Методичні рекомендації та завдання з підготовки школярів до участі в ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з ІНОЗЕМНИХ МОВ (англійська, німецька, французька) у 2016-2017 навчальному році

 
Інструктивні рекомендації щодо проведення ІІ етапу
Всеукраїнської учнівської  олімпіади з іноземних мов
 (англійська, німецька, французька)
у 2016-2017 навчальному році
 Порядок організації та проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської  олімпіади з іноземних мов (англійська, німецька, французька) у
2016-2017 навчальному році здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 10.08.2016 № 1006 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2016-2017 навчальному році», Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності (затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22 вересня
2011 р. № 1099, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 листопада
2011 р. за № 1318/20056).
У ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з іноземних мов (англійська, німецька, французька) беруть участь учні 8-11 класів, які стали переможцями
І етапу. За бажанням учасник має право, на загальних умовах, брати участь у змаганнях серед учнів старших класів (порівняно з класом навчання).
Наголошуємо, що оргкомітети та журі ІІ етапу Всеукраїнської учнівської  олімпіади з іноземних мов (англійська, німецька, французька) не мають права змінювати (повністю або частково) завдання, оприлюднювати їх зміст раніше, ніж це визначено графіком, умовами проведення олімпіади.
Звертаємо особливу увагу, що учасники виконують роботу на аркушах, які заздалегідь треба підготувати оргкомітетом та поставити на них штамп навчального закладу, у якому проводиться олімпіада (на чернетках також).
Перед початком олімпіади рекомендуємо учасникам провести інструктаж для учнів щодо вимог оформлення роботи, терміну її виконання та правил поведінки під час олімпіади (заборонено спілкування між учасниками олімпіади, користування мобільним телефоном, використання цифрових пристроїв).
Наголошуємо, що учасники олімпіади повинні сидіти за партами по одному.
Змагання проводяться у три тури:
перший – аудіювання;
другий – визначення рівня усної мовленнєвої компетенції;
третій – творча письмова робота.
Загальний час, відведений на виконання аудіювання становить
60 хвилин, на говоріння – 10 хвилин на кожного учасника.  На виконання творчої письмової роботи відводиться 60 хвилин.
Комплект завдань для учнів 8-11 класу складається з 3 завдань (аудіювання, письмо, говоріння).
Перший тур
Аудіювання

 1. Регламент проведення туру та зміст завдань:
№ з/п (періоди туру)Тривалість (хвилини)Зміст періодів і завдань
110Організаційний період: розсаджування учнів (по одному за парту), ідентифікація учасників, перевірка наявності необхідних матеріалів та обладнання.
210Привітання від членів журі, психологічне настроювання учасників, коротке нагадування про регламент та процедурні питання.
35Перевірка акустичної комфортності, сприйняття звучання контрольного аудіо запису або голосу члена журі, який буде читати текст.
431Аудіювання тексту (у запису або з голосу вчителя) та виконання завдань.
а1Інструкція до першої частини тесту.
б1Ознайомлення з першою частиною тексту.
в8Перше пред’явлення тексту.
г3Виконання завдань першої половини тексту.
д1Інструкція до другої частини тексту.
є2Ознайомлення з другою частиною тесту (10 питань і дистрактори).
ж8Друге пред’явлення тексту.
з7Виконання завдань другої половини тесту.
54Збирання робіт учасників
Разом60 
 1. Вимоги до аудіо тексту та характеру завдань.

Учасникам пропонується текст тривалістю звучання до 8 хвилин. Текст пред’являється двічі у звукозапису або з голосу вчителя. Після першого  прослухування учасники виконують завдання першої частини тексту. Завдання складаються з 10 тверджень. Учасник у бланку для відповіді замальовує відповідний знак (+ або –).
Після другого прослуховування учасник виконує завдання другої частини
тесту – запитання та чотири варіанти відповіді, позначені латинськими буквами А, В, С. Обсяг – 10 запитань.
Виконуючи цю частину тесту учасник замальовує ту літеру (А, В, С
або D), під якою стоїть, на його думку, варіант правильної відповіді.
Користуватись словниками або іншою довідковою літературою не дозволяється. Тестові завдання роздаються учасникам на початку туру і збираються лише після виконання завдань другої частини тесту. Користуватись ними під час звучання (читання) тексту дозволяється.

 1. Критерії оцінювання.

За кожне правильно виконане завдання надається 2 бали. Максимальна оцінка за тур – 40 балів. За виправлення знімається 50% балів від загально виконаного завдання.
Другий тур
Визначення рівня мовленнєвої компетенції

 1. Регламент проведення та зміст завдань:
№ з/п (періоди туру)Тривалість (хвилини)Зміст періодів і завдань
11Організаційний період. До відповіді запрошується один учасник, який обирає тему-ситуацію. Ідентифікація учасника.
21Підготовка до відповіді.
35Відповідь учня: монологічне висловлювання, виклад фактичного матеріалу, участь у співбесіді на обрану тему (у тому числі ініціативне говоріння, постановка запитань до членів журі, адекватне реагування на їхні запитання, відстоювання своєї позиції, думки, аргументування тощо)
43Оцінювання відповіді членами журі.
Разом10 

 
Відповіді учнів мають бути повними, вичерпними, конкретними, лексично насиченими, правильно фонетично та граматично оформленими. Після завершеного монологічного висловлювання учень бере участь у співбесіді з членами журі, обсяг якої орієнтовно до 10 реплік (по 5 з боку журі та учасника олімпіади).
Користування двомовними словниками під час підготовки і відповіді не дозволяється.

