Туристсько-краєзнавчий напрямок

Туризм – не тільки фізичний розвиток, бадьорість і працездатність, а й відмінний засіб виховання в учнів цілеспрямованості, зібраності, прагнення до пізнання. Туристсько-краєзнавча діяльність дає учням багато нових вражень: вони вчаться розкривати причинно-наслідкові зв’язки у природі, краще усвідомлювати та розуміти окремі явища і закони природи.

Cоціогуманітарний, науково-технічний, художньо-естетичний напрямок

Діяльність соціогуманітарного напряму спрямова на на виявлення творчих та обдарованих учнів. Тому так важливо своєчасно й дбайливо підтримати дитину в її вподобаннях, дати можливість розкрити свої таланти.