Методичні рекомендації та завдання з підготовки школярів до участі в ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з ІНФОРМАТИКИ у 2016-2017 навчальному році

 
Інструктивні рекомендації щодо проведення ІІ етапу
Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики
у 2016-2017 навчальному році
Порядок організації та проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики у 2016-2017 навчальному році здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 19.08.2016 № 1006 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2016-2017 навчальному році», Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності (затверджено наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.09.2011 № 1099. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17.01.2011 за № 1318/20056).
У ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики беруть участь учні 8-11 класів, що стали переможцями І етапу. За бажанням учасник має право, на загальних умовах, брати участь у змаганнях серед учнів старших класів (порівняно з класом навчання).
Наголошуємо, що оргкомітети та журі ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики не мають права змінювати (повністю або частково) завдання, оприлюднювати їх зміст раніше, ніж це визначено графіком, умовами проведення олімпіади.
Районна (міська) олімпіада з інформатики проводиться в один (практичний) тур, який триває 4 астрономічні години, містить окремо 5 завдань для 8 класу, та
5 завдань для 9-11 класів.
Організаційний комітет заздалегідь збирає заявки учасників. У заявках подаються особисті данні, а також мова програмування, яку учасник планує використовувати під час олімпіади. Мовою програмування можуть бути: Pascal, C/C++, Python 3. Під час олімпіади учасник може використовувати програмні середовища вказаних мов.
Необхідно заздалегідь підготувати і випробувати технічне та програмне забезпечення для проведення олімпіади. Особа, відповідальна за проведення олімпіади, заздалегідь ознайомлює учителів інформатики, задіяних у проведенні районної (міської) олімпіади, з регламентом проведення і доводить до їх відома рекомендації з підготовки учасників.
Умови завдань повинні бути роздані учасникам і членам журі олімпіади на початку туру. Не можна ознайомлювати сторонніх осіб з умовами завдань до закінчення туру олімпіади.
Відповідальний повинен особисто заздалегідь розкрити конверт і забезпечити розмноження умов завдань для всіх учасників олімпіади (з розрахунку 2 аркуші формату А4 на кожного учня); ця ж особа несе відповідальність за збереження конфіденційності завдань.
Регламент олімпіади та Правила проведення змагань описані в пам’ятці учасника олімпіади. Рекомендуємо розмножити пам’ятку (буде надіслано разом із завданнями) і роздати всім учасникам змагань до початку туру.
Під час проведення олімпіади кожному учаснику необхідно надати в користування окремий комп’ютер.
Рекомендуємо за 10-15 хвилин до початку туру надати учасникам можливість протестувати визначенні програми комп’ютера.
Усі умови проведення олімпіади повинні бути оголошені учасникам до початку туру, наприклад: час початку і закінчення; коли можна ставити запитання і в якому вигляді, чи можна користуватися літературою, флеш-носіями; правила тестування і т. ін.
Під час олімпіади учасникам категорично забороняється користуватися будь-якими паперовими та електронними джерелами інформації: особистими флеш-носіями, CD-дисками, гаджетами, калькуляторами, електронними записниками, пейджерами і мобільними телефонами.
Перед безпосереднім виконанням завдань на дошці записується час початку та закінчення олімпіади.
Питання до умов завдань можна задавати тільки протягом двох годин туру. Їх слід ставити тільки письмово на спеціальному бланку для запитань. Учасники повинні формулювати питання так, щоб на них можна було відповісти лише одним словом: «так» або «ні». У разі некоректного формулювання запитання або не за умовою завдання журі дає відповідь «Без коментарів». Кожне запитання повинно бути поставлене учасником на окремому бланку. Листок відповіді повинен бути обов’язково підписаний членом журі.
Основним критерієм при перевірці робіт є правильність роботи програми на різних тестових наборах даних, які перевіряються через сервер або в ручному режимі.
Журі може використовувати власну систему (методику) тестування розв’язків.
Програми-розв’язки рекомендується перевіряти за системою тестів. До кожної задачі завчасно буде підготовлений набір тестових даних, які дозволяють розрізнити правильні та неправильні розв’язки, а серед правильних – більш ефективніші.
Програму учасника необхідно запустити на кожному тесті окремо. Якщо програма видає результат, що задовольняє вимогам задачі та працює не більше, ніж час, виділений на цей тест (не більше 1 с), то учаснику нараховуються бали за цей тест.
Рекомендована кількість тестів в наборі для однієї задачі –  10. Серед тестів існують:

 • тести невеликого розміру, виконання яких свідчить про правильність запропонованого алгоритму;
 • тести, що перевіряють коректність роботи програми у спеціальних випадках (вироджені випадки, відсутність розв’язку);
 • тести великого розміру, виконання яких свідчить про ефективність запропонованого алгоритму.

Необхідно звернути особливу увагу щодо суворого дотримання форматів введення та виведення даних учасниками олімпіади. У разі порушення таких вимог (наприклад, зайвий пропуск у кінці рядка, зайве переведення рядку в кінці вихідного файлу, неправильна назва вхідного або вихідного файлу і таке інше), до учасників застосовуються санкції як не зарахування тесту чи задачі взагалі.
Тести для ручної перевірки правильності виконання поставлених завдань будуть виставлені на офіційному сайті Сумського ОІППО о 13.00.
Рекомендуємо розмножити пам’ятку, анкету учасника та бланк запитання і роздати всім учасникам змагань до початку туру.
Надаємо приклади анкети учасника та бланку запитання.
 
