Методичні рекомендації щодо викладання музичного мистецтва мистецтва та художньої культури у 2015-2016 навчальному році

Предмети художньо-естетичного циклу в системі сучасної освіти – суттєвий компонент загальної освіти школяра. Сучасне навчання, і мистецьке зокрема, ґрунтується на засадах особистісно-зорієнтованого і компетентнісного підходів, визначених в основних нормативних документах освіти – Державних стандартах, Навчальних планах, Програмах.