Методичні рекомендації та завдання з підготовки школярів до участі в ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ у 2016-2017 навчальному році

 
Інструктивні рекомендації щодо проведення ІІ етапу
Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій
у 2016-2017 навчальному році

 Порядок організації та проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій у 2016-2017 навчальному році здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 19.08.2016 № 1006 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2016-2017 навчальному році», Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності (затверджено наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.09.2011 № 1099. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17.01.2011 за № 1318/20056).
Відповідно до Положення про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад в олімпіаді з інформаційних технологій беруть участь учні 8-11 класів. В олімпіаді мають право брати участь учні молодшого віку, якщо рівень їх предметної компетентності відповідає олімпіадному рівню. Підсумки олімпіади (визначення переможців) підводять по кожній паралелі окремо.
Кожному учасникові необхідно надати в користування окремий комп’ютер.
Оргкомітет олімпіади під час проведення змагань має забезпечити неможливість взаємодії учасників олімпіади з використанням мережевих технологій, в тому числі і бездротових.
Рекомендовано, на час проведення олімпіади апаратно відімкнути локальну мережу від комп’ютерів учасників. Учасникам олімпіади забороняється користуватися допоміжними друкованими або рукописними матеріалами, засобами комунікації (Інтернет, мобільні телефони, електронні носії інформації тощо).
Олімпіаду доцільно проводити на комп’ютерах з операційними системами Windows XP/Vista/7. Бажано, на час проведення олімпіади, відімкнути локальну мережу від комп’ютерів учасників, якщо вона не використовується для здачі робіт під час практичного туру та не вжито заходів, що унеможливлюють обмін даними між учасниками олімпіади.
Рекомендуємо запропонувати учасникам олімпіади пакет офісних додатків MS Office (2010 Professional). Звертаємо увагу на те, що пакети MS Office 2010 Professional будуть використані під час ІІІ етапу.
Умови завдань повинні бути роздані учасникам і членам журі олімпіади на початку роботи. Не можна ознайомлювати сторонніх осіб з умовами завдань до закінчення олімпіади.
Учасники олімпіади повинні мати змогу поставити запитання стосовно умов задач, бажано надавати цю можливість лише протягом першої години туру. Якщо за цей час учасники знайдуть помилку або двозначність у формулюванні завдання, тоді до тексту завдання можна ввести поправку та вчасно оголосити про неї усім учасникам.
Запитання, що ставить учасник, повинні передбачати відповідь «Так» або «Ні». У випадках, коли запитання сформульоване таким чином, що на нього не можна відповісти «Так» або «Ні»; відповідь міститься в умові завдання; запитання стосується розв’язку завдання, термінології програмних засобів, які використовуються для виконання олімпіадного завдання, член журі повинен відповідати: «Не коментую».
Звертаємо увагу на необхідність відповіді одного члена журі на запитання, які стосуються певного завдання, що сприяє отриманню всіма учасниками однакових відповідей на запитання.
Під час роботи над завданням учасник самостійно обирає послідовність виконання окремих його складових. Додаткове прикладне програмне забезпечення надається учасникам тільки у випадку, якщо його використання передбачається умовами завдання.
Відповідальний за умови нерозголошення завдань до моменту початку олімпіади особисто повинен завчасно розкрити конверт і забезпечити розмноження умов завдань для всіх учасників олімпіади (з розрахунку 3 аркуші паперу формату А4 на кожного учня) та завантажити на комп’ютери учасників додатки до практичних завдань.
Рекомендуємо, за наявності технічної можливості, дати учасникам
10-15 хвилин до початку туру випробувати свої робочі місця (комп’ютери).
Усі умови проведення олімпіади повинні бути оголошені учаснику до початку туру, наприклад: його початок і закінчення; коли можна ставити запитання і в якому вигляді; правила тестування; заборона на можливість використання літератури, друкованих або рукописних матеріалів, засобів комунікації (Інтернет, мобільних телефонів) тощо.
Олімпіада проводиться в один тур з перевіркою теоретичних знань та практичних навичок, триває 4 години.
У день проведення олімпіади відповідальний отримує архівний файл, в якому містяться наступні документи:

 • завдання олімпіади;
 • пам’ятка учасника (pamytka_uchasnyka.doc)

