участь учні 8-11 класів, що стали переможцями І етапу. За бажанням учасник має право, на загальних умовах, брати участь у змаганнях серед учнів старших класів (порівняно з класом навчання).
 3. ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології провести
  11.2016 р. відповідно до наказу департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 30.08.2016 № 422-ОД «Про проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2016-
  2017 навчальному році» та листа Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти від 10.10.2016 № 641 «Графік проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2016-2017 навчальному році».
 4. Час на виконання роботи у 8-9 класах – 3 години (180 хвилин),
  у 10-11 класах – 4 години (240 хвилин).
 5. Оргкомітетам слід забезпечити однакові умови для виконання учасниками запропонованих завдань та дотримання однакових вимог при перевірці робіт.
 6. Зміст завдань копіювати індивідуально для кожного учня. Оприлюднити його безпосередньо перед початком олімпіади.
 7. Оргкомітети повинні здійснити всі необхідні заходи для забезпечення секретності змісту завдань та публічно оголосити текст завдань.
 8. Завдання ІІ етапу олімпіади з біології, розроблені Сумським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти, є обов’язковими. Оргкомітети та журі ІІ етапу олімпіад не мають права змінювати (повністю або частково) завдання та оприлюднювати їх зміст раніше, ніж це визначено графіком та умовами проведення олімпіади.
 9. Перед початком олімпіади рекомендуємо організаторам провести інструктаж для учнів щодо вимог оформлення роботи, терміну її виконання та правил поведінки під час олімпіади (заборонено спілкування між учасниками олімпіади, користування мобільним телефоном, використання цифрових пристроїв).
 10. Завдання олімпіади виводяться на паперові носії з розрахунку:
  8 класи – 6 аркушів А4 на кожного учасника; 9 класи – 6 аркушів А4 на кожного учасника; 10 класи – 10 аркушів на кожного учасника; 11 класи – 11 аркушів на кожного учасника.
 11. При визначенні переможців змагань слід дотримуватися вимог п. 5.4 чинного Положення, зокрема вимоги, що «переможцем не може бути учасник, який за сумарним результатом виступів на всіх обов’язкових турах відповідного етапу олімпіади набрав менше, ніж третину від максимально можливої сумарної кількості балів».
 12. З метою удосконалення проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології та якісної підготовки до ІІІ етапу, доцільно здійснити аналіз змісту завдань, ступінь їх виконання учасниками олімпіади та надіслати аналітичні матеріали до 26 грудня 2016 року методисту біології, екології, природознавства та основ здоров’я СОІППО Голубенко Т.С. на електронну адресу (avgustovska_ts@mail.ru).

Критерії оцінювання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади
з біології у 2016-2017 навчальному році

 1. Теоретичні завдання – тести трьох рівнів складності (А, Б, В), завдання з відкритою відповіддю та задачі.
 2. Тестові завдання групи А передбачають вибір однієї правильної відповіді із чотирьох запропонованих.
 3. Тестові завдання групи Б передбачають вибір усіх можливих правильних відповідей із п’яти запропонованих (кількість правильних відповідей може бути від однієї до п’яти).
 4. Тестові завдання групи В містять завдання, одне або декілька, до поставленої умови. Це завдання: з вибором однієї або кількох правильних відповідей; на встановлення відповідності; на встановлення правильної послідовності; на визначення правильності наведених пояснень, припущень, тверджень тощо.
 5. На примірниках завдань вказано максимальну кількість балів до кожного виду роботи та спосіб відповіді.
 6. При оцінюванні тестових завдань групи А за правильну відповідь одержується 0,5 балів. За повністю правильну відповідь на тестове завдання групи Б учасник може отримати 1 бал. Частково правильні та неправильні відповіді тестів групи Б, а також відсутність відповіді оцінюється в 0 балів. За вірну відповідь на тестове завдання групи В учень отримує кількість балів, вказану на примірнику завдань.
 1. Кількісний склад завдань:
КласЗавдання групи АЗавдання групи БЗавдання групи ВЗавдання з відкритою відповіддюЗадача
8102021 
9102021 
10204041 
112040411

 
Завдання та методичні рекомендації щодо підготовки школярів
до ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології
у 2016-2017 навчальному році
 
Перелік тем, за якими будуть складатися завдання
 

КласТема
8Біологія рослин.
Біологія тварин.
Біологія людини. Вступ. Організм людини як біологічна система. Різноманітність клітин організму людини. Тканини. Органи. Фізіологічні системи. Регуляторні системи організму людини. Біосоціальна природа людини. Обмін речовин та перетворення енергії в організмі людини. Обмін речовин та травлення. Дихання. Транспорт речовин. Виділення. Терморегуляція. Опора та рух. Зв’язок організму людини із зовнішнім середовищем. Нервова система.
9Біологія рослин.
Біологія тварин.
Біологія людини. Вступ. Походження людини. Особливості виду Homo sapiens. Клітина. Характеристика тканин. Органи. Фізіологічні та функціональні системи. Регуляторні системи організму людини. Опора та рух. Кров та лімфа. Кровообіг та лімфообіг. Дихання. Харчування та травлення. Терморегуляція.
10Біологія рослин.
Біологія тварин.
Біологія людини.
Основні властивості організмів.
Універсальні властивості організмів (клітина).
11Біологія рослин.
Біологія тварин.
Біологія людини.
Основні властивості організмів.
Універсальні властивості організмів (клітина).
Генетика. Селекція. Розмноження та індивідуальний розвиток організмів. Вірусологія.
Поділитися