Анкета учасника олімпіади                                                                                              
                                                   шифр
ПІБ                                                                                                                                         
Район (місто)                                                                                                                       
Повна назва навчального закладу                                                                                      
                                                                                                                                               
Клас (якщо є – профіль)                                                                                                       
ПІБ учителя, який готував до олімпіади                                                                           
 
Бланк запитання
 
Код учасника                                                                                                                        
Назва задачі                                                                                                                          
Запитання                                                                                                                             
                                                                                                                                               
Заповнюється членом журі
Час подачі запитання                                                                                                           
Відповідь: [  ] Так [  ] Ні [  ]     Без коментарів
Підпис члена журі                                                                                                              
 
Рекомендовано два варіанти проведення II етапу олімпіади, що наведені у порядку зменшення пріоритету:

 1. Синхронно з іншими районами (містами), що обрали цей спосіб, використовувати центральний сервер прийому і перевірки робіт. Завдання для цього варіанту будуть розроблені членами журі II етапу Всеукраїнської олімпіади, та надіслані до місць проведення за декілька годин до початку туру. Також вони будуть доступні на центральному сервері.

З метою ознайомлення учасників з автоматичною системою перевірки та прийому робіт,  просимо до 10 листопада 2016 року подати заявку на синхронне
II етапу олімпіади на ім’я Іваненко Н.Е., методиста інформатики та інформаційних технологій Сумського ОІППО (e-mail: m.inf.soippo@gmail.com) за зразком:
 
 
Зразок
 
Заявка _____________________________ (назва району, міста)
на синхронне проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики
 

№ з/пПрізвище, ім’я, по батькові учасника (повністю)КласНавчальний заклад
(у відповідності до печатки)
Мова програмування учня та її версія
1.    
 РЕЗЕРВ:   

 
Прізвище, ім’я, по батькові, посада, голови журі ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики.
 
Інструкція по роботі з системою, логіни і паролі для кожного учасника будуть надіслані на електронні адреси відповідальних осіб після подання заявки.
З метою виконання синхронного використання центрального серверу прийому і перевірки робіт кожному учаснику необхідно ознайомитись з інструкцією по роботі з системою та протягом часу, визначеного для проведення туру, увійти в систему під своїм логіном і паролем, розв’язати і відправити розв’язки декількох задач.
Просимо ознайомити учасників ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики та вчителів, що їх готують, з інструкцією по роботі з системою, персональним логіном і паролем, надавши можливість доступу до мережі Інтернет.
У випадку виникнення технічних питань (помилок) при входження до системи проведення тренувального туру центрального серверу прийому і перевірки робіт учнів необхідно звертатися до методиста з інформатики та інформаційних технологій Сумського ОІППО Іваненко Наталії Ергівни за телефонами:
095 45 05 405; 098 08 421 84.

 1. Провести тури олімпіади у обраний районом (містом) час.

У заявках на ІІІ етап обов’язково вказується мова програмування та її версія.
 
Критерії оцінювання та підведення результатів
ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики
у 2016-2017 навчальному році

 
Кожне завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики складається з 10 тестів, правильне виконання кожного тесту оцінюється
в 1 бал. Максимальна оцінка одного виконано завдання 10 балів. Максимальне оцінювання завдань ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики
50 балів.
Завдання та методичні рекомендації щодо підготовки школярів
до ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики
у 2016-2017 навчальному році
 
Акцентуємо увагу на переліку розділів, які доцільно опрацювати з учнями-учасниками IІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики,
з метою підготовки: основні поняття алгоритмізації, мови програмування, робота у середовищі програмування, лінійні алгоритми, введення та виведення даних, алгоритми з розгалуженнями, алгоритми з повтореннями, масиви, сортування ма­сивів, рядкові величини, підпрограми, процедури та функції, основи теорії графів, теорія чисел, елементи обчислювальної геометрії, динамічне програмування.
 

8 клас основні поняття алгоритмізації, мови програмування, робота у середовищі програмування, лінійні алгоритми, введення та виведення даних, алгоритми з розгалуженнями;
9-11 класи основні поняття алгоритмізації, мови програмування, робота у середовищі програмування, лінійні алгоритми, введення та виведення даних, алгоритми з розгалуженнями, алгоритми з повтореннями, масиви, сортування ма­сивів, рядкові величини, підпрограми, процедури та функції, основи теорії графів, теорія чисел, елементи обчислювальної геометрії, динамічне програмування.

 
З метою підготовки до ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики у 2016-2017 навчальному році рекомендуємо опрацювати такі інтернет-джерела:

 1. http://www.soippo.edu.ua/ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (розділ «Учнівські олімпіади»)
 2. oi.dp.ua Дніпропетровські олімпіади з інформатики
 3. http://www.acmp.ru Школа програміста та системи автоматичної перевірки
 4. http://informatics.mccme.ru Дистанційна підготовка з програмування
 5. http://www.uoi.in.ua Матеріали українських олімпіад з інформатики
 6. http://www.olymp.vinnica.ua/ Центр підтримки та проведення олімпіад школярів з використанням можливостей Internet.
 7. http://www.ioinformatics.org/ Сайт міжнародних олімпіад з інформатики.
 8. http://olymp.sumdu.edu.ua Веб-ресурс підтримки та проведення шкільних та студентських олімпіад з інформатики
 9. http://www.iitzo.gov.ua Сайт Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України
Поділитися