Методичні рекомендації та завдання з підготовки школярів до участі в ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології у 2016-2017 навчальному році

 
Інструктивні рекомендації щодо проведення ІІ етапу
Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології
у 2016-2017 навчальному році
 Документом, що визначає мету, завдання, структуру, технологію проведення Всеукраїнських олімпіад є Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.09.2011 № 1099), яким повинні керуватися оргкомітети та журі при проведенні ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології у 2015-2016 навчальному році.

 1. У ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології беруть участь учні 10-11 класів (9 клас може брати участь, але буде виступати за 10,11), що стали переможцями І етапу.
 2. ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології є очною формою змагань (пункт 1.11 чинного Положення). Олімпіада проводиться в чотири етапи згідно з пунктом 2.1. Положення.
 3. ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології провести 18.12.2016 р. відповідно до наказу департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 30.08.2016 № 422-ОД «Про проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2016-2017 навчальному році» та листа Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
  від 10.10.2016 № 641 «Графік проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2016-2017 навчальному році».
 4. ІІ етап олімпіади складається з двох турів: теоретичного та практичного. Теоретичний тур олімпіади буде включати тести групи А, Б та В; відкриті завдання, екологічні задачі. Майже 2/3 цих завдань – завдання з екології, де базовим предметом є біологія, а решта – фізика, хімія, географія. Комплект завдань підготовлено окремо для кожного класу. Час написання теоретичного туру –
  1 година. Практичний тур необхідно провести у формі стендової сесії – захисту плакатів, виконаних учасниками змагань за індивідуальною тематикою.
 5. Стендову сесію рекомендуємо організувати за такою схемою:
 6. Учасникам необхідно мати при собі стенд – місце, де буде розміщено постер.
 7. Усім стендам слід надати постійні номери.
 8. Члени журі розподіляються на групи. Кожна група по одному разу заслуховує захист проекту кожним учасником.
 9. Усі групи членів журі працюють одночасно, починаючи обхід всіх стендів за номерами з різних точок (наприклад, перша група починає роботу з проекту № 1, друга – з проекту № 6, третя – з проекту № 12, четверта – з проекту № 18).
 10. Захист проекту триває до 5 хвилин. Протягом наступних 3 хвилин члени журі ставлять запитання учаснику, виставляють оцінки. Кожен член журі оцінює роботи індивідуально, заповнює окремий бланк оцінювання.

Подібна схема дозволяє оперативно провести оцінку проектів кожного учасника індивідуально кожним членом журі.
Критерії оцінювання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади
з екології у 2016-2017 навчальному році
Під час оцінювання основна частина балів (до 80 %) буде отримана учасником за рахунок стендової сесії. Теоретичний тур становить до 20 % від всіх набраних під час олімпіади балів (максимальна кількість балів за теоретичний
тур – 25 балів).
У процесі оцінювання захисту проектів має бути враховано наступне:

 • наскільки добре учень розуміє свій проект;
 • наскільки добре учень володіє науковою термінологією та методами;
 • детальність і точність документованості дослідження;
 • чи найкращим чином було виконано експериментальні процедури.

Критерії оцінювання проектів
Оригінальність (20 балів)
Наскільки проект оригінальний в:

 • постановці проблеми;
 • підходах до вирішення проблеми;
 • аналізі даних;
 • інтерпретації результатів;
 • використанні існуючого обладнання.

        Науковість (30 балів)

 • Чи чітко сформульовано проблему?
 • Чи існує план вирішення проблеми?
 • Чи чітко визначено ті параметри, які потрібно оцінювати?
 • При наявності контрольних дослідів – чи вірно була визначена їх потреба і чи правильно вони були поставлені?
 • Чи відносяться виконані досліди до завдань первинної мети?
 • Наскільки повно розкрито проблему в роботі?
 • Чи реальне втілення проекту в життя?
 • Чи ознайомлений учень з іншими підходами та теоріями, що стосуються проекту?
 • Чи достатньо було часу для виконання проекту?
 • Чи ознайомлений учень з науковою літературою, в галузі, якій було присвячено його проект?

        Ясність і ґрунтовність (20 балів)

 • Чіткість відповідей на запитання під час дискусії (пояснення мети, методів та вміння робити висновки). Стиль викладу: вільна розповідь чи завченість доповіді, оскільки останнє означає слабке розуміння основ.
 • Чи відображають письмові матеріали розуміння учнем його дослідження?
 • Чи має учень робочий щоденник з первинними результатами дослідження?
 • Впорядкованість у проекті його етапів.
 • Ясність вихідних даних та одержаних результатів.
 • Чіткість оформлення друкованої версії проекту.
 • Відображення проекту на стенді.

«Екологічність» та практичність проекту (20 балів)

 • Якою мірою проект стосується проблем екології чи охорони довкілля?
 • Наскільки практичним є проект?

        Навички (10 балів)

 • Чи достатньо в учня навичок, необхідних для виконання роботи (лабораторних, обчислювальних)?
 • Спостережливість.
 • Навички планування експерименту та роботи.
 • Навички проведення презентацій.
 • Наскільки відповідає вимогам стиль викладення та оформлення?
 1. Загальна кількість балів за практичний та теоретичний тур – 125.
 2. Завдання теоретичного туру олімпіади виводяться на паперові носії з розрахунку:

                        10 класи – 5 аркушів А4 на кожного учасника;
11 класи – 5 аркушів А4 на кожного учасника.
 
Завдання та методичні рекомендації щодо підготовки школярів
до ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології
 у 2016-2017 навчальному році
Проект повинен відповідати таким вимогам:

 • Містити результати лабораторних, польових чи теоретичних досліджень, отримані особисто учасником олімпіади, а не представляти огляд літературних джерел чи інформації з Інтернету.
 • Обсяг письмового тексту не повинен перевищувати 30 аркушів формату А4.
 • Рекомендована структура проекту:
 • титульна сторінка;
 • тези роботи;
 • зміст;
 • основний текст («Список скорочень», «Вступ», «Матеріали та методи досліджень», «Результати», «Висновки». Можливий також розділ «Пропозиції» чи «Впровадження»);
 • список використаних джерел.

Перелік тем, які будуть охоплені тестами:

 • Системна організація живої природи
 • Неорганічні речовини живих організмів
 • Організм як біосистема: структурні елементи і основні процеси
 • Організм і середовище його існування
 • Популяційно-видовий рівень організації живої природи
 • Біосферний рівень організації життя
 • Біорізноманітність
 • Промислове природокористування
 • Проблема забруднення природного середовища
 • Екологія і здоров’я.
Поділитися