Завдання, анкета учасника олімпіади, бланк запитання та пам’ятка учасника повинні бути роздані учасникам і членам журі олімпіади на початку олімпіади.
Критерії оцінювання завдань будуть надіслані о 13.00.
Не можна знайомити сторонніх з умовами завдань та критеріями оцінювання до закінчення олімпіади.
По завершенні олімпіади всі файли з роботами учасників необхідно зберегти в двох екземплярах (на комп’ютері учня та на флеш-носії оргкомітету). Учасник повинен бути присутнім при збереженні результатів та копіюванні на флеш-носій, щоб вказати, які файли копіювати та власноручно заповнити поля «Шифр учасника», «Назва файлу», «Розмір», «Контрольна сума файлів», «Час здачі (копіювання) членом журі», «Особистий підпис учня» відомості здачі та шифрування робіт (здача робіт та шифрування.xls).
Оргкомітет повинен здійснити шифрування робіт учасників шляхом перейменування результуючих каталогів та заповнення поля «Шифр» відомості здачі та шифрування робіт. Члени журі повинні оцінювати зашифровані роботи (перейменовані каталоги).
Надаємо приклади анкети учасника та бланку запитання.
 
Анкета учасника олімпіади                                                                                                          
                                                   шифр
ПІБ                                                                                                                                                     
Район (місто)                                                                                                                                   
Повна назва навчального закладу                                                                                                  
                                                                                                                                                           
Клас (якщо є – профіль)                                                                                                                   
ПІБ учителя, який готував до олімпіади                                                                                       
 
 
Бланк запитання
 
Код учасника                                                                                                                                    
Назва задачі                                                                                                                                      
Запитання                                                                                                                                         
    
Заповнюється членом журі
Час подачі запитання                                                                                                                       
Відповідь: [  ] Так [  ] Ні [  ]     Без коментарів
Підпис члена журі                                                                                            
 
Критерії оцінювання та підведення результатів ІІ етапу
Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій
у 2016-2017 навчальному році

 
Кожна задача оцінюється визначеною кількістю балів, відповідно до критеріїв. Остаточний бал учасника визначається за сумою балів завдань практичного туру.
Перевірка розв’язку олімпіадного завдання здійснюється на основі критеріїв оцінювання. У разі, якщо частина завдання, яка оцінюється за певним критерієм, виконана учасником частково, журі нараховує за цим критерієм неповну кількість балів або 0, якщо критерій не подільний.
Критерії оцінювання завдань будуть надіслані у день проведення олімпіади, після її завершення.
Необхідно звернути особливу увагу на суворе дотримання вимог щодо формату, змісту та імен файлів-результатів. Учаснику забороняється вносити у зміст файлів-результатів будь-яку інформацію, яка ідентифікує учасника олімпіади. У разі порушення вимог до учасників застосовуються санкції (як-то відсотки штрафних балів або незарахування завдання взагалі).
 
Завдання та методичні рекомендації щодо підготовки школярів
до ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій
у 2016-2017 навчальному році
 
Для успішного виконання завдань на момент проведення олімпіади учні повинні опрацювати пакет офісних додатків MS Office 2010: Word, Excel, Access, PowerPoint.
У 8-9 класах завдання по роботі у системах управління базами даних відсутні.
Завдання необхідно виконувати за допомогою засобів офісних додатків, що передбачає:

 • у текстовому процесорі: створення текстового документу з використанням засобів форматування, редагування та пошуку, вбудованих та зв’язаних об’єктів, стилів, посилань та розсилок, засобів рецензування;
 • у табличному процесорі: створення та опрацювання табличних даних із використанням засобів форматування, редагування, фільтрації, сортування та пошуку, вбудованих та зв’язаних об’єктів, стилів, вбудованих функцій та засобів аналізу даних, ділової графіки;
 • у системах управління базами даних: проектування моделі бази даних та її реалізація з можливістю опрацювання даних на рівні таблиць, запитів, форм та звітів (форматування, редагування, пошук, фільтрація, сортування та обчислення за допомогою вбудованих функцій);
 • у програмі для створення презентацій: проектування моделі презентації та її реалізація із використанням засобів форматування та редагування, анімації, вбудованих та зв’язаних об’єктів, стилів, посилань, створення навігації по слайдах, використання елементів керування.