 1. Обсяг монологічного висловлювання:

8 клас – не менше 12 речень
9 клас – не менше 15 речень.
10 клас – не менше 18 речень.
11 клас – не менше 20 речень.
 

 1. Критерії оцінювання.

І.  Повнота розкриття теми (від 1 до 3 балів).
ІІ. Комунікативна спрямованість (від 1 до 3 балів).
ІІІ. Інформаційна значимість (від 0 до 2 балів).
ІV. Лінгвістична компетенція (20 балів).

 1. Заохочувальний бал (вибірково від 1 до 2 балів).

Загальна сума балів: від 6 до 30 у відповідності до критеріїв, які наведені вище.
Третій тур
Творча письмова робота

 1. Регламент проведення та зміст завдань:
№ з/п (періоди туру)Тривалість (хвилини)Творча письмова робота
110Організаційний період: розсаджування учнів (по одному за парту), ідентифікація учасників, перевірка наявності необхідних матеріалів та обладнання.
245Виконання завдань туру: вибір учасниками проблемної теми/ситуації;
обміркування проблеми;
написання розгорнутої відповіді з коментарем, міркуваннями, аналізом, оцінкою та прикладами.
31Попередження про завершення роботи.
44Збирання робіт.
Разом60 
 1. Вимоги до процедури проведення творчої письмової роботи.

Під час 30-хвилинної перерви учні мають вийти із приміщення.
Учням пропонується завдання, які вони мають розв’язати, виходячи із власного досвіду та рівня писемної мовленнєвої компетенції. Вони зорієнтовані на зону інтересів учасників, спонукають їх до письмового висловлення життєвої та громадської позиції, ставлення до тих чи інших фактів або осмислення певних проблемних ситуацій.
Учням кожного класу пропонуються проблемні ситуації. Вони мають у межах рекомендованого обсягу творчої роботи (не менше 20 речень) дати розгорнуту відповідь.
Користуватись двомовними словниками не дозволяється.
Виходити під час виконання завдань туру не дозволяється.

 1. Обсяг письмової роботи:

8 клас – не менше 15 речень
9 клас – не менше 18 речень
10 клас – не менше 20 речень
11 клас – не менше 20 речень

 1. Критерії оцінювання.

І. Обсяг письмового повідомлення (від 0 до 2 балів).
ІІ. Зовнішній вигляд і структура (від 0 до 2 балів).
ІІІ. Повнота розкриття змісту (від 0 до 6 балів).
ІV. Лексична насиченість (від 2 до 8 балів).

 1. Рівень розвитку граматичної компетенції (від 0 до 10 балів).

VІ. Заохочувальний бал (0-2 бали).
Загальна сума балів: від 2 до 30 у відповідності до критеріїв, які наведені вище.
Завдання до першого (аудіювання), та до третього (творча письмова робота) турів з розрахунку на кожного учасника потрібно роздрукувати необхідну кількість копій.
Тему творчої письмової роботи можна прописати на дошці.
Наголошуємо, що оргкомітетам необхідно забезпечити однакові умови для виконання учасниками запропонованих завдань та дотримання однакових вимог при перевірці виконання робіт, згідно з критеріями оцінювання.
Методичні рекомендації щодо підготовки школярів до
ІІ етапу
Всеукраїнської учнівської  олімпіади з іноземних мов
(англійська, німецька, французька) у 2016-2017 навчальному році

 Виконання олімпіадних завдань потребує не тільки досконалого володіння програмовим матеріалом в обсязі підручника, а й практичного опанування учнями мовленнєвих умінь на рівні, достатньому для здійснення іншомовного спілкування трьома видами мовленнєвої діяльності: аудіювання, говоріння та письма в типових ситуаціях, оскільки олімпіада – це захід, головною метою якого є пошук та підтримка обдарованої учнівської молоді.
При розробці завдань ураховані вимоги, які висуваються до олімпіадних завдань IV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з іноземних мов. Учні всіх чотирьох паралелей (8, 9, 10, 11 класи) будуть виконувати завдання, складені за єдиною схемою. У ході виконання завдань школярі мають продемонструвати також уміння правильно аргументувати та логічно структурувати свої думки, вживати якомога більше тематично релевантних лексичних одиниць.
Радимо учасникам ІІ етапу Всеукраїнської учнівської  олімпіади з іноземних мов (англійська, німецька, французька) ознайомитися з наступними електронними джерелами:

 1. https://elt.oup.com/cat/subjects/exams_and_testing/?cc=ua&selLanguage=uk&mode=hub
 2. https://elt.oup.com/cat/subjects/grammar_vocab/?cc=ua&selLanguage=uk&mode=hub
 3. https://elt.oup.com/cat/local_sections/ua/preparation_school_leaving_exam/?cc=ua&selLanguage=uk&mode=hub.
 4. teachingenglish.org.uk
 5. 123listening.com
 6. dreamenglish.com
 7. teach-nology.com
 8. englishtips.com
 9. english-to-go.com
 10. english-at-home.com
 11. englishzone.com
 12. englishlearner.com
 13. learnenglish.britishcouncil.org
 14. englishcastle.com
 15. english-4u.com
 16. easytestmaker.com
 17. sitesforteachers.com
 18. onestopenglish.com

www.teacherjournal.com.ua

Поділитися