Під час роботи над завданням учасник самостійно обирає послідовність виконання окремих його складових.
Учасникам забороняється використовувати VBA (Visual Basic for Applications) та програмні засоби, які не вказані у завданні. Файл-розв’язок не повинен містити копії змісту файлів-зразків (наприклад учаснику надано файл-зразок у вигляді скріншоту сторінки текстового документу та учасник здав на перевірку копію цього скриншоту у файлі-результаті).
З метою підготовки до ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій у 2016-2017 навчальному році рекомендуємо опрацювати такі інтернет-джерела:

 1. http://www.soippo.edu.ua/ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (розділ «Учнівські олімпіади»).
 2. http://mcenterdnepr.inf.ua/ Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій м. Дніпро.
 3. https://itolymp.com/ Інтернет-олімпіада з інформаційних технологій ІОІТ-2016.
 4. http://upml.knu.ua/internet-olimpiada-it-2017/ Український фізико-математичний ліцей КНУ імені Тараса Шевченка (Всеукраїнська учнівська Інтернет-олімпіада з інформаційних технологій у 2016/2017 навчальному році).
 5. http://it-science.com.ua/article.php?id=59&table=it Всеукраїнська учнівська Інтернет-олімпіада з інформаційних технологій І і ІІ тур фінального етапу 2016.
 6. http://it.upml.knu.ua/ Дистанційний турнір з інформаційних технологій серед учнівської молоді.
 7. http://planetaexcel.ru Планета Exsel;
 8. http://www.youtube.com/watch?v=zSMBQWlRFxI мультимедійні розв’язки задач з інформатики та інформаційних технологій.
 9. http://exceltip.ru/ Блог про програму Microsoft Excel: прийоми, хитрощі, секрети, трюки.
 10. http://www.msoffice.nm.ru Microsoft Excel: Таблиці та VBA. Довідник.
 11. http://andypope.info/charts.htm AJP Excel.
 12. http://ciit.zp.ua/index.php/ourwork/olimpics/itolimp завдання попередніх років на сайті кафедри ІІТО ЗОІППО.
 13. Бондік І. Г., Кузічев М. М. Успіх переможців – крок у майбутнє.
  ІІ Всеукраїнська олімпіада з інформаційних технологій // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах – 2014. – № 1.
 14. Блюттман К., Фриз У. Анализ данных в Access Питер, 2005.
 15. Гущина Н. І., Кузічев М. М. ІІ Всеукраїнська олімпіада з інформаційних технологій // Інформатика та інформаційні технології в навчальних
  закладах – 2013. – № 3.
 16. Гущина Н. І., Кузічев М. М. ІІІ Всеукраїнська олімпіада з інформаційних технологій // Інформатика та інформаційні технології в навчальних
  закладах – 2014. – № 2.
 17. Завадський І. О., Забарна А. П. Microsoft Excel у профільному навчанні, BHV, 2011.
 18. Збірники завдань для державної підсумкової атестації з інформатики, 11 клас, Ранок, (2010-2015 роки)
 19. Кашаев С. Офисные решения с использованием MSExcel 2007 и VBA, Питер, 2008.
 20. Костюков В. П., Мотурнак Є. В. Інформаційний працівник, BHV, 2011.
 21. Кузічев М. М. Олімпіада з інформаційних технологій // Комп’ютер в школі та сім’ї. – 2004. – №8. – С.44-47.
 22. Кузічев М. М. І Всеукраїнська олімпіада з інформаційнихтехнологій: пошуки, досвід, перспективи // Комп’ютер в школі та сім’ї. – 2004. – №7. – С.48-50.
 23. Кузічев М. М., Задачі І Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій. // Комп’ютер в школі та сім’ї. – 2012. – №4. – С.25-27.
 24. Кузічев М. М., ІІ Всеукраїнська олімпіада з інформаційних технологій // Комп’ютер в школі та сім’ї. – 2013. – №5. – С.38-40.
 25. Кузічев М. М., Киричков Я. В. Завдання ІІІ Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій. IV етап // Комп’ютер в школі та
  сім’ї. – 2014. – №4. – С.48-56.
 26. Левченко О. М., Коваль І. В., Завадський І. О. Основи створення комп’ютерних презентацій, BHV, 2010.
 27. Несен А. MSWord 2010, Солон, 2011.
 28. Пикуза В., Гаращенко А. Економические и финансовые расчеты в Excel, BHV, 2000.
 29. Сайман Дж. Анализ данних в Excel, Диалектика, 2004.
 30. Сергеев А.П. MSOffice 2010, Диалектика, 2011.
Поділитися